โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, December 10, 2022

Press sec. = โฆษกทำเนียบขาวเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

Should
     Adverb
Tense จากข่าว
     Adverb_not_ly
แกรมมาร์-Adverb_ly
     Adjective


แหล่งข่าว : New York Times
“The Russians were not willing to negotiate in good faith for the release of Paul Whelan at this time.”
“รัสเซียไม่เต็มใจที่จะเจรจาโดยสุจริตยุติธรรมเพื่อปล่อยตัวพอล วีแลนในเวลานี้”

Press sec. Jean-Pierre says White House remains “committed” to securing his release from Russian detention following prisoner swap for Brittney Griner.
ฌอง ปิแอร์ โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าทำเนียบขาวยังคง "มุ่งมั่น" ที่จะทำให้มีการปล่อยตัวเขาจากการคุมขังของรัสเซียหลังการแลกเปลี่ยนนักโทษให้กับบริทนีย์ กริเนอร์

คำศัพท์ข่าว
- commit (v) = ให้คำมั่น, ยึดมั่น
- detention (n) = การควบคุมตัว, กักขังหน่วงเหนี่ยว(การกักตัวไว้โดยใช้อำนาจรัฐ)
- following (prepo) = หลังจาก/เหตุผลจาก(คล้ายafterแต่เน้นว่ากระทำทันทีหรือเป็นผลมาจาก)
- Jean-Pierre (person) = ฌอง ปิแอร์(เธอคือโฆษกหญิงทำเนียบขาวแทนเจน ชากี)
- negotiate (v) = เจรจาต่อรอง, สื่อสารต่อรอง
- Press sec. /White House press sec./White House press secretary = โฆษกทำเนียบขาว
- prisoner swap (n) = การแลกเปลี่ยนนักโทษ
- secure (v) = บรรลุ(ได้รับ/จัดหา/จัดซื้อ/ทำให้มั่นคง/ทำให้ปลอดภัย)
- willing (adj) = ยินดี, เต็มใจ, ซึ่งสมัครใจ

No comments:

Post a Comment