โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, May 21, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 16

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.

16. Feeling __ the two talkative students, Mrs. Potter stopped lecturing and looked straight at them.
ความรู้สึก __ นักเรียนช่างพูดสองคน, นางพอตเตอร์จึงหยุดการบรรยายและมองตรงไปที่พวกเขา

1 . annoying at
2. annoyed with (รำคาญกับ, รำคาญเนื่องจาก
3. annoyed from
4. annoyingly by
5. annoyingly about

1 comment: