โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 21-August-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : BANGKOK POST
One more Covid case, and a warning
ผู้ติดเชื้อ Covid เพิ่มอีกหนึ่ง, และคำเตือน

One new coronavirus case was reported on Friday, a man who returned from Singapore.
มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ใหม่ 1 รายเมื่อวันศุกร์, เป็นชายที่เดินทางกลับจากสิงคโปร์

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) said the 56-year-old Thai arrived from Singapore on Aug 7 and was in quarantine at a government-provided facility in Chon Buri.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (CCSA) กล่าวว่าชายชาวไทยวัย 56 ปีเดินทางมาจากสิงคโปร์เมื่อวันที่ 7 ส.ค. และถูกกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจัดหาให้ในจังหวัดชลบุรี

The second test, on Tuesday, had come back positive, although he did not show any symptoms of infection.
การทดสอบครั้งที่สองเมื่อวันอังคาร, ผลกลับเป็นบวกแม้ว่าเขาจะไม่แสดงอาการติดเชื้อก็ตาม

คำศัพท์ข่าว
- although = แม้ว่า
- case = ผู้ป่วย, ผู้ติดเชื้อ
- infection = การติดเชื้อ
- positive = เชิงบวก, เป็นบวก (หมายถึงมีเชื้อ ในข่าวแสดงว่าติดโรค)
- symptom = อาการป่วยสำนักข่าว : BANGKOK POST
B22.5bn sub buy gets nod
การซื้อเรือดำน้ำ 22,500 ล้านบาท ได้รับการอนุมัติ

Money should go on Covid aid, say critics
เงินควรเอาไปช่วยเหลือเกี่ยวกับโควิด, ผู้วิจารณ์กล่าว

A House subcommittee scrutinising the budget bill for the fiscal 2021 approved the navy's controversial procurement of two submarines worth 22.5 billion baht from China, though not unanimously.
คณะอนุกรรมการสภาตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2564 ได้อนุมัติการขอจัดซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำมูลค่า 22.5 พันล้านบาท (22,500 ล้านบาท : สองหมื่น สองพัน ห้าร้อยล้านบาท) จากจีน ของกองทัพเรือซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงกัน,โดยไม่เป็นเอกฉันท์

Critics of the defence spending are ramping up the pressure by demanding a review of the armed forces' weapons procurement plans including those on the submarine purchases so more money could be saved and injected into efforts to help solve the country's economic problems caused by Covid-19.
นักวิจารณ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านการป้องกัน กำลังเพิ่มแรงกดดัน โดยเรียกร้องให้มีการทบทวนแผนการจัดซื้ออาวุธของกองทัพ รวมถึงแผนการซื้อเรือดำน้ำ เพื่อประหยัดเงินได้มากขึ้น และแนะนำให้นำเงินไปใช้ในความพยายามช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่เกิดจาก Covid-19

คำศัพท์ข่าว
- approved (approve) = อนุมัติ
- budget bill = ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
- defence = การป้องกัน
- effort = พยายาม
- fiscal (adj) = เกี่ยวกับงบประมาณ
- scrutinising (scrutinize) = กลั่นกรอง, พิจารณา
- injeted (inject) = ฉีดพ่น, แนะนำ (ใช้เงิน หรือแรงงานไปช่วยทำสิ่งที่จำเป็นต่อสถานการณ์/ นำเงินไปอัดฉีดจุดอื่นจะดีกว่า)
- nod = ผงกหัวงึก ๆ, พยักหน้า
- procurement = การจัดซื้อ
- review = คิดทบทวน
- solve = ช่วยแก้ปัญหา
- subcommittee = คณะอนุกรรมการ
- sub (submarine) = เรือดับน้ำ
- unanimously = อย่างเป็นเอกฉันท์

- the navy's controversial procurement = การจัดซื้อของกองทัพเรือที่ถกเถียงกัน
- and injected into efforts to help solve the country's economic problems caused by Covid-19
และแนะนำให้นำเงินไปใช้ในความพยายามช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่เกิดจาก Covid-19


Phrasal verb
- ramping up (ramp up) = เพิ่มกิจกรรม, เพิ่มการกระทำ (ในข่าวหมายถึง เพิ่มการกดดัน ให้ทบทวนการใช้เงินซื้อเรือ)

เนื้อหาข่าว รัฐบาลอนุมัติ เงิน 22,500 ล้านบาท จัดซื้อเรือดำน้ำให้ทหาร ในขณะที่เศรฐกิจไทยย่ำแย่ติดลบ


สำนักข่าว : Khaosod English
Why Int’l Schools are Spared From Wave of Campus Protests
เหตุใดโรงเรียนนานาชาติจึงรอดจากกระแสคลื่นการประท้วงในมหาวิทยาลัย

From north to south, anti-government protests are popping up at various schools, both private and public. But none has been reported inside any international schools, despite their bigger exposure to Western values, like democracy and freedom.
จากเหนือจรดใต้การประท้วงต่อต้านรัฐบาลกำลังเกิดขึ้นในโรงเรียนต่างๆ ทั้งเอกชน และของรัฐบาล แต่ไม่มีรายงานใด ๆ ในโรงเรียนนานาชาติ แม้ว่าจะเปิดรับค่านิยมตะวันตกมากกว่า เช่นประชาธิปไตย และเสรีภาพ
A survey of 13 major international schools in Bangkok found that none of them witnessed any symbolic protests, even as Thai school students went as far as marching on the education ministry in defiance of the officialdom.
จากการสำรวจโรงเรียนนานาชาติหลัก 13 แห่งในกรุงเทพฯ พบว่าไม่พบการประท้วงเชิญสัญลักษณ์ใดๆ ,แม้ในขณะที่นักเรียนจากโรงเรียนไทยมีการเดินทางไปประท้วงที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อต่อต้านพวกข้าราชการ

คำศัพท์ข่าว
- as far as = จนถึง, ไกลถึง
- even as = แม้แต่
- exposure = การเปิดรับ, การเปิดใจรับ
- campus = มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย
- democracy and freedom = ประชาธิปไตย และเสรีภาพ
- Int’l = international
- international(adj) = นานาชาติ, เกี่ยวกับนานาชาติ
- Int’l Schools = international schools = โรงเรียนนานาชาติ
- private = ส่วนตัว ในข่าวหมายถึง โรงเรียนเอกชน
- public = สาธารณะ ในข่าวหมายถึงโรงเรียนรัฐบาล
- protest = การประท้วง
- spared (adj) = อยู่รอด
- survey = การสำรวจ
- various (adj) = มากมาย, หลากหลาย
- witnessed (witness) = ผู้ที่เห็นเหตุการณ์
- Western value = ค่านิยมตะวันตก
- officialdom = ข้าราชการ

- anti-government protests = การประท้วงต่อต้านรัฐบาล
- any symbolic protests = สัญลักษณ์ของการประท้วง
- are popping up at various schools = กำลังเกิดขึ้นในสถานศึกษาต่าง ๆ

- exposure to Western values = เปิดรับค่านิยมตะวันตก

- them (they) = พวกเขา
- none of them = ในกล่มพวกเขานั้นไม่มีใครเลย
- found that none of them witnessed = พบว่าไม่ใครเห็นพวกเขา (them เป็นกรรม หมายถึง นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ)

เนื้อหาข่าว หมายถึงทำไมโรงเรียนนานาชาติ จึงไม่ได้เข้าร่วมการประท้วงในสถานศึกษา เหตุเพราะเด็กนักเรียน และครู ไม่ชอบการเมืองไทย แต่ไม่ได้รับผลกระทบจึงไม่สนใจเข้าร่วม


สำนักข่าว : France24
Thailand ups pressure on protesters with flurry of arrests
ประเทศไทยกดดันผู้ประท้วงด้วยการจับกุมอย่างโกลาหล

Thai police Thursday arrested several more prominent activists involved in the kingdom's young pro-democracy movement, which is demanding an overhaul of the government and breaking taboos by calling for reforms to the monarchy.
เมื่อวันพฤหัสบดี ตำรวจไทยจับกุมนักเคลื่อนไหวที่มีชื่อเสียงหลายคนที่เกี่ยวข้องกับ นักเคลื่อนไหวส่งเสริมประชาธิปไตยรุ่นเยาว์ของราชอาณาจักร ซึ่งเรียกร้องให้มีการยกเครื่องรัฐบาลและทำลายข้อห้ามโดยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

Thailand has seen near-daily rallies for over a month with some 20,000 turning out at the weekend to vent their anger at the military-aligned government and call for discussions about the royal family's role.
ประเทศไทยมีการชุมนุมเกือบทุกวันเป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือน โดยมีการเปิดตัวประมาณ 20,000 คนในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อระบายความโกรธของพวกเขามีต่อรัฐบาลที่เป็นพันธมิตรทางทหาร และเรียกร้องให้มีการหารือเกี่ยวกับบทบาทของราชวงศ์
คำศัพท์ข่าว
- activist = นักกิจกรรม
- call for = เรียกร้อง
- demanding (demand) = ต้องการ, เรียกร้อง
- discussion = การสนทนา, การอภิปราย
- involved (involve) = เกี่ยวข้อง
- overhaul = ยกเครื่อง, ยกเครื่องใหม่, ปรับแก้ไขก็ได้ไม่คุ้มเสีย (ความหมายคือ แก้ไขไม่คุ้ม ทิ้งของเดิมแล้วนำของใหม่มาใส่แทน)
- prominent (adj) = สำคัญ, มีชื่อเสียง, เด่น
- taboo = ข้อห้าม
- turnout = ผู้ที่เข้าร่วมสำนักข่าว : รอยเตอร์
'I call on you not to recognize these fraudulent elections': Belarusian opposition politician Sviatlana Tsikhanouskaya urged European Union leaders not to recognize election results, saying longtime leader Alexander Lukashenko had lost all legitimacy
'ฉันขอเรียกร้องให้คุณอย่ายอมรับการเลือกตั้งที่ฉ้อฉลเหล่านี้': Sviatlana Tsikhanouskaya นักการเมืองฝ่ายค้านชาวเบลารุสเรียกร้องให้ผู้นำสหภาพยุโรป ไม่ให้ยอมรับผลการเลือกตั้งโดยกล่าวว่า Alexander Lukashenko ผู้นำที่รู้จักกันมานานสูญเสียความชอบธรรมทั้งหมด

คำศัพท์ข่าว
- opposition politician = นักการเมืองฝ่ายค้าน
- recognize = รับรู้, นึกออก, ยอมรับ (ในข่าวหมายถึงยอมรับ ผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรม)

เนื้อหาข่าว Sviatlana Tsikhanouskaya หญิงสาวนักการเมืองฝ่ายค้านชาวเบลารุส กล่าวว่าเธอได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่ผ่านมา แต่เธอถูกนาย Alexander Lukashenko ใช้อำนาจมืดโกงคะแนนเสียงของเธอสำนักข่าว : รอยเตอร์
Indonesia capital displays dummy coffin as COVID-19 warning
เมืองหลวงอินโดนีเซียโชว์โลงศพปลอมเตือน COVID-19

Authorities in Indonesia’s capital are experimenting with some shock tactics to fight COVID-19, by displaying an empty coffin at a busy intersection as a reminder of the dangers of the highly contagious virus.
เจ้าหน้าที่ในเมืองหลวงของอินโดนีเซีย กำลังทดลองใช้กลยุทธ์สุดช็อกเพื่อต่อสู้กับ COVID-19 โดยจัดแสดงโลงศพว่างเปล่าบริเวณสี่แยกที่พลุกพล่าน เป็นการเตือนถึงอันตรายของไวรัสที่แพร่ระบาดได้ง่าย

คำศัพท์ข่าว
- as = ในฐานะ, เป็นการ
- authorities (authority) = เจ้าหน้าที่
- contagious (adj) = แพร่หลายง่าย, ติดต่อกันได้, เป็นโรคติดต่อ
- coffin = โลงศพ, หีบศพ
- display = โชว์, แสดงให้เห็น
- experimenting (experiment) = ทดลอง
- fight = ต่อสู้
- Indonesia capital = เมืองหลวงอินโดนี
- reminder = สิ่งช่วยเตือนความจำ
- tactic = กลยุทธ, เทคนิค, วิธีที่แยบยล
- warning = การเตือน (อันตรายที่จะเกิดขึ้น)

- empty coffin = โลงศพว่างเปล่า
- by displaying = โดยการแสดงให้เห็น
- intersection = สี่แยก, ทางสี่แยก
- busy intersection as a reminder
- the highly contagious virus = ไวรัสที่แพร่ระบาดง่าย
- dummy coffin as COVID-19 warning = โลงศพปลอมเป็นการเตือนเกี่ยวกับ COVID-19

เนื้อหาข่าว อินโดนีเซียทดลองใช้โลงศพปลอม ตั้งโชว์ไว้บริเวณถนนสี่แยก เพื่อเตือนให้ทุกคนตระหนักเกี่ยวกับโรค COVID-19 ที่ติดต่อได้ง่ายสำนักข่าว : รอยเตอร์
Chile's 'Batman' prowls the streets of Santiago delivering food to the homeless
'แบทแมน' ของประเทศชิลี ตระเวนไปตามท้องถนนในซานติอาโกส่งอาหารให้คนไร้บ้าน

A stranger disguised as Batman is prowling the streets of Santiago delivering food to the homeless, providing sustenance and light-hearted solace to those in need following months of lockdown in the Chilean capital.
ชายแปลกหน้าที่ปลอมตัวเป็นแบทแมน กำลังเดินด้อม ๆ มองๆไปตามถนนในซานติอาโกส่งอาหารให้กับคนไร้บ้าน, ให้อาหารยังชีพ และปลอบใจคนที่ต้องการความช่วยเหลือ หลังจากการปิดเมืองหลายเดือนในประเทศชิลี

คำศัพท์ข่าว
- delivering ( deliverer) = จัดส่ง, ส่งมอบ
- disguised (disguise) = ซึ่งปลอมตัว, ซึ่งแกล้งทำ
- following (follow) = ตามที่, หลังจาก
- homeless = คนไร้บ้าน
- lockdown = ปิดเมือง, ปิดพื้นที่
- prowling ( prowl) = เที่ยวเดินด้อมๆ มองๆ
- sustenance = อาหารยังชีพ, ข้าวของยังชีพ
- light-hearted (adj) = เบาสมอง
- light-hearted = ปลอบโยนให้คลายกังวลใจสำนักข่าว : รอยเตอร์
Floods on the upper reaches of China’s Yangtze river forced authorities to evacuate more than 100,000 people and threatened a 1,200-year-old world heritage site
น้ำท่วมทางตอนบนของแม่น้ำแยงซีของจีนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้คนมากกว่า 100,000 คน และลุกล้ำแหล่งมรดกโลกอายุ 1,200 ปี

Staff, police and volunteers used sandbags to try to protect the 71-metre (233-foot) Leshan Giant Buddha, a UNESCO World Heritage site in southwestern Sichuan province, as muddy flood water rose over its toes for the first time since 1949, state broadcaster CCTV reported.
เจ้าหน้าที่, ตำรวจ และอาสาสมัครใช้กระสอบทรายเพื่อป้องกันพระใหญ่เล่อซานความสูง 71 เมตร (233 ฟุต) ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนเนื่องจากน้ำที่ท่วมเต็มไปด้วยโคลนขึ้นเหนือนิ้วเท้าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 ผู้ประกาศข่าว CCTV รายงาน
คำศัพท์ข่าว
- UNESCO World Heritage = มรดกโลกขององค์การยูเนสโก
- forced (force) = บังคับ
- Leshan Giant Buddha = พระองค์ใหญ่เล่อซาน
- threatened (threaten) = คุกคาม, ลุกล้ำ
- muddy flood water = น้ำที่ขุ่นข้นเหมือนโคลน
- protect = ป้องกัน
- sandbag = กระสอบทราย
- site = ที่ตั้ง
- toes (toe) = นิ้วเท้า

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น