โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทางหลวงแห่งความอัปยศของอินเดีย

India's Highway Of Shame
ทางหลวงแห่งความอัปยศของอินเดีย

เครดิตบทความจาก : www.aljazeera.com

"It's her first time. Nobody has touched her."
"นี่เป็นครั้งแรกที่ไม่มีใครแตะต้องเธอ"

This girl is 10 years old.
เด็กสาวคนนี้อายุ 10 ปี

On a main highway in India's state of Madhya Pradesh, she's being sold for sex for 5,000 rupees.
บนทางหลวงสายหลักในรัฐมัธยประเทศของอินเดียเธอถูกขายเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ในราคา 5,000 รูปี

That’s $70.
นั่นคือ $ 70

She’s part of a hidden and illegal trade exploiting young girls.
เธอเป็นส่วนหนึ่งของการค้าที่ซ่อนเร้นและผิดกฎหมายโดยการหาประโยชน์จากเด็กสาว

Prostitutes in India must be 18 and sex with a minor is always considered rape.
โสเภณีในอินเดียจะต้องมีอายุ 18 ปี และการมีเพศสัมพันธ์กับผู้เยาว์ถือเป็นการข่มขืนเสมอ

Madhya Pradesh has the highest number of reported child rape cases in the country.
รัฐมัธยประเทศมีรายงานการข่มขืนคดีเด็กมากที่สุดในประเทศ

And that number is only increasing.
และจำนวนนั้นเพิ่มขึ้นเรื่่อยๆ ไม่ลดลง

Meneka was forced into the sex trade at the age of 15.
Meneka ถูกบังคับให้ค้าประเวณีตอนอายุ 15

She is from the Bachara tribe, a Dalit community known colloquially as the "untouchables".
เธอมาจากเผ่า Bachara ซึ่งเป็นชุมชน Dalit ที่รู้จักเรียกขานว่า "untouchables(สมาชิกของกลุ่มฮินดูวรรณะต่ำสุด)"

They face intense discrimination because they are members of India's lowest caste.
พวกเขาเผชิญกับการเลือกปฏิบัติที่รุนแรงเนื่องจากเป็นสมาชิกของวรรณะต่ำสุดของอินเดีย

When the men struggle to find work, young female family members are sent to sell sex by the roadside.
เมื่อผู้ชายพยายามดิ้นรนหางานทำ, สมาชิกครอบครัวที่เป็นหญิงสาวจะถูกส่งไปขายบริการทางเพศริมถนน

It’s been happening for generations.
มันเกิดขึ้นมาหลายชั่วอายุคน

And it's driven by a dark truth - these young girls are pimped by their parents.
และมันเป็นการขับเคลื่อนโดยความจริงที่มืดมน - เด็กสาวเหล่านี้ถูกล่อลวงโดยพ่อแม่ของพวกเขา

“I feel like I am born in the wrong place, doing the wrong thing.”
“ ฉันรู้สึกเหมือนฉันเกิดมาผิดที่ผิดทาง”

There’s a constant demand for prostitutes along Madhya Pradesh’s main highway.
มีความต้องการใช้บริการโสเภณีอย่างต่อเนื่องตามทางหลวงสายหลักของรัฐมัธยประเทศ

Here, young women sit on traditional woven beds - a sign to passing truckers that they’re selling sex.
ที่นี่หญิงสาวนั่งบนเตียงทอแบบดั้งเดิม เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพวกเธอขายบริการทางเพศ

Many drivers spend half the year away from home.
คนขับรถจำนวนมากใช้เวลาครึ่งปีห่างออกจากบ้าน

A recent study showed a third of them use prostitutes.
การศึกษาล่าสุดพบว่าหนึ่งในสามของพวกเขาใช้บริการโสเภณี


Filmed on hidden cameras, these truckers admit they’ve broken India’s child rape laws.
จากกล้องแอบถ่ายที่ซ่อนอยู่, รถบรรทุกเหล่านี้ยอมรับว่าพวกเขาทำผิดกฎหมายการข่มขืนเด็กของอินเดีย

But they’re not worried about the age of the girls.
แต่พวกเขาไม่กังวลเกี่ยวกับอายุของเด็กผู้หญิง

“There are a lot of diseases. You have to use two condoms. Sex workers have a lot of diseases.”
“ มีโรคมากมาย คุณต้องใช้ถุงยางอนามัยสองถุง พนักงานขายบริการทางเพศมีโรคมากมาย”

Data shows 7.4% of truckers in India carry HIV.
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า 7.4% ของผู้ขับรถบรรทุกในอินเดียมีเชื้อเอชไอวี

10 times more than the general population.
มากกว่าประชากรทั่วไป 10 เท่า


These men insist prostitution helps prevent sexual violence.
คนเหล่านี้ยืนยันว่าการค้าประเวณีช่วยป้องกันความรุนแรงทางเพศ

But Ashif Shaikh, founder of NGO Jan Sahas, says this practice is the serial rape of children.
แต่ Ashif Shaikh ผู้ก่อตั้งองค์กร NGO Jan Sahas กล่าวว่าการกระทำนี้เป็นการข่มขืนเด็กๆต่อเนื่อง

“These men are rapists, not customers.”
“ คนพวกนี้เป็นคนข่มขืนไม่ใช่ลูกค้า”

Since 2018, raping a child under 12 can carry the death sentence.
ตั้งแต่ปีค. ศ. 2018 การข่มขืนเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีสามารถประหารชีวิตได้

Madhya Pradesh handed down seven death sentences for this crime that year.
รัฐมัธยประเทศส่งนักโทษเข้ารับการพิพากษา ประหารชีวิต 7 คดีในปีนั้น

Laws are strong on paper, but raids by the authorities don’t serve as a deterrent.
กฎหมายมีความแข็งแกร่งบนกระดาษ แต่การจู่โจมตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นอุปสรรค

At a local police station, four girls have been arrested during a sting.
ที่สถานีตำรวจท้องที่, เด็กหญิงสี่คนถูกจับกุมในระหว่างการถูกต่อย

One of them is 14 and will be sent to a rescue shelter.
หนึ่งในนั้นอายุ 14ปี และจะถูกส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลือ

“This is our lowest priority.”
“ นี่คือลำดับความสำคัญต่ำสุดของเรา”

Superintendent Rakesh Shukla says, "If we do more raids then they will have to go to a lawyer and to the court, and then the expenses incurred will fall on this poor girl. And they will have to pay through prostitution."
ผู้กำกับราเคชชูลากล่าวว่า "ถ้าเราทำการบุกค้นมากกว่านี้พวกเขาจะต้องไปหาทนายและศาลจากนั้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะตกอยู่กับเด็กผู้หญิงผู้น่าสงสารคนนี้และพวกเขาจะต้องจ่ายเงินผ่านการค้าประเวณี"


Some former prostitutes are now trying to break the cycle.
อดีตโสเภณีบางคนพยายามที่จะทำลายวงจรนี้

Geeta worked in the trade for 13 years.
Geeta ทำงานในการค้าขายเป็นเวลา 13 ปี

Now she runs an after-school centre for children.
ตอนนี้เธอดูแลศูนย์เด็กหลังเลิกเรียน

She shows them they can have a brighter future.
เธอแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถมีอนาคตที่สดใสกว่า

"Nowadays we tell the girls to study.
Don't go into that swamp.
Don't look at those paths.
Don't turn around and look at places where this kind of work is going on. Ignore it.
The girls know it's in their family also.
Don't pay attention to it. We tell them to focus on their studies."
“ ทุกวันนี้เราบอกให้เด็กผู้หญิงจงศึกษา อย่าเข้าไปในวังวนนั้น
อย่ามองเส้นทางเหล่านั้น
อย่าหันหลังกลับไปดูสถานที่ที่งานประเภทนี้กำลังดำเนินอยู่ ไม่ต้องสนใจ
สาว ๆ ก็รู้ว่าเรื่องนี้ผ่านคนในครอบครัวของพวกเขา
อย่าไปสนใจเรา บอกให้พวกเขาจดจ่อกับการศึกษาของพวกเขา "

“Some say they will become doctors, lawyers as well. They have very big dreams.”
“ บางคนบอกว่าพวกเขาจะกลายเป็นหมอ ทนายความเช่นเดียวกัน พวกเขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่มาก”

While attitudes are slowly changing, the fate of girls still lies in the hands of their families.
ในขณะที่ทัศนคติกำลังเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ ชะตากรรมของเด็กผู้หญิงยังคงอยู่ในมือของครอบครัว

In the past decade, India’s middle class has become more vocal about the rising rates of rape across this patriarchal nation.
ในทศวรรษที่ผ่านมาชนชั้นกลางของอินเดียได้กลายเป็นแกนนำเกี่ยวกับอัตราการข่มขืนที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศที่ลักษณะของระบบสังคมถูกควบคุมโดยผู้ชาย

But on this highway, vulnerable girls from the country’s lowest caste are still being left behind.
แต่บนทางหลวงสายนี้เด็กสาวที่อ่อนแอจากวรรณะต่ำสุดของประเทศยังคงถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

- decade = ทศวรรษ, รอบสิบปี
- fall on = สถานการณ์ตกยาก
- swamp(n.) = ปลัก,บึง, ชายเลน, หนองน้ำ, วังวน
- attitude(n.)ทัศนคติ
- patriarchal(adj.) = ลักษณะของระบบสังคมถูกควบคุมโดยผู้ชาย
- sentence = ประโยค, คำพิพากษา, ตัดสินโทษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น