โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, March 8, 2021

ศัพท์ข่าวไทย 08-March-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : อัลจาซีราห์
Thai prosecutor indicts 18 over anti-government protests
อัยการไทยฟ้อง 18 ผู้ต้องหาเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านรัฐบาล

All 18 protesters were charged with sedition, while three leaders were also charged with insulting Thailand’s monarchy.
ผู้ประท้วงทั้ง 18 คนถูกตั้งข้อหาปลุกระดมขณะที่ผู้นำ 3 คนถูกตั้งข้อหาดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์ของไทย

A Thai prosecutor has indicted 18 activists for their roles in anti-government rallies last year by a protest movement that has brought unprecedented challenges to the royal palace and military-dominated establishment.
อัยการไทยได้สั่งฟ้องนักเคลื่อนไหว 18 คนจากการเข่าร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเมื่อปีที่แล้ว โดยการเคลื่อนไหวประท้วงครั้งนั้นนำความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนมาสู่พระราชวังและกลุ่มอำนาจที่มีทหารเป็นหลัก

The youth-led movement sprang up last year calling for the resignation of Prime Minister Prayuth Chan-ocha, the former army chief who led the 2014 coup, and the reform of the powerful Thai monarchy, breaking a longstanding taboo under the country’s lese majeste law.
การเคลื่อนไหวที่นำโดยเยาวชนเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วกำลังเรียกร้องให้มีการลาออกของนายกรัฐมนตรีประยุทธ จันทร์โอชาอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่นำการรัฐประหารปีค.ศ 2014 (พ.ศ. 2557) และการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยอันทรงพลังทำลายข้อห้ามอันยาวนานภายใต้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศ

Those indicted on Monday included three prominent leaders charged with sedition and lese majeste during rallies in September, where tens of thousands of people escalated calls for royal reforms.
คำสั่งฟ้องเมื่อวันจันทร์มีผู้นำคนสำคัญ 3 คนที่ถูกตั้งข้อหาปลุกระดมและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในระหว่างการชุมนุมเมื่อเดือนกันยายน ซึ่งประชาชนหลายหมื่นคนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

The other 15 protesters face trial for sedition and breaching a ban on public assembly.
ผู้ประท้วงอีก 15 คนที่เหลือเจอคดีปลุกระดมและฝ่าฝืนคำสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะ

“There is sufficient evidence that the accused have committed wrongdoing,” Chanchai Chalanonniwat, a deputy spokesman for the Office of the Attorney General told reporters.
“ มีหลักฐานเพียงพอว่าผู้ต้องหากระทำผิด” ชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวกับผู้สื่อข่าว

If the court rejects their bail requests, all 18 could be jailed later on Monday until their trials.
หากศาลปฏิเสธคำขอประกันตัวทั้ง 18 คนอาจถูกจำคุกในวันจันทร์ต่อไปจนกว่าจะมีการพิจารณาคดี

Thailand’s lese majeste law prohibits criticism or insults against the king, and each offence is punishable by up to 15 years in prison.
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศไทยห้ามมิให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ หรือดูหมิ่นกษัตริย์และการกระทำความผิดแต่ละครั้งมีโทษจำคุกสูงถึง 15 ปี

Panupong Jadnok, one of those charged with lese majeste, said his group was unfazed by the prospect of jail.
ภานุพงศ์ จาดนอก หนึ่งในผู้ที่ถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกล่าวว่ากลุ่มของเขาไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับโอกาสที่อาจถูกจำคุก

“I am not too worried,” Panupong said. “The activities we have done are only the beginning, and it will go ahead even without us.”
“ ผมไม่กังวลเกินไป” ภานุพงศ์กล่าว “ กิจกรรมที่เราทำเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นและจะดำเนินต่อไปแม้จะไม่มีเราก็ตาม”

Others indicted include Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul, a 22-year-old student activist who read out a 10-point manifesto calling for reform of the monarchy in August.
คนอื่น ๆ ที่ถูกฟ้องได้แก่ ปนัสยา “รุ้ง” สิทธิจิรวัฒนกุล นักเคลื่อนไหววัย 22 ปีผู้อ่านแถลงการณ์ 10 ข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เมื่อเดือนสิงหาคม

Thailand’s youth movement has posed the biggest challenge so far to Prayuth, who is accused of engineering the rules of the 2019 election to keep himself in power.
การเคลื่อนไหวของเยาวชนในประเทศไทยได้สร้างความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับ ประยุทธ ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าปรับเปลี่ยนกฎของการเลือกตั้งปี 2019 เพื่อรักษาอำนาจของตัวเขาเอง

Protesters also say the constitution gives the king too much power and want that some of it be curbed.
ผู้ประท้วงยังกล่าวอีกว่ารัฐธรรมนูญให้อำนาจแก่กษัตริย์มากเกินไปและต้องการให้มีการควบคุมในบางส่วน

Four other activist leaders are in jail awaiting trial over the same protests having been denied bail five times.
ผู้นำนักเคลื่อนไหวอีกสี่คนอยู่ในคุกเพื่อรอการพิจารณาคดีจากการประท้วงเรื่องเดียวกัน ได้ถูกปฏิเสธการขอประกันตัวถึง 5 ครั้ง

At least 63 people have been charged under lese majeste laws since November, according to the Thai Lawyers for Human Rights group.
มีอย่างน้อย 63 คนที่ถูกตั้งข้อหาภายใต้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ตามรายงานของกลุ่มทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไทย

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- anti-government (adj) = ต่อต้านรัฐบาล
- assembly = รวม, ประกอบ, ชุมนุม
- bail = การประกันตัว
- beginning (n) = เบื้องต้น, การเริ่มต้น
- commit (v) = ดำเนินการเกี่ยวกับความผิด
- dominate (v) ครอบงำ, ปกครอง, อยู่เหนือ, มีอำนาจเหนือ
- engineer (v) = วางแผน, ปรับเปลี่ยน
- escalate (v) = เสริม, ยกระดับ, ทำให้มากขึ้น, บานปลาย, ทวีความรุณแรง
- establishment = ผู้มีอิทธิพล, กลุ่มที่มีอำนาจและอิทธิพล
- factbox = เนื้อหาข้อเท็จจริง, หลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์และอันตราย
- go ahead = ดำเนินต่อไป, มุ่งไปข้างหน้า
- indict (v) ฟ้องร้อง, สั่งฟ้อง
- insult = จาบจ้วง, ดูหมิ่น, ประชดประชัน, สบประมาท
- insults against the King = การดูหมิ่นพระมหากษัตริย์
- lese majeste = การหมิ่นผู้นำแห่งรัฐ, การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (ของไทย/ ม112)
- manifesto (n) = นโยบาย (การประกาศนโยบายและจุดมุ่งหมายต่อสาธารณะ)
- military-dominated (adj) = ที่ครอบงำโดยทหาร
- offence = การกระทำผิดกฎหมาย , การฝ่าฝืนกฎหมาย
- prohibit (v) = ห้าม
- prominent (adj) = สำคัญ, มีชื่อเสียง, โดดเด่น
- prosecutor = อัยการ, ฝ่ายอัยการ, ผู้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ทำการฟ้องร้อง
- prospect (n) = ความคาดหวัง, โอกาส, ความหวังข้างหน้า
- reform = ปฏิรูป, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- same (adj) = เดียวกัน, ทำนองเดียวกัน, อย่างเดียวกัน, เหมือนกัน
- sedition = การปลุกระดม, การทำให้มวลชนให้ต่อต้านรัฐบาล
- unfazed (adj) = ไม่สะทกสะท้าน
- unprecedented (adj) = เป็นประวัติการ, อย่างไม่เคยมีมาก่อน, ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

No comments:

Post a Comment