โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 23-August-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : BANGKOK POST
5 imported virus cases found in Thai returnees
ผู้พบผู้ป่วยไวรัส 5 ราย มาจากต่างประเทศ อยู่ในกลุ่มผู้เดินทางกลับไทย

Five more Covid-19 infections have been found in Thai nationals returning from overseas, the Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) said on Sunday.
พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 อีก 5 รายในคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (CCSA) กล่าวเมื่อวันอาทิตย์

The death toll remained at 58.
ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 58 ราย

The centre said one case was a 41-year-old woman who returned from India on Aug 8. Her third test while in quarantine in Bangkok came back positive.
ศูนย์ฯ กล่าวว่าหนึ่งในผู้ป่วยเป็นหญิงวัย 41 ปีเดินทางกลับจากอินเดียเมื่อ 8 สิงหาคม การทดสอบครั้งที่ 3 ของเธอขณะกักกันในกรุงเทพฯ กลับออกมาว่ามีเชื้อ

Another woman, 45, returned from the United Kingdom on Aug 10 and was quarantined in Chon Buri. She was diagnosed with Covid-19 after a second test on Friday. although she did not show symptoms.
หญิงอีกคนอายุ 45 ปีกลับจากสหราชอาณาจักรเมื่อ 10 สิงหาคม ถูกกักตัวที่ชลบุรี ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคโควิด -19 หลังจากการทดสอบครั้งที่สอง เมื่อวันศุกร์ แม้ว่าเธอจะไม่แสดงอาการก็ตาม

Two more women, aged 26 and 29, along with a Thai man 53, tested positive on Friday. They had been in a state quarantine facility in Chon Buri since returning from Oman on Aug 17.
ผู้หญิงอีกสองคนอายุ 26 และ 29 ปีพร้อมชายไทยอายุ 53 ตรวจพบเชื้อ เมื่อวันศุกร์ พวกเขาอยู่ในสถานกักกันของรัฐจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่กลับจากโอมานเมื่อ 17 สิงหาคม

คำศัพท์ข่าว
- although = แม้ว่า
- came back = กลับมา
- overseas = ต่างประเทศ
- positive = เชิงบวก, เป็นบวก (มี)
- returnee = ผู้ที่เดินทางกลับ
- state quarantine facility = สถานกักกันของรัฐ
- tested positive = ทดสอบได้ผลเป็นบวก, ทดสอบพบว่ามีเชื้อโรค

- She was diagnosed with Covid-19 = เธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด -19 (Passive Voice)
- was quarantined = ถูกกักตัว (Passive Voice)


คำศัพท์น่าสนใจ
- symptoms = อาการ
- asymptomatic = ไม่แสดงอาการ
- did not show symptoms = ไม่แสดงอาการสำนักข่าว : บีบีซี
Mukbang: Why is China clamping down on eating influencers?
มุกบัง: ทำไมจีนถึงแบนผู้มีอิทธิพลต่อการกิน?

As any chef will tell you, we eat with our eyes - so for people who make a living eating on social media, the presentation of their food is key to their success.
เชฟคนไหนๆ ก็จะบอกคุณให้ดูอาหารก่อนรับประทาน - ดังนั้นสำหรับคนที่ทำมาหากินบนโซเชียลมีเดีย การนำเสนออาหารของพวกเขาคือกุญแจสู่ความสำเร็จ

Korean influencer known as 'Muk Sna' or 'a.bite', has amassed fans from all over the world for the way she presents and eats beautifully arranged plates of food.
ผู้มีอิทธิพลของเกาหลีที่รู้จักกันในชื่อ 'Muk Sna' หรือ 'a.bite'' ได้รวบรวมแฟนคลับทั่วมุมโลก จากวิธีที่เธอนำเสนอ และรับประทานอาหารในจานที่จัดเตรียมอย่างสวยงาม

คำศัพท์ข่าว
- arranged (arrange) = จัดเตรียม, เตรียมการ
- beautifully arranged plates of food = อาหารที่จัดเตรียมอย่างสวยงามอยู่ในจาน
- influencer = ผู้ทรงอิทธิพล
- plate = จาน
- present = นำเสนอ
- so = ดังนั้น
- way = วิธี
- from all over the world = จากทั่วโลก

Phrasal verb
- clamp down = (ดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อหยุด/ จำกัดกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์)
- amassed (amass) = สะสม, รวบรวม
- we eat with our eyes = เห็นอาหารก่อนกิน, ดูรีวิวอาหาร (การทำอาหาร, การกินอาหาร)

เนื้อหาข่าว จีนแบนคนดังที่มีพฤติกรรมส่งเสริมการกิน และเน้นให้ทุกคนไม่ควรกินเหลือ เนื่องจากจีนเผชิญวิกฤติจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ , ภัยจากโควิด, และล่าสุดภัยจากน้ำท่วมสำนักข่าว : บีบีซี
Coronavirus: Youthful Pakistan appears to avoid worst of pandemic
Coronavirus: หนุ่มสาวชาวปากีสถาน ดูเหมือนจะแคล้วคลาดจากการแพร่ระบาดที่เลวร้ายที่สุด

With a weak healthcare system, large population and many poorer families living in crowded living conditions, Pakistan seemed in danger from the outset of a catastrophic toll from coronavirus.
ด้วยระบบการดูแลสุขภาพที่อ่อนแอ จำนวนประชากรมาก และมีครอบครัวที่ยากจนมากมายอยู่กันอย่างแออัด ทำให้ปากีสถานดูเหมือนตกอยู่ในอันตรายตั้งแต่แรกจากยอดผู้สูญเสียจากไวรัสโคโรนา

But just a few weeks later, hospital admissions appeared to fall drastically.
แต่เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมา การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลดูเหมือนจะลดลงอย่างมาก

คำศัพท์ข่าว
- avoid = หลีกเลี่ยง, แคล้วคลาด
- catastrophic (adj) = เป็นความหายนะ
- outset = เริ่มแรก, การเริ่ม
- population = ประชากร
- toll = จำนวนที่เสียหาย

- a catastrophic toll from coronavirus = จำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา
- a weak healthcare system = ระบบการดูแลสุขภาพที่อ่อนแอ
- in crowded living conditions = ในสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดสำนักข่าว : Khaosod English
Large Protests Hit Isaan, Major Rally Announced for Sep. 19
ประท้วงใหญ่ถล่มอีสาน, ประกาศชุมนุมใหญ่ 19 กันยายน

The northeast cities witnessed two large scale student protests attended mostly by high school students on Thursday – one of them involving black magic.
เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีเราได้เห็นการประท้วงของนักเรียนสองกลุ่มใหญ่ ซึ่งส่วนมากเป็นนักเรียนมัธยมปลาย-- หนึ่งในนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์

The protests, which drew about 1,000 people each, were held in Korat city as well as at the Khon Kaen Democracy Monument.
การประท้วงซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คนในแต่ละงาน, ถูกจัดขึ้นในตัวเมืองโคราช และที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่น

Most of the Khon Kaen attendees were students wearing white ribbons and calling for an end to PM Prayut Chan-o-cha’s rule – except for Attapol Buapat, a protest leader who wore Brahma robes and performed a cursing ritual.
ผู้เข้าร่วมที่ขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาติดริบบิ้นสีขาว และเรียกร้องให้ยุติการปกครอง ของนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา - ยกเว้น อรรถพล บัวพัฒน์ ผู้นำการประท้วงที่สวมชุดพราหมณ์ และประกอบพิธีกรรมสาปแช่ง

While chanting a spell on Prayuth, Attapol used “holy water” made from Red Bull.
ขณะสวดมนต์บทภาวนาอรรถพลใช้ “น้ำมนต์” ที่ทำจากกระทิงแดง

คำศัพท์ข่าว
- as well as = และ, และรวมถึง
- Attapol Buapat = อรรถพล บัวพัฒน์
- attendees = ผู้เข้าร่วม
- black magic = เวทมนตร์, ไสยศาสตร์
- calling for (call for) = เรียกร้อง
- cursing ritual = พิธีกรรมสาปแช่ง
- Democracy Monument = อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
- drew (draw) = ดึงดูด
- Khon Kaen Democracy Monument = อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่น
- held (hold) = จัด, จัดงาน
- involving (involve) = เกี่ยวข้องกับ
- mostly = ส่วนใหญ่
- protest leader = ผู้นำการประท้วง
สำนักข่าว : ABC News
Mom gives baby special name after giving birth at 18,000 feet on airplane
แม่ตั้งชื่อพิเศษให้ลูก หลังจากคลอดบนเครื่องบินที่ความสูง 18,000ฟุต

Chrystal Hicks was 35 weeks pregnant when she started getting contractions.
Chrystal Hicks ตั้งครรภ์ได้ 35 สัปดาห์ เมื่อมดลูกเริ่มบีบตัว

A mom who unexpectedly welcomed a baby boy on an airplane has given him a unique name to match his unique birth story.
แม่ที่คลอดเด็กทารกเพศชายบนเครื่องบินโดยไม่คาดคิด ได้ตั้งชื่อเฉพาะให้เขาเพื่อให้เข้ากับเรื่องราวการเกิดที่ไม่เหมือนใคร

"I said, Oh my gosh. I have to push,'" Hicks recalled. "I rolled over and he just came out."
ฉันพูดว่า ,โอ พระเจ้า ฉันต้องเบ่งแล้ว ฮิกส์นึกเรื่องราว "ฉันกลิ้งไปมา และเขาก็ออกมา"

คำศัพท์ข่าว
- contraction = การเบ่งคลอด, มดลูกเริ่มบีบตัว
- name = ชื่อ, ตั้งชื่อ
- pregnant = ตั้งครรภ์
- push = ผลัก, ดัน (ในข่าวหมายถึง เบ่งดันทารกออกมา)
- unexpectedly (adv) = อย่างคาดไม่ถึง
- unique = ไม่ซ้ำ, ไม่เหมือนใครสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Ella Stevens: The 13-year-old aiming to become Ferrari's first female Formula 1 driver
เอลล่า สตีเวนส์ : เด็กอายุ 13 ปีมีเป้าหมายที่จะเป็นนักแข่งรถ Formula 1 หญิงคนแรกของ Ferrari

Teenage karting champion Ella Stevens tells CNN Sport about her quest to reach the top of motorsport.
เอลล่าสตีเวนส์แชมป์แข่งรถวัยรุ่นบอกกับ CNN Sport เกี่ยวกับภารกิจของเธอที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดของมอเตอร์สปอร์ต

Ella Stevens might only be a teenager, but she's already taking the karting world by storm
เอลล่า สตีเวนส์อาจจะยังเป็นวัยรุ่น แต่เธอประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในการแข่งขันรถโกคาร์ทระดับโลก
คำศัพท์ข่าว
- aiming = ตั้งเป้าหมาย
- f1= Formula One (ฟอร์มูล่าวันหรือ F1) เป็นรถแข่งประเภทที่นั่งเดี่ยว
- karting = รถโกคาร์ท (รถแข่งขนาดเล็กจะมีล้อสี่ล้อและประกอบด้วยเฟรมท่อที่ติดตั้งเครื่องยนต์ไว้ด้านหลัง)
- karting world = การขับรถโกคาร์ทระดับโลก
- motorsport = กีฬาที่เกี่ยวกับรถยนต์
- reach = เข้าถึง, บรรลุ

- take (something) by storm = ยึดครอง(บางอย่าง)ได้อย่างรวดเร็ว, ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
- take world by storm = ยึดครองโลกได้อย่างรวดเร็ว, ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น