โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 23-September-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : Bangkok Post
Three new Covid-19 cases, all returnees
Covid-19 ใหม่สามราย, ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางกลับ

The government on Wednesday reported three new cases of the coronavirus disease 2019, all quarantined returnees from Japan and France, raising the total to 3,514 cases.
เมื่อวันพุธ รัฐบาลรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผู้ที่ถูกกักตัวกลับจากญี่ปุ่น และฝรั่งเศสทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 3,514 ราย

Of the new cases, two were from Japan — a 39-year-old company employee and a 53-year-old maid, according to the Centre for Covid-19 Situation Administration.
ผู้ติดเชื้อใหม่สองรายมาจากญี่ปุ่น - พนักงาน บริษัท อายุ 39 ปี และแม่บ้านอายุ 53 ปีตามข้อมูลของ ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19

They arrived on Monday and were quarantined in Chon Buri province. They tested positive on the same day.
พวกเขามาถึงในวันจันทร์ และถูกกักบริเวณในจังหวัดชลบุรี ทดสอบพบว่าติดเชื้อในวันเดียวกัน

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- arrived (arrive) = มาถึง, เดินทางมาถึง
- case = ผู้ป่วย/ คนไข้/ คนติดเชื้อโรค
- Center for Covid-19 Situation Administration = ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19
- disease = โรค
- government = รัฐบาล
- maid = แม่บ้าน
- quarantined (quarantine) = กักตัว, กักบริเวณ
- returnee = ผู้เดินทางกลับ
- raising (raise) = เลื่อนขึ้น, เพิ่มขึ้น
- reported (report) = รายงาน
- positive = ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- tested positive = ทดสอบพบว่าติดเชื้อ
- total = ยอดรวม, จำนวนรวม, จำนวนทั้งหมดสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Tel Aviv set to become first city with electric roads that charge public transportation
Tel Aviv จะกลายเป็นเมืองแรกที่มีถนนไฟฟ้า ที่ให้พลังงานการขนส่งสาธารณะ

A wireless electric roadway in Israel will power some public buses as part of a pilot program to test a new green transportation technology
ถนนไฟฟ้าไร้สายในอิสราเอลจะให้พลังงานแก่รถโดยสารสาธารณะบางส่วน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องเพื่อทดสอบเทคโนโลยีการขนส่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบใหม่

New York (CNN)The city of Tel Aviv is working on creating wireless electric roads to charge and power public transportation in the city.
นิวยอร์ก (CNN) เมือง Tel Aviv กำลังดำเนินการสร้างถนนไฟฟ้าไร้สาย เพื่อชาร์จและให้พลังงานขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะในเมือง

The electric roads are part of a pilot program led by the Tel Aviv-Yafo Municipality in collaboration with ElectReon, a company developing a system that can charge electric vehicles while they are moving, and Dan Bus Company.
ถนนไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง โดยเทศบาล Tel Aviv-Yafo ด้วยความร่วมมือกับ ElectReon บริษัทที่พัฒนาระบบที่สามารถชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าได้ในขณะที่กำลังเคลื่อนที่ และบริษัท Dan Bus Company

คำศัพท์ข่าว
- charge = หน้าที่, รับผิดชอบ, จ่ายไฟเข้า
- collaboration = การร่วมมือ, การร่วมแรง
- electric = ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิก
- electric vehicle = ยานพาหนะไฟฟ้า (ในข่าวหมายถึงรถโดยสาร ที่ชาร์จไฟได้ในขณะเคลื่อนที่)
- green = สีเขียว, ดีต่อสิ่งแวดล้อม, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- moving (move) = เคลื่อนที่
- pilot = นำร่อง
- pilot program = โครงการนำร่อง, โปรแกรมนำร่อง
- power (v) = ให้พลังงาน
- public bus = รถโดยสารสารธารณะ
- transportation technology = เทคโนโลยีการขนส่ง
- wireless = ไร้สายสำนักข่าว : บีบีซี
Jackie Stallone, mother to actor Sylvester, dies at 98
Jackie Stallone มารดาของนักแสดงซิลเวสเตอร์เสียชีวิตด้วยวัย 98 ปี

The larger-than-life character, who was known as an astrologer and wrestling promoter, "died in her sleep as she wished," said her youngest son, Frank.
ด้วยบุคลิกที่โดดเด่น เป็นที่รู้จักในฐานะนักโหราศาสตร์ และผู้จัดรายการมวยปล้ำ "เสียชีวิตในขณะหลับอย่างที่เธอปรารถนา" แฟรงค์ลูกชายคนเล็กของเธอกล่าว

"It was hard not to like her, she was a very eccentric and flamboyant person," he added in an Instagram post.
"มันยากที่จะไม่ชอบเธอ เธอเป็นคนแปลกประหลาดและมีสีสัน" เขากล่าวเสริมในโพสต์อินสตาแกรม

คำศัพท์ข่าว
- actor = นักแสดงชาย
- added (add) = เสริม, เพิ่มเติม
- astrologer = โหร, โหราจารย์, นักโหราศาสตร์
- eccentric = คนที่ผิดปกติ, คนที่ประหลาด (บุคคลที่บุคคลอื่นมองว่าแปลกหรือผิดปกติ)
- flamboyant = มีสีสัน, แตกต่างอย่างน่าสนใจ
- flamboyant person = บุคคลที่มีสีสัน
- wrestling promoter
- youngest son = ลูกชายคนเล็กสำนักข่าว : NHK
Migrant factory workers in Thailand launch legal action after wages expose
แรงงานอพยพในโรงงานประเทศไทยเริ่มดำเนินการทางกฎหมายหลังเปิดการเผยค่าแรง

A Thomson Reuters Foundation investigation last year found dozens of garment workers from Myanmar were being illegally underpaid
การสอบสวนของมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์ เมื่อปีที่แล้วพบว่า แรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าหลายสิบคนจากเมียนมาร์ถูกจ่ายค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมาย

BANGKOK, Sept 22 (Thomson Reuters Foundation) - A group of garment workers in Thailand who were illegally underpaid while making products for global brands including Starbucks and Walt Disney Co are taking legal action to demand compensation after losing their jobs last year.
กรุงเทพฯ, 22 ก.ย. (มูลนิธิทอมสันรอยเตอร์) - กลุ่มคนงานตัดเย็บเสื้อผ้าในประเทศไทยซึ่งได้รับค่าจ้างต่ำผิดกฎหมาย ในขณะที่ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ระดับโลกเช่น Starbucks และ Walt Disney Co กำลังดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยหลังจากตกงานเมื่อปีที่แล้ว

คำศัพท์ข่าว
- compensation = การจ่ายเงินชดเชย
- demand = ต้องการ
- dozens of garment workers = แรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าหลายสิบคน
- expose = ตีแผ่, เปิดเผย, เปิดเผยออกมา
- garment worker = คนงานตัดเย็บเสื้อผ้า
- global brand = แบรนด์ดังระดับโลก
- illegally = อย่างผิดกฎหมาย
- migrant = ซึ่งอพยพ
- wage = ค่าจ้าง
- underpaid = ไม่ได้รับเงินเพียงพอสำหรับงานที่ทำ, ค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายสำนักข่าว : NHK
Gavi, an organization that helps immunize people in developing nations, says 156 countries and territories have joined a scheme to promote the fair distribution of COVID-19 vaccines. It says 38 more are expected to participate.
Gavi เป็นองค์กรที่ช่วยด้านการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้คนในประเทศกำลังพัฒนา, กล่าวว่า 156 ประเทศ และดินแดนต่างๆได้เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมการกระจายวัคซีน COVID-19 อย่างยุติธรรม คาดว่าจะมีอีก 38 ประเทศเข้าร่วม

Gavi, the World Health Organization and other entities jointly launched the scheme in June.
Gavi, องค์การอนามัยโลกและหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกันเปิดตัวโครงการในเดือนมิถุนายน

The window to apply closed on Friday.
ช่องทางสำหรับสมัครปิดในวันศุกร์

At a news conference on Monday, Gavi CEO Seth Berkley said 64 higher-income countries are participating, including Japan.
ข่าวของการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา, ซีอีโอของ Gavi Seth Berkley กล่าวว่า มีประเทศที่มีรายได้สูงกว่า 64 ประเทศ เข้าร่วม, รวมถึงญี่ปุ่น

They are providing their own funds for the scheme. The United States and China have not joined.
พวกเขาจัดหาเงินทุนของตนเองสำหรับโครงการนี้ สหรัฐอเมริกาและจีนไม่ได้เข้าร่วม


- conference = การประชุม
- developing nation = ประเทศกำลังพัฒนา
- expected (expect) = คาดว่า
- fund = เงินทุน
- immunise = ทำให้มีภูมิต้านทาน, สร้างภูมิคุ้มกัน
- income = รายได้
- joined (joine) = เข้าร่วม
- participating = เข้าร่วมมือ, มีส่วนร่วม
- providing (provide) = จัดหา
- scheme = แผนการ, โครงการ
- territories (territory) = ดินแดน, อาณาเขตประเทศ (ดินแดนที่ควบคุมโดยประเทศผู้นำหรือกองทัพโดยเฉพาะ)
- window = หน้าต่าง, โอกาส, ช่องทาง (ในข่าวหมายถึง ช่องทาง)สำนักข่าว : รอยเตอร์ Thomson Reuters Foundation (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ Thomson Reuters Foundation (Website)
Thailand's sex workers petition to decriminalise prostitution
ผู้ขายบริการทางเพศของไทยเรียกร้องให้ยุติกฏหมายห้ามการค้าประเวณี

Thailand's Ministry of Social Development and Human Security said it was in the process of amending the prostitution law and would launch an online public hearing next year.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทยกล่าวว่าอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายการค้าประเวณีและจะเปิดประชาพิจารณ์ออนไลน์ในปีหน้า

Activists say Thailand's prostitution law, which criminalises sex work, does little to protect sex workers
นักเคลื่อนไหวกล่าวว่ากฎหมายการค้าประเวณีของประเทศไทย ซึ่งเป็นอาชญากรในการค้าประเวณี ไม่ได้มีส่วนช่วยในการคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ

BANGKOK, Sept 22 (Thomson Reuters Foundation) - Sex workers in Thailand have launched a petition calling for prostitution to be decriminalised and urging authorities to remove all penalties for selling sex.
กรุงเทพฯ, 22 ก.ย. (มูลนิธิทอมสันรอยเตอร์) - ผู้ให้บริการทางเพศในประเทศไทย ได้ยื่นคำร้อง เรียกร้องให้ยุติกฏหมายห้ามการค้าประเวณี และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลบบทลงโทษทั้งหมดสำหรับการขายบริการทางเพศ

Empower Foundation, a Chiang Mai-based group that supports sex workers, said it hoped to collect 10,000 signatures and present the petition to parliament to help persuade lawmakers to consider changing the country's prostitution law.
มูลนิธิ Empower Foundation ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ในเชียงใหม่ซึ่งสนับสนุนผู้ให้บริการทางเพศกล่าวว่า หวังว่าจะรวบรวม 10,000 รายชื่อและยื่นคำร้องต่อรัฐสภา เพื่อช่วยชักชวนให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาเปลี่ยนแปลงกฎหมายการค้าประเวณีของประเทศ

"The law punishes sex workers - 80% of whom are mothers and the main breadwinner for the whole family," said Mai Junta, a representative from Empower.
"กฎหมายลงโทษผู้ให้บริการทางเพศ - 80% เป็นแม่และผู้เป็นหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว" Mai Junta ตัวแทนจาก Empower กล่าว

"It turns us into criminals," she told the Thomson Reuters Foundation on Tuesday.
"มันทำให้เรากลายเป็นอาชญากร" เธอกล่าวกับมูลนิธิ Thomson Reuters เมื่อวันอังคาร

More than 1,000 people had signed the petition since it was launched on Saturday.
มีผู้ลงชื่อในคำร้องมากกว่า 1,000 คนนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันเสาร์

Thailand is predominantly Buddhist and deeply conservative, but is home to an extensive sex industry, largely catering to Thai men.
ประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมอย่างมาก, แต่เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมทางเพศ, แหล่งใหญ่ให้บริการในลักษณะจัดเลี้ยงปรนเปรอผู้ชายไทย

Hordes of tourists also flock to the bright lights of go-go bars and massage parlours in the Thai capital Bangkok, and the country's main tourist towns.
นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ยังหลั่งไหลไปที่บาร์อะโกโก้ และร้านนวดที่สว่างไสวในเมืองหลวงของไทย และเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ

Women and LGBT+ rights activists say the current law, which made prostitution illegal in 1960, does little to protect sex workers, while repeated arrests and fines for doing sex work has driven them further into poverty.
ผู้หญิงและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ LGBT กล่าวว่ากฎหมายปัจจุบันซึ่งทำให้การค้าประเวณีเป็นสิ่งผิดกฎหมายในปีค.ศ.1960, กฏหมายช่วยปกป้องผู้ให้บริการทางเพศได้เพียงเล็กน้อย ในขณะที่การจับกุมและปรับค่าบริการทางเพศซ้ำหลายครั้ง ทำให้พวกเขายากจนหนักกว่าเดิม

คำศัพท์
- amending = การแก้ไขกฎหมาย
- catering = การจัดเลี้ยง (จัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับงานเช่นงานเลี้ยงหรือการประชุม)
- conservative = คนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม (คนหัวโบราณคนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ หรือกะทันหัน)
- current = ปัจจุบัน
- launch = เปิดตัว, ปล่อยออก, เริ่มดำเนินงาน
- driven (drive) = ทำให้, เป็นผลให้, ขับเคลื่อน, ผลักดัน
- fine = การปรับ, ค่าปรับ
- flock (v) = หลั่งไหล, แห่กันไป
- further = เพิ่มเติม, เสริมเข้าไป
- hearing = การพิจารณา, การรับฟัง
- hordes (horde) = กลุ่มใหญ่, ฝูงชน
- illegal = ผิดกฎหมาย, นอกกฎหมาย
- massage parlour = ร้านให้บริการนวด
- online public hearing = การพิจารณา
- parliament = รัฐสภา
- parlour = ร้านค้าที่จัดหาสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้
- penalties (penalty) = โทษ, การลงโทษ
- persuade = โน้มน้าวใจ, เกลี้ยกล่อม
- petition = ยื่นคำร้อง (ขอร้องเจ้าหน้าที่ให้กระทำบางอย่าง)
- present = เสนอ, นำเข้าพบ, แสดงให้เห็น
- process = กระบวนการ, ปฏิบัติการ
- prostitution = การค้าประเวณี
- prostitution law = กฎหมายการค้าประเวณี
- prostitution illegal = การค้าประเวณีที่ผิดกฎหมาย
- decriminalise = ยกเลิกกฏหมายว่ามีความผิด, หยุดดำเนินคดี, ยุติกฏหมายห้าม
- predominantly = มีมากกว่า, เป็นส่วนใหญ่
- poverty = ทำให้พวกเขายากจนหนักกว่าเดิม
- sex worker = ผู้ให้บริการทางเพศ
- Thailand's Ministry of Social Development and Human Security = กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทยสำนักข่าว : รอยเตอร์
After a motorcycle accident put him in a wheelchair, Brazilian deliveryman Juliano Daurelio raised $2,200 to adapt his motorbike so he could continue working
หลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ทำให้เขาต้องนั่งรถเข็น Juliano Daurelio พนักงานส่งของชาวบราซิล ได้ระดมเงิน 2,200 ดอลลาร์เพื่อดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้เขาทำงานต่อไปได้

This deliveryman is busting disability stereotypes transporting meals on adapted wheels
พนักงานส่งของคนนี้กำลังทำลายแบบแผนความพิการด้วยการขนส่งอาหารโดยรถดัดแปลงล้อ

After a motorcycle accident put him in a wheelchair, Juliano Daurelio raised $2,200 to adapt his motorbike so he could continue working
หลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ทำให้เขาต้องนั่งรถเข็น Juliano Daurelio ได้ระดมทุน 2,200 ดอลลาร์เพื่อดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเพื่อให้เขาทำงานต่อไปได้

The job of a deliveryman is not made for us wheelchair users. I am in this situation today, working as deliveryman, overcoming obstacles, overcoming challenges.
งานของพนักงานส่งของไม่ได้สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ วันนี้ผมอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ทำงานเป็นคนส่งของเอาชนะอุปสรรคเอาชนะความท้าทาย

Because us whealchir users are not useless, we are not disabled.
เนื่องจากเราผู้ใช้รถเข็น ไม่ได้ไร้ประโยชน์เราไม่ได้ไร้ความสามารถ

We are able to do things, we are capable of everything.
เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ เรามีความสามารถในทุกสิ่ง

We just have to run after it.
เราก็ต้องวิ่งตามมัน

Eeis become a local celebrity famous for overcoming adversity
Eeis กลายเป็นคนดังในท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในการเอาชนะความทุกข์ยาก

Ther's nothing to complain about with life.
ไม่มีอะไรจะบ่นเกี่ยวกับชีวิต

Life is very good. Everything bad that has happened at one time comeback with good things for you.
ชีวิตดีมาก. ทุกสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในครั้งเดียวกลับมาพร้อมสิ่งดี ๆสำหรับคุณ
Nothing in life is by chance.
ไม่มีอะไรในชีวิตที่บังเอิญ

I am here today, I suffered at the beginnig with my disability, I am now having good things happen.
ผมอยู่ที่นี่, วันนี้ผมรับความทุกข์ทรมานจากจุดเริ่มต้นด้วยความพิการ ตอนนี้ผมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น

I am not getting rich but nowadays my wife says onf Friday, 'let's have a pizza'. I say, 'let's have a pizza'.
ผมไม่ได้ร่ำรวย แต่ทุกวันนี้ภรรยาของผมบอกว่า 'มากินพิซซ่ากันเถอะ' ผมก็พูดว่า 'มากินพิซซ่ากันเถอะ'

คำศัพท์ข่าว
- adapt = ดัดแปลง
- adversity = ความขัดสน,ความทุกข์ยาก
- capable = มีความสามารถ, ยังทำงานได้ดี
- chance = โอกาส, ความเป็นไปได้
- comeback = กลับมา
- deliveryman = คนส่งสินค้า, คนส่งของ
- disability (n) = พิการ, ไร้ความสามารถ
- disabled (adj) = พิการ, ไร้ความสามารถ
- raised = ระดมเงิน, จัดหาเงินก้อน
- motorbike = รถมอเตอร์ไซด์
- nowadays = ปัจจุบันนี้
- obstacles = อุปสรรค, ขวากหนาม
- overcome = เอาชนะ
- stereotype (n./v.) = การเหมารวมถึงลักษณะนิสัยของคน
- useless = ซึ่งไม่มีประโยชน์, ซึ่งเปล่าประโยชน์
- wheelchair = รถวีลแชร์, รถเข็น

สังเกตุคำ
- he could continue working = เขาสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
- he = ประธานเอกพจน์
- could = Modal Verb (เป็นกริยาพิเศษ ไม่ต้องผันตามประธาน และ กริยาที่ตาม ต้องเป็นกริยาแท้ v1 ไม่ผัน)
- continue = เป็นกริยาแท้ v1 ไม่ผัน
- working = เติม ing เป็น gerund เพื่อทำให้เป็นคำนาม ทำหน้าที่เป็นกรรม ของกริยา continueสำนักข่าว : Independent (Twitter)
สำนักข่าว : Independent (Website)
In battleground states, Catholics are a pivotal swing vote
ในรัฐสมรภูมิชาวคาทอลิกเป็นผู้โหวตที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

For decades, Roman Catholic voters have been a pivotal swing vote in U.S. presidential elections, with a majority backing the winner — whether Republican or Democrat — nearly every time.
เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวโรมันคาทอลิกเป็นผู้ลงคะแนนเสียงที่สำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ โดยมีเสียงข้างมากสนับสนุนผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นพรรครีพับลิกันหรือพรรคเดโมแครต - เกือบทุกครั้ง

How they vote in the battleground states this year could well decide the outcome, and the rival campaigns are targeting them with fervent appeals to vote based on their faith.
พวกเขาลงคะแนนในสมรภูมิรบในปีนี้อย่างไรนั่นอาจเป็นการตัดสินผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น , และแคมเปญหาเสียงของคู่แข่งตั้งเป้าไปที่พวกเขา(ชาวโรมันคาทอลิก) ด้วยการดึงดูดใจให้โหวตตามศรัทธา

Advocates for President Donald Trump say a faithful Catholic cannot vote for Democratic nominee Joe Biden because of his support for abortion rights.
ผู้ให้การสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่า ชาวคาทอลิกที่เคร่งศาสนาไม่สามารถลงคะแนนให้โจไบเดนผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคเดโมแครต เพราะเขาสนับสนุนสิทธิในการทำแท้ง

คำศัพท์ข่าว
- abortion rights = สิทธิในการทำแท้ง
- advocate = ผู้สนับสนุน
- appeal to = ดึงดูดใจ, ทำให้สนใจ
- backing (bak) = สนับสนุน, ให้การสนับสนุน
- battleground = สมรภูมิ, สนามรบ (ในข่าวหมายถึง สนามการเลือกตั้งที่ต้องแข่งขัน)
- based on = ตั้งอยู่บน, ยึดเป็นหลัก, ขึ้นอยู่กับ
- campaigns = แคมเปญของคู่แข่ง, การรณรงค์ของคู่แข่ง
- competing = แข่งขันกับ, กระทบกระทั่ง
- decide = พิจารณา, ตัดสิน
- faith = ศรัทธา
- faithful = ผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า, ผู้เคร่งศาสนา
- fervent = ซึ่งแสดงความรู้สึกอย่างมาก, รุนแรง, เร่าร้อน (แสดงความรู้สึกที่แข็งแกร่ง และจริงใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง)
- fervent appeal to = ดึงดูดใจอย่างมาก
- majority backing = เสียงข้างมากสนับสนุน
- nearly (adv) = เกือบจะ, จวนเจียน
- nominee = ผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่ง, ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
- outcome = ผล, ผลการเลือกตั้ง
- pivotal = เป็นหัวใจ, เป็นจุดสำคัญ
- rival = คู่แข่ง, ฝ่ายตรงข้าม
- rival campaigns = แคมเปญของคู่แข่ง, การรณรงค์ของคู่แข่ง
- state = สภาพ, สภาวะ
- swing = การเปลี่ยนแปลง(ทำหน้าที่เป็น adj ขยาย vote)
- vote = ลงคะแนน
- targeting (target) = เป้าหมาย, ตั้งเป้า
- well (adv) = ดี, อย่างดี
- whether = ไม่ว่า

- whether Republican or Democrat = ไม่ว่าจะเป็นพรรครีพับลิกันหรือพรรคเดโมแครต
- nominee = ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่ง, ผู้ดำเนินการแทนทางกฏหมาย
- Democratic nominee = ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคเดโมแครต (ต้นสังกัดของ โจไบเดน)

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น