โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, December 12, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 12-December-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

Adjective
     Adverb
Tense จากข่าว
     Adverb_not_ly
Adverb_ly
     Adjective


แหล่งข่าว : ABC
The coronavirus pandemic interrupted efforts to control malaria, resulting in 63,000 additional deaths and 13 million more infections globally over two years, according to the World Health Organization.
การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาขัดขวางความพยายามในการควบคุมโรคมาลาเรีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 63,000 ราย และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 13 ล้านคนทั่วโลกในช่วงสองปีที่ผ่านมา, อ้างอิงข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก

คำศัพท์ข่าว
- additional (adj) = ซึ่งเพิ่มขึ้น
- infection (n) = การติดเชื้อ
- interrupt (v) = ขัดจังหวะ
- globally (adv) = ทั่วโลก


แหล่งข่าว : Reuters
Investors snapped up shares of Chinese drugmakers, mask producers, antigen test companies and funeral service providers, amid fears of soaring mass infections following China's pivot away from strict zero-COVID policies last week
นักลงทุนรีบคว้าหุ้นผู้ผลิตยา, ผู้ผลิตหน้ากากอนามัย, บริษัททดสอบแอนติเจน และผู้ให้บริการพิธีศพของจีน ท่ามกลางความหวาดกลัวว่าจะมีการติดเชื้อจำนวนมาก หลังจากที่จีนหันออกจากนโยบายปลอดโควิดที่เข้มงวดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

คำศัพท์ข่าว
- away from = ออกห่าง/ออกไปไกล
- snap up = (phrasal verb) = รีบคว้า(ซื้อหรือรับไว้อย่างรวดเร็วเพราะอยากถูกใจ)
- soaring (adj) = ที่ซึ่งทะยานขึ้น, เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าระดับปกติ
- pivot (n) = จุดสมดุลย์(จุดที่รองรับการหมุนหรือที่บุคคลพึ่งพา)

No comments:

Post a Comment