โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 10, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 10-January-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
245 new Covid-19 cases, while more than 800 have recovered today
ผู้ป่วยโควิด -19 ใหม่ 245ราย, ในขณะที่หายป่วยแล้วกว่า 800 รายในวันนี้

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) reported 245 confirmed cases on Sunday.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) รายงานผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน 245รายในวันอาทิตย์

The confirmed cases include 17 Thais working at an entertainment venue, who returned from Myanmar, a Thai female student from India, a Thai woman from Turkey, as well as a Hungarian man and an American man from their respective countries.
ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งคนไทย 17รายที่ทำงานในสถานบันเทิง, ผู้ซึ่งเดินทางกลับจากเมียนมา, นักเรียนหญิงไทยจากอินเดีย, หญิงไทยจากตุรกี, รวมทั้งชายฮังการี และชายอเมริกันจากประเทศของตนโดยลำดับ

Of the cases, 74 were exposed to the virus while visiting high-risk places.
ในจำนวนผู้ป่วยเหล่านี้, 74รายได้สัมผัสกับไวรัสขณะไปเยี่ยมชมสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง

Provinces with two-digit cases include Chonburi (12), Bangkok (14), and Samut Prakarn (18).
จังหวัดที่มีตัวเลขสองหลัก ได้แก่ ชลบุรี (12ราย), กรุงเทพมหานคร (14ราย), และสมุทรปราการ (18ราย)

Proactive testing led to 43 positive cases being found -- 23 in Samut Sakhon (one Thai and 22 migrant workers), 10 Thais in Chonburi, 4 in Samut Prakarn (one Thai and three migrant workers), and six migrant workers in Bangkok.
การทดสอบเชิงรุกทำให้พบ43รายติดเชื้อ -- 23รายพบในสมุทรสาคร (แรงงานไทย 1 รายและแรงงานข้ามชาติ 22ราย), 10รายเป็นคนไทยในชลบุรี , 4รายในสมุทรปราการ (1รายเป็นชาวไทย และ 3รายเป็นแรงงานต่างชาติ) และ6รายเป็นแรงงานต่างชาติในกรุงเทพฯ


คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- entertainment venue = สถานบันเทิง
- expose (v) = เผยผึ่ง, สัมผัส, เปิดเผยโดยไม่มีการป้องกัน (ศัพท์การแพยท์)
- high-risk (adj) = ความเสี่ยงสูง
- migrant worker = แรงงานข้ามชาติ, แรงงานต่างชาติ, แรงงานต่างด้าว
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- proactive testing = การทดสอบเชิงรุก, การตรวจหาเชื้อเชิงรุก
- respective แต่ละสิ่ง,โดยลำดับ
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- two-digit (adj) = ตัวเลขสองหลักสำนักข่าว : Bangkok Post
245 new Covid cases Sunday, 224 local
ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 245รายในวันอาทิตย์, 224รายติดเชื้อในประเทศ

The government on Sunday recorded 245 new coronavirus cases, including 224 local transmissions, bringing the total number of confirmed cases to date to 10,298.
เมื่อวันอาทิตย์ รัฐบาลบันทึกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 245รายใหม่ รวมถึงการติดเชื้อในประเทศ 224ราย, ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วจนถึงปัจจุบันเป็น 10,298ราย

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) said that aside from the 224 local transmissions, 21 infections were found among new arrivals in the country and in quarantine centres.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) กล่าวว่านอกเหนือจากการแพร่เชื้อในพื้นที่ 224รายแล้ว ยังพบผู้ติดเชื้อ 21รายในกลุ่มผู้เดินทางเข้าใหม่ในประเทศและในศูนย์กักตัว

No new deaths were reported, leaving the accumulated toll at 67.
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่, ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่คงเดิมที่ 67 ราย

CCSA spokesman Taweesilp Visanuyothin said Samut Sakhon was the province with the most new local infections (73), followed by Chon Buri (49ราย), Samut Prakan (23ราย), Bangkok (22ราย), and Rayong (15ราย). ทวีศิลป์ วิษณุโยธินโฆษก CCSA กล่าวว่าสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุด (73ราย), ตามด้วยชลบุรี (49ราย), สมุทรปราการ (23ราย), กรุงเทพมหานคร (22ราย), และระยอง (15ราย)

The figures in Samut Sakhon included 22 migrant workers found in active testing, he added.
ตัวเลขในสมุทรสาครรวมแรงงานข้ามชาติ 22ราย ที่พบในการตรวจหาเชื้อเชิงรุก, เขากล่าวเสริม
- accumulated toll = ยอดสะสมรวม
- among = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- arrival (n) = ขาเข้า, การเข้ามา
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- followed (follow) = ติดตาม, ตามมา, หลังจาก
- local transmission = การติดเชื้อในท้องถิ่น, การติดเชื้อในประเทศ
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อสำนักข่าว : NHK
Meet the mask artist who can sell you someone else’s face.
พบกับศิลปินหน้ากากที่สามารถขายหน้าคนอื่นให้คุณได้

It's not immediately obvious, but this man is wearing a mask.
มันไม่ปรากฏชัดในทันที, แต่ชายคนนี้กำลังสวมหน้ากาก

Not the kind that will keep virus at bay, but one that will give you a whole new identity.
ไม่ใช่ชนิดที่ใส่เพื่อกันไวรัส, แต่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคนใหม่ทั้งหมด

It's the work of Okawara Shuhei, who bases the hyper-realistic masks on real faces.
เป็นผลงานของ Okawara Shuhei , ผู้ซึ่งวางหน้ากากที่เหมือนจริงอย่างมากบนใบหน้าจริง

Now he also "buys" the faces of real people for nearly $400, and replicates them.
ตอนนี้เขายัง "ซื้อ" ใบหน้าของคนจริงในราคาเกือบ 400 ดอลลาร์และก็ทำเลียนแบบซ้ำ

"It's unbelievable but so many people from around the world are asking me to buy their face.
“ มันไม่น่าเชื่อ แต่ผู้คนมากมายจากทั่วโลกขอให้ผมซื้อใบหน้าของพวกเขา

I think the world is crazy and fun."
ผมคิดว่าโลกมันบ้าและสนุกมาก "

คำศัพท์ข่าว
- base (v) = วางรากฐาน, ยึดเป็นหลัก
- hyper-realistic (adj) = เหมือนจริงมากเกินไป
- identity = ตัวตน, ลักษณะเฉพาะตัว
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- keep something at bay = เพื่อควบคุมบางสิ่งไม่ให้สร้างปัญหา
- replicate (v) = ทำซ้ำ, ทำสำเนาสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Human remains pulled from the Indonesian Sriwijaya Air crash site
ชิ้นส่วนมนุษย์ถูกนำออกจากสถานที่เครื่องบินของสายการบินSriwijaya Air เกิดอุบัติเหตุ

Jakarta, Indonesia (CNN) - Human remains and plane wreckage have been pulled from the crash site of an Indonesian passenger jet that plunged into the ocean minutes after takeoff on Saturday, with 62 people on board.
Jakarta, อินโดนีเซีย (CNN) ชิ้นส่วนของมนุษย์และซากเครื่องบินได้ถูกนำออกจากสถานที่เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารตกจมดิ่งลงในทะเลไม่กี่นาทีหลังจากบินขึ้นเมื่อวันเสาร์, มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่องบิน 62 คน

The Sriwijaya Air flight 182 -- a Boeing 737-500 -- was heading from Jakarta to the city of Pontianak, on the Indonesian island of Borneo, when it lost contact at 2:40 p.m. local time (2:40 a.m. ET), 11 nautical miles north of Jakarta's Soekarno--Hatta International Airport. เครื่องบินโบอิ้ง737-500 เที่ยวบิน 182 ของสายการบินSriwijaya กำลังมุ่งหน้าจากจากาตาร์ไปยังเมืองปนตีอานักที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซีย, ตอนที่ไม่สามารถทำการติดต่อได้ตามเวลาท้องถิ่นเป็นเวลา 2:24 น.ในช่วงบ่าย, ระยะ 11 กิโลไมล์ทะเลทางทิศเหนือของสนามบินระหว่างประเทศ Soekarno--Hatta กรุงจาการ์ตา

Four minutes into the flight, and amid heavy rains, the plane dropped 10,000 feet in less than a minute before disappearing from the radar, according to the global flight tracking service Flightradar24.
สี่นาทีของการขึ้นบินท่ามกลางฝนตกหนัก เครื่องบินตกจากระดับความสูง 10,000 ฟุต ก่อนจะหายไปจากเรดาร์ภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที, ข้อมูลจากFlightradar24,แอปพลิเคชั่นบริการติดตามเที่ยวบิน

Indonesian Navy divers on Sunday found wreckage from flight SJY 182 after locating a signal from the aircraft's fuselage.
นักประดาน้ำกองทัพเรืออินโดนีเซียพบชิ้นส่วนจากเครื่องบินเที่ยวบิน SJY182 หลังจากรู้ตำแหน่งจากสัญญาณที่ตัวเครื่องบิน

Commander of the Indonesian National Armed Forces, Marshal Hadi Tjahjanto, said that he is confident that the Navy Rigel Warship has located the plane's fuselage.
Marshal Hadi Tjahjanto ผู้บังคับบัญชากองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียกล่าวว่า เขามั่นใจว่าเรือรบ Rigelของกองทัพเรือระบุตำแหน่งของตัวเครื่องบินได้แล้ว

As well as debris from the plane, Indonesian police said they have received two body bags, one containing personal effects belonging to victims, and another containing human remains, Jakarta Police spokesperson Yusri Yunus told CNN.
เช่นเดียวกับเศษซากจากเครื่องบิน, ตำรวจอินโดนีเซียกล่าวว่าได้รับถุงใส่ศพสองถุง, หนึ่งถุงใส่สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ประสบภัย และอีกถุงบรรจุชิ้นส่วนที่เหลือของมนุษย์, Yusri Yunus โฆษกสำนักงานตำรวจจาการ์ตาบอกกับ CNN

A command post set up at the Kramat Jati Police Hospital in Jakarta to identify the crash victims and search for family members was working to identify the remains, he said.
กองบัญชาการฯเตรียมทำการรระบุตัวเหยื่อจากชิ้นส่วนที่พบ ที่โรงพยาบาลตำรวจKramat Jati และติดตามหาสมาชิกครอบครัว,เขากล่าว

The focus of the search is between the islands of Laki and Lancang, known as the Thousand Islands chain, about 20 miles northwest of Jakarta.
พื้นที่เป้าหมายอยู่ระหว่างเกาะLaki และเกาะLancang ที่รู้จักกันว่าหมู่เกาะตาวแซนด์ ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 20ไมล์จากจาการ์ตา

Some 28 ships, five helicopters and two airplanes have been deployed in a joint effort between the Indonesian Navy, Police, Coast Guard and Transportation Ministry.
เรือ28 ลำ, เฮลิคอปเตอร์ 5 ลำ และเครื่องบิน 2 ลำได้ถูกจัดให้เข้าร่วมการค้นหาร่วมกับกองทัพเรืออินโดนีเซีย, ตำรวจ, หน่วยยามชายฝั่งและกระทรวงคมนาคม

Navy official Abdul Rasyid said the Indonesian Navy has dispatched 10 ships to the surrounding waters off Laki Island and the Armed Forces chief will visit the search area Sunday morning.
Abdul Rasyid เจ้าหน้าที่ทัพเรือกล่าวว่ากองทัพได้จัดส่งเรือ10 ลำไปประจำการรอบเกาะLaki และผู้บัญชาการกองทัพจะมาเยี่ยมบริเวณที่ทำการค้นหาในวันอาทิตย์เช้า

The crash site was confirmed Sunday morning by the Indonesian National Armed Forces and Navy divers were deployed to search for the wreckage.
ตำแหน่งที่เครื่องบินตกนั้นได้รับการยืนยันในเช้าวันอาทิตย์โดยกองทัพแห่งชาติอินโดนีเซีย และได้เตรียมนักประดาน้ำของกองทัพเรือสำหรับการค้นหาซากจากเหตุการณ์

Meanwhile, National Transportation Safety Committee (KNKT) teams have begun an investigation into the cause of the crash.
ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติอินโดนีเซียได้เริ่มตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์นี้แล้ว

"We sent two investigators with Indonesian Search and Rescue Agency to the sea to do a location survey.
เราส่งผู้ตรวจสอบสองคนเข้าร่วมกับองค์การค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียไปที่ทะเลเพื่อสำรวจตำแหน่งเกิดเหตุ

We need to find more information on the location, for example to determine what gear we are going to use regarding the underwater terrain we have," Suryanto Cahyono told CNN.
เราต้องหาข้อมูลที่เกิดเหตุเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น เพื่อประเมินว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในสภาพภูมิประเทศใต้ทะเลที่เรามีอยู่" Suryanto Cahyono บอกกับCNN

Investigators have also been sent to Air Traffic Control at the airport, the Meteorology Climatology and Geophysical Agency, and to Sriwijaya Airlines to gather information.
และผู้ตรวจสอบได้ถูกส่งไปที่ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศที่สนามบิน, สำนักงานอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศ และธรณีฟิสิกส์ และที่สายการบินSriwijaya เพื่อรวบรวมข้อมูลด้วย

On Sunday, Indonesia President Joko Widodo offered his condolences and urged people to pray for crash victims.
ในวันอาทิตย์, ประธานาธิบดี Joko Widodo ได้กล่าวแสดงความเสียใจและขอให้ประชาชนอธิษฐานให้กับผู้เคราะห์ร้ายในเหตุการณ์เครื่องบินตก

"We will do our best to find and save the victims, and together, let's pray that they can be found," he said at the Presidential Palace, according to Reuters.
"เราจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้าย และพร้อมกันนั้น เรามาสวดอธิษฐานเพื่อขอให้พบพวกเขา" เขากล่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดี, ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์

"In the name of the government and Indonesian people we would like to express our condolences on what has happened."
"ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวอินโดนีเชีย พวกเราขอแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น"

คำศัพท์ข่าว
- Armed Forces chief = ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- Coast Guard = หน่วยยามฝั่ง
- condolence (n) = การแสดงความเสียใจ
- deployed (deploy) = เข้าประจำการ, เข้าอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมทำงาน
- determine (v) = ระบุ, กำหนด, ตัดสินใจ
- flight tracking service = บริการติดตามเที่ยวบิน
- fuselage = ลำตัวเครื่องบิน
- gear (n) = อุปกรณ์, เครื่องมือเครื่องใช้
- identity (v) = ระบุ, ชี้ตัว, ชี้จุด, แยกแยะ (ค้นหาบางสิ่งสามารถมองเห็นและเข้าใจว่ามันคืออะไร)
- nautical (adj) = ทางทะเล, ทางการเดินเรือ,
- personal effects = ทรัพย์สินส่วนตัว ของใช้ส่วนตัว
- plunged = ดำดิ่ง จุ่ม / ตกอย่างเร็ว
- regarding = เกี่ยวกับ
- Search and Rescue Agency = องค์การค้นหาและกู้ภัย
- victim (n) = เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ประสบอุบัติเหตุ
- Warship = เรือรบ
- what (adj) = อะไร, สิ่งใด
- wreckage = ซากปรัก, การทำลาย ทำพัง

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment