โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, December 31, 2020

ศัพท์ข่าวรายวัน 31-December-2020เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : รอยเตอร์
Thailand reports 194 new coronavirus cases
ประเทศไทยรายงานผู้ติดเชื้อโคโรนา 194 ราย

BANGKOK (Reuters) - Thailand confirmed 194 new coronavirus cases on Thursday, the majority of which were locally transmitted, the government’s COVID-19 task-force said.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - ไทยยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 194 รายในวันพฤหัสบดี, ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ, หน่วยงาน COVID-19 ของรัฐบาลกล่าว

The new infections include 13 imported cases.
ผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 13 รายที่เข้ามาจากต่างประเทศ

Thailand has confirmed a total of 6,884 coronavirus cases and 61 deaths since first detecting the virus in late January.
ประเทศไทยยืนยันผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้ว 6,884 รายและเสียชีวิต 61 รายนับตั้งแต่ตรวจพบไวรัสครั้งแรกเมื่อปลายเดือนมกราคม

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- late = สาย, ล่าช้า
- locally transmitted = การติดเชื้อภายในประเทศ
- task-force = หน่วยงานสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
This Egyptian spa is offering snake massages
สปาอียิปต์แห่งนี้ให้บริการนวดงู
This massage technique might not be for everybody
เทคนิคการนวดนี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

An Egyptian spa is loosening muscles while making its clients' skin crawl by using snakes for massages.
สปาของชาวอียิปต์เป็นการคลายกล้ามเนื้อ ในขณะที่ทำให้ผิวหนังของลูกค้าถูกคืบคลานโดยใช้งูนวด


คำศัพท์ข่าว
- crawl = การเลื้อย, การคลาน
- massage = นวด
- muscle = กล้ามเนื้อสำนักข่าว : SCMP : South China Morning Post
We can’t rule out risks with Covid-19 mRNA vaccines, top Chinese health official says
เราไม่สามารถตัดความเสี่ยงออกจากวัคซีนโควิด -19 mRNA ได้,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชั้นนำของจีนกล่าว

The technology is being used on healthy people for the first time, raising safety concerns, Chinese CDC chief warns
เทคโนโลยีนี้กำลังถูกนำมาใช้กับคนที่มีสุขภาพดีเป็นครั้งแรก ทำให้มีความกังวลด้านความปลอดภัย, หัวหน้า CDC ของจีนเตือน

Chinese investigators have also not found an animal origin of the coronavirus, he says
นอกจากนี้นักวิจัยของจีนก็ยังไม่พบสัตว์ที่เป็นต้นตอของไวรัสโคโรนา

A top Chinese health official has voiced caution about new vaccine technology used in coronavirus shots authorised in the United States and Britain.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงของจีนได้เตือนเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัคซีนใหม่ที่ใช้ในการฉีดโคโรนาไวรัสซึ่งได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร

George Gao Fu, director of the Chinese Centre for Disease Control and Prevention, said mRNA vaccines were being administered to healthy people for the first time and such a roll-out came with risks.
George Gao Fu ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนกล่าวว่า กำลังจะมีการฉีดวัคซีน mRNA ให้กับคนที่มีสุขภาพดีเป็นครั้งแรกและการนำมาใช้นี้มาพร้อมกับความเสี่ยง

“Western countries adopted the mRNA technology , which was developed for cancer patients,” state news agency Xinhua quoted Gao as saying on Tuesday.
“ ประเทศทางตะวันตกใช้เทคโนโลยี mRNA ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง” สำนักข่าวของรัฐซินหัวอ้างคำกล่าวของ Gao เมื่อวันอังคาร

“I don’t know whether it will have side effects in the future, but the risk cannot be ruled out.
“ ผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลข้างเคียงในอนาคตหรือเปล่า แต่เรื่องความเสี่ยงก็ไม่สามารถตัดออกไปได้

“There are safety concerns when mRNA vaccines are administered to healthy people for the first time.
“ มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยเมื่อฉีดวัคซีน mRNA ให้กับคนที่มีสุขภาพดีเป็นครั้งแรก

As professionals, we must have a scientific attitude and analyse the results.”
ในฐานะมืออาชีพเราต้องมีทัศนคติทางวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์ผลลัพธ์”

The mRNA technology tricks the body into making the viral protein itself which, in turn, triggers an immune response, while traditional vaccines, such as most flu shots, use inactivated viruses to set off the immune system.
เทคโนโลยี mRNA หลอกให้ร่างกายสร้างโปรตีนของไวรัสขึ้นมาเอง, แล้วจะไปกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ในขณะที่วัคซีนแบบดั้งเดิม เช่นไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ใช้ไวรัสที่เสื่อมไม่ก่อโรคแล้วเพื่อให้เกิดการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

There have been human trials of mRNA cancer vaccines since at least 2011 but only now has the technology been approved for general use, with regulators in the US and Britain authorising Pfizer-BioNTech and Moderna to distribute their vaccines.
มีการทดลองใช้ mRNA วัคซีนมะเร็งในมนุษย์ตั้งแต่ปี 2554 เป็นอย่างน้อย แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ได้รับการยอมรับให้ใช้งานทั่วไปแล้ว โดยหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษอนุญาตให้ Pfizer-BioNTech และ Moderna นำวัคซีนออกใช้งานได้

The US and Germany lead the development of mRNA vaccines, while France does not use it because of safety concerns, according to the Pasteur Institute.
สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีเป็นผู้นำในการพัฒนาวัคซีน mRNA ในขณะที่ฝรั่งเศสไม่ได้ใช้วัคซีนนี้เนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัย, อ้างอิงจาก Pasteur Institute

คำศัพท์ข่าว
- administer = ดำเนินการ, จ่ายยา, ให้ (ยา/ ผลิตภันฑ์เกี่ยวกับ)
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- analyze = วิเคราะห์, แยกแยะ
- attitude = ทัศนคติ, แนวคิด, ลักษณะท่าที
- cancer patient = ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
- distribute (distribute) = แจกจ่าย, เผยแพร่
- immune (adj ) = เกี่ยวกับภูมิค้มกัน, ทนต่อการติดเชื้อ
- immune response = ระบบภูมิคุ้มกันโรค
- inactivated viruse = วัคซีนจากเชื้อไวรัสที่ตายแล้ว (อาจถูกทำให้ตายโดยใช้ด้วยสารเคมีหรือความร้อน)
- in turn = ตามลำดับขั้น
- protein = โปรตีน
- rule out = ตัดประเด็นออกไป (ตัดออก, มองข้าม, ไม่สนใจประเด็นที่อาจเกิดปัญหา)
- safety = ความปลอดภัย
- set off = ก่อให้เกิด, เริ่มเดินทาง
- technology = เทคโนโลยี
- trick = ทริค, เทคนิค, หลอกล่อ, เคล็ดลับ
- trigger - to cause ก่อให้เกิด กระตุ้น
- viral (adj) = เกี่ยวกับไวรัส
- viral protein = โปรตีนของไวรัสสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Croatia hit by 6.4 magnitude earthquake, leaving at least 7 dead
โครเอเชียเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 คน

Zagreb, Croatia (CNN) - At least seven people were killed and dozens were injured after a powerful 6.4 magnitude earthquake struck central Croatia on Tuesday, according to the US Geological Survey and Croatian officials.
Zagreb, นักข่าวCNNประเทศโครเอเชีย - อย่างน้อยมีเจ็ดคนเสียที่ชีวิต และอีกหลายสิบคนได้รับบาดเจ็บหลังจากมีแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.4 เกิดขึ้นที่ใจกลางโครเอเชียเมื่อวันอังคาร, ข้อมูลจาก กรมสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา และทางการโครเอเชีย

Emergency crews, assisted by the military, were still digging through the rubble in sev beeral towns as night fell and electricity remained out.

เจ้าหน้าที่กู้ภัย, ด้วยความช่วยเหลือจากทหาร ยังคงขุดซากปรักหักพังในหลายเมืองในช่วงค่ำและยังไม่มีไฟฟ้าใช้

The quake, which struck just after noon local time about 30 miles southeast of the capital Zagreb, could be felt across the Balkans.
การสั่นสะเทือน ซึ่งเกิดขึ้นช่วงบ่ายตามเวลาท้องถิ่น ห่างจากซาเกร็บ(Zagreb),เมืองหลวงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียงแค่ 30ไมล์, สามารถรู้สึกได้ทั่วแถบคาบสมุทรบอลข่าน(Balkans)

It is the largest quake to hit Croatia this year, according to the European-Mediterranean Seismological Centre.
นี่เป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ของโครเอเชีย, อ้างจากศูนย์ตรวจวัดแผ่นดินไหวในแถบเมดิเตอร์เรเนียน-ยุโรป

Prime Minister Andrej Plenkovic said the death toll was expected to rise.
นายกรัฐมนตรีAndrej Plenkovic กล่าวว่า ยอดผู้เสียชีวิตน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีก

And he appealed to private citizens not to go to the worst-hit town, Petrinja, which was near the epicenter.
และเขาขอร้องไปยังพลเมืองทั่วไปไม่ให้เข้าไปในมืองเปตรินญา (Petrinja) ซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว และได้รับความเสียหายมากที่สุด

"At this moment, we don't know exactly how many people have died.
"ในเวลานี้ เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนเท่าไร

The latest information before the core cabinet meeting was seven people," Plenkovic said. "We have some indication that this number may be higher, so we'll wait and see for the police's official report."
ข้อมูลล่าสุดก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีคือเจ็ดคน" Plenkovic กล่าว "เรามีบางอย่างบ่งชี้ว่าตัวเลขน่าจะสูงกว่านี้ ดังนั้น เราจะรอและดูรายงานอย่างเป็นทางการของตำรวจ"

A girl in the town of Petrinja, a man found inside a collapsed church in the village of Žažina, and five men in the village of Majske Poljane, were among the dead, according to Croatia's Interior Ministry and local media reports.
เด็กผู้หญิงหนึ่งคนในเมือง Petrinja กับผู้ชายคนหนึ่งถูกพบอยู่ในโบสถ์ที่ถล่มลงในหมู่บ้าน Žažina และชายอีกห้าคนในหมู่บ้าน Majske Poljane,คือกลุ่มผู้เสียชีวิต,ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยประเทศโครเอเชียและรายงานจากสื่อท้องถิ่น

"We are doing everything we can to help the citizens of Petrinja and surrounding areas in this dramatic and tragic situation," Interior Minister Davor Bozinovic said in a tweet.
"เรากำลังทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อช่วยพลเมืองของ Petrinjaและพื้นที่โดยรอบในสถานการณ์น่าเศร้าที่เกิดอย่างกระทันหันนี้" Davor Bozinovic, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในทวีต

"The destructive earthquake has taken human lives, destroyed homes, and we deeply sympathise with every person and every family that has been harmed."
แผ่นดินไหวที่ทำความเสียหายนี้ ได้คร่าชีวิตมนุษย์, ทำลายบ้านเรือน และพวกเรามีความเห็นใจอย่างสุดซึ้งต่อทุกคนและทุกครอบครัวที่ได้รับความเสียหาย

The Prime Minister said the government has secured 120 million kuna ($19 million) from the state budget to help with the response. Croatia has also activated the EU Civil Protection Mechanism, which helps provide disaster relief.
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลเตรียมเงิน 12 ล้านคูนา(19ล้านเหรียญสหรัฐ)จากเงินงบประมาณของรัฐเพื่อช่วยเหลือในเหตุครั้งนี้ นอกจากนี้โครเอเชียได้แจ้งเรื่องไปถึงกลไกคุ้มครองพลเรือนแห่งสหภาพยุโรป ที่ให้ความช่วยเหลือรวมทั้งกรณีภัยพิบัติแล้วด้วย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- appeal = อุทธรณ์, ร้องขอ
- assist = ช่วย, ช่วยเหลือ
- destructive (adj) = ทำลายล้าง (มีผลร้ายแรง ยากต่อการฟื้นคืน)
- dig = ขุด
- disaster = ภัยพิบัติ, ความหายนะ
- dramatic = ตื่นเต้นเร้าใจ (ในข่าวหมายถึงกระทันหัน)
- collapse = พังลงมา ล้ม, พังครืนลง
- destroy = ทำลาย, ทำลายล้าง
- harm = ทำอันตราย, ทำให้เสียหาย
- magnitude (n) = ขนาด/ระดับของความรุนแรง(มาตราหรือหน่วยวัดขึ้นอยู่แต่ละประเทศ)
- quake = แผ่นดินไหว
- state budget = งบประมาณของรัฐ
- struck (strick) = ชน, กระแทก, โจมตี, เขย่า, เคาะ, โขก
- sympathise with = เห็นอกเห็นใจ
- tragic (adj) = อนาถใจ, น่าเศร้าใจ

No comments:

Post a Comment