โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, January 9, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 09-January-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailan
Thailand Covid-19 update: 187 domestic patients among 212 new cases
ข้อมูลโควิด -19 ล่าสุดในประเทศไทย: ผู้ป่วยในประเทศ 187 รายจาก 212 รายใหม่

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) announced 212 new cases on Saturday.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) ประกาศผู้ป่วยใหม่ 212 รายเมื่อวันเสาร์

The new cases included 187 Thai nationals, six migrant workers, 14 people in quarantine facilities and five people who had arrived from foreign countries and were found infected outside state quarantine.
ผู้ป่วยรายใหม่ประกอบด้วยคนไทย 187ราย, แรงงานข้ามชาติ 6ราย, 14ราย ในสถานกักตัว และ 5รายที่เดินทางมาจากต่างประเทศและพบว่าติดเชื้อนอกเขตกักตัวของรัฐ

Of the new domestic cases, 46 were in Samut Sakhon, 40 in Chonburi, 27 in Bangkok, 29 in Samut Prakarn and 18 in Ang Thong.
จากผู้ติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่, 46รายในสมุทรสาคร, 40รายชลบุรี, 27รายกรุงเทพมหานคร, 29รายสมุทรปราการ, 18รายในอ่างทอง

Nong Bua Lamphu became the 58th province to report a case after a migrant worker tested positive.
หนองบัวลำภูกลายเป็นจังหวัดอันดับ 58ราย ที่รายงานผู้ติดเชื้อหลังจากแรงงานได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อ

Other infected workers included four in Bangkok and one in Nonthaburi.
ผู้ติดเชื้อรายอื่นรวมสี่รายในกรุงเทพฯและอีก 1 รายในนนทบุรี

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- domestic (adj) ภายใน, ภายในครอบครัว, ภายในประเทศ
- facility = สถานบริการที่เตรียมไว้, สิ่งอำนวยความสะดวกที่เตรียมไว้
- migrant worker = แรงงานข้ามชาติ, แรงงานต่างชาติ, แรงงานต่างด้าว
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- quarantine = (ควอแรนทีน)กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- quarantine facilities (quarantine facility) = สถานที่กักตัว
- state quarantine = การกักตัวของรัฐ, สถานกักตัวของรัฐ
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- tested positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อสำนักข่าว : Bangkok Post
212 new Covid cases, 187 local
ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 212ราย, ในประเทศ 187ราย

Officials say 112 people have received contact-tracing alerts on Mor Chana app
เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามี 112 คนได้รับแจ้งเตือนการติดตามผู้สัมผัสในแอปหมอชนะ


The government reported a total of 212 new Covid-19 cases on Saturday — 187 local infections, 6 from active testing and 19 arrivals from abroad — raising the cumulative total past 10,000 to 10,053, with no new deaths.
รัฐบาลรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ 212รายในวันเสาร์ - การติดเชื้อในประเทศ187ราย, 6 รายจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุก และ19 รายของผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ, ทำให้ยอดรวมสะสมตั้งแต่ที่ผ่านมาเพิ่มสูงเกิน 10,000 รายเป็น10,053รายโดยไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่

Taweesilp Visanuyothin, spokesman for the Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), urged people to download the Mor Chana contact-tracing app to help authorities keep the virus in check.
ทวีศิลป์ วิษณุโยธินโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19(CCSA) เรียกร้องให้ประชาชนดาวน์โหลดแอป ติดตามการติดตัว "หมอชนะ" เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบไวรัส

คำศัพท์ข่าว
- abroad (n) = ต่างประเทศ
- active (adj) = กระตือรือร้น, ขมีขมัน, เชิงรุก
- active testing = การตรวจหาเชื้อเชิงรุก
- arrival = ขาเข้า, การเข้ามา
- cumulative (adj) = สะสม, กองขึ้น, เพิ่มขึ้น, มากขึ้น
- infection (n.) การติดเชื้อ, การปนเปื้อน
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- The Center for Covid-19 Situation Administration = ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19
- total = ยอดรวม, จำนวนรวมสำนักข่าว : Khaosodenglish
Locals Are Protesting Field Hospitals. Doctors Say Their Fear is Unfounded.
คนในพื้นที่ประท้วงโรงพยาบาลภาคสนาม แพทย์บอกว่าความกลัวของพวกเขาไม่มีมูล

BANGKOK — Efforts by health workers to set up field hospitals for coronavirus patients are being met with opposition from some local communities, complicating Thailand’s long term strategy to grapple with the outbreak.
กรุงเทพฯ - ความพยายามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดตั้งโรงพยาบาลภาคสนามสำหรับผู้ป่วยโคโรนาไวรัส กำลังได้รับการต่อต้านจากชุมชนในท้องถิ่นบางแห่ง ทำให้ยุทธศาสตร์ระยะยาวของไทยในการต่อสู้กับการระบาดของโรคซับซ้อนขึ้น

Protests and objections were already raised in Ratchaburi, Samut Sakhon, and Nonthaburi, where concerned residents cite fear of infections.
การประท้วงและการคัดค้านเกิดขึ้นแล้วในจังหวัดราชบุรี, สมุทรสาคร และนนทบุรี ซึ่งประชาชนที่เกี่ยวข้องอ้างว่ากลัวการติดเชื้อ

But experts interviewed for this story say a field hospital in a community actually makes it safer and less prone to coronavirus outbreak.
แต่ผู้เชี่ยวชาญที่สัมภาษณ์เรื่องนี้กล่าวว่าโรงพยาบาลภาคสนามในชุมชนทำให้ปลอดภัยกว่าและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาน้อยลง

“Between having a field hospital or a market near your house, the market is much scarier,” Chatchai Mingmalairak, director of the Thammasat University Field Hospital, said by phone. “You don’t know who’s who in there, but in the hospital you definitely know for sure.”
“ระหว่างการมีโรงพยาบาลสนาม หรือตลาดใกล้บ้านของคุณ, ตลาดนั้นน่ากลัวกว่ามาก” ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวทางโทรศัพท์ “ คุณไม่รู้ว่าใครเป็นใครอยู่ที่นั่น แต่ในโรงพยาบาลคุณรู้แน่นอน”

คำศัพท์ข่าว
- complicate (v) = ทำให้ยาก, ทำให้จุกจิก, ทำให้ซับซ้อน
- field hospital = โรงพยาบาลภาคสนาม
- grapple with = ต่อสู้,ปลุกปล้ำ, ต่อสู้ดิ้นรนกับ
- opposition = การต่อต้าน, การคัดค้าน, ความขัดแย้ง
- unfounded = ไร้สาระ, ไม่มีเหตุผล, ไม่มีปัจจัยรองรับ, ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผล
- scary = น่ากลัว
- strategy = กลวิธี, ยุทธวิธี, แผนการสำนักข่าว : Khaosodenglish
We Are Open: ‘Special Tourist Visa’ Is Still On Despite Outbreak
เราเปิดบริการ: ‘วีซ่าท่องเที่ยวพิเศษ’ ยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีการระบาด

BANGKOK — Foreign tourists willing to brave the global pandemic and spend a vacation in Thailand are still welcomed, as long as they have all the required documents, a chief tourism official said Friday.
กรุงเทพฯ - นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เต็มใจกล้าเผชิญกับการระบาดทั่วโลก และใช้เวลาช่วงวันหยุดในประเทศไทยยังคงได้รับการต้อนรับ, ตราบเท่าที่พวกเขามีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด, หัวหน้าการท่องเที่ยวกล่าวเมื่อวันศุกร์

Tourism Authority of Thailand governor Yuthasak Supasorn said the Special Tourist Visa program, or STV, is still valid and not subjected to any additional restrictions, at least for the time being.
ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการวีซ่าท่องเที่ยวพิเศษหรือ STV ยังคงใช้ได้และไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดเพิ่มเติมใด ๆ, อย่างน้อยก็ในขณะนี้ยังใช้ได้อยู่

“Yes, we’re open to everyone,” Yuthasak said by phone.
“ ใช่เราเปิดให้ทุกคน” ยุทธศักดิ์กล่าวทางโทรศัพท์ “

“The same requirements still apply to foreigners travelling on the Special Tourist Visa.
ข้อกำหนดเดียวกันนี้ยังคงใช้กับชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวพิเศษ

It’s not related to the situation in our country since they are required to get tested and spend 14 days in quarantine.”
มันไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในประเทศของเรา เนื่องจากพวกเขาถูกกำหนดให้ต้องรับการตรวจและใช้เวลา 14 วันในการกักกัน”

คำศัพท์ข่าว
- as long as = ตราบเท่าที่, ตราบใดก็ตาม, ตราบนานเท่านาน
- brave = กล้าหาญ, กล้าที่จะเผชิญกับ, ไม่กลัว
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- quarantine = (ควอแรนทีน)กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- willing = ยินดี, เต็มใจ, ซึ่งสมัครใจสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Miami medical examiners investigate death of doctor who got coronavirus vaccine
ทีมผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ของไมอามีกำลังสอบสวนการเสียชีวิตของนายแพทย์ที่ได้รับโคโรนาไวรัสวัคซีน

(CNN)The Miami-Dade County Medical Examiner is investigating the death of a doctor weeks after he received a Covid-19 vaccine, according to Darren Caprara, director of operations at the medical examiner's office.
(CNN) สำนักงานผู้ตรวจทางการแพทย์มณฑลMiami-Dade กำลังสอบสวนการเสียชีวิตของแพทย์หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 เพียงไม่กี่สัปดาห์, ข้อมูลจาก Darren Caprara ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานผู้ตรวจทางการแพทย์กล่าว

Caprara said his office is working with the Florida Department of Health and the US Centers for Disease Control and Prevention to investigate the death of Dr. Gregory Michael.
Caprara กล่าวว่าสำนักงานของเขากำลังทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขรัฐฟลอริดาและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ในการสืบสวนกรณีการเสียชีวิตของนายแพทยฺ์เกรกอรี ไมเคิล

His death has not definitively been linked to the vaccine, but that is among the possibilities being explored, Caprara added.
การเสียชีวิตของเขายังไม่มีความชัดเจนว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่, แต่ก็อยู่ในสาเหตุที่มีความเป็นไปได้ซึ่งต้องค้นหาต่อไป, Capraraกล่าวเสริม

The CDC confirmed it "is aware of a reported death in Florida of an individual who received the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine about two weeks before passing away," a spokeswoman said by email Wednesday night.
หน่วยงาน CDC ยืนยันว่า "ได้รับรายงานการเสียชีวิตในรัฐฟลอริดาของบุคคลที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคประมาณสองสัปดาห์ก่อนเสียชีวิต",โฆษกหญิงกล่าวทางอีเมล์เมื่อคืนวันพุธ

According to Michael's website, he was an obstetrician/gynecologist "in private practice at Mount Sinai Medical Center in Miami Beach for the last 15 years." He was 56, according to public records.
จากข้อมูลในเวปไซด์ของไมเคิล, เขาเป็นสูติ-นรีแพทย์ "ในศูนย์การแพทย์เอกชนเมาท์ ไซนาย ในไมอามีบีช มาเป็นเวลา15 ปี" เขามีอายุ 56 ปี, อ้างอิงจากข้อมูลที่เป็นสาธารณะ

Caprara said Michael received a vaccine around December 19 and died "late January 3rd into the 4th."
Caprara กล่าวว่า ไมเคิลได้รับวัคซีนประมาณวันที่ 19 ธันวาคม และเสียชีวิต "ปลายสัปดาห์ที่สามเข้าสัปดาห์ที่สี่เดือนมกราคม"

An autopsy was conducted Tuesday, Caprara said, with cause of death pending the completion of studies by the medical examiner and partner agencies.
ทำการชันสูตรศพเมื่อวันอังคาร, Caprara กล่าว, โดยสาเหตุการเสียชีวิตกำลังรอการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นโดยแพทย์นิติเวชและหน่วยที่ร่วมปฏิบัติงาน

Pfizer also said it was investigating.
บริษัทไฟเซอร์ก็กล่าวด้วยเช่นกันว่ากำลังทำการตรวจสอบอยู่

"Pfizer and BioNTech are aware of the death of a healthcare professional sixteen days after receiving a first dose" of the vaccine, Pfizer said in a statement.
" ไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค ได้รับทราบว่ามีการเสียชีวิตของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลังจากได้รับวัคซีนโดสแรก 16 วัน" ,ไฟเซอร์กล่าวในการแถลง

"It is a highly unusual clinical case of severe thrombocytopenia, a condition that decreases the body's ability to clot blood and stop internal bleeding," it added.
"มันเป็นกรณีไม่ปกติอย่างมาก(เกิดได้น้อยมาก)ในทางคลินิกสำหรับการเกิดภาวะเกร็ดเลือดต่ำอย่างรุนแรง, สภาวะที่มีผลให้ร่างกายมีความสามารถในการทำให้เลือดแข็งตัวและหยุดภาวะเลือดออกภายในร่างกายลดลง" บริษัทกล่าวเสริม

CDC officials told reporters Wednesday it had not seen any worrying severe reactions to coronavirus vaccines beyond 29 cases of severe allergic reactions — or just 11.1 cases of anaphylaxis per 1 million doses administered.
CDC บอกกับผู้รายงานข่าวเมื่อวันพุธว่า ยังไม่พบข้อน่ากังวลในการเกิดปฏิกริยาที่รุนแรงต่อวัคโคโรนาไวรัสวัคซีน นอกจาก 29รายในกลุ่มที่มีการแพ้ที่รุนแรง หรือเกิดอนาไฟแลกซิสเพียงแค่ 11.1 ราย ต่อการให้วัคซีน 1ล้านโดส

According to the CDC, more than 5.3 million people have received their first dose of a Covid-19 vaccine in the US.
จากข้อมูลของCDC ,มีมากกว่า 5.3ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโควิด-19โดสแรกไปแล้วในสหรัฐอเมริกา

In its statement Wednesday night, the agency said it regularly reviews safety data along with other federal agencies like the US Food and Drug Administration, as well as vaccine safety experts who independently review the data, make recommendations and provide guidance.
ในแถลงการณ์เมื่อคืนวันพุธ, หน่วยงานกล่าวว่าได้ติดตามทบทวนข้อมูลความปลอดภัยไปพร้อมๆกับหน่วยงานอื่นๆเช่นองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของวัคซีนที่วิพากษ์ทบทวนข้อมูลอย่างอิสระ, ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติ

"It's been a difficult year as each of us grapple with a worldwide pandemic," the CDC said. "Use of COVID-19 vaccines is the next step in our efforts to protect Americans.
"มันเป็นปีที่ลำบากยากเย็นเนื่องจากเราทุกคนต่างประสบกับการระบาดใหญ่กันทั้งโลก" CDC กล่าว "การใช้วัคซีนโควิด-19 เป็นขั้นต่อไปในความพยายามที่เราทำเพื่อป้องกันชาวอเมริกัน

Mount Sinai Medical Center said in a statement that, due to medical privacy laws, it "cannot confirm or deny information about any patient.
ศูนย์การแพทย์ เมาท์ ไซนาย กล่าวในแถลงการณ์ว่า ตามกฏหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลในทางการแพทย์ จึงไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยรายใดได้

To the extent that we are aware of an incident involving any patient, the appropriate agencies are contacted immediately and have our full cooperation." ด้วยขอบเขตซึ่งเราได้รับรู้ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยคนใดก็ตาม หน่วยงานที่มีความเหมาะสมในเรื่องนั้นจะได้รับการติดต่อในทันทีและจะได้รับความร่วมมือจากเราอย่างเต็มที่

คำศัพท์ข่าว
- allergic = แพ้ (อาหาร/ อากาศ ฯล), เป็นโรคภูมิแพ้
- along with = พร้อมทั้ง, พร้อมด้วย, รวมไปถึง, ตลอดจน
- anaphylaxis = อาการแพ้เฉียบพลันต่อแอนติเจน (แอนติเจน คือสารที่ก่อให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย)
- appropriate = เหมาะสม, สมควร
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ / และ, รวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- autopsy = การชันสูตรศพ, การผ่าศพ
- aware = ตื่นตัว รับรู้ ตระหนัก
- beyond = นอกเหนือ, เกินเลย, พ้นเขต
- clot blood = ทำให้เลือดแข็งตัว
- condition = เงื่อนไข, สภาวะ, สภาพการ, อาการสุขภาพ
- decrease = ลดลง, ต่ำลง, น้อยลง
- definitively = อย่างแน่นอน
- due to = เนื่องจาก
- extent = ขอบเขต
- grapple with = ต่อสู้, ปลุกปล้ำ, รับมือกับ, ต่อสู้ดิ้นรนกับ
- gynecologist = นรีแพทย์
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- incident = เหตุการณ์
- individual = เฉพาะราย, ตัวต่อตัว, รายบุคคล, แต่ละบุคคล
- medical examiner = ผู้สอบสวนการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ มักเป็นแพทย์นิติเวช
- obstetrician = สูติแพทย์, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติศาสตร์
- passing away = เสียชีวิต
- severe (adj) = รุนแรง, สาหัส
- thrombocytopenia = ภาวะเกร็ดเลือดต่ำสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Iran unveils underground missile base on Gulf coast, state media says
อิหร่านเผยฐาน "ขีปนาวุธ" ใต้ดินบริเวณชายฝั่งอ่าว, สื่อของรัฐกล่าว

(CNN) - Iran has unveiled an underground base for "strategic missiles" on its Gulf coastline, according to state media.
อิหร่านได้เปิดเผยฐานขีปนาวุธใต้พื้นดินชายฝั่งอ่าว, อ้างอิงจากสื่อของรัฐ

Video broadcast by state media Friday showed the head of Iran's elite Revolutionary Guards, Major General Hossein Salami, touring what appears to be a long underground tunnel lined with missiles and missile launchers.
วิดิโอถ่ายทอดออกอากาศโดยสื่อของรัฐในวันศุกร์ เป็นภาพของพลเอก Hossein Salami หัวหน้ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน กำลังเดินอยู่ในอุโมงค์ยาวที่มีขีปนาวุธและเครื่องยิงขีปนาวุธเรียงรายอยู่เป็นแถว

Iran's ballistic missiles arsenal is one of the flashpoints in Tehran's long-running disputes with its Arab neighbors and the United States.
คลังขีปนาวุธแบบทิ้งตัวเป็นหนึ่งในเหตุที่ทำให้เกิดกรณีพิพาทของเตหะรานกับประเทศอาหรับเพื่อนบ้านและสหรัฐอเมริกา

Saudi Arabia and other Gulf Arab countries have called for the curbing of Iran's ballistic weapons, but Iran's leaders have repeatedly said the arsenal is not up for negotiation.
ซาอุดิอาระเบียและประเทศอื่นๆในอ่าวอาหรับเรียกร้องให้มีการจำกัดขีปนาวุธทิ้งตัวของอิหร่าน แต่ผู้นำอิหร่านได้กล่าวอีกครั้งว่าคลังแสงขีปนาวุธไม่ใช่สิ่งที่ใช้เพื่อการเจรจา

When Tehran retaliated for the US's targeted killing of top general Qassem Soleimani in January 2020, it fired over a dozen ballistic missiles at US positions in Iraq.
เมื่อเตหะรานตอบโต้กรณีที่สหรัฐได้ทำการสังหารเป้าหมาย กาเซ็ม โซเลมานี นายพลสูงสุดในเดือนมกราคม ปี2020, อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวกว่าสิบสองลูกใส่ฐานทัพสหรัฐในอิรัก

"What you see today is one of several IRGC Naval strategic missile facilities," Salami said according to the MEHR news agency.
สิ่งที่เห็นในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายฐานขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม(IRGC)

The base includes launching pads for long-range missiles that have a precision range of hundreds of kilometers, MEHR and IRNA said citing Salam.
ฐานทัพประกอบด้วยฐานยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความเที่ยงตรงในช่วงระยะหลายร้อยกิโลเมตร, MEHR และ IRNA กล่าวอ้างคำพูดจาก Salam.

On Monday, Tehran announced it had resumed enriching uranium to 20% purity, far beyond the limits laid out in the 2015 nuclear deal, which US President Donald Trump walked away from in 2018.
เมื่อวันจันทร์, เตหะรานประกาศว่าจะเพิ่มการผลิตแร่ยูเรเนียมอีก 20% โดยเกินกว่าที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 ,ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาได้ออกจากข้อตกลงนี้ในปี 2018

US President-elect Joe Biden has pledged to reinstate the deal after he takes office on January 20. His national security adviser, Jake Sullivan, told CNN on Sunday that the incoming administration would also seek a "follow-on negotiation" over Iran's ballistic missile capabilities.
โจ ไบเดน ประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำมั่นว่าจะกลับคืนสู่ข้อตกลงอีกครั้งหลังจากเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 20 มกราคม ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติJake Sullivan บอกกับCNN เมื่อวันอาทิตย์ว่าการเข้ามาบริหารของไบเดนจะหาหนทางเจรจาต่อรองในเรื่องสมรรถนะขีปนาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วย

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei said Friday that his country was not in a rush to rejoin the nuclear deal and argued that the sanctions against Tehran must be lifted regardless of whether the US rejoins the pact.
Ayatollah Ali Khamenei ผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวในวันศุกร์ว่าประเทศของเขาไม่มีความเร่งรีบที่จะกล้บเข้าสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์ และแย้งว่าการคว่ำบาตรต่อเตหะรานนั้นจะต้องถูกยกเลิกไม่ว่าสหรัฐจะกลับเข้ามาร่วมข้อตกลงอีกครั้งหรือไม่ก็ตาม

He also said he did not trust coronavirus vaccines produced by the Western countries, and called on officials to prohibit them from entering the country.
เขายังกล่าวด้วยว่า เขาไม่เชื่อถือโคโรนาไวรัสวัคซีนที่ผลิตโดยประเทศตะวันตก และเรียกร้องทางการให้ห้ามการนำเข้ามาในประเทศ

"We must not import (Covid-19) vaccine from the US, the UK or even France. I do not trust them," Khamenei said in a speech to the nation televised on state media.
"เราต้องไม่นำวัคซีน(โควิด-19)จากอเมริกา, อังกฤษหรือแม้แต่ฝรั่งเศส เราไม่เชื่อถือวัคซีนพวกนั้น" , Khamenei พูดในการกล่าวสุนทรพจน์ถ่ายทอดสดทางสื่อของรัฐ

คำศัพท์ข่าว
- administration = การบริหาร
- arsenal = คลังแสงอาวุธ
- capabilities = ความสามารถ ประสิทธิภาพ = สมรรถนะ
- far beyond = เกิน เหนือขอบเขต
- fire =ไฟ , ยิง
- flashpoint = ประเด็น,จุดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์
- long-range (adj) = พิสัยไกล, ระยะไกล
- missile = ขีปนาวุธนำวิถี
- missile launcher = เครื่องยิงขีปนาวุธ
- Naval = เกี่ยวกับกองทัพเรือ
- negotiation = การต่อรอง,เจรจาต่อรอง
- reinstate = คืนสถานะ ทำให้เหมือนเดิม
- regardless of = ไม่ว่า, ไม่สนเหตุผล, ไม่คำนึงถึง, ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม - resumed = กลับคืน ดำเนินต่อไป เริ่มต้นใหม่
- retaliated = ตอบโต้, แก้เผ็ด
- sanction = การคว่ำบาตร
- tunnel = อุโมงค์
- unveil = เปิดเผย
- walk away = ถอนตัวออก (ออกจากสถานการณ์ที่มีส่วนร่วมหรือรับผิดชอบ)สำนักข่าว : MSN
Thailand arrests 19 Rohingya, Thai woman for illegal entry
ไทยจับกุมชาวโรฮิงญา 19 คน, หญิงไทยลักลอบเข้าเมือง

Nineteen Rohingya and a Thai woman accused of housing them have been arrested for illegal entry to Thailand, police said Saturday, as concerns grow about trafficking routes for the Muslim minority fleeing Myanmar.
มีชาวโรฮิงญาสิบเก้าคนและหญิงไทยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดหาที่พักอาศัยถูกจับกุมในข้อหาเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฏหมาย, ตำรวจกล่าวเมื่อวันเสาร์, ขณะที่ความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางการค้ามนุษย์ของชนกลุ่มน้อยมุสลิมที่หลบหนีจากเมียนมา

The embattled Rohingya have long faced persecution in Myanmar, where they are denied freedom of movement and citizenship, and lack access to work, healthcare and schools.
ชาวโรฮิงญาที่ถูกโจมตีต้องเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงมายาวนานในเมียน, ที่ซึ่งพวกเขาถูกปฏิเสธเสรีภาพในการเคลื่อนไหวและความเป็นพลเมือง, และไม่สามารถเข้าถึงการงาน, การรักษาพยาบาล และการศึกษาได้

A 2017 military crackdown in western Rakhine state sent almost 750,000 fleeing across the border to Bangladesh, while many choose to embark on treacherous journeys with human smugglers to reach Malaysia and Indonesia, sometimes going through Thailand.
การปราบปรามทางทหารในรัฐยะไข่ทางตะวันตกในปีค.ศ 2017 (พ.ศ. 2560) ส่งผลให้ผู้หลบหนีข้ามพรมแดนไปยังบังกลาเทศเกือบ 750,000คน, ในขณะที่หลายคนเลือกที่จะเริ่มการเดินทางที่หลอกลวงกับผู้ลักลอบขนมนุษย์เพื่อไปยังมาเลเซียและอินโดนีเซียบางครั้งต้องเดินทางผ่านประเทศไทย

คำศัพท์ข่าว
- across = ข้าม
- arrest = จับกุม
- crackdown = ปราบปราม
- concern = ความกังวล
- embark = ขึ้นเครื่อง, ขึ้นเรือ
- flee (v) = หนี, หลบหนี
- housing = การจัดหาบ้านพักให้
- illegal = ผิดกฎหมาย, นอกกฎหมาย
- illegal entry = การลักลอบเข้า, การเดินทางเข้าอย่างผิดกฏหมาย
- smuggler = ผู้ลักลอบ
- persecution = การประหัตประหาร, การตามรบกวน, การกลั่นแกล้ง
- treacherous = หลอกลวง, หักหลัง, ฉ้อฉล


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment