โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, January 11, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 11-January-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
249 new Covid-19 cases reported, including 14 who crossed Myanmar border illegally
รายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน249 รายใหม่, รวมทั้ง14รายที่ข้ามพรมแดนเมียนมาอย่างผิดกฎหมาย

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) reported 245 confirmed cases on Monday.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) รายงานผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน 245 รายในวันจันทร์

The cases included 14 people who had returned from Myanmar illegally (13 Thais and one Myanmar national).
กรณีดังกล่าวรวม 14รายที่เดินทางกลับจากเมียนมาโดยผิดกฎหมาย (คนไทย 13ราย และสัญชาติเมียนมา 1ราย)

Some of them had travelled to the neighbouring country for gambling and other purposes.
บางคนเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเล่นการพนันและจุดประสงค์อื่น ๆ

The total number of confirmed cases in Thailand has increased to 10,547 – 8,381 of which were contracted domestically, including 2,839 from proactive testing, and 2,141 were returnees.
จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 10,547 - 8,381ราย ติดเชื้อในประเทศ, รวมทั้ง2,839รายจากการทดสอบเชิงรุก, และ 2,141รายเป็นผู้เดินทางกลับ

So far, 6,566 have recovered and been discharged, 3,914 patients are being treated in hospitals, while 67 have died.
จนถึงขณะนี้ 6,566รายได้รับการหายป่วยออกจากโรงพยาบาลได้, 3,914 รายกำลังรับการรักษาในโรงพยาบาล ขณะที่จำนวนเสียชีวิตอยู่ที่ 67 ราย

คำศัพท์ข่าว
- contracted domestically = ติดเชื้อในท้องถิ่น, ติดเชื้อในประเทศ
- discharge (v) = การปล่อยออก, อนุญาตให้ออกจาก (สถานที่, สถานพยาบาล, สถานที่กักตัว, )
- gambling = การพนัน
- purpose (v) = จุดประสงค์
- recover (v) = ฟื้นตัว, หายป่วยสำนักข่าว : Bangkok Post
Govt logs 249 new Covid cases Monday, warns officials
รัฐบาลบันทึกผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 249 รายเมื่อวันจันทร์, และเตือนเจ้าหน้าที่

Thailand on Monday recorded 249 new coronavirus cases, 224 of them local transmissions, bringing the total number of confirmed cases to date to 10,547.
เมื่อวันจันทร์ประเทศไทยบันทึกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 249ราย, 224รายตืดเชื้อภายในประเทศ, ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 10,547 ราย

No new deaths were reported, leaving the accumulated toll at 67.
ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 67 ราย

Of the 224 local cases, 78 were found through active testing, the Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) said.
จากผู้ป่วยในประเทศ 224ราย, 78ถูกพบจากปฏิบัติตรวจหาเชื้อเชิงรุก, ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- local case = ผู้ติดเชื้อในท้องถิ่น, ผู้ติดเชื้อในประเทศ
- local transmission = การติดเชื้อในท้องถิ่น, การติดเชื้อในประเทศสำนักข่าว : NHK
Tokyo confirms 1,219 coronavirus cases on Monday
โตเกียวยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1,219 รายในวันจันทร์

The Tokyo Metropolitan Government says it confirmed 1,219 new cases of the coronavirus in the capital on Monday.
รัฐบาลกรุงโตเกียวแถลงยืนยันพบผู้ติดเชื้อโคโรนารายใหม่ 1,219 รายในเมืองหลวงเมื่อวันจันทร์

That is the highest-ever figure for a Monday.
นั่นคือตัวเลขที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวันจันทร์

The daily tally has exceeded 1,000 for seven days in a row.
ยอดรวมรายวันเกิน 1,000 เป็นเวลาเจ็ดวันติดต่อกัน

The total number of infections in Tokyo now stands at 76,163.
ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในโตเกียวอยู่ที่ 76,163 คน

A record 131 people are in serious condition.
มีการบันทึกผู้ป่วย131รายอยู่ในอาการวิกฤติ

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- condition = เงื่อนไข, สภาพการ, อาการสุขภาพ (ในข่าวหมายถึงอาการสุขภาพ)
- in a row = ต่อเนื่อง, ติดต่อกัน
- serious (adj) = ร้ายแรง, สาหัสสำนักข่าว : บีบีซี
Ugandans warned not to eat dead fish washed ashore
ชาวอูกันดาเตือนอย่ากินปลาตายที่ถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่ง

The fisheries ministry has warned the public not to eat the dead fish and to instead bury them.
กระทรวงประมงได้เตือนประชาชนว่าอย่ากินปลาที่ตายแล้ว แต่ให้ฝังกลบแทน

Photos posted on social media by local residents show dozens of lifeless fish washed up ashore at Lake Victoria, as well as Lake Kyoga and River Nile.
ภาพถ่ายที่ชาวบ้านโพสต์บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นปลาไร้ชีวิตจำนวนมากที่ถูกซัดขึ้นฝั่งที่ทะเลสาบวิกตอเรีย, เช่นเดียวกับที่ทะเลสาบเคียวกะและแม่น้ำไนล์

Officials say the deaths may be caused by a drop in oxygen levels.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการเสียชีวิตอาจเกิดจากระดับออกซิเจนลดลง

คำศัพท์ข่าว
- ashore = บนบก, เทียบฝั่ง, เกยฝั่ง
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ / และ, รวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- bury = ฝัง, ฝังดิน, ฝังกลบ
- lifeless (adj) = ไร้ชีวิต, ไม่มีชีวิต
- washed up = 1. ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เหมือนในอดีต 2.ถูกกระแสน้ำพัดพาเกยตื้นสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Black boxes located at Indonesian airliner crash site as human remains recovered
ได้พิกัดกล่องดำในที่เกิดเหตุเครื่องบินสายการบินอินโดนีเซียตก ขณะค้นพบชิ้นส่วนมนุษย์

Pontianak, Indonesia (CNN) - Rescuers searching for the wreckage of an Indonesian passenger jet that crashed into the ocean with 62 people on board on Saturday say they have located the plane's black box flight recorder and obtained communications data.
Pontianak, (CNN)อินโดนีเซีย - กู้ภัยที่กำลังค้นหาซากเครื่องบินโดยสารของอินโดนีเซียที่ตกลงในทะเลซึ่งมีคน 62คนอยู่บนเครื่องเมื่อวันเสาร์ กล่าวว่าพวกเขาได้ตำแหน่งของกล่องดำที่บันทึกข้อมูลเครื่องบินแล้ว และได้รับข้อมูลการติดต่อ

Suryanto Cahyono said that both the CVR and FDR -- which are known as black boxes -- are transmitting intermittent ping signals to a receiver that can "detect and locate the black boxes."
Suryanto Cahyono กล่าวว่าทั้งCVR และ FDR ที่รู้จักกันว่ากล่องดำนั้น กำลังส่งสัญญาณเสียงเป็นระยะมาที่ตัวรับ ซึ่งสามารถ" ค้นหาและระบุตำแหน่งกล่องดำได้

Investigators believe that the plane was fully intact when it crashed into the sea owing to the fact that debris from the wreckage has so far been located only in a single, concentrated area, Indonesian National Transportation Safety Committee Chief Suryanto Cahyono said.
ผู้สืบสวนเชื่อว่าเครื่องบินอยู่ในสภาพปกติตอนที่ตกลงในทะเลเนื่องจากมีข้อเท็จจริงว่าเศษจากซากเครื่องบินนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังพบใกล้ๆกันในบริเวณเดียว, Suryanto Cahyono ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติอินโดนีเซียกล่าว

"The plane speed when it hits the water is very high, but of course, we have to wait for the investigation to say more about this," Suryanto said.
"เครื่องบินมีความเร็วที่สูงมากขณะตกลงปะทะน้ำ แต่แน่นอนเราต้องรอผลการสืบสวนก่อนเพื่อจะพูดได้มากขึ้นในเรื่องนี้, Suryantoกล่าว'

Twenty-six bags, containing remains of victims, pieces of clothing and aircraft debris located by Basarnas have so far been handed over to the Jakarta-based disaster victim investigation unit for identification, according to officials.
ถุง 26 ใบ บรรจุชิ้นส่วนผู้ประสบเหตุ, เสื้อผ้าและเศษเครื่องบินโดยหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขณะนี้ได้ส่งถึงมือหน่วยงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของจาการ์ตาเพื่อกาาระบุตัวตนแล้ว, อ้างอิงจากทางการ

Police have collected 40 DNA samples from relatives of those on board in order to help identify the remains.
ตำรวจได้เก็บตัวอย่างDNA 40 ตัวอย่างจากญาติๆของคนที่อยู่บนเครื่องบินเพื่อช่วยในการระบุเจ้าของชิ้นส่วน

Three NTSC investigators are at the crash site with search and rescue teams. So far, they have recovered some components and instruments from the flight, including the Ground Proximity Warning System, radio altimeter, emergency landing support and the tail of the plane.
เจ้าหน้าที่สืบสวน NTSC สามคนอยู่ในที่เกิดเหตุร่วมกับทีมค้นหาและกู้ภัย จนถึงตอนนี้พวกเขาได้พบส่วนประกอบและอุปกรณ์บางอย่างจากเครื่องบิน รวมทั้งระบบสัญญาณเตือนพื้นดิน, เครื่องวัดความสูงจากพื้น, อุปกรณ์ลงจอดฉุกเฉิน และหางเครื่องบิน

National Transportation Safety Board USA has assigned Michael Hauff, their accredited aircraft crash expert, to fly to Indonesia to investigate.
คณะกรรมการความปลอดภัยทางการคมนาคมแห่งชาติอเมริกาได้มอบหมายให้ Michael Hauff, ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอุบัติเหตุเครื่องบินตก บินไปอินโดนีเซียเพื่อสืบสวน

The missing plane was carrying 50 passengers -- 43 adults and 7 children -- as well as 12 crew members, according to Indonesia's Minister of Transportation Budi Karya Sumadi.
เครื่องบินที่สูญหายพาผู้โดยสาร 50คน, เป็นผู้ใหญ่ 43คนและเด็ก 7คน ไปพร้อมกับลูกเรือ 12คน, ข้อมูลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย

He extended his condolences for those who died in the incident.
เขาได้แสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้

Family members have been gathering at the victim identification center in Jakarta and at a crisis center in Pontianak, waiting for news of their loved ones.
สมาชิกในครอบครัวได้รวมตัวกันที่ศูนย์พิสูจน์อัตลักษณ์ในจาการ์ตาและศูนย์เหตุฉุกเฉินในเมืองปนติอานัก, รอคอยข่าวของคนผู้เป็นที่รักของพวกเขา

Three fishermen from Lancang Island told CNN they heard an explosion and experienced a sudden large wave around the time the plane went missing.
ชายชาวประมงสามคนจากเกาะLancang บอกกับCNN ว่าพวกเขาได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็มีคลื่นขนาดใหญ่เกิดขึ้นแบบกระทันหันประมาณช่วงเวลาที่เครื่องบินหายไป

"I heard very loud explosion. I thought it was a bomb or a big thunder.
"ผมได้ยินเสียงระเบิดดังมากๆ ผมคิดว่ามีการระเบิดหรือฟ้าผ่าขนาดใหญ่

We then saw the big wave, about 2 meters high, hitting our boat," said Hendrik Mulyadi.
แล้วเราก็เห็นคลื่นขนาดใหญ่สูงประมาณ 2 เมตร มากระทบเรือของเรา, Hendrik Mulyadiกล่าว

The men said they didn't see a plane crash into the sea, but smelled fuel and spotted debris.
พวกผู้ชายเล่าว่า พวกเขาไม่เห็นเครื่องบินตกลงในทะเล แต่ได้กลิ่นน้ำมันและสังเกตุเห็นเศษเล็กๆ

The men said they returned to shore to report what they experienced to police.
พวกผู้ชายกล่าวว่า กลับขึ้นฝั่งเพื่อไปบอกสิ่งที่พวกเขาได้เจอกับตำรวจ

The plane, registered PK CLC, was a 26-year-old Boeing 737-500, according to Flightradar24.
เครื่องบินหมายเลขทะเบียนPK CLC, เป็นเครื่องบิน Boeing 737-500 อายุใช้งาน 26 ปี,ข้อมูลจากFlightradar24
Sriwijaya Airlines CEO Jefferson Irwin Jauwena said the plane was in good condition before it took off.
Irwin Jauwenaผู้บริการสูงสุดของสายการบินSriwijaya กล่าวว่าเครื่องบินอยู่ในสภาพที่ดีก่อนขึ้นบิน


คำศัพท์ข่าว
- Armed Forces chief = ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- Coast Guard = หน่วยยามฝั่ง
- condolence (n) = การแสดงความเสียใจ
- deployed (deploy) = เข้าประจำการ, เข้าอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมทำงาน
- determine (v) = ระบุ, กำหนด, ตัดสินใจ
- flight tracking service = บริการติดตามเที่ยวบิน
- fuselage = ลำตัวเครื่องบิน
- gear (n) = อุปกรณ์, เครื่องมือเครื่องใช้
- identity (v) = ระบุ, ชี้ตัว, ชี้จุด, แยกแยะ (ค้นหาบางสิ่งสามารถมองเห็นและเข้าใจว่ามันคืออะไร)
- incident = เหตุการณ์
- nautical (adj) = ทางทะเล, ทางการเดินเรือ,
- personal effects = ทรัพย์สินส่วนตัว ของใช้ส่วนตัว
- plunged = ดำดิ่ง จุ่ม / ตกอย่างเร็ว
- regarding = เกี่ยวกับ
- Search and Rescue Agency = องค์การค้นหาและกู้ภัย
- victim (n) = เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ประสบอุบัติเหตุ
- Warship = เรือรบ
- what (adj) = อะไร, สิ่งใด
- wreckage = ซากปรัก, การทำลาย ทำพัง


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment