โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-08-April-2020ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : รอยเตอร์
Thailand extends foreigners' visas to prevent queues and curb coronavirus
ไทยขยายวีซ่าชาวต่างชาติเพื่อป้องกันการรอคิวและยับยั้งไวรัสโคโรนา
BANGKOK (Reuters) - Thailand approved a plan on Wednesday to allow all foreigners who entered legally to receive automatic visa extensions, to prevent long queues at immigration centres and stem the spread of the coronavirus, a senior immigration official told Reuters.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - ไทยอนุมัติแผนเมื่อวันพุธ ที่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามาอย่างถูกกฏหมายได้รับการต่อวีซ่าอัตโนมัติ, เพื่อป้องกันการรอคิวนานที่ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองและยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาวุโสกล่าวกับรอยเตอร์

Thailand has closed its borders and banned entry to foreigners, except diplomats and work-permit holders to combat the COVID-19 outbreak.
ประเทศไทยได้ปิดพรมแดน และห้ามการเข้าประเทศของชาวต่างชาติ, ยกเว้นนักการทูตและผู้ถือใบอนุญาตทำงานเพื่อต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19

Those foreigners who entered the country before the ban was imposed - who had visas, received visas on arrival or under visa waiver programmes - will not need to line up at often crowded immigration centres around the country to extend their stay.
ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศก่อนที่จะมีการสั่งห้าม - ผู้ที่เคยมีวีซ่าอยู่แล้ว, และผู้ที่รับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง หรืออยู่ภายใต้โครงการยกเว้นวีซ่า - จะไม่จำเป็นต้องเข้าแถวที่ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองที่มีผู้คนหนาแน่นบ่อยครั้งทั่วประเทศเพื่อขยายระยะเวลาการพำนัก

The automatic visa extension has been granted until April 30, according to an interior ministry document.
การต่อวีซ่าอัตโนมัติได้รับการอนุญาตจนถึงวันที่ 30 เมษายนตามเอกสารของกระทรวงมหาดไทย

Police Lieutenant General Sompong Chingduang told Reuters the government could extend this deadline each month.
พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ารัฐบาลสามารถขยายกำหนดเวลานี้ได้ทุกเดือน

Last week the government allowed migrant workers with expiring work permits to stay in the country, without the need to apply for extensions, until Thailand reopen its borders.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติที่มีใบอนุญาตทำงานหมดอายุให้อยู่ในประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องขอขยายเวลาจนกว่าประเทศไทยจะเปิดพรมแดนอีกครั้ง

The country reported 111 new coronavirus cases on Wednesday.
ประเทศไทยรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 111 รายเมื่อวันพุธ

They included 42 Thais repatriated from Indonesia who had travelled South Sulawesi province for a religious gathering last month before the event was postponed.
รวมถึงคนไทย 42รายที่ถูกส่งตัวกลับจากอินโดนีเซียซึ่งเดินทางไปจังหวัดสุลาเวสีใต้เพื่อร่วมชุมนุมทางศาสนาเมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่งานจะถูกเลื่อนออกไป

In total, Thailand has reported 2,369 cases of the novel coronavirus, and 30 deaths.
โดยรวมแล้วประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2,369ราย, เสียชีวิต 30 ราย

It has declared a state of emergency until the end of the month and imposed a nationwide 10 p.m. to 4 a.m. curfew.
ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินจนถึงสิ้นเดือนและกำหนดให้เคอร์ฟิวเวลา 22.00 น. ถึง ตี 4 ทั่วประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- allow (v) = อนุญาต, ยอมให้
- curfew = เคอร์ฟิว, กฎอัยการศึก, การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล หรือเวลาใดเวลาหนึ่ง
- deadline (n) = เส้นตาย, กำหนดเวลา, เส้นห้ามผ่าน
- entry (n) = การเข้า
- extend = ขยาย, เพิ่ม, ขยายออกไป
- grant (v) = ให้, อนุญาต, เอื้ออำนวย, เปิดช่องทางให้, เป็นช่องทางให้
- impose (v) = ประกาศใช้, นำมาตรการมาใช้ (เกี่ยวกับกฏ/ กฏหมาย)
- nationwide (n) = ทั่วประเทศ, ทั่วประเทศ
- stem (v) = สกัด, ยับยั้ง
- waiver = ไม่รับ, การสละสิทธิ์


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น