โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 08-March-2021

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
71 new cases reported, most of them in Samut Sakhon
มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 71ราย, ส่วนใหญ่อยู่ในสมุทรสาคร

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Monday reported 71 new cases, 23 of them overseas travellers in quarantine facilities.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) เมื่อวันจันทร์รายงานผู้ป่วยรายใหม่ 71 รายโดย 23 รายเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศในสถานกักตัว

According to Worldometer, as of 10am on Monday, the number of confirmed cases globally had risen to 117.44 million (up by 371,812), 92.96 million have recovered, 21.88 million are active cases (89,499 in severe condition) and 2.6 million have died (up by 5,734).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. ของวันจันทร์, จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 117.44 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 371,812) 92.96 ล้านราย, หายป่วยแล้ว, 21.88 ล้านรายเป็นผู้ป่วยที่ยังมีเชื้ออยู่ (89,499รายมีอาการรุนแรง) และ 2.6 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,734ราย)

Thailand ranks 115th on the global list of most cases, which is topped by the US with 29.7 million, followed by India 11.23 million, Brazil 11 million, Russia 4.32 million and the United Kingdom 4.21.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ในรายชื่อผู้ติดเชื้อทั่วโลก อันดับสูงสุดโดยสหรัฐอเมริกาจำนวน 29.7 ล้านราย รองลงมาคืออินเดีย 11.23 ล้านราย บราซิล 11 ล้านราย รัสเซีย 4.32 ล้านราย และสหราชอาณาจักร 4.21 ล้านราย

สำนักข่าว : Bangkok Post

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- global (n) = ทั่วโลก
- globally (adv) = ทั่วโลก
- most = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- recover = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- risen to = เพิ่มขึ้นเป็น
- overseas travellers = ผู้เดินทางจากต่างประเทศ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม + จำนวนสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
What's causing vaccine delays in some Asian countries?
อะไรเป็นสาเหตุให้วัคซีนล่าช้าในบางประเทศในเอเชีย

In the Asian region, vaccination programmes are steadily progressing in places like India which says it has administered around 14 million doses since January.
ในภูมิภาคเอเชียโครงการฉีดวัคซีนกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในที่ต่างๆเช่น อินเดียซึ่งระบุว่าได้ให้วัคซีนแล้วประมาณ 14 ล้านโดสตั้งแต่เดือนมกราคม

In others countries however, vaccine programmes are either yet to begin or are still at a very early stage.
อย่างไรก็ตามในประเทศอื่น ๆ โครงการวัคซีนยังไม่เริ่มหรือยังอยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มต้น

The reasons for this have been varied - ranging from an abundance of caution to high levels of vaccine scepticism.
เหตุผลในเรื่องนี้มีหลากหลาย ตั้งแต่ความระมัดระวังไปจนถึงความแคลงใจอย่างมากในวัคซีน

We looked at some of the countries in this situation and the different reasons behind it.
เรามองเห็นบางประเทศในสถานการณ์นี้และเหตุผลที่แตกต่างกันที่อยู่เบื้องหลัง

Fear and misinformation
ความกลัวและข้อมูลที่ผิดพลาด

In the Philippines, many still recall the scare around the vaccine Dengvaxia - introduced in 2016 to inoculate against dengue fever.
ในฟิลิปปินส์หลายคนยังคงนึกถึงความน่าหวาดกลัวเกี่ยวกับวัคซีน Dengvaxia ที่แนะนำให้ใช้ฉีดป้องกันโรคไข้เลือดออกในปีค.ศ.2016 (พ.ศ. 2559)

Two years later it was suddenly suspended due to fears of side effects when some children who received it died.
สองปีต่อมาวัคซีนก็ถูกระงับทันทีเนื่องจากความกลัวต่อผลข้างเคียงเมื่อมีเด็กบางคนที่ได้รับมันเสียชีวิต

The country's health secretary was prosecuted leading to a massive controversy.

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศถูกดำเนินคดีซึ่งนำไปสู่การถกเถียงครั้งใหญ่

Public health officials say the incident led to a surge of vaccine scepticism that threatens to hijack the country's plans to use the vaccines as a way out of the pandemic.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่ความสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนมากขึ้น จนทำให้ต้องยกเลิกแผนการใช้วัคซีนเพื่อระงับการแพร่ระบาดของประเทศกลางคัน

A recent survey suggests that just 19% of Filipinos - or one out of five adults - are willing to be inoculated.
การสำรวจล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามีชาวฟิลิปปินส์เพียง 19% หรือผู้ใหญ่ 1 ใน 5 คนเท่านั้นที่เต็มใจรับการฉีดวัคซีน

Apart from that, a bulk of the vaccines themselves are yet to arrive in the country.
นอกจากนั้น วัคซีนชุดใหญ่ก็ยังไม่มาถึงในประเทศ

Shipments of China's Sinovac vaccine arrived in the country on 28 February - the first shipment to reach there.
การจัดส่งวัคซีน Sinovac ของจีนมาถึงประเทศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นการขนส่งครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่น

The country authorised its emergency use a few days before it arrived.
ประเทศนี้อนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินไม่กี่วันก่อนที่จะมาถึง

According to the BBC's Virma Simonette in Manila, the drive was supposed to have begun on 15 February but this did not happen when shipments of Pfizer-BioNTech and Astrazeneca - both approved for emergency use - did not arrive in time. ตามรายงานจาก Virma Simonette ของสำนักขาว BBC ในกรุงมะนิลา การขับเคลื่อนดังกล่าวน่าจะเริ่มขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อการจัดส่งของ Pfizer-BioNTech และ Astrazeneca ซึ่งทั้งสองได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนั้นไม่ได้มาถึงในเวลาที่กำหนด

Astrazeneca finally arrived in the country on 4 March.
ในที่สุดวัคซีนของ Astrazeneca ก็เดินทางมาถึงประเทศในวันที่ 4 มีนาคม

In Pakistan too, fear is a factor - but this is largely down to misinformation and some particularly effective viral videos.
ในปากีสถานก็เช่นกัน ความกลัวเป็นปัจจัยหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและโดยเฉพาะพวกคลิปวิดีโอที่นิยมดูกันในสื่อออนไลน์ซึ่งมีผลมาก

In one viral video from 2020, a private school teacher is shown shouting frantically and gesturing to a group of boys who are seemingly passing out.
ในวิดีโอไวหนึ่งที่แพร่หลายในปี 2020 เป็นภาพครูโรงเรียนเอกชนคนหนึ่งกำลังตะโกนอย่างโกลาหลแสดงท่าทางต่อกลุ่มเด็กผู้ชายที่ดูเหมือนกำลังจะหมดสติไป

He blames the polio vaccine, saying that the children are "unconscious" and berates officials for "forcing" them to administer it. A mob burned down a clinic as a result.
เขากล่าวโทษวัคซีนโปลิโอโดยบอกว่าทำให้เด็ก ๆ "หมดสติ" และตำหนิเจ้าหน้าที่ที่ "บังคับ" ให้ฉีดวัคซีน สุดท้ายผลก็คือม็อบเผาคลีนิค

The video and others like it have long contributed to the declining rates of polio vaccination in the country.
วิดีโอและวิดีโออื่น ๆ ที่คล้ายกันนี้มีส่วนทำให้อัตราการฉีดวัคซีนโปลิโอในประเทศลดลง

Even though they have been debunked and removed from social media, millions had already watched them.
แม้ว่าวิดีโอพวกนี้จะถูกหักล้างความคิดและลบออกจากโซเชียลมีเดีย แต่ผู้คนหลายล้านก็ได้ดูไปแล้ว

The fallout has unsurprisingly affected plans to vaccinate the population against Covid as well.
ผลเสียที่เกิดตามมากระทบต่อแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดด้วย อย่างไม่ต้องสงสัย

One report quoted a doctor in Peshawar as saying that on the first day of the vaccination drive, about 400 health care workers were supposed to get the jab, but only about a dozen showed up.
รายงานฉบับหนึ่งอ้างถึงแพทย์ในเมืองเปชาวาร์ที่กล่าวว่า ในวันแรกของการฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพประมาณ 400 คนควรได้รับการฉีด แต่มีแค่ประมาณสิบสองเท่านั้นที่แสดงตัวว่าต้องการฉีด

คำศัพท์ข่าว
- abundance = ความมากมาย,ความอุดมสมบูรณ์
- affected (affect) = ผลกระทบ, กระทบกระเทือน
- berate (v) = ด่า, ตำหนิอย่างรุนแรง
- controversy = ความขัดแย้ง
- debunk (v) = แก้ไขความเชื่อผิดๆในอดีต, หักล้างความคิด
- decline (v) = เสื่อม, ทรุดโทรม, ถดถอยลง, ถอยหลัง, น้อยลง, ปฏิเสธ
- effective = มีประสิทธิภาพ
- fallout = ผลร้ายที่ตามมา
- gesture = ภาษากาย, แสดงท่าทาง, ท่าทางเป็นสัญลักษณ์
- misinformation = ข้อมูลที่ผิด, สิ่งที่ทราบมาผิดๆ
- particularly (adv) = อย่างเป็นพิเศษ
- scepticism = ความไม่เชื่อ, ความสงสัย, ความฉงนสนเท่ห์
- steadily (adv) = แน่วแน่, ต่อเนื่อง
- supposed to = ควรจะ, ควรจะเป็น
- unconscious (adj) = สลบ, ไม่ได้สติ
- unsurprisingly (adv) = ไม่แปลกใจเลยสำนักข่าว : อัลจาซีราห์
Thai prosecutor indicts 18 over anti-government protests
อัยการไทยฟ้อง 18 ผู้ต้องหาเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านรัฐบาล

All 18 protesters were charged with sedition, while three leaders were also charged with insulting Thailand’s monarchy.
ผู้ประท้วงทั้ง 18 คนถูกตั้งข้อหาปลุกระดมขณะที่ผู้นำ 3 คนถูกตั้งข้อหาดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ของไทย

A Thai prosecutor has indicted 18 activists for their roles in anti-government rallies last year by a protest movement that has brought unprecedented challenges to the royal palace and military-dominated establishment.
อัยการไทยได้สั่งฟ้องนักเคลื่อนไหว 18 คนจากการเข่าร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเมื่อปีที่แล้ว โดยการเคลื่อนไหวประท้วงครั้งนั้นนำความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนมาสู่พระราชวังและกลุ่มอำนาจที่มีทหารเป็นหลัก

The youth-led movement sprang up last year calling for the resignation of Prime Minister Prayuth Chan-ocha, the former army chief who led the 2014 coup, and the reform of the powerful Thai monarchy, breaking a longstanding taboo under the country’s lese majeste law.
การเคลื่อนไหวที่นำโดยเยาวชนเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วกำลังเรียกร้องให้มีการลาออกของนายกรัฐมนตรีประยุทธ จันทร์โอชาอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่นำการรัฐประหารปีค.ศ 2014 (พ.ศ. 2557) และการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยอันทรงพลังทำลายข้อห้ามอันยาวนานภายใต้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศ

Those indicted on Monday included three prominent leaders charged with sedition and lese majeste during rallies in September, where tens of thousands of people escalated calls for royal reforms.
คำสั่งฟ้องเมื่อวันจันทร์มีผู้นำคนสำคัญ 3 คนที่ถูกตั้งข้อหาปลุกระดมและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในระหว่างการชุมนุมเมื่อเดือนกันยายน ซึ่งประชาชนหลายหมื่นคนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

The other 15 protesters face trial for sedition and breaching a ban on public assembly.
ผู้ประท้วงอีก 15 คนที่เหลือเจอคดีปลุกระดมและฝ่าฝืนคำสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะ

“There is sufficient evidence that the accused have committed wrongdoing,” Chanchai Chalanonniwat, a deputy spokesman for the Office of the Attorney General told reporters.
“ มีหลักฐานเพียงพอว่าผู้ต้องหากระทำผิด” ชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวกับผู้สื่อข่าว

If the court rejects their bail requests, all 18 could be jailed later on Monday until their trials.
หากศาลปฏิเสธคำขอประกันตัวทั้ง 18 คนอาจถูกจำคุกในวันจันทร์ต่อไปจนกว่าจะมีการพิจารณาคดี

Thailand’s lese majeste law prohibits criticism or insults against the king, and each offence is punishable by up to 15 years in prison.
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศไทยห้ามมิให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ หรือดูหมิ่นกษัตริย์และการกระทำความผิดแต่ละครั้งมีโทษจำคุกสูงถึง 15 ปี

Panupong Jadnok, one of those charged with lese majeste, said his group was unfazed by the prospect of jail.
ภานุพงศ์ จาดนอก หนึ่งในผู้ที่ถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกล่าวว่ากลุ่มของเขาไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับโอกาสที่อาจถูกจำคุก

“I am not too worried,” Panupong said. “The activities we have done are only the beginning, and it will go ahead even without us.”
“ ผมไม่กังวลเกินไป” ภานุพงศ์กล่าว “ กิจกรรมที่เราทำเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นและจะดำเนินต่อไปแม้จะไม่มีเราก็ตาม”

Others indicted include Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul, a 22-year-old student activist who read out a 10-point manifesto calling for reform of the monarchy in August.
คนอื่น ๆ ที่ถูกฟ้องได้แก่ ปนัสยา “รุ้ง” สิทธิจิรวัฒนกุล นักเคลื่อนไหววัย 22 ปีผู้อ่านแถลงการณ์ 10 ข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เมื่อเดือนสิงหาคม

Thailand’s youth movement has posed the biggest challenge so far to Prayuth, who is accused of engineering the rules of the 2019 election to keep himself in power.
การเคลื่อนไหวของเยาวชนในประเทศไทยได้สร้างความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับ ประยุทธ ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าปรับเปลี่ยนกฎของการเลือกตั้งปี 2019 เพื่อรักษาอำนาจของตัวเขาเอง

Protesters also say the constitution gives the king too much power and want that some of it be curbed.
ผู้ประท้วงยังกล่าวอีกว่ารัฐธรรมนูญให้อำนาจแก่กษัตริย์มากเกินไปและต้องการให้มีการควบคุมในบางส่วน

Four other activist leaders are in jail awaiting trial over the same protests having been denied bail five times.
ผู้นำนักเคลื่อนไหวอีกสี่คนอยู่ในคุกเพื่อรอการพิจารณาคดีจากการประท้วงเรื่องเดียวกัน ได้ถูกปฏิเสธการขอประกันตัวถึง 5 ครั้ง

At least 63 people have been charged under lese majeste laws since November, according to the Thai Lawyers for Human Rights group.
มีอย่างน้อย 63 คนที่ถูกตั้งข้อหาภายใต้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ตามรายงานของกลุ่มทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไทย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- anti-government (adj) = ต่อต้านรัฐบาล
- assembly = รวม, ประกอบ, ชุมนุม
- bail = การประกันตัว
- beginning (n) = เบื้องต้น, การเริ่มต้น
- commit (อ) = ดำเนินการเกี่ยวกับความผิด
- dominate (v) ครอบงำ, ปกครอง, อยู่เหนือ, มีอำนาจเหนือ
- engineer (v) = วางแผน, ปรับเปลี่ยน
- escalate (v) = เสริม, ยกระดับ, ทำให้มากขึ้น, บานปลาย, ทวีความรุณแรง
- establishment = ผู้มีอิทธิพล, กลุ่มที่มีอำนาจและอิทธิพล
- factbox = เนื้อหาข้อเท็จจริง, หลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์และอันตราย
- go ahead = ดำเนินต่อไป, มุ่งไปข้างหน้า
- indict (v) ฟ้องร้อง, สั่งฟ้อง
- insult = จาบจ้วง, ดูหมิ่น, ประชดประชัน, สบประมาท
- insults against the King = การดูหมิ่นพระมหากษัตริย์
- lese majeste = การหมิ่นผู้นำแห่งรัฐ, การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (ของไทย/ ม112)
- manifesto (n) = นโยบาย (การประกาศนโยบายและจุดมุ่งหมายต่อสาธารณะ)
- military-dominated (adj) = ที่ครอบงำโดยทหาร
- offence = การกระทำผิดกฎหมาย , การฝ่าฝืนกฎหมาย
- prohibit (v) = ห้าม
- prominent (adj) = สำคัญ, มีชื่อเสียง, โดดเด่น
- prosecutor = อัยการ, ฝ่ายอัยการ, ผู้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ทำการฟ้องร้อง
- prospect (n) = ความคาดหวัง, โอกาส, ความหวังข้างหน้า
- reform = ปฏิรูป, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- same (adj) = เดียวกัน, ทำนองเดียวกัน, อย่างเดียวกัน, เหมือนกัน
- sedition = การปลุกระดม, การทำให้มวลชนให้ต่อต้านรัฐบาล
- unfazed (adj) = ไม่สะทกสะท้าน
- unprecedented (adj) = เป็นประวัติการ, อย่างไม่เคยมีมาก่อน, ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
สำนักข่าว : บีบีซี
Myanmar has been rocked with mass protests since its military coup.
เมียนมาถูกสั่นคลอนด้วยการประท้วงจำนวนมากนับตั้งแต่การรัฐประหารโดยกองทัพ

And this is one of the movement's defining symbols
และนี่คือหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีคำอธิบาย ซึ่งใช้ในการเคลื่อนไหว

But we've also seen it elsewhere in recent years, most notably in Thailand.
แต่เรายังเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ที่อื่นในช่วงไม่กี่ปีนี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย

So where did it come from?
แล้ว มันมาจากไหน?


And why does it resonate so powerfully in this part of the world?
และทำไมมันจึงได้สะท้อนออกมาอย่างมีพลังในส่วนนี้ของโลก?

Well the symbol comes from the 2014-era movies and books The Hunger Games.
สัญลักษณ์มาจากThe Hunger Games ภาพยนตร์และหนังสือยุคปีค.ศ. 2014

In Thailand and Myanmar, they have become a symbol of protest of both military-backed governments.
ในไทยและเมียนมา มันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงรัฐบาลที่มีทหารหนุนหลังทั้งสองประเทศ

It can mean a lot of different things.
อาจหมายถึงสิ่งต่างๆมากมาย

A symbol of the French Revolution:equality, liberty, [fraternity].
สัญลักษณ์ของการปฏิวัติฝรั่งเศส: ความเสมอภาค, เสรีภาพ และภราดรภาพ

It can mean democracy, and freedom, political equality.
มันอาจหมายถึงประชาธิปไตย, เสรีภาพ และความเท่าเทียมทางการเมือง

For Bangkok, the May 2014 coup d'etat ocurred at a time when one of the sequels was actually playing in movie theatres.
สำหรับกรุงเทพฯ การรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ.2014 (พ.ศ. 2557) เกิดขึ้นในช่วงที่กำลังฉายภาคหนึ่งในหลายภาคของหนังในโรงภาพยนตร์

And within days, the skytrain,flashing that symbol.
และภายในไม่กี่วัน ก็มีการใช้สัญลักษณ์นั้นบนรถไฟฟ้า
Thailand and Myanmar have a great degree of connectivity.
ไทยและเมียนมามีการเชื่อมต่อที่ดีเยี่ยม

In the film, it's a symbol of a people struggling against a totalitarian dictatorship.
ในภาพยนตร์ มันเป็นสัญลักษณ์ของผู้คนที่ดิ้นรนต่อสู้กับพวกสนับสนุนเผด็จการ

For South East Asia, they have had their fair share of military regimes, of oppression, inequality.
สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พวกเขามีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับระบอบทหาร ทั้งกดขี่ และความไม่เท่าเทียมกัน

The punishment of dissent.
การลงโทษของผู้ไม่เห็นด้วย

The Hunger Games salute speaks to what they know.
การชูสามนิ้วแบบ Hunger Games ได้บอกถึงสิ่งที่พวกเขารู้สึก

You're willing to be brave, you're willing to stand up for what you believe in.
คุณเต็มใจที่จะกล้าหาญ, คุณเต็มใจที่จะยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อมั่น
Asia seen through a Western lens, it's often misunderstood.
การมองคนเอเชียผ่านมุมมองของตะวันตกมักจะมีความเข้าใจผิด

By using a symbol that is popularly understood in the West and then globally, it's a way of encouraging people to make that connection between something they do understand, which is The Hunger Games, and try to start to say, 'Wait a minute, is that also what's going onin Myanmar?'
ด้วยการใช้สัญลักษณ์ที่คนตะวันตกเข้าใจกันแพร่หลายและต่อมาก็ทั่วโลก เป็นวิธีส่งเสริมการให้ผู้คนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบางสิ่งที่พวกเขาเข้าใจ ซึ่งก็คือ The Hunger Games และเริ่มพยายามที่จะพูดว่า 'เดี๋ยวก่อนนะ มันเกิดเรื่องแบบนี้ในเมียนมาด้วยเหรอ? '

And so absolutely it's a way to draw attention around an issue.
ดังนั้นจึงเป็นวิธีหนึ่งในการดึงความสนใจไปที่ปัญหา

These gestures don't come out of nowhere, they don't resonate for no reason.
ท่าทางเหล่านี้ไม่ได้มาจากที่ที่ไม่มีจริง พวกมันไม่ได้ดังไปทั่วโดยไม่มีเหตุผล

It's because they have deep histories.
ัมันเป็นเพราะพวกเขามีประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้ง

It literally resembles the scouting movement's sign.
มันคล้ายกับสัญลักษณ์ของขบวนลูกเสือและเนตรนารี

This gesture carries with it that long history of social solidarity, of change, of being true to one's values.
ท่าทางนี้มีความหมายถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความเป็นปึกแผ่นทางสังคม, การเปลี่ยนแปลง, การมีศรัทธาในคุณค่าที่แท้จริงของบุคคล
Whether in fiction or reality, it's a dangerous symbol.
ไม่ว่าในนิยายหรือความเป็นจริงมันเป็นสัญลักษณ์ที่อันตราย

It's symbol that can be met with treamendous repression.
มันเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถพบได้พร้อมกับความกดดันอย่างใหญ่หลวง

Symbols have a long role in social movements, especially hand gestures.
สัญลักษณ์มีบทบาทยาวนานในการเคลื่อนไหวทางสังคมโดยเฉพาะท่าทางมือ

They often touch core emotions, can often give fuel during incredibly difficult and dangerous times.
มันมักจะสัมผัสถึงแก่นของอารมณ์ สามารถให้พลังขับเคลื่อนในช่วงที่มีความยากลำบากและอันตรายอย่างมาก

When we think about peace signs, or the raised fist, to see it in action is people saying, 'We are standing together, we identify with this movement.'
เมื่อเราคิดถึงเครื่องหมายสันติภาพหรือกำปั้นที่ชูขึ้น เวลาเราเห็นการทำแบบนี้ก็คือการที่คนพูดว่า 'เรายืนหยัดอยู่ด้วยกัน, เรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเคลื่อนไหวนี้ '

The additional power of the symbol is just how practical it is, right?
พลังเสริมที่ได้มาจากสัญลักษณ์นี้ในทางปฏิบัติเป็นอย่างไร มีจริงใช่มั๊ย?

When you're just raising a hand, and raising your fingers, it's almost as simple as it gets.
เมื่อคุณแค่ยกมือและยกนิ้วขึ้น ซึ่งมันง่ายมากเหมือนที่เห็น

It's something that you carry with you, you can take it down quickly.
มันเป็นสิ่งที่ติดตัวคุณ คุณสามารถเอามันลงได้อย่างรวดเร็ว

You can take a selfie,you can post drawings.
คุณสามารถถ่ายเซลฟี่คุณสามารถโพสต์ภาพวาด

It allows the images to disseminate and go viral.
มันทำให้ภาพเผยออกไปและแพร่ไปทั่ว

If the thing that this meme represents is something geeper, if it's a deeper societal issue
หากสิ่งที่มีมนี้แสดงถึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ หากเข้าถึงเบื้องลึกในสังคม

It's very unlikely for it to go away until the society changes.
มันไม่น่าเป็นไปได้เลยที่มันจะหายไปจนกว่าสังคมจะเปลี่ยนไป

And until we start to see actual changes on the ground, I suspect we will see this symbol not just resonate in South East Asia, but to actually start to be picked up around the world.
และจนกว่าเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงบนแผ่นดินนี้ ฉันสงสัยว่าเราจะเห็นสัญลักษณ์นี้ไม่เพียง แต่สะท้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ยังเริ่มได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

And that's both the story of the power of fiction and the story of the power of social movements to turn fiction into reality and help us all kind of understand the story behind people's sufferng, behind people's challenges.
และนั่นเป็นทั้งเรื่องราวของพลังแห่งนิยายและเรื่องราวของพลังแห่งการเคลื่อนไหวทางสังคมที่จะเปลี่ยนนิยายให้กลายเป็นความจริงและช่วยให้เราทุกคนเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังความทุกข์ยากของผู้คนเบื้องหลังความท้าทายของผู้คน

คำศัพท์ข่าว
- addition (adj)= ที่เพิ่มขึ้น , มากกว่าที่กล่าวถึงครั้งแรก
- carry with = เก็บไว้กับตัว, นำติดตัวไว้, พกติดตัว (เป็นได้ทั้งนามธรรม และรูปธรรม)
- dictatorship (n) = เผด็จการ
- disseminate (v) = เผยแพร่
- encourage = ให้กำลังใจ, กระตุ้น, ให้การสนับสนุน
- fist = กำปั้น
- flash (v) = แสดงให้ดูอย่างรวดเร็ว/ สักครู่หนึ่ง (ในข่าวชูมือสามนิ้วชั่วขณะหนึ่ง)
- gesture = ภาษากาย, แสดงท่าทาง, ท่าทางเป็นสัญลักษณ์
- literally= แท้จริง, ตรงตามที่พูด
- nowhere (adv) = ไม่มีที่ไหนเลย
- oppression = การกดขี่, การปกครองที่บังคับกดขี่
- practical (adj) =ได้ผล, เป็นการเป็นงาน
- resemble (v) = มีลักษณะคล้ายกับ
- resonate = ดังก้อง, ทำให้ได้ยิน, โดนใจ
- salute = ตะเบ๊ะ, ทำความเคารพ (ในข่าวหมายถึง การชูมือสามนิ้วเหมือนภาพยนต์เรื่อง “Hunger Games”)
- scouting กิจกรรมที่ลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วม
- struggle (v) = ต่อสู้ดิ้นรน, ต่อสู้กับปัญหา, ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด, ดิ้นรนหาทางออก
- suffer (v) = ประสบ, เป็นทุกข์, ทนทุกข์
- suspect (v) = สงสัย
- totalitarian = บุคคลที่สนับสนุนระบบการปกครองแบบเผด็จการ
- willing = ยินดี, เต็มใจ, ซึ่งสมัครใจ
ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น