โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

vaccine = วัคซีน, เชื้อวัคซีน (เชื้ออ่อนแอของเชื้อโรค)

- A German company working with US pharmaceutical giant Pfizer has begun human trials of a potential Covid-19 vaccine that could supply millions by the end of the year, according to the two firms.
จากข้อมูลของร่วมกันของสองบรุิษัท, บริษัท สัญชาติเยอรมันที่ทำงานกับ บริษัท Pfizer ยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรมของสหรัฐได้เริ่มการทดลองวัคซีนที่สามารถป้องกัน Covid-19 และสามารถจัดหาได้หลายล้านชุดภายในสิ้นปีนี้


คำศัพท์
- pharmaceutical(adj.) = เกี่ยวกับเภสัชกรรม, เกี่ยวกับยา
- giant(adj.) = ขนาดยักษ์, ใหญ่โต
- human = คนเรา, เป็นมนุษย์
- trials = การทดลอง
- potential = ศักยะภาพ, สามารถเป็นได้, อาจเป็นไปได้
- Covid-19 = โรคโควิด19, โรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนา(coronavirus)
- vaccine = วัคซีน, เชื้อวัคซีน (เชื้ออ่อนแอของเชื้อโรค)
- supply = จัดหา, ผลิตให้, ส่งมอบ
- by the end of the year = ก่อนสิ้นปี, ภายในสิ้นปี
- according to = จากข้อมูลของ, ตามที่
- firm = บริษัท, ห้าง, หุ้นส่วนแหล่งข้อมูล
- สำนักข่าว : CNN

เมนู:ศัพท์ข่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น