โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, January 8, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 08-January-2020(นักเรียนอายุ17ปี-คนล่าสุดโดนคดีม112)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Khaosodenglish
17-Year-Old Student Latest Person Charged With Insulting HM King
นักเรียนอายุ 17 ปีคนล่าสุดที่ถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
BANGKOK — A civil rights lawyer group said Thursday the number of dissidents facing the draconian charges of defaming His Majesty the King rose to 42, including, most recently, a 17-year-old student.
กรุงเทพฯ - กลุ่มทนายความด้านสิทธิพลเมืองกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจำนวนผู้ขัดแย้งในทางการเมือง ที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่มขึ้นเป็น 42 คน, ซึ่งรวมถึงนักเรียนอายุ 17 ปีล่าสุดด้วย

The student identified himself simply as Thanakorn, who’s currently enrolled at a pre-college program with Ramkhamhaeng University.
นักศึกษาระบุว่าตัวเองชื่อธนากร ซึ่งปัจจุบันลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

He’s believed to be the second underage individual to be charged under the offense, also known as lese majeste, since the crackdown began in November.
เชื่อกันว่าเขาเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะคนที่สองที่ถูกตั้งข้อหาในความผิดดังกล่าว, หรือที่เรียกว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนับตั้งแต่การปราบปรามเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

Speaking in an interview, Thanakorn said he will meet with the police to hear the charge on Monday at Buppharam Police station in Bangkok.
ในการให้สัมภาษณ์, ธนากรกล่าวว่าเขาจะเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันจันทร์นี้ที่สน. บุปผารามกรุงเทพมหานคร

“It’s stressful for me, but I must fight on,” Thanakorn said. “If we dare to come out, then we must deal with whatever they will throw at us.”
“มันเครียดสำหรับผม แต่ฉผมต้องต่อสู้ต่อไป” ธนากรกล่าว “ถ้าเรากล้าที่จะออกมา เราก็ต้องจัดการกับสิ่งที่พวกเขาจะขว้างปาใส่เรา”

The police notice that informed him of the charge did not mention why he was slapped with lese majeste, though Thanakorn suspected it might have been what he said at a protest calling for monarchy reforms on Dec. 6.
คำบอกกล่าวของตำรวจที่แจ้งข้อหาเขาไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่เขาถูกตบหน้าด้วยการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, แม้ว่าธนากรจะสงสัยว่าอาจเป็นสิ่งที่เขาพูดในการประท้วงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในวันที่ 6 ธันวาคม

Thanakorn is the second minor charged with lese majeste, along with up to 42 people so far, Khumklao Songsomboon, an attorney at the Thai Lawyers for Human Rights, said Thursday.
ธนากรเป็นผู้เยาว์รายที่ 2 ในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพร้อมด้วยอีก 42 คนจนถึงขณะนี้ คุ้มเกล้า ทรงสมบูรณ์ ทนายความขององค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

“It’s not clear what he has said,” Khumklao, who represents Thanokorn, said by phone.
“ ยังไม่ชัดเจนว่าเขาพูดอะไร” คุ้มเกล้าซึ่งเป็นตัวแทนของธนากรกล่าวทางโทรศัพท์

“He is still trying to locate a video of himself speaking [at the protest site].”
“ เขายังคงพยายามค้นหาวิดีโอของตัวเองที่กำลังพูดอยู่ [ที่สถานที่ประท้วง]”

In the phone interview, Thanakorn said his working-class family, particularly his father – a motorcycle taxi rider – was “really worried about me.”
ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ธนากรกล่าวว่าครอบครัวชนชั้นแรงงานโดยเฉพาะพ่อของเขาซึ่งเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง "เป็นห่วงผมมาก"

Thanakorn said he used to work as a cashier to help fund his own tuition, but he has since stopped because he had to spend more time with the student-led protests that first began in February 2020.
ธนากรกล่าวว่า เขาเคยทำงานเป็นแคชเชียร์เพื่อช่วยหาทุนค่าเล่าเรียนของตัวเอง, แต่หลังจากนั้นเขาก็หยุดทำงานเพราะต้องใช้เวลามากขึ้นกับการประท้วงที่นำโดยนักศึกษาซึ่งเริ่มขึ้นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2020

“I don’t know whether I broke the law or not,” he said. “But the situation is that the lese majeste law has been used as an instrument to suppress those that came out to protest … The lese majeste law has become a tool to suppress differing opinions.”
“ผมไม่รู้ว่าผมทำผิดกฎหมายหรือไม่” เขากล่าว “ แต่สถานการณ์คือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามผู้ที่ออกมาประท้วง…กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้กลายเป็นเครื่องมือในการปราบปรามความคิดเห็นที่แตกต่างกัน”

Lese majeste bans libelous remarks or threats made against the King, Queen, Regent and the Heir Apparent, though in practice the law is routinely used to punish any frank discussion about the monarchy.
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพห้ามการพูดหมิ่นประมาท หรือการข่มขู่ต่อพระมหากษัตริย์, พระราชินี, ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และรัชทายาท, แม้ว่าในทางปฏิบัติกฎหมายจะใช้เป็นประจำเพื่อลงโทษการอภิปรายอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์

Violators face up to 15 years in prison, per count.
ผู้ฝ่าฝืนต้องโทษจำคุกสูงสุด 15 ปีต่อหนึ่งกระทง

คำศัพท์ข่าว
- attorney = ทนาย
- count = คดี, กระทงคดีความ
- crackdown = ปราบปราม
- discussion = หารือ, ปรึกษา, พูดคุยแลกเปลี่ยน
- dissident = ผู้ไม่เห็นด้วย, ผู้เห็นต่าง, ผู้คัดค้าน, ผู้ขัดแย้ง (ในทางการเมือง)
- enroll (v) = ลงทะเบียน, รับสมัคร
- frank = ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม
- inform (v) =แจ้ง, บอก, รายงาน
- lese majeste = การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- lese majeste law = กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (ม112)
- libelous (adj) = ซึ่งสบประมาท, ซึ่งหมิ่นประมาท, ซึ่งกล่าวร้าย
- mention (n, v.) กล่าวถึง, การเอ่ยถึง, การพูดถึง
- monarchy (n) = เกี่ยวกับกษัตย์, เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์, การปกครองระบอบราชาธิปไตย
- regent = ผู้สำเร็จราชการ, อุปราช
- remarks = คำพูด
- routinely = จำเจ, บ่อยๆ, ซ้ำซาก
- slapped (slap) = ตบ, ตอบโต้อย่างรุนแรง, ตอบโต้ด้วยกฏหมายรุนแรง
- spend = ใช้จ่าย, ใช้เวลา
- stressful = เครียด, ตึงเครียด
- suppress = กดดัน, บีบคั้น, ทำให้ลำบาก


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment