โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ไทม์ไลน์การติด Covid -19 ของทรัมป์ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุดคำศัพท์ข่าวที่ใช้ร่วมกัน (เพื่อใช้ศึกษาสไตล์การเขียนข่าว เหตุการณ์เดียวกัน)
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- affect (v) = กระทบกระเทือน, ส่งผลกระทบ
- closest aides = บรรดาผู้ช่วยคนสนิทที่สุด
- condition = สภาพวะ, อาการ
- considered (consider) = พิจารณา, ลงความเห็น
- Constitution (Constitution Court) = ศาลรัฐธรรมนูญ
- contact-tracing = แกะรอยเส้นทางการติดต่อ (ในข่าวหมายถึง ตรวจดูว่าใครบ้างที่เจอกับทรัมป์)
- crossed path = ที่พบกันโดยบังเอิญ (พบใครบางคนโดยเฉพาะโดยบังเอิญ)
- diagnosed (diagnose) = ตรวจโรค, วินิจฉัยโรค
- disinformation = การบิดเบือนข้อมูล
- downplayed (downplay) = มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ทำให้บางสิ่งดูเหมือนไม่สำคัญหรือแย่น้อยกว่าที่เป็นจริง)
- duties (duty) = หน้าที่, ภาระกิจ
- earlier = ตอนก่อน, ตอนต้น
- election = การเลือกตั้ง
- everywhere = ทุกที่, ทุกหนทุกแห่ง
- evidence = หลักฐาน
- except = ยกเว้น
- faked (fake) = แกล้ง, ปลอม, หลอกลวง
- First Lady = สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง (ภรรยาของผู้นำประเทศ)
- gain (gaining) = เพิ่มขึ้น, ขยายมากขึ้น
- indefinite (adj) = ไม่มีกำหนด
- mild = ไม่แรง, อ่อนโยน, บางเบา
- obese = อ้วน
- perform = ปฏิบัติการ, ดำเนินการ
- physical = เกี่ยวกับร่างกาย
- place = วาง
- positive = ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- postponed (postpone) = เลื่อนเวลา
- presidential (adj) = เกี่ยวกับประธาน, เกี่ยวกับประธานาธิบดี
- recent = เร็วๆ นี้ , ที่เพิ่งผ่านมา
- role = บทบาท (ในข่าวหมายถึง หน้าที่)
- rumors = ข่าวเล่าลือ, ข่าวลือ
- sympathy = ความเห็นอกเห็นใจ
- symptom = อาการป่วย
- traction = แรงดึง, แรงลาก
- turned on its head (turn sth on its head) = ทำในสิ่งที่ตรงข้าม, กลับทิศทาง, กลับตาลปัด, กลับหัว
- unable = ไม่สามารถ
- virtually = เกือบจะ , จวนเกือบ
- Walter Reed = ชื่อโรงพยาบาลสถาบันทหารที่วอชิงตันดีซี
- White House (ไวท์ เฮ้าส์) = ทำเนียบขาว -- เป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการและสถานที่ทำงานหลักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

สำนักข่าว : รอยเตอร์
Trump walks from White House to helicopter for trip to Walter Reed
ทรัมป์เดินจากทำเนียบขาวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเดินทางไปยังวอลเตอร์รีด

President Donald Trump, wearing a mask, walked from the White House to a helicopter on Friday that will carry him to Walter Reed National Military Medical Center.
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์, สวมหน้ากาก, เดินจากทำเนียบขาวไปยังเฮลิคอปเตอร์ในวันศุกร์ เพื่อที่จะนำเขาไปยังศูนย์การแพทย์ทหารแห่งชาติวอลเตอร์รีด

The president said nothing to waiting reporters.
ประธานาธิบดีไม่ได้กล่าวอะไรกับผู้สื่อข่าวที่รออยู่
- Walter Reed = ชื่อโรงพยาบาลสถาบันทหารที่วอชิงตันดีซีสำนักข่าว : บีบีซี
US President Donald Trump tests positive for Covid-19
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐฯทดสอบโควิด -19ได้ผลบวก

Here’s seven things you need to know
นี่คือเจ็ดข้อที่คุณต้องรู้1. President Trump was diagnosed shortly after it came to light that Hope Hicks, one of his closest aides, had tested positive for the virus
1. ประธานาธิบดี ทรัมป์ได้รับการวินิจฉัยไม่นานหลังจากมีข่าวว่า Hope Hicks ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ช่วยที่ใกล้ชิดที่สุดของเขาได้ทดสอบไวรัสในผลบวก

First Lady Melania Trump is also Covid positive
สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง Melania Trump ติดโรค Covid positive เช่นกัน

Both the president and his wife report mild symptoms
ทั้งประธานาธิบดีและภรรยารายงานอาการไม่รุนแรง

- closest aides = บรรดาผู้ช่วยคนสนิทที่สุด
- diagnosed (diagnose) = ตรวจโรค, วินิจฉัยโรค
- mild = ไม่แรง, อ่อนโยน, บางเบา
- positive = ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- symptom = อาการป่วย

2. The US government says a person must self-isolate for 10 days after a positive test
2. รัฐบาลสหรัฐฯระบุว่า บุคคลที่มีผลตรวจเป็นบวกต้องแยกตัวเองเป็นเวลา 10 วัน

The White House has also begun contact-tracing
ทำเนียบขาวได้เริ่มแกะรอยเส้นทางการติดต่อ

Here’s just some of the people we know Trump crossed paths with in the last week
นี่เป็นเพียงบางส่วนของคนที่เรารู้ว่าทรัมป์ ได้พบปะในสัปดาห์ที่แล้ว

- contact-tracing = แกะรอยเส้นทางการติดต่อ (ในข่าวหมายถึง ตรวจดูว่าใครบ้างที่เจอกับทรัมป์)
- crossed path = ที่พบกันโดยบังเอิญ (พบใครบางคนโดยเฉพาะโดยบังเอิญ)

3. At 74, President Trump is in a high-risk group
3. ด้วยวัย 74 ปี ประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

According to his most recent physical exam earlier this year, he weighs 244lbs (110.7kg)
จากการตรวจร่างกายครั้งล่าสุดเมื่อต้นปีนี้เขามีน้ำหนัก 244 ปอนด์ (110.7 กก.)

This is considered obese for his height of 6ft 3ins (1.9m)
ถือว่าอ้วนเพราะความสูง 6 ฟุต 3 นิ้ว (1.9 ม.)

- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- crossed path = ที่พบกันโดยบังเอิญ (พบใครบางคนโดยเฉพาะโดยบังเอิญ)
- earlier = ตอนก่อน, ตอนต้น
- obese = อ้วน
- physical = เกี่ยวกับร่างกาย
- recent = เร็วๆ นี้ , ที่เพิ่งผ่านมา

4. If the president becomes unable to perform his role, the Constitution places the "powers and duties" of the office into the vice-president's hands
4. หากประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้, รัฐธรรมนูญได้มอบ "อำนาจและหน้าที่" ที่เป็นทางการให้รองประธานาธิบดีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

- Constitution (Constitution Court) = ศาลรัฐธรรมนูญ
- duties (duty) = หน้าที่, ภาระกิจ
- perform = ปฏิบัติการ, ดำเนินการ
- place = วาง
- role = บทบาท (ในข่าวหมายถึง หน้าที่)
5. President Trump has at times downplayed the virus
5. บางครั้งประธานาธิบดีทรัมป์ก็มองข้ามไวรัส

Just last week he told Americans not to worry about Covid-19 because "it affects virtually nobody" except the elderly and those with heart conditions
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาบอกชาวอเมริกันว่า อย่ากังวลกับโควิด -19 เพราะ "มันแทบไม่มีผลกระทบกับใครเลย" นอกจากผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคหัวใจ

- affect (v) = กระทบกระเทือน, ส่งผลกระทบ
- condition = สภาพวะ, อาการ
- downplayed (downplay) = มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญมากนัก (ทำให้บางสิ่งดูเหมือนไม่สำคัญหรือแย่น้อยกว่าที่เป็นจริง)
- except = ยกเว้น
- virtually = เกือบจะ , จวนเกือบ

6. The US presidential election has been turned on its head
6. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯมีความสับสนวุ่นวายอย่างที่ไม่เคยมี

The president's busy campaign schedule is on indefinite hold
กำหนดการหาเสียงที่วุ่นวายของประธานาธิบดีอยู่ระหว่างการระงับโดยไม่มีกำหนด

But it’s unlikely the election will be postponed
แต่การเลือกตั้งจะเลื่อนออกไปไม่น่าเป็นไปได้

The US has never postponed a presidential election before
สหรัฐฯไม่เคยเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีมาก่อน

- indefinite (adj) = ไม่มีกำหนด
- postponed (postpone) = เลื่อนเวลา
- presidential (adj) = เกี่ยวกับประธาน, เกี่ยวกับประธานาธิบดี
- turned on its head (turn sth on its head) = ทำในสิ่งที่ตรงข้าม, กลับทิศทาง, กลับตาลปัด, กลับหัว

7. Rumours and disinformation are everywhere
7. ข่าวลือและการบิดเบือนข้อมูลมีอยู่ทั่วไป
On social media, some suggest Trump “faked” the positive result to gain public sympathy
ในโซเชียลมีเดียบางคนตั้งข้อสังเกตุว่าทรัมป์ สร้าง"ข่าวปลอม"ว่ามีผลตรวจเป็นบวกเพื่อให้ได้คะแนนความเห็นใจจากสาธารณชน
But there is no evidence that is the case
แต่ไม่มีหลักฐานว่าเป็นเช่นนั้น

Here’s the detail behind some of claims gaining the most traction online
นี่คือรายละเอียดเบื้องหลังของการกล่าวอ้างบางส่วนที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดทางออนไลน์

- disinformation = การบิดเบือนข้อมูล
- everywhere = ทุกที่, ทุกหนทุกแห่ง
- evidence = หลักฐาน
- faked (fake) = แกล้ง, ปลอม, หลอกลวง
- gain (gaining) = เพิ่มขึ้น, ขยายมากขึ้น
- sympathy = ความเห็นอกเห็นใจ
- traction = แรงดึง, แรงลาก


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น