โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, December 21, 2020

ศัพท์ข่าวรายวัน 21-December-2020เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว Bangkok Post
Migrant Covid cases soar
ผู้ป่วยโควิดที่เป็นแรงงานอพยพเพิ่มสูงขึ้น

The confirmed Covid-19 caseload in Thailand soared by 382 on Monday, 360 of them migrant workers from Myanmar linked to a wholesale shrimp market in Samut Sakhon, the province bordering Bangkok on the southwestern side.
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ได้รับการยืนยันในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 382 คนในวันจันทร์โดย 360 คนในจำนวนนี้เป็นแรงงานอพยพจากเมียนมาที่เชื่อมโยงกับตลาดค้าส่งกุ้งในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีพรมแดนติดกับกรุงเทพฯทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

The spike in infections followed the 576 new cases recorded on Sunday. Monday's rise was expected because of ongoing, intensive testing of thousands of migrant workers in the province's fishing industry, mainly in the areas locked down since Saturday night.
การติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 576 รายที่บันทึกไว้ในวันอาทิตย์ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในวันจันทร์เนื่องจากมีการตรวจแรงงานอพยพหลายพันคนในแหล่งอุตสาหกรรมประมงของจังหวัดอย่างเข้มข้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกปิดตายตั้งแต่คืนวันเสาร์

The new infections raised the accumulated total in Thailand since the start of the outbreak to 5,289, according to the Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA).
ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มยอดรวมสะสมในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มระบาดเพิ่มขึ้นเป็น 5,289 ตามข้อมูลของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (CCSA)

CCSA spokesman Taweesilp Visanuyothin said additional cases linked to the Central Shrimp Market in tambon Mahachai are expected to be announced in an update from the Public Health Ministry on Monday afternoon.
ทวีศิลป์ วิษณุโยธินโฆษก CCSA กล่าวว่าในส่วนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งในตำบลมหาชัยนั้นคาดว่าจะได้รับการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขในบ่ายวันจันทร์

"New reports keep flowing in. There will be more new cases," Dr Taweesilp said.
“ยังมีรายงานใหม่เข้ามาเรื่อย ๆ จะมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอีก” ดร. ทวีศิลป์กล่าว

The spokesman urged all workers from Myanmar to come out to be tested, including those who sneaked across the border into Thailand.
โฆษกเรียกร้องให้คนงานจากเมียนมาทั้งหมดออกมารับการทดสอบ รวมทั้งคนที่แอบข้ามชายแดนเข้ามาในประเทศไทย

Illegal migrants will not be punished, he said.
ผู้อพยพที่ผิดกฎหมายจะไม่ถูกลงโทษ, เขากล่าว

"We emphasise only health measures, not immigration regulations," he said.
“เราเน้นเฉพาะมาตรการด้านสุขภาพไม่ใช่กฎข้อบังคับด้านการเข้าเมือง” เขากล่าว

The issue of illegal Myanmar workers hiding from health officials was raised in talks between Prime Minister Prayut Chan-o-cha and the ministry's team led by Public Health Minister Auntin Charnvirakul. National Security Council secretary-general Nattaphon Narkphanit also attended the talks.
ประเด็นเรื่องแรงงานเมียนมาผิดกฎหมายที่หลบซ่อนตัวจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ถูกยกขึ้นมาพูดคุยระหว่างนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา และทีมงานของกระทรวงที่นำโดย อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าร่วมการเสวนาด้วย

Dr Taweesilp said a field hospital of 100 beds will be set up in the sealed area in Samut Sakhon in order to contain the spread of Covid-19.
ดร. ทวีศิลป์กล่าวว่าจะมีการตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 100 เตียงในพื้นที่ปิด ในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 “

"We will not let the patients move out of the area," he said.
เราจะไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยย้ายออกจากพื้นที่” เขากล่าว

About 1,000 people regularly come to the Central Shrimp Market, the epicentre of the new outbreak, to buy shrimp for wholesale and retail sales in Samut Sakhon and other provinces.
โดยปกติมีประชาชนประมาณ 1,000 คนมาที่ตลาดกลางตลาดซื้อขายกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดครั้งใหม่ เพื่อซื้อกุ้งไปขายทั้งปลีกและส่งในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่น ๆ

The CCSA spokesman said authorities are tracing all of them.
โฆษกของ CCSA กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังแกะรอยตามหาพวกเขาทั้งหมด

คำศัพท์ข่าว
- CCSA = Center for Covid-19 Situation Administration = ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19
- retail = ขายปลีก
- seal = ปิดผนึก
- set up = จัดตั้ง, จัดเตรียม
- soar = พุ่งพรวดขึ้น, บินสูงขึ้นไปในอากาศ
- spike = พุ่งขึ้น, เพิ่มขึ้น, การพุ่งพรวดขึ้น (ในข่าวอาจหมายถึงจำนวนมากขึ้น)
- trace = ติดตามหา, แกะรอย
- wholesale = ขายส่งสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Thailand had kept its coronavirus cases under control.
ประเทศไทยสามารถควบคุมผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนาได้

Now it's testing thousands as it battles a shrimp market outbreak
ตอนนี้กำลังตรวจอีกหลายพันคน ในการต่อสู้กับการระบาดที่ตลาดค้ากุ้ง

Samut Sakhon, Thailand - Thailand on Sunday began testing tens of thousands of people for coronavirus and extended curbs on movement, a day after locking down a province following the country's worst outbreak yet.
สมุทรสาคร, ประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ประเทศไทยได้เริ่มทำการตรวจโคโรนาไวรัสในผู้คนหลายหมื่น และเพิ่มการควบคุมการเคลื่อนย้าย, หนึ่งวันหลังจากการล๊อกดาวน์จังหวัดจากเหตุการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศ

The outbreak began at a shrimp market in Samut Sakhon, a province southwest of Bangkok and a center of the seafood industry that is home to thousands of migrant workers.
การระบาดเริ่มขึ้นที่ตลาดค้ากุ้งในสมุทรสาคร, จังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ และเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอาหารทะเลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติหลายพันคน

Four cases were reported there on Friday and that number had jumped to 689 by Sunday, the public health ministry said.
กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ามีรายงานผู้ป่วย 4 รายเมื่อวันศุกร์ และจำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 689 รายภายในวันอาทิตย์

Thailand had previously kept the epidemic in check, recording around 5,000 Covid-19 cases.
ก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้มีการควบคุมการแพร่ระบาดโดยมีบันทึกผู้ป่วยโควิด -19 ประมาณ 5,000 ราย

"Today is just the first stage," Kiattiphum Wongrajit, the ministry's permanent secretary, told a news conference.
“ วันนี้เป็นเพียงระยะแรก” เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงกล่าวในการแถลงข่าว

"Further results will show a lot more infections."
"ผลลัพธ์ต่อไปจะแสดงการติดเชื้อมากขึ้น"

He said up to 40,000 people would be tested in Samut Sakhon and nearby provinces, with over 10,000 tests to be conducted by Wednesday.
เขากล่าวว่าจะมีผู้เข้ารับการทดสอบในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงมากถึง 40,000 คนโดยจะทำการทดสอบมากกว่า 10,000 คน ภายในวันพุธ

Migrant workers, mostly from Myanmar, lined up for testing on Sunday, along with some Thais.
แรงงานข้ามชาติซึ่งส่วนใหญ่มาจากเมียนมาเข้าแถวรอการทดสอบในวันอาทิตย์พร้อมกับคนไทยบางส่วน

Most cases identified so far have been asymptomatic, health officials said.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ที่พบจนถึงขณะนี้ยังไม่มีอาการ

Barbed wire surrounded the market on Sunday as authorities in Bangkok ordered all schools in three districts in the capital that have borders with Samut Sakhon, 45 kilometers (30 miles) away by road, to close until January 4.
มีการใช้ลวดหนามปิดล้อมตลาดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะที่ทางการในกรุงเทพฯสั่งให้โรงเรียนทุกแห่งใน 3 เขตในเมืองหลวงที่มีพรมแดนติดกับสมุทรสาครซึ่งอยู่ห่างออกไป 45 กิโลเมตร (30 ไมล์) ตามถนนปิดจนถึงวันที่ 4 มกราคม

The province is due to stay under lockdown and nighttime curfew until January 3, and Kiattiphum said the ministry expected to bring the situation under control in two to four weeks.
จังหวัดนี้จะอยู่ภายใต้การล๊อคดาวน์และเคอร์ฟิวในช่วงกลางคืนจนถึงวันที่ 3 มกราคม และเกียรติภูมิกล่าวว่ากระทรวงคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายในสองถึงสี่สัปดาห์

'We have to cut epidemic cycle'
'เราต้องตัดวงจรการแพร่ระบาด'

Thailand, the first country outside China to report Covid-19 cases, has so far reported just 60 deaths from coronavirus among its 70 million population.
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศแรกนอกประเทศจีนที่รายงานผู้ป่วยโควิด -19 จนถึงขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพียง 60 รายจากประชากร 70 ล้านคน

That means Thailand has one of the lowest coronavirus mortality rates per capita in the world, according to Johns Hopkins University data.
นั่นหมายความว่าประเทศไทยมีอัตราการตายของไวรัสโคโรนาต่อหัวต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์

Prime Minister Prayuth Chan-ocha posted on his Facebook account: "We will have to cut the epidemic cycle quickly.
นายกฯ ประยุทธ์จันทร์โอชาโพสต์ในบัญชี Facebook ว่า“ เราจะต้องตัดวงจรการแพร่ระบาดโดยเร็ว

We already have experience in handling it."
เรามีประสบการณ์ในการจัดการอยู่แล้ว "

Authorities in Bangkok also called on people to step up preventive measures by avoiding gatherings, while entertainment venues and restaurants must observe social distancing.
เจ้าหน้าที่ในกรุงเทพมหานครยังเรียกร้องให้ประชาชนเพิ่มมาตราการป้องกันโดยหลีกเลี่ยงการรวมตัวกัน, ในขณะที่สถานบันเทิงและร้านอาหารต้องปฏิบัติตามแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม

Organizers of New Year celebrations were told to seek official permission to go ahead, while companies were urged to get staff to work from home if possible.
ผู้จัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ได้ถูกสั่งให้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินการต่อ ในขณะที่มีการเชิญชวนบริษัทต่างๆให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านหากเป็นไปได้

Neighboring Cambodia meanwhile toughened requirements for people entering the country from Thailand.
ขณะเดียวกันประเทศกัมพูชาที่อยู่ใกล้กัน ก็เพิ่มข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศจากประเทศไทย

Somsak Paneetatyasai, president of the Thai Shrimp Association, said the outbreak was bad news for shrimp exports, up to 30% of which come from Samut Sakhon.
สมศักดิ์ พรรณทัตยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการระบาดเป็นข่าวร้ายสำหรับการส่งออกกุ้งโดยมากถึง 30% มาจากสมุทรสาคร

Thailand is one of the world's 10 biggest shrimp exporters.
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ 1 ใน 10 ของโลก

The surge in coronavirus cases comes as Thailand attempts to revive a tourist industry devastated by the pandemic.
การพุ่งขึ้นของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา เกิดขึ้นขณะที่ประเทศไทยพยายามที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดทั่วโลก

On Thursday, Thailand eased restrictions to allow more foreign tourists to return.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ไทยได้ผ่อนปรนข้อจำกัดเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางกลับมาเที่ยวมากขึ้น

In late March, when its caseload surged close to 1,000, the Thai government declared a state of emergency and banned all non-resident foreigners from entering.
ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มขึ้นเกือบถึง 1,000 รายรัฐบาลไทยได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและห้ามชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในไทยทั้งหมดเข้าประเทศ

The border closure helped protect the country but also dealt a huge blow to its tourist sector, which according to the World Bank normally contributes close to 15% of Thailand's GDP.
การปิดชายแดนช่วยปกป้องประเทศ แต่ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งตามข้อมูลธนาคารโลก ในภาวะปกติจะมีส่วนช่วยเกือบ 15% ของ GDP ประเทศไทย

Additional reporting by CNN's Kocha Olarn and Nectar Gan.
รายงานเพิ่มเติมโดย Kocha Olarn และ Nectar Gan ของ CNN

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- curb = จำกัดขอบเขต, ควบคุม
- devastated (devastate) = ทำลายล้าง, สร้างความเสียหาย
- entertainment venue = สถานบันเทิง
- epidemic = โรคระบาดที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว
- handling (handle) = จัดการ, รับมือ
- keep in check = control
- observe = สังเกตการณ์, ปฏิบัติตาม
- outbreak = การระบาดของโรค
- pandemic = การระบาดครั้งใหญ่, มีการแพร่กระจายทั่วพื้นที่/ ทั่วโลก
- requirement = ข้อกำหนด, ข้อบังคับ, ความต้องการของระบบ
- social distancing = การเว้นระยะห่างทางสังคม
- step up = ก้าวขึ้น, ขยับขึ้น
- toughen = ทำให้แข็งแรง, ทำให้แกร่งขึ้น
- worst = แย่ที่สุด, เลวร้ายที่สุด, รุนแรงที่สุดสำนักข่าว Theguardian
Thailand begins Covid testing blitz after biggest ever surge in cases
ประเทศไทยเริ่มตรวจโควิดแบบสายฟ้าแลบหลังจากที่มีการติดเชื้อครั้งใหญ่ที่สุด

Migrant workers heavily affected by outbreak centred on Central Shrimp Market around 45km from Bangkok
แรงงานข้ามชาติได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งห่างจากกรุงเทพฯ 45 กม

Thailand is testing tens of thousands of people for Covid-19 after an outbreak at a shrimp market led to the biggest surge in cases in the country, which had appeared to have almost eradicated the virus.
ประเทศไทยกำลังตรวจโควิด-19ให้กับผู้คนหลายหมื่น หลังจากมีการระบาดในตลาดกุ้งที่ทำให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ, ซึ่งเคยดูเหมือนว่าจะกำจัดไวรัสได้เกือบหมดแล้ว

So far, 821 infections, mostly among migrant workers, have been linked to the market in Samut Sakhon, where coronavirus was detected late last week.
จนถึงขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อ 821 ราย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งตรวจพบไวรัสโคโรนาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว

Cases have since been reported elsewhere, including in Bangkok, which is 45km away by road.
ตั้งแต่นั้นมาได้รับรายงานผู้ป่วยในพื้นที่อื่น ๆ รวมทั้งในกรุงเทพฯซึ่งอยู่ห่างออกไป 45 กม. ทางถนน

Prime Minister Prayut Chan-ocha said the virus was under control but urged people to wear masks and practice social distancing. “We will have to cut the epidemic cycle quickly.
พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไวรัสดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุม แต่ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามหลักเว้นระยะห่างทางสังคม “ เราจะต้องตัดวงจรการแพร่ระบาดโดยเร็ว

We already have experience in handling it,” he wrote in a post on Facebook.
เรามีประสบการณ์ในการจัดการแล้ว” เขาเขียนในโพสต์บน Facebook

Thailand recorded more than 500 cases on Saturday, the biggest one-day increase in the country, and a number that has continued to rise due to extensive testing.
ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 500 รายในวันเสาร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดภายในวันเดียวในประเทศ และจำนวนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการตรวจในวงกว้าง

Thailand has so far managed to contain Covid-19, recording fewer than 5,300 cases and a total of 60 deaths since the start of the pandemic.
จนถึงขณะนี้ประเทศไทยสามารถควบคุม Covid-19 ได้แล้ว โดยมีผู้ป่วยน้อยกว่า 5,300 ราย และมีผู้เสียชีวิตรวม 60 รายนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด

Life in the country has mostly returned to normal, though strict entry restrictions have brought the tourism industry, which is crucial to the economy, to a halt.
ชีวิตในประเทศส่วนใหญ่กลับสู่สภาวะปกติ แม้ว่าข้อจำกัดในการเข้าประเทศที่เข้มงวดทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจหยุดชะงัก

The outbreak is centred on the Central Shrimp market, one of the largest in Thailand, which relies upon low-wage migrant workers from neighbouring Myanmar, where the virus has not been brought under control.
การระบาดมีศูนย์กลางอยู่ที่ตลาดกลางกุ้งซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยอาศัยแรงงานอพยพที่มีค่าแรงต่ำจากประเทศเพื่อนบ้านในเมียนมาซึ่งยังไม่สามารถการควบคุมไวรัสได้

Myanmar has reported more than 115,000 cases, and 2,424 deaths.
เมียนมามีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 115,000 รายและเสียชีวิต 2,424 ราย

On Sunday, long queues of people, mostly migrants, waited for nasal swabs, while barbed wire blocked off access to the market and nearby accommodation, where workers live in crowded conditions.
ในวันอาทิตย์ผู้คนต่อแถวยาวเหยียดซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ รอการตรวจทางจมูก ในขณะที่มีลวดหนามปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงตลาดและที่พักในแถบที่คนงานอาศัยอยู่ในสภาพแออัด

Samut Sakhon has been placed under a two-week lockdown and nighttime curfew, while shopping malls, cinemas, spas and other entertainment venues have been closed.
สมุทรสาครอยู่ภายใต้การล๊อคดาวน์ 2 สัปดาห์และเคอร์ฟิวในช่วงกลางคืน ในขณะที่ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สปาและสถานบันเทิงอื่น ๆ ต้องปิดให้บริการ

“Today is just the first stage,” Kiattiphum Wongrajit, the ministry’s permanent secretary, told a news conference on Sunday.
“วันนี้เป็นแค่ระยะเริ่มแรก” เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

“Further results will show a lot more infections.”
“ ผลลัพธ์เพิ่มเติมจะแสดงให้เห็นการติดเชื้อมากขึ้น”

So far, 90% of people testing positive have been asymptomatic.
จนถึงขณะนี้ 90% ของผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกไม่แสดงอาการ

The authorities plan to test 40,000 people, with efforts focused on migrant workers.
ทางการวางแผนที่จะตรวจ 40,000 คน โดยเน้นไปที่แรงงานข้ามชาติ

Over recent weeks, a separate, smaller cluster of cases has emerged, linked to people travelling unofficially over the porous border with Myanmar, which stretches for 2,416 km.
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบการติดเชื้อต่างสถานที่เป็นกลุ่มขนาดเล็ก หลายกลุ่ม, ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้คนที่ลักลอบเดินทางผ่านช่องโหว่ทางชายแดนเมียนมาอย่างไม่ถูกต้องซึ่งมีระยะทางยาว 2,416 กม.

Anyone entering Thailand is required to quarantine in designated facilities for 14 days, and undergo multiple Covid-19 tests.
ใครก็ตามที่เข้ามาในประเทศไทยจะต้องถูกกักกันในสถานบริการที่กำหนดเป็นเวลา 14 วันและต้องผ่านการทดสอบ Covid-19 หลายครั้ง

Measures have also been stepped up in the capital.
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มมาตรการในเมืองหลวง

Schools in three districts of Bangkok that border Samut Sakhon province have been shut as a precaution until 4 January.
โรงเรียนใน 3 เขตของกรุงเทพมหานครติดชายแดนจังหวัดสมุทรสาครถูกปิดเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนจนถึงวันที่ 4 มกราคม

Across Bangkok, companies have been urged to allow staff to work from home where possible, while the public has been advised to avoid large gatherings.
บริษัทต่างๆทั่วกรุงเทพฯได้รับการกระตุ้นให้อนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้ ในขณะที่ประชาชนได้รับคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่

Stricter rules have been introduced for the New Year, with organisers of celebrations told to seek official permission to hold gatherings.
มีการนำกฎที่เข้มงวดขึ้นมาใช้สำหรับปีใหม่ โดยผู้จัดงานเฉลิมฉลองได้รับคำสั่งให้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการเพื่อจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว

Bangkok Metropolitan Administration has cancelled countdown events and the chanting of prayers on New Year’s Eve.
กรุงเทพมหานคร ยกเลิกกิจกรรมนับถอยหลังและสวดมนต์ในวันส่งท้ายปีเก่า

Entertainment venues and restaurants have been reminded to observe social distancing, while limits have been placed on the number of fans able to attend boxing matches.
สถานบันเทิงและร้านอาหารได้รับการเตือนให้เฝ้าติดตามการเว้นระยะห่าง ในขณะที่มีการจำกัดจำนวนแฟน ๆ ที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันชกมวย

Thailand is the latest country to record an outbreak among migrant worker communities.
ประเทศไทยเป็นประเทศล่าสุดที่มีการแพร่ระบาดในชุมชนแรงงานข้ามชาติ

Earlier this year, the virus spread rapidly within overcrowded migrant worker dormitories in Singapore, while, more recently, Malaysia has struggled to control outbreak among migrants who are employed in its medical glove factories.
เมื่อต้นปี,ไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็วภายในหอพักของคนงานอพยพที่แออัดในสิงคโปร์, และขณะที่เมื่อไม่นานมานี้มาเลเซียได้ดิ้นรนพยายามควบคุมการระบาดของผู้อพยพที่ทำงานในโรงงานผลิตถุงมือแพทย์

Workers in the Malaysian glove factories, who have toiled for long hours to supply protective gloves to countries around the world, had earlier complained about a lack of social distancing.
คนงานในโรงงานถุงมือของมาเลเซียซึ่งต้องทำงานหนักเป็นเวลานาน เพื่อจัดหาถุงมือป้องกันให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก, ก่อนหน้านี้ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับขาดการเว้นระยะห่างทางสังคม


คำศัพท์ข่าว
- among = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- dormitory = หอพัก
- entertainment venue = สถานบันเทิง
- event = งาน, งานสังคม, งานที่จัด
- observe = สังเกตุ, ปฏิบัติตามแนวทาง
- precaution = การป้องกันไว้ก่อน, การป้องกันล่วงหน้า
- rapidly (adv) = อย่างรวดเร็ว
- staff = พนักงาน
- social distancing = การเว้นระยะห่างทางสังคม
- struggle = การต่อสู้ดิ้นรน, การต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
- undergo = เผชิญกับ, ประสบ (เหตุการณ์ในด้านลบ)
- unofficially = อย่างไม่เป็นทางการสำนักข่าว : ABS-CBN News
'Round and Asian' Roque responds to Thai news outlet's use of his photo
'อ้วนกลมและเป็นชาวเอเชีย' Roque ตอบกลับสำนักข่าวไทยที่ใช้รูปภาพของเขา

Presidential Spokesperson Harry Roque on Sunday said the Philippine government's campaign against COVID-19 is effective, following a Thai media agency's use of his photo in its tweets.
Harry Roque โฆษกของประธานาธิบดีกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า การรณรงค์ต่อต้าน COVID-19 ของรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ผลดีหลังจากที่สื่อของไทยใช้รูปภาพของเขาในทวีต

On Saturday night, the Thai Enquirer on Twitter posted a series of reminders for its readers to follow health protocols to protect themselves from the coronavirus.
เมื่อคืนวันเสาร์ Thai Enquirer ได้โพสต์ข้อความบน Twitter เตือนให้ผู้อ่านปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพเพื่อป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา

We're all in this together so we would just like to remind everyone reading to
เราทั้งหมดอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ดังนั้นเราจึงอยากจะย้ำเตือนทุกคนที่อ่าน

Wash your hands constantly
1. ล้างมือให้สะอาด

2. Always wear a mask
2. สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ

3. Socially Distance
3. เว้นระยะห่างทางสังคม

Listen to government announcements and do not take unnecessary risks.
ฟังประกาศของรัฐบาลและอย่าเสี่ยงโดยไม่จำเป็น

In a statement released Sunday, Roque said the Thai Enquirer's use of his photo is "encouraging", as it means international media has taken notice of the government's minimum health standards.
ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ Roque กล่าวว่าการที่สำนักข่าวThai Enquirer ใช้ภาพถ่ายของเขาเป็นการ "ให้กำลังใจ" เพราะนั่นหมายถึงสื่อต่างประเทศได้แสดงความสนใจต่อมาตรฐานขั้นต่ำด้านสุขภาพของรัฐบาล

"It is encouraging that foreign media, particularly Thai Enquirer, has taken notice of The Philippine government’s Minimum Public Health Standards Advocacy Campaign of wearing a face mask, washing of hands, and maintaining a physical distance, which is known locally as “Mask, Hugas, Iwas.”
"มันเป็นกำลังใจ ที่สื่อต่างประเทศ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไทยเอ็นไควเรอร์ ได้ให้ความสนใจต่อการรณรงค์สนับสนุนมาตรฐานสาธารณสุขขั้นต่ำของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ในการสวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือ และรักษาระยะห่างทางกายภาพ ซึ่งเรียกกันในท้องถิ่นว่า" หน้ากาก(Mask), ล้าง(Hugas) , ห่าง/แยก(Iwas)"

It likewise mentioned that people must “listen to government announcements and do not take unnecessary risks.”," he said.
นอกจากนี้ยังกล่าวว่าประชาชนต้อง “ ฟังประกาศของรัฐบาลและอย่าเสี่ยงโดยไม่จำเป็น” เขากล่าว

Roque also said the tweet proved that the government's advocacy campaign is effective.
Roque ยังกล่าวอีกว่าทวีตดังกล่าวพิสูจน์แล้วว่าการรณรงค์สนับสนุนของรัฐบาลได้ผล

"Indeed, COVID-19 knows no borders, as the Thai news website succinctly puts it, “We’re all in this together.”
“ อันที่จริง COVID-19 ไม่รู้จักพรมแดนอย่างที่เว็บไซต์ข่าวของไทยกล่าวไว้อย่างสั้น ๆ ว่า“ เราทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกัน”

The fact that the Philippine government’s advocacy campaign has caught international attention underscores how effective our message is – which we articulate in every press briefing and which we prominently display on the podium -- in conveying that we must adhere to such health standards aimed at saving lives and protecting the communities," he added.
ความจริงที่ว่าการรณรงค์สนับสนุนของรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้รับความสนใจจากนานาชาติ เป็นการตอกย้ำว่าข้อความของเรามีประสิทธิภาพเพียงใด - ซึ่งเราใช้ภาษาอย่างคล่องในสรุปสั้นๆอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพทุกคำและเราแสดงอย่างเด่นชัดบนแท่นเพื่อสื่อว่าเราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขภาพดังกล่าวเพื่อรักษาชีวิต และปกป้องชุมชน” เขากล่าวเสริม

The Thai Enquirer, however, has said they do not know the person in the photo, and merely used Roque's .gif because he is "round and Asian."
อย่างไรก็ตามเอ็นไควเรอร์ไทยได้กล่าวว่าพวกเขาไม่รู้จักบุคคลในภาพและใช้ภาพ gif ของ Roque เพราะเขาเป็นคน "ตุ้ยนุ้ยและเป็นคนเอเชีย"


คำศัพท์ข่าว
- articulate (adj) = ใช้ภาษาอย่างคล่อง, มีทักษะดีในการพูด
- attention = ความสนใจ, ความตั้งใจ
- brief = รายงานสรุป, แจ้งให้ทราบ
- caught (catch) = จับ, จับตา (ในข่าวหมายถึง ติดตาม, จับตาดู)
- encouraging = ให้กำลังใจ
- underscore = เน้นย้ำ, ตอกย้ำ
- advocacy = การสนับสนุน
- effective = มีประสิทธิภาพ
- Hugas = ล้างมือ (ภาษาTagalog)
- particularly = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- prominently (adv) อย่างที่สังเกตเห็นชัดเจน
- release(v) = ปล่อย, เผย
- remind = เตือน, ย้ำเตือน
- Harry Roque โฆษกของประธานาธิบดี ของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ผู้ซึ่งอยู่ในคลิปวิดีโอ
- Thai Enquirer = สำนักข่าว ไทยเอ็นไควเรอร์

No comments:

Post a Comment