โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, March 8, 2020

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-08-March-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand requires travelers from South Korea, China, Iran and Italy to self-isolate for 14 days
ประเทศไทยกำหนดให้ผู้เดินทางจากเกาหลีใต้, จีน, อิหร่าน, และอิตาลี ต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน

Thailand will now require travelers from South Korea, China, Iran and Italy to self-quarantine for 14 days and report their health daily to authorities, Thanarak Plipat, Thailand's Deputy Director General of the Department of Disease Control, said at a press briefing.
ขณะนี้ประเทศไทยจะกำหนดให้ผู้เดินทางจากเกาหลี, ใต้, จีน, อิหร่าน, และอิตาลีต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วันและรายงานสุขภาพของพวกเขาทุกวันต่อเจ้าหน้าที่, นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคของไทย กล่าวในการแถลงข่าว

Thais or foreigners who have traveled from those four countries will be asked to register their information with Thailand's Ministry of Public Health (MOPH).
คนไทยหรือชาวต่างชาติที่เดินทางจากสี่ประเทศดังกล่าว จะถูกขอให้ลงทะเบียนข้อมูลกับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย (MOPH)

They will then need to give daily check-ins over the 14 days, which can be done via an app.
พวกเขาจะต้องให้เช็คอินทุกวันในช่วง 14 วัน, ซึ่งสามารถทำได้ผ่านแอพ

"They can tell their daily conditions if they have any fever, cough or sore throat. If they have we can quickly get in and take care of them. They have to report themselves every day," Plipat said.
“พวกเขาสามารถบอกสภาวะชีวิตประจำวันได้ว่า มีไข้, ไอหรือเจ็บคอ ถ้ามีเรารีบเข้าไปดูแลพวกเขา ต้องรายงานตัวทุกวัน” ผลิพัฒน์กล่าว

If they fail to do so, a state mandatory quarantine can be enforced, Plipat said.
หากไม่ทำเช่นนั้น, คำสั่งของรัฐจะสามารถบังคับใช้การกักกันที่รัฐบังคับได้ , ผลิพัฒน์กล่าว

Those who fail to report or who report false information can be punished under the Communicable Disease Act.
ผู้ที่ไม่รายงานหรือแจ้งข้อมูลเท็จสามารถถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ

Under the current act, anyone aware of people suspected of being infected with the novel coronavirus is required to inform communicable disease control officials within three hours. Violators are fined up to 20,000 baht ($4,949).
ภายใต้การดำเนินการในปัจจุบัน, ใครก็ตามที่ทราบว่ามีผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อภายในสามชั่วโมง ผู้ฝ่าฝืนถูกปรับไม่เกิน 20,000 บาท ($ 4,949)

In addition, all travelers must self-isolate and not go outside, by either staying at home or if they are tourists, staying in their hotels or temporary accommodation for 14 days, Plipat added.
นอกจากนี้, นักเดินทางทุกคนจะต้องแยกตัวเอง และไม่ออกไปข้างนอก, ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน หรือหากเป็นนักท่องเที่ยวต้องพักในโรงแรมหรือที่พักชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน, ผลิพัฒน์ กล่าวเสริม

“If they are willing to cooperate, there should not be any issue,” Plipat said.
“ ถ้าพวกเขาเต็มใจที่จะร่วมมือก็ไม่ควรมีปัญหาใด ๆ ” ผลิพัฒน์กล่าว


What we're covering here
สิ่งที่เรากำลังพูดถึงที่นี่

Infections in US rise: There are now more than 550 cases of the novel coronavirus in the US, according to the state and local health agencies, governments and the CDC.
การติดเชื้อในสหรัฐฯเพิ่มขึ้น: ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐฯมากกว่า 550 รายตามรายงานของหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐ, รัฐบาล และหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา

Around the globe: The novel coronavirus has killed more than 3,800 people, and infected more than 108,000, according to CNN's tally — the majority in mainland China.
ทั่วโลก: ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 3,800 รายและติดเชื้อมากกว่า 108,000 ราย, จากข้อมูลของ CNN ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่

China hotel collapse: Search and rescue efforts are continuing after a hotel that was used as a coronavirus quarantine center collapsed in Quanzhou, China. Ten people have died and 23 are still unaccounted for. การพังทลายของโรงแรมในจีน: ความพยายามในการค้นหาและช่วยเหลือกำลังดำเนินต่อไปหลังจากโรงแรมที่ใช้เป็นศูนย์กักกันโรคโคโรนาถล่มในเมืองฉวนโจวประเทศจีน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 10 รายและยังไม่ได้รับการรักษาอีก 23 ราย
Stay updated: Sign up for CNN's newsletter on the outbreak and listen to the latest episode of the Coronavirus: Fact vs Fiction podcast.
อัปเดตอยู่เสมอ: ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของ CNN เกี่ยวกับการระบาดและฟังตอนล่าสุดของพอดคาสต์เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา : Fact vs Fiction

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- aware = ทราบ, รับรู้, ตระหนัก
- CDC (Centers for Disease Control) = หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา
- condition = สภาพ, สภวะ, อาการสุขภาพ
- covering (adj) = ตลอดจน
- deputy = รอง, ตำแหน่งรอง
- effort = พยายาม, ความพยายาม
- either (adj) = ทุก (สื่ง, คน, อย่าง, อัน), แต่ละ (สื่ง, คน, อย่าง, อัน)
- false (adj) = เท็จ, ปลอม
- issue (n) = ประเด็น, ปัญหา, หัวข้อ
- Mainland China = จีนแผ่นดินใหญ่
- mandatory (adj) = เกี่ยวกับข้อบังคับ, ตามข้อบังคับ, เกี่ยวกับคำสั่ง
- outside = ข้างนอก, ด้านนอก
- press briefing = บรรยายสรุป, การสรุปแบบสั้นๆ, คำแถลงการณ์สั้น
- quarantine = (ควอแรนทีน)กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- self-isolate = แยกตัวเอง, กักตัวเอง, อยู่ให้ห่างจากคนอื่น
- willing = เต็มใจ, สมัครใจ


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment