โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, March 8, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 08-March-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : Nationthailand
71 new cases reported, most of them in Samut Sakhon
มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 71ราย, ส่วนใหญ่อยู่ในสมุทรสาคร

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Monday reported 71 new cases, 23 of them overseas travellers in quarantine facilities.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) เมื่อวันจันทร์รายงานผู้ป่วยรายใหม่ 71 รายโดย 23 รายเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศในสถานกักตัว

According to Worldometer, as of 10am on Monday, the number of confirmed cases globally had risen to 117.44 million (up by 371,812), 92.96 million have recovered, 21.88 million are active cases (89,499 in severe condition) and 2.6 million have died (up by 5,734).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. ของวันจันทร์, จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 117.44 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 371,812) 92.96 ล้านราย, หายป่วยแล้ว, 21.88 ล้านรายเป็นผู้ป่วยที่ยังมีเชื้ออยู่ (89,499รายมีอาการรุนแรง) และ 2.6 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,734ราย)

Thailand ranks 115th on the global list of most cases, which is topped by the US with 29.7 million, followed by India 11.23 million, Brazil 11 million, Russia 4.32 million and the United Kingdom 4.21.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ในรายชื่อผู้ติดเชื้อทั่วโลก อันดับสูงสุดโดยสหรัฐอเมริกาจำนวน 29.7 ล้านราย รองลงมาคืออินเดีย 11.23 ล้านราย บราซิล 11 ล้านราย รัสเซีย 4.32 ล้านราย และสหราชอาณาจักร 4.21 ล้านราย

สำนักข่าว : Bangkok Post

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- global (n) = ทั่วโลก
- globally (adv) = ทั่วโลก
- most = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- recover = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- risen to = เพิ่มขึ้นเป็น
- overseas travellers = ผู้เดินทางจากต่างประเทศ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม + จำนวนสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
What's causing vaccine delays in some Asian countries?
อะไรเป็นสาเหตุให้วัคซีนล่าช้าในบางประเทศในเอเชีย

In the Asian region, vaccination programmes are steadily progressing in places like India which says it has administered around 14 million doses since January.
ในภูมิภาคเอเชียโครงการฉีดวัคซีนกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในที่ต่างๆเช่น อินเดียซึ่งระบุว่าได้ให้วัคซีนแล้วประมาณ 14 ล้านโดสตั้งแต่เดือนมกราคม

In others countries however, vaccine programmes are either yet to begin or are still at a very early stage.
อย่างไรก็ตามในประเทศอื่น ๆ โครงการวัคซีนยังไม่เริ่มหรือยังอยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มต้น

The reasons for this have been varied - ranging from an abundance of caution to high levels of vaccine scepticism.
เหตุผลในเรื่องนี้มีหลากหลาย ตั้งแต่ความระมัดระวังไปจนถึงความแคลงใจอย่างมากในวัคซีน

We looked at some of the countries in this situation and the different reasons behind it.
เรามองเห็นบางประเทศในสถานการณ์นี้และเหตุผลที่แตกต่างกันที่อยู่เบื้องหลัง

Fear and misinformation
ความกลัวและข้อมูลที่ผิดพลาด

In the Philippines, many still recall the scare around the vaccine Dengvaxia - introduced in 2016 to inoculate against dengue fever.
ในฟิลิปปินส์หลายคนยังคงนึกถึงความน่าหวาดกลัวเกี่ยวกับวัคซีน Dengvaxia ที่แนะนำให้ใช้ฉีดป้องกันโรคไข้เลือดออกในปีค.ศ.2016 (พ.ศ. 2559)

Two years later it was suddenly suspended due to fears of side effects when some children who received it died.
สองปีต่อมาวัคซีนก็ถูกระงับทันทีเนื่องจากความกลัวต่อผลข้างเคียงเมื่อมีเด็กบางคนที่ได้รับมันเสียชีวิต

The country's health secretary was prosecuted leading to a massive controversy.

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศถูกดำเนินคดีซึ่งนำไปสู่การถกเถียงครั้งใหญ่

Public health officials say the incident led to a surge of vaccine scepticism that threatens to hijack the country's plans to use the vaccines as a way out of the pandemic.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่ความสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนมากขึ้น จนทำให้ต้องยกเลิกแผนการใช้วัคซีนเพื่อระงับการแพร่ระบาดของประเทศกลางคัน

A recent survey suggests that just 19% of Filipinos - or one out of five adults - are willing to be inoculated.
การสำรวจล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามีชาวฟิลิปปินส์เพียง 19% หรือผู้ใหญ่ 1 ใน 5 คนเท่านั้นที่เต็มใจรับการฉีดวัคซีน

Apart from that, a bulk of the vaccines themselves are yet to arrive in the country.
นอกจากนั้น วัคซีนชุดใหญ่ก็ยังไม่มาถึงในประเทศ

Shipments of China's Sinovac vaccine arrived in the country on 28 February - the first shipment to reach there.
การจัดส่งวัคซีน Sinovac ของจีนมาถึงประเทศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นการขนส่งครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่น

The country authorised its emergency use a few days before it arrived.
ประเทศนี้อนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินไม่กี่วันก่อนที่จะมาถึง

According to the BBC's Virma Simonette in Manila, the drive was supposed to have begun on 15 February but this did not happen when shipments of Pfizer-BioNTech and Astrazeneca - both approved for emergency use - did not arrive in time. ตามรายงานจาก Virma Simonette ของสำนักขาว BBC ในกรุงมะนิลา การขับเคลื่อนดังกล่าวน่าจะเริ่มขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อการจัดส่งของ Pfizer-BioNTech และ Astrazeneca ซึ่งทั้งสองได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนั้นไม่ได้มาถึงในเวลาที่กำหนด

Astrazeneca finally arrived in the country on 4 March.
ในที่สุดวัคซีนของ Astrazeneca ก็เดินทางมาถึงประเทศในวันที่ 4 มีนาคม

In Pakistan too, fear is a factor - but this is largely down to misinformation and some particularly effective viral videos.
ในปากีสถานก็เช่นกัน ความกลัวเป็นปัจจัยหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและโดยเฉพาะพวกคลิปวิดีโอที่นิยมดูกันในสื่อออนไลน์ซึ่งมีผลมาก

In one viral video from 2020, a private school teacher is shown shouting frantically and gesturing to a group of boys who are seemingly passing out.
ในวิดีโอไวหนึ่งที่แพร่หลายในปี 2020 เป็นภาพครูโรงเรียนเอกชนคนหนึ่งกำลังตะโกนอย่างโกลาหลแสดงท่าทางต่อกลุ่มเด็กผู้ชายที่ดูเหมือนกำลังจะหมดสติไป

He blames the polio vaccine, saying that the children are "unconscious" and berates officials for "forcing" them to administer it. A mob burned down a clinic as a result.
เขากล่าวโทษวัคซีนโปลิโอโดยบอกว่าทำให้เด็ก ๆ "หมดสติ" และตำหนิเจ้าหน้าที่ที่ "บังคับ" ให้ฉีดวัคซีน สุดท้ายผลก็คือม็อบเผาคลีนิค

The video and others like it have long contributed to the declining rates of polio vaccination in the country.
วิดีโอและวิดีโออื่น ๆ ที่คล้ายกันนี้มีส่วนทำให้อัตราการฉีดวัคซีนโปลิโอในประเทศลดลง

Even though they have been debunked and removed from social media, millions had already watched them.
แม้ว่าวิดีโอพวกนี้จะถูกหักล้างความคิดและลบออกจากโซเชียลมีเดีย แต่ผู้คนหลายล้านก็ได้ดูไปแล้ว

The fallout has unsurprisingly affected plans to vaccinate the population against Covid as well.
ผลเสียที่เกิดตามมากระทบต่อแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดด้วย อย่างไม่ต้องสงสัย

One report quoted a doctor in Peshawar as saying that on the first day of the vaccination drive, about 400 health care workers were supposed to get the jab, but only about a dozen showed up.
รายงานฉบับหนึ่งอ้างถึงแพทย์ในเมืองเปชาวาร์ที่กล่าวว่า ในวันแรกของการฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพประมาณ 400 คนควรได้รับการฉีด แต่มีแค่ประมาณสิบสองเท่านั้นที่แสดงตัวว่าต้องการฉีด

คำศัพท์ข่าว
- abundance = ความมากมาย,ความอุดมสมบูรณ์
- affected (affect) = ผลกระทบ, กระทบกระเทือน
- berate (v) = ด่า, ตำหนิอย่างรุนแรง
- controversy = ความขัดแย้ง
- debunk (v) = แก้ไขความเชื่อผิดๆในอดีต, หักล้างความคิด
- decline (v) = เสื่อม, ทรุดโทรม, ถดถอยลง, ถอยหลัง, น้อยลง, ปฏิเสธ
- effective = มีประสิทธิภาพ
- fallout = ผลร้ายที่ตามมา
- gesture = ภาษากาย, แสดงท่าทาง, ท่าทางเป็นสัญลักษณ์
- misinformation = ข้อมูลที่ผิด, สิ่งที่ทราบมาผิดๆ
- particularly (adv) = อย่างเป็นพิเศษ
- scepticism = ความไม่เชื่อ, ความสงสัย, ความฉงนสนเท่ห์
- steadily (adv) = แน่วแน่, ต่อเนื่อง
- supposed to = ควรจะ, ควรจะเป็น
- unconscious (adj) = สลบ, ไม่ได้สติ
- unsurprisingly (adv) = ไม่แปลกใจเลย

No comments:

Post a Comment