โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, April 14, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 14-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Britain approves Valneva's easy-to-store COVID shot
อังกฤษอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ชนิดฉีดที่เก็บรักษาได้ง่ายของบริษัทวาลเนวา

คำศัพท์ข่าว
- approve (v) = อนุมัติ, เห็นชอบ
- easy-to-store (compound) = เก็บรักษาได้ง่าย/ง่ายต่อการจัดเก็บ


แหล่งข่าว : ABC
The CDC has decided to extend the federal mask mandate for planes and trains until May 3.
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจขยายคำสั่งให้สวมหน้ากากบนเครื่องบินและรถไฟของรัฐบาลกลางออกไปจนถึง 3 พฤษภาคม

คำศัพท์ข่าว
- decide (v) = ตัดสินใจ, พิจารณาตัดสินใจ
- extend (v) = ยื่น, ยืด, ขยายออกไป
- federal (adj) = สหพันธรัฐ, รัฐบาลกลาง (ระบบที่ปกครองโดยรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ)
- mask mandate (n) = ข้อกำหนด / คำสั่งสวมหน้ากากแหล่งข่าว : New York Times
Some Beijing residents have started stockpiling food in case the city imposes a lockdown, after seeing reports of food shortages during a lockdown in Shanghai.
ผู้อยู่อาศัยในปักกิ่งเริ่มกักตุนอาหารเผื่อกรณีเมืองมีออกคำสั่งล็อคดาวน์ หลังได้เห็นรายงานขาดแคลนอาหารระหว่างล็อคดาวน์ในเซี่ยงไฮ้

“Things that happened in Shanghai made me panic,” one woman said.
"สิ่งที่เกิดขึ้นในเซี่ยงไฮ้ทำให้ฉันหวั่นวิตก", หญิงคนหนึ่งกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- impose (v) = ประกาศบังคับใช้, กำหนดบังคับใช้(กฏ, กฏหมาย)
- in case = เผื่อว่า, ในกรณีที่
- lockdown (n) = ล๊อคดาวน์, มาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคม
- resident (n) = ผู้อยู่อาศัย, ชาวบ้าน/ประชาชน/คนในพื้นที่
- shortage (n) = ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ

No comments:

Post a Comment