โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 8, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 08-January-2021


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
205 new cases reported on Friday
รายงานผู้ป่วยใหม่ 205 รายในวันศุกร์
The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) announced 205 confirmed new cases on Friday.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) ประกาศยืนยันผู้ป่วยใหม่ 205รายเมื่อวันศุกร์

CCSA spokesman Dr Taweesin Visanuyothin started his daily Covid-19 press briefing by apologising for public misunderstanding to do with the MorChana application.
โฆษกของ CCSA ดร. ทวีศิลป์ วิษณุโยธินได้เริ่มการแถลงข่าว Covid-19 ประจำวัน โดยขอโทษที่สาธารณชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน "หมอ ชนะ"

He made it clear that only those who concealed key information about their travel would face punishment and that people who do not possess a capable phone to install the app don’t have to worry about being charged, cooperating with health officers is enough.
เขากล่าวอย่างชัดเจนว่ามีเพียงผู้ที่ปกปิดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางของตนเท่านั้นที่จะถูกลงโทษ และผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์ที่สามารถติดตั้งแอปได้ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตั้งข้อหา การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เพียงพอแล้ว

The 205 new confirmed cases include seven Thais returning from Sweden, France, the United States and the Czech Republic, and two foreigners – from India and the United Kingdom – in state quarantine as well as seven illegal border crossers, all from Myanmar.
ผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการยืนยัน 205 รายประกอบด้วยคนไทย 7รายที่เดินทางกลับจากสวีเดน, ฝรั่งเศส, สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐเช็ก, และชาวต่างชาติ 2รายจากอินเดียและสหราชอาณาจักรที่อยู่ในสถานกักตัวของรัฐ รวมถึงผู้ที่ข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมาย 7ราย ซึ่งทั้งหมดมาจากเมียนมา

คำศัพท์ข่าว
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ / และ, รวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- briefing = บรรยายสรุป, การสรุปแบบสั้นๆ, คำแถลงการณ์สั้น
- capable (adj) = สามารถ, มีประสิทธิภาพ
- conceal = ซุก, ซ่อน, ปกปิด
- cooperate = ร่วมมือกัน
- crosser = ผู้เดินทางข้ามพรมแดน
- include (v) = รวมทั้ง, ประกอบด้วย
- punishment (n) = การลงโทษสำนักข่าว : Nationthailand
Hundreds evacuated as flash floods sweep deep South
ผู้คนหลายรัอยอพยพ ขณะที่น้ำท่วมฉับพลันแถบชายแดนภาคใค้

Nearly 40,000 households in the deep South have been hit by flash flooding after five days of heavy rain, the Department of Disaster Prevention and Mitigation reported on Friday (January 8).
เกือบ 40,000 ครัวเรือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน หลังจากฝนตกหนัก เป็นเวลา 5วัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานเมื่อวันศุกร์ (8 มกราคม)

Songkhla, Yala, Narathiwat and Pattani have been lashed by floods and mudslides since Monday, with 37,317 households affected in 27 districts.
สงขลา, ยะลา, นราธิวาส และปัตตานีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และดินโคลนถล่มตั้งแต่วันจันทร์ โดยมีผู้ได้รับผลกระทบ 37,317 ครัวเรือนใน 27 อำเภอ

Eight districts in Yala province were declared disaster zones on Friday after the Bang Lang Dam in Bannang Sata district overflowed.
8 อำเภอในจังหวัดยะลาประกาศเขตภัยพิบัติเมื่อวันศุกร์ หลังจากที่เขื่อนบางลางในอำเภอบันนังสตาล้นเอ่อ

Some areas, such as Tha Sab subdistrict in Muang district, have reported flood levels of over 1 metre.
บางพื้นที่เช่น ต.ท่าสาป อ.เมือง มีรายงานระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร

The department said it has evacuated 391 flood victims into seven temporary shelters – three in Narathiwat, and two each in Yala and Songkhla.
กรมกล่าวว่าได้อพยพผู้ประสบอุทกภัย 391 คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว 7 แห่ง - ในนราธิวาส 3 แห่ง และยะลากับสงขลาอีกจังหวัดละ 2 แห่ง

No injuries or deaths have been reported so far.
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

Flooded communities have been given water pumps survival kits, while local officials are gauging the damage to public infrastructure and people’s houses.
ชุมชนต่าง ๆ ที่ถูกน้ำท่วมได้รับเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ยังชีพ, ในขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะและบ้านเรือนของผู้คน

คำศัพท์ข่าว
- disaster zone = เขตภัยพิบัติ
- flash = รวดเร็ว, ฉับพลัน
- gauge (v) = วัด,ประเมิน
- household = ครัวเรือน, หลังคาเรือน
- infrastructure = โครงสร้างพื้นฐาน, สาธารณูปโภค
- shelter = ที่หลบภัย, ที่พักชั่วคราว
- so far(โซฟา ) = กระทั่งบัดนี้, ตั้งแต่นั้นจนถึงบัดนี้
- survival kit = อุปกรณ์ยังชีพสำนักข่าว : Nationthailand
How to eat well in 2021
กินดีอย่างไรในปี 2021

(CNN)This year will be marked as a year of continued uncertainty, anxiety and -- if you're like many people -- a lot of stress-related eating.
(CNN)ปีนี้จะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นปีแห่งความไม่แน่นอนต่อไป, ความวิตกกังวล และ ถ้าคุณเป็นเหมือนหลายคนที่มีการกินที่เกี่ยวเนื่องจากความเครียด

There is no need to stress about stress eating, though. As most of us await the arrival of new vaccines and the hope for a more healthful way of living, here are some tips to get a jump-start on fueling your body to feel better in 2021.
ไม่มีความจำเป็นต้องเครียดกับเรื่องการกินที่เกิดจากความตึงเครียด, ขณะที่พวกเราส่วนใหญ่กำลังรอคอยการมาถึงของวัคซีน และมีความหวังว่าจะมีความเป็นอยู่ด้านสุขภาพดีที่ดีขึ้น, นี่เป็นเคล็ดลับบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มพลังให้กับร่างกายของคุณให้รู้สึกดีขึ้นในปี2021

1. Let your inner wisdom guide your eating
1.ให้ความรู้สึกข้างในนำการกินของคุณ

"I recommend that patients learn to recognize internal feelings of hunger as well as identify food preferences including how they feel after they eat certain foods," said Lisa R. Young, registered dietitian nutritionist and author of "Finally Full, Finally Slim: 30 Days to Permanent Weight Loss One Portion at a Time."
"ฉันแนะนำผู้ป่วยให้เรียนรู้ที่จะเข้าใจความรู้สึกหิวที่มาจากภายในและระบุอาหารที่ต้องการรวมทั้งมีความรู้สึกอย่างไรจากกินอาหารนั้น," ลิซ่า ยัง ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์ และผู้เขียนหนังสือFinally Slim: 30 Days to Permanent Weight Loss One Portion at a Time." กล่าว

This also means pausing and giving thought about your eating decisions.
และนี่ก็ยังหมายถึง การหยุดพักและการให้คิดในเรื่องการตัดสินใจกับการกินของคุณ

If a cookie is going to calm you when you are feeling a bit stressed, it's OK to eat it.
ถ้าคุกกี้จะทำให้คุณสงบลงได้เวลาที่คุณรู้สึกเครียดเล็กน้อย มันก็โอเค ที่จะกินมัน
But if you are not really hungry, you might stop and think of other things that will help to soothe you.
แต่ถ้าคุณไม่ได้หิวจริงๆ คุณควรจะหยุดและคิดถึงอย่างอื่นที่จะช่วยให้คุณสดชื่นขึ้น

Doing yoga, writing in a journal, taking a shower or calling a friend may also help you feel better.
การเล่นโยคะ, การเขียนบันทึก, อาบน้ำ หรือโทรหาเพื่อนก็อาจช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ด้วย

2. Include immunity-boosting foods in your diet
2.ใส่อาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในการกินของคุณ

Foods including citrus fruits; orange and green veggies like spinach, kale, sweet potatoes and carrots; eggs; beans; and fatty fish and shellfish are packed with vitamins and minerals that support a healthy immune system and can help to give you a sense of control over your health.
อาหาร รวมทั้งผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวพวกส้มและผักสีเขียว เช่นผักโขม, คะน้า, มันฝรั่งหวาน และแครอท, ไข่, ถั่ว, และปลาที่มีไขมัน และสัตว์น้ำมีเปลือกแข็ง พวกนี้เต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง และสามารถช่วยให้คุณมีความรู้สึกว่าสามารถควบคุมชีวิตด้านสุขภาพของคุณเองได้

3. Eat more "processed" foods
3. กินอาหารที่ผ่านกระบวนการให้มากขึ้น

No, I'm not referring to ultraprocessed foods like sausages and packaged desserts -- I mean nutritious frozen and canned foods that can easily be incorporated into healthy meals, like canned beans, tuna and tomatoes; nut butters; and frozen fruits and vegetables.
ปล่าวนะ, ฉันไม่ได้หมายถึงอาหารแปรรูปพิเศษผ่านกระบวนการมากมายเหมือนไส้กรอก และขนมหวานในแพ๊คพวกนั้น -- ฉันหมายถึงอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารแบบแช่แข็งและอาหารกระป๋องที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสุขภาพได้ง่ายๆ เช่นถั่วกระป๋อง, ทูน่ากะป๋อง และมะเขือเทศกะป๋อง, เนยถั่ว และผลไม้และผักแช่แข็ง

4. Experiment with new recipes
4. ทดลองทำรายการอาหารใหม่ๆ

Cooking at home gives you control over ingredients and also helps you increase your consumption of nutritious foods.
การทำอาหารที่บ้านทำให้คุณควบคุมส่วนประกอบได้และยังช่วยให้คุณบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นด้วย

It can also give you a feeling of accomplishment and can be a fun way to get kids interested in healthy foods.
มันยังสามารถทำให้คุณรู้สึกประสบความสำเร็จและสามารถเป็นวิธีให้เด็กๆมีความสนใจในอาหารสุขภาพอย่างสนุกสนานอีกด้วย

5. Plantify your dishes
5. เพิ่มผักในจานอาหาร

Eighty percent of chronic diseases we face are preventable and reversible by eating a more plant-based diet, according to New York City-based Dr. Robert Graham, who is board certified in both internal and integrative medicine.
80%ของโรคเรื้อรังที่เราพบเจออยู่สามารถป้องกันและหายได้ด้วยการกินอาหารที่มีพืชเป็นหลัก, อ้างอิงจาก Dr. Robert Graham ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทั้งสาขาอายุรศาสตร์และการแพทย์แบบผสมผสาน

In fact, switching to more plant-based meals and cooking more are the two silver linings of the pandemic, according to Graham.
อันที่จริงการเปลี่ยนมากินอาหารแบบมีพืชเป็นส่วนประกอบหลักมากขึ้นและการทำอาหารมากขึ้น ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งดีที่มีในช่วงการระบาดใหญ่, อ้างจากGraham

6. Choose fiber and protein-rich snacks
6. เลือกอาหารว่างประเภทมีเส้นใยและโปรตีนมาก

Boosting your fiber and protein will help you crave less sugar -- something that will be helpful as we aim to follow the newly released US dietary guidelines that urge us to limit our sugar intake.
การเพิ่มเส้นใยและโปรตีนจะช่วยให้คุณต้องการน้ำตาลลดลง เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ เนื่องจากเรามีเป้าหมายที่จะทำให้ได้ตามข้อแนะนำการบริโภคอาหารฉบับออกใหม่ของอเมริกาที่กระตุ้นเราให้จำกัดการบริโภคน้ำตาล

7. Consume more fluids
7. ดื่มน้ำให้มากขึ้น

Consuming an adequate amount of fluids can help to prevent symptoms of dehydration, including fatigue and dizziness.
การบริโภคน้ำในปริมาณที่เหมาะสมสามารถช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำ รวมถึงความอ่อนล้าและวิงเวียน

Women should aim to consume 2.7 liters or 91 ounces of fluids daily, and men, 3.7 liters or 125 ounces; these target amounts include all fluids and water-rich foods, such as fruits, vegetables and soups.
ผู้หญิงควรบริโภคให้ถึง 2.7 ลิตรหรือ 91 ออนซ์ในแต่ละวัน และผู้ชาย 3.7 ลิตรหรือ 125 ออนซ์ ปริมาณเป้าหมายนี้รวมสารน้ำทุกประเภทและอาหารที่มีน้ำมากเช่น ผลไม้, ผัก และซุป

8. Lean on others
8. ชักชวนคนอื่นๆ

To help yourself achieve your health goals, it's important to find some friends or family members who support your goals.
เพื่อช่วยให้คุณสำเร็จตามเป้าหมาย มันสำคัญที่จะต้องหาเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ส่งเสริมเป้าหมายของคุณ

It doesn't have to be a large group -- even just one person to share your journey with can be beneficial.
มันไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มใหญ่ แค่เพียงคนเดียวที่จะร่วมทางไปด้วยกันก็สามารถเป็นประโยชน์ได้

คำศัพท์ข่าว
- accomplishment = ความเสร็จสิ้น, การบรรลุเป้าหมาย
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- await= รอคอย
- certain foods = อาหารบางอย่าง
- consumption = บริโภค (การกิน, การใช้)
- diet = ควบคุมอาหาร
- dietitian = นักโภชนาการ, ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ
- dietitian = ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์
- dizziness = เวียนหัว, การวิงเวียน, ความงง
- fatigue (n) = ความเหนื่อยล้า
- follow = ติดตาม, ตามหลังด้วย, หลังจาก
- hunger = ความหิว
- immunity-boosting (adj) = เสริมภูมิต้านทาน
- integrative (adj) เชิงบูรณาการ, การผสมผสาน, ประยุกต์รวม
- integrative medicine การแพทย์ผสมผสาน
- nutritionist = นักโภชนาการ, ผู้มีประสบการณ์โภชนาการ
- nutritious (adj) = มีคุณค่าทางโภชนาการ
- pandemic = (แพนเดมิค) การระบาดครั้งใหญ่, มีการแพร่กระจายทั่วพื้นที่/ ทั่วโลก
- preference = การชอบมากกว่า, การโอนเอียงไปในทาง
- soothe = ทำให้รู้สึกดี, ปลอบโยน
- ultraprocessed (adj) = ผ่านกระบวนการขั้นสูง, แปรรูป
- uncertainty = ความไม่แน่นอน, ความรู้สึกไม่แน่ใจ
- preventable (adj) = สามารถป้องกันได้, สามารถหลีกเลี่ยงได้
- reversible = พลิกกลับได้, เปลี่ยนกลับได้, กลับมาเหมือนเดิมได้ (หายป่วย)สำนักข่าว : รอยเตอร์
BANGKOK (Reuters) - A group of activists answered a police summons on Thursday over complaints that could see them jailed for up to 15 years for insulting Thailand’s king, as authorities increasingly use “lese majeste” laws against pro-democracy protest leaders.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - กลุ่มนักเคลื่อนไหวไปรายงานตัวตามหมายเรียกของตำรวจเมื่อวันพฤหัสบดี เกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่อาจเห็นว่าพวกเขาถูกจำคุกนานถึง 15 ปี เนื่องจากดูหมิ่นกษัตริย์ของไทยเนื่องจากทางการใช้กฎหมาย“หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ต่อแกนนำการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยมากขึ้น


At least 39 protesters have since November been hit with criminal lese majeste cases, according to a tally by the Thailand Lawyers for Human Rights, marking the resumption of the use of a law that had not been invoked since late 2018.
นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนมีผู้ประท้วงอย่างน้อย 39 คนที่ถูกโจมตีด้วยคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, ตามรายงานของทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยระบุว่า มีการเริ่มต้นใหม่ของการใช้กฎหมายที่ไม่ได้ถูกใช้ตั้งแต่ปลายปีค.ศ 2018

It coincides with pro-democracy protesters expanding their demands, from seeking the resignation of the military-backed government to calls for the curbing of King Maha Vajiralongkorn’s powers.
มันเกิดขึ้นพร้อมกับผู้ประท้วงที่สนับสนุนประชาธิปไตยขยายข้อเรียกร้องของพวกเขา จากการขอให้ลาออกของรัฐบาลที่มีทหารหนุนหลัง จนถึงการเรียกร้องให้มีการควบคุมอำนาจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

Patsaravalee “Mind” Tanakitvibulpon was among 13 activists who reported to police on Thursday, after being summoned under Article 112 of the country’s criminal code, which makes insulting or defaming the monarchy punishable by up to 15 years in prison.
ภัสสราวลี“ มายด์” ธนกิจวิบูลย์ เป็นหนึ่งใน 13 นักเคลื่อนไหวที่เข้ารายงานตัวกับตำรวจเมื่อวันพฤหัสบดี, หลังจากถูกเรียกตัวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ของประเทศ, ซึ่งการดูหมิ่นหรือให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 15 ปี
Patsaravalee, 25, told Reuters that police delayed sending the case to prosecutors pending a review of evidence.
ภัสสราวลีอายุ 25 ปีกล่าวกับรอยเตอร์ว่า ตำรวจเลื่อนเวลาส่งคดีไปยังอัยการเพื่อรอการตรวจสอบหลักฐาน

They remain free during the investigation.
พวกเขายังคงเป็นอิสระในระหว่างการสอบสวน

Their cases relate to an Oct. 26 march to the German embassy in Bangkok when a letter was read asking Germany - where King Vajiralongkorn has spent much of the past year - to investigate allegations of wrongdoing by the monarch.
กรณีของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการเดินขบวนไปยังสถานทูตเยอรมันในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม เมื่อมีการอ่านจดหมายขอให้เยอรมนีประเทศที่กษัตริย์วชิราลงกรณ์ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นในปีที่ผ่านมา ให้ตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำผิดของพระองค์

“The increased usage of article 112 by the government ... has reduced its sanctity and it is not as scary as before,” Patsaravalee said, adding that hitting protesters with lese majeste would only cause others to question the law.
“การใช้มาตรา 112มากขึ้นโดยรัฐบาล ... ทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ลดลงและไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อน” ภัสสราวลีกล่าว และเสริมว่าการโจมตีผู้ประท้วงด้วยเรื่องการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจะทำให้คนอื่นตั้งคำถามต่อกฎหมายเท่านั้น

Government spokesman Anucha Burapachaisri said protesters had “stirred up hatred” with divisive proposals that contained inaccurate information.
อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า ผู้ประท้วง“ ปลุกระดมความเกลียดชัง” ด้วยข้อเสนอที่สร้างความแตกแยกซึ่งมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

Various laws were being used to ensure peace and order, not only Article 112, although its use was justified, he said.
มีการใช้กฎหมายหลากหลายฉบับเพื่อให้แน่ใจว่าสงบเรียบร้อย, ไม่ใช่เฉพาะมาตรา 112เท่านั้น, อย่างไรก็ตามการใช้กฎหมายดังกล่าวก็ มีเหตุผลที่ดีพอ

“In the past, discussion on the monarchy may have been done on an individual level or in small seminars,” Anucha told Reuters.
“ ในอดีต, การพูดคุยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อาจกระทำในระดับบุคคลหรือในการสัมมนาเล็ก ๆ ” อนุชากล่าวกับรอยเตอร์

“But this time it is being done at a large level that incites others and it reaches not only a few people but thousands through social media. This means the law needs to be enforced.”
“แต่คราวนี้กำลังดำเนินการในระดับใหญ่เพื่อปลุกระดมผู้อื่นและไม่เพียงแค่เข้าถึงคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้น แต่ยังเข้าถึงคนหลายพันคนผ่านโซเชียล ซึ่งหมายความว่ากฎหมายจะต้องถูกบังคับใช้”

The palace has said it will not address any questions about the protests.
ทางพระราชวังกล่าวว่าจะไม่ตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการประท้วง

The youth-led demonstrations have demolished Thailand’s decades-standing taboo on discussing the monarchy, and some have even called for Article 112 to be scrapped.
การเดินขบวนที่นำโดยเยาวชนได้ทำลายข้อห้ามที่มีมานานหลายทศวรรษของประเทศไทยในการพูดคุยเรื่องสถาบันกษัตริย์และบางคนถึงกับเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 112

Thai Prime Minister Prayuth Chan-ocha said last June the king had told him not to use 112, but in November, Prayuth said all laws will be used against protesters.
พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนว่า กษัตริย์เคยบอกเขาว่าจะไม่ใช้ 112 แต่ในเดือนพฤศจิกายนประยุทธกล่าวว่ากฎหมายทั้งหมดจะถูกใช้กับผู้ประท้วง

คำศัพท์ข่าว
- address = แจ้ง, แถลงการณ์, กล่าวปราศรัย
- although = แม้ว่า, อย่างไรก็ตาม
- coincide with = เกิดขึ้นพร้อมกับ
- curb (v) = เหนี่ยวรั้ง, ยับยั้ง, จำกัดขอบเขต
- defame (v) = ใส่ร้าย, ให้ร้าย, ทำลายชื่อเสียง, ทำให้เสียชื่อเสียง
- delay (v) = เลื่อน, ยืด, หน่วง, ขยายเวลา
- demand (n, v) = เรียกร้อง
- demolish = รื้อออก, รื้อทิ้ง, ทำลาย
- divisive (adj) = ทำให้แตกแยก, ก่อให้เกิดความบาดหมาง
- ensure ให้การยืนยัน, รับรอง, ให้ความมั่นใจ
- expand = ขยาย, ขยายเพิ่ม
- inaccurate = ซึ่งไม่ถูกต้อง, ซึ่งคลาดเคลื่อน
- incite = ปลุกระดม
- individual = เฉพาะราย, ตัวต่อตัว, รายบุคคล, แต่ละบุคคล
- justified = มีเหตุผลที่ดีพอ
- military-backed (adj) = ที่มีทหารหนุนหลัง
- military-backed government = รัฐบาลที่มีทหารหนุนหลัง
- order (n) = เป็นระเบียบ, ความเรียบร้อย
- pending = รอ, รอดำเนินการ, ยังคอย
- pro-democracy (adj) = ที่สนับสนุนประชาธิปไตย
- prosecutor = อัยการ, ฝ่ายอัยการ, ผู้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ทำการฟ้องร้อง
- review (n,v) = ทบทวน
- reach (v) = เข้าถึง, ไปถึง, สามารถที่จะได้รับการติดต่อ
- resumption = การเริ่มต้นใหม่
- sanctity = ความน่าเคารพนับถือ, ความศักดิ์สิทธิ์
- seminar = การสัมมนา, การประชุมกลุ่ม
- stirred up (stir up) = ปลุกเร้า, กระตุ้น, ก่อให้เกิด (ก่อให้เกิดความขุ่นใจ)
- summon (v) = เรียก, เรียกตัว, เรียกประชุม, ออกหมายเรียก

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment