โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, April 14, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 14-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Finnish and Swedish leaders hold press conference as they consider joining NATO
ผู้นำฟินแลนด์และสวีเดนจัดงานแถลงข่าวเนื่องจากพวกเขาพิจารณาการเข้าร่วมนาโต้

คำศัพท์ข่าว
- consider (v) = พิจารณา
- hold (v) = hold + งาน/กิจรรม/ชุมนุม/แถลงข่าว = จัดงาน
- NATO = (นาโต้:ภาษาไทย) (เนโถ่ะ:ภาษาอังกฤษ)
- press conference (n) = การแถลงข่าว


แหล่งข่าว : CNN
US Treasury Secretary Janet Yellen sent a warning to countries that are not moving to cut financial ties with Russia or that seek to undermine sanctions imposed over the war in Ukraine.
นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาส่งคำเตือนถึงบรรดาประเทศที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวตัดความสัมพันธ์ด้านการเงินกับรัสเซีย หรือประเทศที่หาทางทำลายมาตราการคว่ำบาตรอันเนื่องมาจากสงครามในยูเครน

คำศัพท์ข่าว
- cut (v) = ตัด, หั่น, ลดทอน
- impose (v) = ประกาศบังคับใช้, กำหนดบังคับใช้(กฏ, กฏหมาย)
- financial (adj) = เกี่ยวกับเงินทุน, ในทางการเงิน
- over + สถานการณ์/เหตุการณ์ = เนื่องจาก, เพราะว่า
- Treasury Secretary (n) = รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
- undermine (v) = บ่อนทำลาย, ทำให้อ่อนลง, ทำลายทีละน้อย


แหล่งข่าว : Reuters
Russia will not pause its military operation in Ukraine for subsequent rounds of peace talks, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said
รัฐเซียจะไม่หยุดพักปฏิบัติการทางทหารหลังจากที่มีการเจรจาสันติภาพหลายรอบ, นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัฐเซียกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- not (adv) = ใช้ตามหลัง" Ver to be", "Modal Verb" และ "Verb to have"
- peace talk (n) = การเจรจาสันติภาพ
- subsequent (adj) = ซึ่งตามมา, ซึ่งผลที่ตามมา


แหล่งข่าว : ABC
The U.S. has ordered all non-emergency consular staff to leave Shanghai.
สหรัฐอเมริกาสั่งให้เจ้าหน้าที่สถานกงสุลที่ไม่มีภารกิจฉุกเฉินทั้งหมดออกจากเซี่ยงไฮ้
- consular (adj) = เกี่ยวกับกงสุล
- leave (v) = ออกจาก, จากไป, ปล่อยทิ้ง
- non-emergency (compound) = ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน, ไม่มีภาวะฉุกเฉิน
- order (v) = สั่ง(สั่งซื้อ, ออกคำสั่ง)

No comments:

Post a Comment