โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, March 7, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 07-March-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
65 new Covid-19 cases; 41 provinces free from infections for over 28 days
ผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน 65 รายใหม่ มี 41 จังหวัดปลอดการติดเชื้อนานกว่า 28 วัน

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Sunday reported 65 new cases, three of whom were overseas travellers in quarantine facilities.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (CCSA) รายงานผู้ป่วยใหม่วันอาทิตย์ 65 ราย โดย 3 รายเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศอยู่ในสถานกักตัว

According to Worldometer, as of 10am on Sunday, the number of confirmed cases globally had risen to 117.07 million (up by 405,509), 92.65 million have recovered, 21.82 million are active cases (89,309 in severe condition) and 2.59 million have died (up by 128).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. ของวันอาทิตย์, จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 117.07 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 405,509ราย) 92.65 ล้านคนหายป่วยแล้ว, 21.82 ล้านรายเป็นยังคงมีเชื้ออยู่ (89,309รายมีอาการรุนแรง) และ 2.59 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้น 128ราย)

Thailand ranks 115th on the global list of most cases, which is topped by the US with 29.65 million, followed by India 11.21 million, Brazil 10.93 million, Russia 4.31 million and the United Kingdom 4.21.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ในรายชื่อผู้ติดเชื้อทั่วโลก อันดับสูงสุดโดยสหรัฐอเมริกาจำนวน 29.65ล้านราย ตามด้วยอินเดีย 11.21 ล้านคน, บราซิล 10.93 ล้านคน, รัสเซีย 4.31 ล้านคนและสหราชอาณาจักร 4.21ล้านราย

สำนักข่าว : Bangkok Post

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- global (n) = ทั่วโลก
- globally (adv) = ทั่วโลก
- most = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- recover = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- risen to = เพิ่มขึ้นเป็น
- overseas travellers = ผู้เดินทางจากต่างประเทศ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม + จำนวนสำนักข่าว : DwNews
"We're the original hygiene hipsters here.”
"เราเป็นฮิปสเตอร์ดั้งเดิมที่มีสุขอนามัยอยู่ที่นี่"

Sex workers in the Netherlands protested against government rules, which have eased restrictions for other "contact professions," but exclude sex work.
ผู้ให้บริการทางเพศในเนเธอร์แลนด์ประท้วงกฎของรัฐบาลที่ผ่อนปรนข้อจำกัดสำหรับ "อาชีพที่มีการสัมผัส" อื่น ๆ แต่ไม่รวมงานบริการทางเพศ

The government will ease restrictions for 'contact professions'
รัฐบาลจะผ่อนปรนข้อจำกัดสำหรับ 'อาชีพที่มีการสัมผัส"

Hairdressers, beauty salons and tattoo shops can reopen from Wednesday but sex work is excluded
ช่างทำผม, ร้านเสริมสวยและร้านสัก สามารถเปิดได้อีกครั้งตั้งแต่วันพุธ แต่ไม่รวมถึงงานทางเพศ

We are the only ones that are not allowed back to work.
เราเป็นพวกเดียวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปทำงาน

And we're also here because a lot of us don't have access to any financial aid and this is going on for almost a year.
ที่เราอยู่ที่นี่เพราะพวกเราหลายคนไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆได้ด้วย และเป็นแบบนี้มาเกือบหนึ่งปีแล้ว

So the situation is getting more dangerous and more depressing and really we're getting desperate, we need help.
ดังนั้นสถานการณ์เริ่มอันตรายและน่าหดหู่มากขึ้น และเรากำลังหมดหวังจริงๆ เราต้องการความช่วยเหลือ

Pro testing sex workers insist the industry is hygienic and say there's a stingma against them
มืออาชีพที่ตรวจสอบผู้ให้บริการทางเพศยืนยันว่าอุตสาหกรรมนี้ถูกสุขอนามัยและกล่าวว่ามมีการดูแลพวกเขาน้อยเกินไป

We already were working with hygiene protocols, safety protocols before coronavirus even existed.
พวกเรามีการทำงานตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขอนามัย,และระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยก่อนมีเหตุการณ์ของโคโรนาไวรัสด้วยซ้ำ

We were using the hand sanitizers before it was cool.
เราใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือก่อนที่มันจะเป็นที่นิยม

We're the original hygiene hipsters here.
เราเป็นฮิปสเตอร์ต้นตำรับด้านสุขอนามัยของที่นี่

Despite a nighttime curfew and lockdown rules coronavirus cases in the Netherlands have been on the rise
แม้จะมีเคอร์ฟิวในเวลากลางคืนและใช้การล๊อคดาวน์ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเนเธอร์แลนด์ก็ยังคงเพิ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- contact (v) = พบปะ, ติดต่อ, พูดคุย, เชื่อมต่อ, การสัมผัสใกล้ชิด
- curfew = เคอร์ฟิว, กฎอัยการศึก, การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล หรือเวลาใดเวลาหนึ่ง
- depressing (adj) = ซึ่งทำให้ใจห่อเหี่ยว, จิตใจหดหู่
- depressing (adj) = เศร้าซึม, หมดอาลัยตายอยาก
- desperate (adj) = อย่างสิ้นหวัง, อย่างหมดหวัง
- financial (adj) = เกี่ยวกับเงินทุน, ในทางการเงิน
- hipster = ฮิปสเตอร์, เด็กแนว (คนที่ทำตามเทรนด์ล่าสุดเท่ ๆ, ติดตามกระแสและแฟชั่นล่าสุด)
- hygiene = สุขลักษณะ, สุขอนามัย
- protocol (โปรโตคอล) = ระเบียบปฏิบัติ, มาตรการควบคุม, ระบบมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Myanmar protesters string up women's clothes for protection
ผู้ประท้วงชาวเมียนมาร์ขึงเสื้อผ้าสตรีไว้เพื่อเป็นการป้องกัน

(Reuters) - Protesters in Myanmar have taken to stringing up women’s clothing on lines across the streets to slow down police and soldiers because walking beneath them is traditionally considered bad luck for men.
(สำนักข่าวรอยเตอร์) - ผู้ประท้วงในเมียนมาร์พากันแขวนเสื้อผ้าผู้หญิงเป็นแถวขวางถนน เพื่อชะลอตำรวจและทหารเพราะการเดินใต้ของพวกนี้ถือว่าเป็นโชคร้ายสำหรับผู้ชาย

The wraparound cloths, known as longyi, are hung on washing lines. Sometimes women’s underwear is used too.
ผ้าที่ใช้พันรอบตัวหรือที่เรียกว่าลองจีถูกแขวนไว้บนราวตากผ้า บางครั้งก็มีการใช้ชุดชั้นในผู้หญิงด้วย

“The reason why we hang the longyis across the streets is that we have the traditional belief that if we pass underneath a longyi, we might lose our luck,” said one 20-year-old protester who declined to give his name for fear of reprisals.
“เหตุผลที่เราแขวนลองจีขวางถนนก็เพราะเรามีความเชื่อดั้งเดิมว่าถ้าเราเดินลอดใต้ลองจี เราอาจจะสูญเสียโชค” ผู้ประท้วงอายุ 20 ปีคนหนึ่งกล่าว ซึ่งปฏิเสธที่จะให้ชื่อของเขาเพราะกลัวการตอบโต้

“The younger generation nowadays doesn’t believe it anymore, but the soldiers still do, and it’s their weakness.
“ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ไม่เชื่ออีกต่อไปแล้ว แต่ทหารก็ยังเชื่อและเป็นจุดอ่อนของพวกเขา

So, we might gain more time to run if they come towards us in case of emergency.”
ดังนั้นเราอาจมีเวลาวิ่งมากขึ้นหากพวกเขามาหาเราในกรณีฉุกเฉิน”

Videos on social media have shown police taking down the lines of clothes before crossing them.
วิดีโอบนโซเชียลมีเดียมีภาพตำรวจกำลังปลดราวแขวนเสื้อผ้าก่อนที่จะข้ามไป

Traditionally walking beneath items used to cover women’s private parts is not only bad luck, but emasculating for men.
ตามความเชื่อเดิม การเดินใต้สิ่งของที่ใช้ปกปิดส่วนตัวของผู้หญิงไม่เพียง แต่เป็นความโชคร้ายเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ชายหลงใหลอีกด้วย

Reuters was unable to contact police for comment.
สำนักข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถติดต่อตำรวจเพื่อขอความคิดเห็น

For more than one month, protesters have demonstrated across Myanmar against the Feb. 1 military coup and the arrest of elected leader Aung San Suu Kyi and hundreds of others.
เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือน ที่กลุ่มผู้ประท้วงได้ออกมาชุมนุมทั่วเมียนมาต่อต้านการรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์และการจับกุมนางอองซาน ซูจี ผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งและคนอื่นๆอีกหลายร้อยคน

More than 50 protesters have been killed by security forces.
ผู้ประท้วงมากกว่า 50 คนถูกสังหารโดยกองกำลังความมั่นคง

The lines of clothing do not stop police using teargas, rubber bullets and stun grenades.
เสื้อผ้าที่แขวนเรียงเป็นแถวไม่ได้ทำให้ตำรวจหยุดใช้แก๊สน้ำตา, กระสุนยางและระเบิดแสง

Some protesters have also been killed by live bullets.
มีผู้ประท้วงบางคนถูกสังหารด้วยกระสุนจริงอีกด้วย

The army has said it has responded to the protests with restraint.
กองทัพกล่าวว่าได้ตอบโต้การประท้วงด้วยความอดทนอดกลั้น

The army seized power alleging fraud in a November election won by Suu Kyi’s party.
กองทัพยึดอำนาจโดยอ้างว่ามีการฉ้อโกงในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่พรรคของนางซูจีได้รับชัยชนะ

The electoral commission had dismissed its allegations.

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา

คำศัพท์ข่าว
- beneath = ข้างใต้ (ลอดต่ำ)
- demonstrate (v) = สาธิต, แสดงให้เห็น, แสดงพลังมวลชน, เดินขบวนประท้วง
- dismiss (v) = โต้แย้ง, ปฏิเสธ
- electoral (adl) = เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- emasculate (v) = ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้ปวกเปียก
- grenade = ระเบิดควัน
- reprisal = การตอบโต้, การแก้แค้น
- restraint = ความยับยั้งชั่งใจ, ความอดทนอกลั้น
- string (v) = ร้อยแขวน, ร้อยสาย
- stun grenade = ระเบิดแสง (ระเบิดมือที่ก่อให้เกิดแสงแฟลชและเสียงดังเพื่อที่จะทำให้ผู้คนมึนงง โดยไม่ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส )
- traditionally (adv) = ตามจารีตประเพณี, ตามธรรมเนียม, ประเพณีดั้งเดิม ตามที่ปฏิบัติกันมาสำนักข่าว : ThaiPBSWorld (Twitter)
สำนักข่าว : ThaiPBSWorld (Website)
Ex-Thammasat U rector Charnvit joins protesters to demand release of protesters held on remand
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชาญวิทย์ร่วมประท้วงเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ประท้วงที่ถูกคุมขัง

Former Thammasat University Rector Charnvit Kasetsiri joined the “Through the Sky” protest march at Kasetsart intersection this morning (Sunday), to offer moral support to the protesters and support their demand for the release of anti-establishment protest leaders and others being held on remand.
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชาญวิทย์เกษตรศิริร่วมเดินขบวนประท้วง "ทะลุฟ้า" ที่แยกเกษตรศาสตร์เช้าวันนี้ (วันอาทิตย์) เพื่อให้กำลังใจผู้ประท้วงและสนับสนุนข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำผู้ประท้วงต่อต้านผู้มีอำนาจและคนอื่น ๆ ที่ถูกคุมขัง

According to the iLaw Facebook page, Charnvit was quoted to have said that he is concerned about all those held in detention and that they should all be granted bail, so they can fight their cases in a court of law.
จากหน้า Facebook ของ iLaw ที่ยกคำกล่าวจาก ชาญวิทย์ ที่บอกว่าเขาเป็นห่วงทุกคนที่ถูกคุมขังและทุกคนควรได้รับการประกันตัว ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถต่อสู้คดีในชั้นศาลได้

Led by Chatupat Boonpatthararaksa, alias Pai Daodin, the so-called “Through the Sky” protesters started their long march from the northeastern province of Nakhon Ratchasima several days go. นำโดย จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นามแฝงไผ่ดาวดิน ผู้ประท้วงในกิจกรรมที่เรียกว่า“ เดินทะลุฟ้า” เริ่มออกเดินขบวนระยะไกลจากจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นเวลาหลายวัน

They arrived at the Kasetsart intersection yesterday and took a rest before resuming their march today, toward their destination at the Democracy Monument.
เมื่อวานนี้พวกเขามาถึงสี่แยกเกษตรศาสตร์ และพักผ่อนก่อนที่จะเดินขบวนต่อในวันนี้เพื่อไปยังจุดหมายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
The protest march by the “Through the Sky” group has, so far, been peaceful.
จนถึงขณะนี้การเดินขบวนประท้วงของกลุ่ม "ทะลุฟ้า" ได้ดำเนินไปอย่างสันติ

Meanwhile, Mr. Noraseth Nanongtoom, a lawyer from the Centre for Human Right Lawyers, told the media late Saturday night, at Pahonyothin police station, that more than 46 protesters, mostly WeVo guards, were arrested by police on Saturday.
ในขณะเดียวกันนายนรเศรษฐ์ นานองตูม ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวกับสื่อมวลชนเมื่อคืนวันเสาร์ที่สถานีตำรวจพหลโยธินว่า ผู้ประท้วงมากกว่า 46 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ์ดอาสาของกลุุ่มวีโวถูกตำรวจจับกุมเมื่อวันเสาร์

He said that most of those detained have not been charged and he has no idea what offences they had allegedly committed.
เขากล่าวว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาและเขาไม่รู้ว่าพวกเขาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอะไร

He disclosed that he had led 27 protesters, arrested by the police but freed by their colleagues from two prison trucks, to report to police at Pahonyothin police station, to demonstrate that they have no intention of trying to avoid facing additional charges of escaping from police arrest.
เขาเปิดเผยว่า เขาได้นำผู้ประท้วง 27 คนที่ถูกตำรวจจับกุม แต่ได้เป็นอิสระออกจากรถบรรทุกของเรือนจำ 2 คันจากการช่วยเหลือของพรรคพวก ไปรายงานกับตำรวจที่สถานีตำรวจพหลโยธินเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีจากการจับกุมของตำรวจ

Noraseth also said that WeVo chief guard Piyarat Chongthep, alias Toto, and 18 others are being detained inside the Region 1 Border Patrol Police headquarters in Pathum Thani province.
นอกจากนี้ นรสิงห์ยังกล่าวอีกว่า ปิยะรัตน์ จงเทพ นามแฝงโตโต้ ซึ่งเป็นหัวหน้าการ์ด และคนอื่น ๆ อีก 18 คนถูกควบคุมตัวภายในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 จังหวัดปทุมธานี

Piyarat and three other guards were booked by police at the car park of the Major Ratchayothin shopping mall Saturday night.
ปิยะรัตน์และการ์ดอีก 3 คนถูกตำรวจคุมตัวที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าเมเจอร์รัชโยธินเมื่อคืนวันเสาร์

Piyarat and 17 others, being held at the BPP barracks in Pathum Thani province, have now been charged with breaching the Emergency Decree and the Communicable Diseases Act and with being members of a criminal association.
ปิยะรัตน์และคนอื่น ๆ อีก 17 คนซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่ค่ายทหาร BPP ในจังหวัดปทุมธานีขณะนี้ถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดและพระราชบัญญัติโรคติดต่อและการมั่วสุมซ่องโจร

An informed police source claimed that Piyarat and his guards met at the car park of the shopping mall to plan the distribution of sling shots, steel pellets and smoke bombs, to trigger violence during the protest last night.
แหล่งข่าวของตำรวจอ้างว่า ปิยะรัตน์และการ์ดอาสาของเขามาพบกันที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าเพื่อวางแผนการแจกจ่ายหนังสติ๊ก, ลูกกระสุนหนังสติ๊ก และระเบิดควัน เพื่อจุดชนวนความรุนแรงระหว่างการประท้วงเมื่อคืนที่ผ่านมา

คำศัพท์ข่าว
- a criminal association = การมั่วสุมซ่องโจร
- anti-establishment (adj) = ต่อต้านผู้มีอำนาจ/ ผู้มีอิทธิพล
- colleague (n) = เพื่อนร่วมงาน
- detain (v) = คุมตัว, กักขังไว้
- detention (n) = การกักตัว, กักขังหน่วงเหนี่ยว, การกักตัวไว้โดยใช้อำนาจรัฐ
- disclosed = เปิดเผย, เปิดเผยต่อสาธารณะ
- distribution = การแจกจ่าย, การกระจาย
- offence = การกระทำผิดกฎหมาย , การฝ่าฝืนกฎหมาย
- quote (v) = กล่าวอ้าง, อ้างคำพูด, ระบุถึงคำที่เคยกล่าวไว้, ยกคำมากล่าวใหม่
- remand = ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี
- smoke bomb = ระเบิดควัน
- steel pellet = ลูกเหล็ก, ลูกกระสุนหนังสติ๊ก
- toward = ไปสู่, ไปต่อ, ไปยัง, มุ่งไปข้างหน้า
- trigger (v) = กระตุ้น, ก่อให้เกิด


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment