โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

วันเกิดฮิปโปที่อายุมากที่สุดในประเทศไทย


คำศัพท์ข่าวที่ใช้ร่วมกัน (เพื่อใช้ศึกษาสไตล์การเขียนข่าว เหตุการณ์เดียวกัน)
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- assortment = การเลือกสรร, การแบ่งประเภท, การจัดพวก
- calve = ลูก (ลูกของสัตว์ใหญ่)
- chomped (chomp) = แทะ, เล็ม, เคี้ยวตุ้ย ๆ, เคี้ยวอาหารเสียงดัง
- descendants = ทายาท, ผู้สืบสายเลือด
- director = ผู้อำนวยการ
- eastern = ภาคตะวันออก
- elderly = สูงวัย, อายุมาก
- environment = สิ่งแวดล้อม
- facility = สถานที่
- Khao Kheow Open Zoo = สวนสัตว์เปิดเขา
- numerous (adj) = มากมาย
- offspring = ลูก, ทายาท
- outlive (v) = อยู่ทนกว่า, มีอายุยืนกว่า
- regarding = ความสนใจ, ความเอาใจใส่, ความเคารพ
- reproduce = สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์
- residing (reside ) = อยู่อาศัย
- spectator = ผู้ชม, ผู้สังเกตการณ์


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


สำนักข่าว : New York Post
Thailand’s oldest hippo celebrates 55th birthday with pile of fruit
ฮิปโปที่อายุมากที่สุดในประเทศไทยฉลองวันเกิดปีที่ 55 ด้วยผลไม้มากมาย

CHONBURI, Thailand – As children and other spectators sang to mark her 55th birthday, Thailand’s oldest hippopotamus Mae Mali chomped on an assortment of fruit and vegetables arranged in the shape of a cake.
ชลบุรีประเทศไทย - ขณะที่เด็ก ๆ และผู้ชมคนอื่น ๆ ร้องเพลงเพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ 55 ปีของเธอ, แม่มะลิฮิปโปโปเตมัสที่แก่ที่สุดในประเทศไทย ก็เคี้ยวผลไม้และผักหลายชนิดที่จัดเรียงเป็นรูปเค้ก

Mae Mali, which means “Mother Jasmine” in Thai, who moved to a compound at Khao Kheow Open Zoo in eastern Thailand two years ago from a zoo in Bangkok and has already outlived a hippo’s typical life expectancy of around 40 to 50 years old.
แม่มะลิซึ่งแปลว่า“ แม่ดอกมะลิ” ในภาษาไทยซึ่งย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเมื่อ 2 ปีก่อน จากสวนสัตว์ในกรุงเทพฯ และมีอายุยืนยาวกว่าอายุขัยทั่วไปของฮิปโปที่มีอายุประมาณ 40 ถึง 50 ปี

“Mae Mali is now a grandma. We have been taking great care of her regarding her health, food and environment,” said zoo director Attaporn Srihayrun.
“ ตอนนี้แม่มะลิเป็นคุณยายแล้ว เราดูแลเธออย่างดีเยี่ยมในเรื่องสุขภาพอาหาร และสิ่งแวดล้อม” อรรถพร ศรีหะรุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์กล่าว

Mae Mali gave birth to numerous calves and her descendants now number 21 hippos residing in zoos across the Southeast Asian country.
แม่มะลิให้กำเนิดลูกฮิปโปจำนวนมาก และลูกหลานของเธอปัจจุบันมีฮิปโป 21 ตัวอาศัยอยู่ในสวนสัตว์ทั่วประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“Mae Mali cannot reproduce anymore because she’s quite elderly. But we will still take great care of her so that she can become one of the longest living hippopotamus in the world,” said Attaporn.
“แม่มะลิไม่สามารถสืบพันธุ์ได้อีกต่อไปเพราะค่อนข้างอายุมาก แต่เราจะยังดูแลเธออย่างเต็มที่เพื่อที่เธอจะได้เป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนยาวที่สุดตัวหนึ่งในโลก” นายอรรถพรกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- assortment = การเลือกสรร, การแบ่งประเภท, การจัดพวก
- chomped (chomp) = แทะ, เล็ม, เคี้ยวอาหารเสียงดัง
- descendants = ทายาท, ผู้สืบสายเลือด
- director = ผู้อำนวยการ
- environment = สิ่งแวดล้อม
- outlive (v) = อยู่ทนกว่า, มีอายุยืนกว่า
- regarding = ความสนใจ, ความเอาใจใส่, ความเคารพ
- residing (reside ) = อยู่อาศัย
- spectator = ผู้ชม, ผู้สังเกตการณ์สำนักข่าว : BritishHerald
Fruit, vegetables and songs mark 55th birthday of Thailand’s oldest hippo
ผลไม้ผักและเพลงในวันเกิดครบรอบ 55 ปีของฮิปโปที่อายุมากที่สุดในประเทศไทย

Mae Mali, the oldest hippopotamus of Thailand, turned 55 on Tuesday.
แม่มะลิ, ฮิปโปโปเตมัสที่อายุมากที่สุดในประเทศไทย, มีอายุครบ 55 ปีเมื่อวันอังคาร

The hippo chomped on fruit and vegetables arranged in the shape of a cake while children and other visitors sang to celebrate her birthday.
ฮิปโปเคี้ยวผลไม้ และผักที่จัดเรียงเป็นรูปเค้ก ขณะที่เด็ก ๆ และแขกคนอื่น ๆ ร้องเพลงฉลองวันเกิดของเธอ

Mae Mali means Mother Jasmine in Thai and the hippo was moved to Khao Kheow Open Zoo in eastern Thailand two years ago from another facility in Bangkok.
แม่มะลิหมายถึงแม่ดอกมะลิในภาษาไทย และฮิปโปถูกย้ายไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเมื่อ 2 ปีก่อนจากสถานที่อื่นในกรุงเทพฯ

The usual life expectancy of hippos is around 40 to 50 years.
อายุขัยตามปกติของฮิปโปอยู่ที่ประมาณ 40 ถึง 50 ปี

“Mae Mali is now a grandma. We have been taking great care of her regarding her health, food, and environment,” said zoo director Attaporn Srihayrun.
“ตอนนี้แม่มะลิเป็นคุณยายแล้ว เราได้ดูแลเธออย่างดีเยี่ยมในเรื่องสุขภาพ, อาหาร และสิ่งแวดล้อม” อรรถพร ศรีหะรัณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์กล่าว

She has given birth to several calves and her offspring now number 21 and they are in different zoos across Thailand.
เธอให้กำเนิดลูกหลายตัว และตอนนี้ลูกของเธออายุ 21 ตัวแล้ว และพวกมันอยู่ในสวนสัตว์ต่างๆทั่วประเทศไทย

“Mae Mali cannot reproduce anymore because she’s quite elderly. But we will still take great care of her so that she can become one of the longest living hippopotamus in the world,” said Attaporn.
“แม่มะลิไม่สามารถสืบพันธุ์ได้อีกต่อไปเพราะค่อนข้างสูงอายุ แต่เราจะยังคงดูแลเธออย่างเต็มที่เพื่อที่เธอจะได้กลายเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีชีวิตยืนยาวที่สุดตัวหนึ่งในโลก” อรรถพรกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- calve = ลูก (ลูกของสัตว์ใหญ่)
- chomped (chomp) = แทะ, เล็ม, เคี้ยวตุ้ย ๆ, เคี้ยวอาหารเสียงดัง
- elderly = สูงวัย, อายุมาก
- facility = สถานที่
- Khao Kheow Open Zoo = สวนสัตว์เปิดเขา
- offspring = ลูก, ทายาท
- regarding = ความสนใจ, ความเอาใจใส่, ความเคารพ
- reproduce = สืบพันธุ์, แพร่พันธุ์สำนักข่าว : Today Online
Thailand's oldest hippo celebrates birthday with fruit and song
ฮิปโปที่อายุมากที่สุดของไทยฉลองวันเกิดด้วยผลไม้และบทเพลง

CHONBURI, Thailand - As children and other spectators sang to mark her 55th birthday, Thailand's oldest hippopotamus Mae Mali chomped on an assortment of fruit and vegetables arranged in the shape of a cake.
ชลบุรี, ประเทศไทย - ขณะที่เด็ก ๆ และผู้ชมคนอื่น ๆ ร่วมกันร้องเพลงวันเกิดครบรอบ 55 ปี, แม่มะลิฮิปโปโปเตมัสที่อายุมากที่สุดในประเทศไทย เคี้ยวผักและผลไม้หลายชนิดที่จัดเรียงเป็นรูปเค้ก

Mae Mali, which means "Mother Jasmine" in Thai, who moved to a compound at Khao Kheow Open Zoo in eastern Thailand two years ago from a zoo in Bangkok, and has already outlived a hippo's typical life expectancy of around 40 to 50 years old.
แม่มะลิซึ่งแปลว่า "แม่ดอกมะลิ" ในภาษาไทย, ซึ่งย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเมื่อ 2 ปีก่อนจากสวนสัตว์ในกรุงเทพฯ และมีอายุยืนยาวกว่าอายุขัยตามปกติของฮิปโปที่มีอายุประมาณ 40 ถึง 50 ปี .

"Mae Mali is now a grandma. We have been taking great care of her regarding her health, food, and environment," said zoo director Attaporn Srihayrun.
“ตอนนี้แม่มะลิกลายเป็นคุณยายแล้วเราดูแลเธออย่างดีเยี่ยมในเรื่องสุขภาพ,อาหาร และสิ่งแวดล้อม” อรรถพร ศรีหะรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์กล่าว

Mae Mali gave birth to numerous calves, and her descendants now number 21 hippos residing in zoos across the Southeast Asian country.
แม่มะลิให้กำเนิดลูกจำนวนมาก และปัจจุบันลูกหลานของเธอมีจำนวน 21 ตัวที่อาศัยอยู่ในสวนสัตว์ทั่วประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คำศัพท์ข่าว
- a compound at Khao Kheow Open Zoo = สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
- across = ข้าม, ทั่วพื้นที่, เต็มพื้นที่
- calve = ลูก (ลูกของสัตว์ใหญ่)
- descendant = ทายาท, ลูกหลาน
- eastern = ภาคตะวันออก
- numerous (adj) = มากมาย
- residing (reside ) = อยู่อาศัย


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น