โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Students and anti-government protesters in Thailand(เยาวชนปลดแอก)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


รวมข่าว แท็กเยาวชนปลดแอก
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand's monarchy was long considered God-like. But protesters say it's time for change
สถาบันกษัตริย์ของไทยถูกมองว่าเป็นเหมือนพระเจ้ามาช้านาน แต่ผู้ประท้วงบอกว่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้ว

Students and anti-government protesters attend a rally at Democracy Monument on August 16, 2020 in Bangkok, Thailand.
นักศึกษา และผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเข้าร่วมการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

It was an act unthinkable in Thailand mere months ago -- an estimated 10,000 anti-government protesters packing Bangkok's Democracy Monument on Sunday, with some calling for reform of the country's monarchy.
เป็นการกระทำที่คาดไม่ถึงในประเทศไทย เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา - มีผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลราว 10,000 คน เนืองแน่นบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ โดยบางคนเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- attend (v) = เข้าร่วม(งาน, เหตุการณ์)
- calling for (call for) = เรียกร้อง
- democracy = ประชาธิปไตย, ความเสมอภาคทางการเมือง
- estimated (adj) = ที่ประมาณแล้ว
- monarchy (n) = เกี่ยวกับกษัตริย์, สถาบันกษัตริย์
- packing = เบียดเสียด, แออัด, เนืองแน่น
- protester = ผู้ประท้วง
- rally = ชุมนุม
- reform = ปฏิรูป
- unthinkable = คิดไม่ถึง, นึกไม่ถึง, ที่ไม่สามารถจินตนาการได้

- attend a rally = เข้าร่วมชุมนุม
- Bangkok's Democracy Monument = อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรุงเทพฯสำนักข่าว : บีบีซี
Thai protests: Thousands gather in Bangkok to demand reforms
การประท้วงในประเทศไทย: ผู้คนนับพันรวมตัวในกรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องการปฏิรูป

Thousands of protesters staged another anti-government rally in the Thai capital, Bangkok, on Sunday to demand political reforms.
ผู้ประท้วงหลายพันคนชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอีกครั้ง ในเมืองหลวงของไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์เพื่อเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมือง

Demonstrators want a revised constitution and are also calling for reform of the monarchy - a sensitive subject in Thailand.
ผู้ประท้วงต้องการรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขและยังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในประเทศไทย

Under Thai law, anyone criticising the royal family faces long prison sentences.
ภายใต้กฎหมายไทย ใครก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ ต้องเผชิญกับโทษจำคุกเป็นเวลานาน

คำศัพท์ข่าว
- calling for (call for) = เรียกร้อง
- constitution = รัฐธรรมนูญ
- demand = เรียกร้อง , ต้องการให้มี
- demonstrator = ผู้ประท้วง
- face = เผชิญหน้า
- monarchy = สถาบันกษัตริย์
- reform = ปฏิรูป, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- revised = ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่
- sentence = คำพิพากษา, ตัดสินโทษ
- sensitive subject = เรื่องละเอียดอ่อน, หัวข้อละเอียดอ่อน
- staged (stage) = จัดกิจกรรม (ในข่าวหมายถึง จัดกิจกรรมประท้วง)
- faces long prison sentences = เผชิญกับโทษจำคุกเป็นเวลานานสำนักข่าว :New York Times World

At least 10,000 protesters, many first-time participants in political rallies, gathered in Bangkok on Sunday, demanding change in a country where military tanks have tended to shape politics more than the ballot box has
ผู้ประท้วงอย่างน้อย 10,000 คน ,หลายคนเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองเป็นครั้งแรก รวมตัวกันในกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ เพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศที่รถถังทหารมีแนวโน้มที่จะสร้างการเมืองมากกว่ากล่องบัตรเลือกตั้ง

คำศัพท์ข่าว
- ballot box = กล่องลงคะแนน, หีบบัตรเลือกตั้ง
- change = เปลี่ยนแปลง
- demanding = ต้องการ
- participant = ผู้มีส่วนร่วม, ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
- rallies (rally) = ชุมนุม
- tended (tend) = มีแนวโน้ม, ค่อนข้าง

- political rallies = การชุมนุมทางการเมืองสำนักข่าว : อัลจาซีราห์
Thai protesters step up calls for political reforms
ผู้ประท้วงชาวไทยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง

Demonstrators are demanding new elections, an amended constitution, with some calling for reform of the monarchy.
ผู้ประท้วงเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่, รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข และบางคนเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

Thousands of people have joined student-led rallies in Thailand's capital calling for political reforms.
ผู้คนหลายพันเข้าร่วมการชุมนุมที่นำโดยนักศึกษาในเมืองหลวงของประเทศไทยเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมือง

They are demanding a new election and an amended constitution.
พวกเขาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ และรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข

คำศัพท์ข่าว
- amend = แก้ไข, ทำให้ถูกต้อง
- demand = ต้องการ
- demonstrator = ผู้ประท้วง
- joined (join) = เข้าร่วม
- monarchy = เกี่ยวกับกษัตริย์, สถาบันกษัตริย์
- political (adj) = เกี่ยวกับการเมือง, ในทางการเมือง
- reform = ปฏิรูป
- thousands = จำนวนหลายพันสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand protest movement puts country's youth on collision course with military-backed establishment
การเคลื่อนไหวประท้วงในประเทศไทย ทำให้เยาวชนของประเทศต้องปะทะกับหน่วยงานที่มีทหารหนุนหลัง

Thailand's student movement has reignited, as young people across the country defy threats from the military-backed government to take to the streets and call for the resignation of Prime Minister Prayut Chan-o-cha.
การเคลื่อนไหวของนักศึกษาได้เกิดขึ้นอีกครั้ง ในขณะที่คนหนุ่มสาวทั่วประเทศต่อต้านการคุกคามจากรัฐบาลที่มีทหารหนุนหลัง ออกมาประท้วง และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่ง

คำศัพท์ข่าว
- across = ทั่ว, ถ้วนทั่ว, เต็มพื้นที่
- call for = เรียกร้อง
- resignation = การลาออก
- defy threats
- movement = การเคลื่อนไหว
- reignite = ทำให้ (ปัญหา) ลุกลามอีกครั้ง
- take to the streets = ออกไปตามท้องถนน = อออกมาประท้วง
- threat = ข่มขู่, คุกคาม
- the military-backed government = รัฐบาลที่มีทหารหนุนหลัง
- young people across the country = คนหนุ่มสาวทั่วประเทศ
- establishment = หน่วยงาน, กลุ่มที่มีอำนาจและอิทธิพลสำนักข่าว : รอยเตอร์
Explainer: Thailand's anti-government protests
ผู้บรรยาย: การประท้วงต่อต้านรัฐบาลไทย

BANGKOK (Reuters) - More than 10,000 people joined the biggest protest in Thailand since a 2014 coup on Sunday to demand that the government step down and bring in a new constitution for fresh elections.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - ผู้คนมากกว่า 10,000 คน เข้าร่วมการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นับตั้งแต่การรัฐประหารปีพ.ศ 2557 เมื่อวันอาทิตย์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลก้าวลงจากตำแหน่ง และนำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้สำหรับการเลือกตั้งใหม่

Some protesters are also pushing for reforms to the monarchy — until recently a taboo subject.
ผู้ประท้วงบางคนยังผลักดันให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เป็นเรื่องต้องห้าม

คำศัพท์ข่าว
- a taboo subject = เรื่องต้องห้าม
- constitution = รัฐธรรมนูญ
- coup = การรัฐประหาร
- demand = ต้องการ
- election = การเลือกตั้ง
- joined (join) = เข้าร่วม
- step down = ก้าวลง, ก้าวลงจาก (ในข่าวหมายถึง ลาออกจากตำแหน่ง)

เนื้อหาข่าว เนื้อหาข่าวเป็นลำดับเหตุการณ์ ที่ต้องออกมาประท้วง และแสดงออกต่าง ๆสำนักข่าว : BANGKOK POST
Prawit affirms people's right to rally, express opinions
ประวิตรยืนยัน เป็นสิทธิประชาชนที่จะชุมนุม, และแสดงความคิดเห็น

Deputy Prime Minister Prawit Wongsuwon said on Monday people can stage rallies and express their opinions, as long as they do not infringe on the rights of other people.
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ประชาชนสามารถจัดเวทีชุมนุม และแสดงความคิดเห็นได้ตราบเท่าที่พวกเขาไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
He also acknowledged that the constitution needs amending.
นอกจากนี้เขายังยอมรับว่ารัฐธรรมนูญจำเป็นต้องแก้ไข

คำศัพท์ข่าว
- affirm = ยืนยัน, รับรอง
- as long as = ตราบเท่าที่, ตราบใดก็ตาม, ตราบนานเท่านาน
- deputy = ตำแหน่งรอง
- express = แสดงออก
- opinion = ความคิดเห็น
- right = สิทธิสำนักข่าว : บีบีซี
Coronavirus: Hundreds gather in Madrid for anti-mask protest
Coronavirus: ผู้คนหลายร้อยรวมตัวกันในกรุงมาดริด เพื่อนประท้วงต่อต้านการใส่หน้ากาก

Crowds of protesters gathered in the Spanish capital on Sunday to voice their opposition the mandatory use of face masks and other measures imposed to contain the spread of coronavirus.
กลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวกันในเมืองหลวงของสเปนเมื่อวันอาทิตย์ เพื่อแสดงความคิดเห็นคัดค้านการบังคับใส่หน้ากากอนามัยและมาตรการอื่น ๆ ที่กำหนดเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา

People were pictured chanting slogans and holding placards in Plaza Colón in Madrid's city centre.
ผู้คนต่างวาดภาพ เขียนคำขวัญ สวดมนต์ และถือป้ายประกาศใน Plaza Colónใจกลางเมืองมาดริด

The mandatory use of face masks was initially introduced in May for those travelling on public transport, and was later expanded to the rest of the country.
การบังคับใช้หน้ากากเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และต่อมาได้ขยายไปยังส่วนอื่น ๆ ของประเทศ

The protest comes two days after the government introduced a swathe of new restrictions, including a ban on smoking in public.
การประท้วงเกิดขึ้นสองวัน หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการจำกัดฉบับใหม่ ใช้กับพื้นที่บริเวณกว้าง, รวมถึงการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

Spain has seen a surge in new infections since lifting its three-month lockdown in late June.
สเปนพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งขึ้น นับตั้งแต่ยกเลิกการล๊อคดาวน์ 3 เดือน ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน

The national death toll stands at more than 28,600 people.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศอยู่ที่มากกว่า 28,600 คน

คำศัพท์ข่าว
- death toll = ยอดผู้เสียชีวิต
- gathered (gather) = รวมตัว
- imposed (impose) = กำหนด, บังคับใช้
- introduced = (introduce) = แนะนำ (ในข่าวหมายถึง แนะนำให้พลเมืองปฏิบัติตามมาตรการ)
- lockdown = ปิดพื้นที่, ปิดเมือง
- mandatory (adj) = เกี่ยวกับข้อบังคับ, ตามข้อบังคับ
- mandatory use of face masks = การบังคับใช้หน้ากาก
- new infection = การติดเชื้อใหม่, การติดเชื้ออีกครั้ง
- new restriction = ข้อจำกัดใหม่
- opposition = ต่อต้าน, คัดค้าน
- protest = การประท้วง
- surge = พุ่งขึ้น, ทะลุขึ้น
- swathe = ห่อ, พื้นที่ขนาดใหญ่

- expanded to the rest of the country = ขยายไปยังส่วนที่เหลือของประเทศ
- including a ban on smoking in public = รวมทั้งการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสำนักข่าว : AFP
The massive turnout comes after weeks of student-led protests calling for an overhaul of premier Prayut Chan-O-Cha's government
การประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้น หลังจากหลายสัปดาห์ของการประท้วงที่นำโดยนักศึกษา เรียกร้องให้มีการยกเครื่องรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำศัพท์ข่าว
- calling for (call for) = เรียกร้อง
- massive = มหึมา, จำนวนมาก
- overhaul = ยกเครื่อง, ยกเครื่องใหม่, ปรับแก้ไขก็ได้ไม่คุ้มเสีย (ความหมายคือ แก้ไขไม่คุ้ม ทิ้งของเดิมแล้วนำของใหม่มาใส่แทน)
- premier = นายกรัฐมนตรี
- turnout = ผู้ที่เข้าร่วมสำนักข่าว : บีบีซี
Police in Bangkok say 10,000 people joined an anti-government rally in the Thai capital on Sunday.

ตำรวจในกรุงเทพมหานครกล่าวว่าประชาชน 10,000 คนเข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในเมืองหลวงของไทยเมื่อวันอาทิตย์

It's thought the protest in Bangkok is the biggest in Thailand in six years.
คิดว่าการประท้วงในกรุงเทพฯครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 6 ปีของประเทศไทย

คำศัพท์ข่าว
- anti = ต่อต้าน
- capital = เมืองหลวง
- rally = ชุมนุม, รวมตัว
- anti-government rally = การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลสำนักข่าว :New York Times World
In Thailand, Students Take on the Military (and ‘Death Eaters’)
ในประเทศไทย, นักเรียนอาสารับผิดชอบงานเกี่ยวกับ ทหาร (และ "ผู้เสพความตาย")

Thousands of young people, borrowing from Harry Potter and other pop culture touchstones, are calling on the army and its allies to get out of politics.
หนุ่มสาวหลายพันคนที่กำลังยืมใช้ภาพลักษณ์ร่วมสมัยและเป็นที่นิยมจากเรื่องแฮรี่พอตเตอร์และอื่นๆ, กำลังเรียกร้องให้กองทัพและพันธมิตรออกจากการเมือง

At a protest in Bangkok last month, students flashed a three-fingered salute from the “Hunger Games” movies that has become a symbol of antigovernment defiance in Thailand.
การประท้วงในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนที่แล้วกลุ่มนักศึกษาได้แสดงการชูสามนิ้วที่เอามาจากภาพยนตร์ "Hunger Games" ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านรัฐบาลในประเทศไทย

คำศัพท์ข่าว
- army = ทหาร, เกี่ยวกับทหาร
- allies = แนวร่วม, ฝ่ายพันธมิตร
- borrowing (borrow) = หยิบยืม
- called on (call on) = ขอร้อง
- defiance = การขัดขืน
- get out = ออกไป
- politic = เกี่ยวกับการเมือง
- protest = การประท้วง
- salute = แสดงความเคารพ
- a three-fingered salute = แสดงความเคารพโดยการชู 3 นิ้ว
- symbol = สัญลักษณ์
- take on = ยอมรับงาน หรือความรับผิดชอบและบอกว่าคุณจะทำ
- touchstone = มาตรฐาน, ความเป็นตัวตน (หลักการ ที่กำหนดขึ้นเทียบเคียงหรือไว้ตัดสินบางสิ่ง)


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น