โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, March 10, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 10-March-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Nationthailand
39 new Covid-19 cases reported, seal on Samut Sakhon to be broken today
รายงานผู้ป่วยโควิด -19 ใหม่จำนวน 39ราย, การปิดกั้น(โรงงาน)สมุทรสาครจะถูกยกเลิกในวันนี้

The Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) on Wednesday reported 39 new cases, five of whom are from overseas.
ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 (CCSA) เมื่อวันพุธ รายงานผู้ป่วยรายใหม่ 39 รายโดย 5 รายมาจากต่างประเทศ

According to Worldometer, as of 10am, the number of confirmed cases globally had risen to 118.2 million (up by 388,611), 93.9 million have recovered, 21.7 million are active cases (89,762 in severe condition) and 2.6 million have died (up by 8,970).
จากข้อมูลของเว็บไซต์ Worldometer ณ เวลา 10.00 น. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 118.2 ล้านราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 388,611 ราย) 93.9 ล้านรายหายป่วยแล้ว, 21.7 ล้านรายเป็นผู้ป่วยที่ยังมีเชื้ออยู่ (89,762รายมีอาการรุนแรง) และ 2.6 ล้านรายเสียชีวิต (เพิ่มขึ้นจากเดิม 8,970ราย)

Thailand ranks 116th on the global list of most cases, which is topped by the US with 29.8 million, followed by India 11.26 million, Brazil 11.13 million, Russia 4.34 million and the United Kingdom 4.23 million.
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 116 ในรายชื่อผู้ติดเชื้อทั่วโลก อันดับสูงสุดโดยสหรัฐอเมริกาจำนวน 29.8 ล้านราย รองลงมาคืออินเดีย 11.26 ล้านราย บราซิล 11.13 ล้านราย รัสเซีย 4.34 ล้านราย และสหราชอาณาจักร 4.23 ล้านราย

สำนักข่าว : Bangkok Post

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- active case = ผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่, ผู้ป่วยในภาวะรักษาตัว/ ดูแล/ ดูอาการ
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- confirmed case = ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยัน
- global (n) = ทั่วโลก
- globally (adv) = ทั่วโลก
- most = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- rank (v) = จัดอันดับ, จัดอยู่ในตำแหน่ง
- recover = ฟื้นตัว, หายป่วย, กลับเป็นปกติ
- risen to = เพิ่มขึ้นเป็น
- overseas = ต่างประเทศ
- severe condition = อาการสาหัส, ป่วยในขั้นวิกฤติ
- top (v) = สูงสุด, ขึ้นไปอยู่สูงสุด
- up by = เพิ่มขึ้นจากเดิม + จำนวน

เนื้อหาข่าว seal ปิดผนึก เป็นชื่อที่ใช้เรียกมาตรการ ที่กำหนดให้โรงงานจัดสถานที่พักให้กับพนักงาน พักอาศัยภายในโรงงานได้ (เพื่อต้องการไม่ให้ออกไปเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของ COVID-19)
สำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)

สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Loujain al-Hathloul: Saudi activist 'loses appeal against sentence'
Loujain al-Hathloul: นักเคลื่อนไหวชาวซาอุดีอาระเบีย 'แพ้คดีที่ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา'

The Saudi women's rights activist Loujain al-Hathloul has lost an appeal against her sentence, her family says.
Loujain al-Hathloul นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีชาวซาอุดีอาระเบียพ่ายแพ้ในการอุทธรณ์คำตัดสินของเธอ, ครอบครัวของเธอกล่าว

Ms Hathloul was released on probation last month after almost three years in prison, but she is subject to a five-year travel ban and other restrictions.
Ms Hathloul ได้รับการปล่อยตัวออกมาคุมประพฤติเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากถูกจำคุกเกือบ 3 ปี แต่เธอถูกสั่งห้ามเดินทางเป็นเวลา 5 ปีและมีข้อจำกัดอื่น ๆ

On Wednesday, her sister said a court had upheld her sentence for violating a counter-terrorism law.
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาพี่สาวของเธอกล่าวว่าศาลพิพากษาลงโทษเธอในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย

Ms Hathloul has insisted she committed no crime and vowed to bring to justice officials she accuses of torturing her.
Ms Hathloul ยืนยันว่าเธอไม่ได้ก่ออาชญากรรมและสาบานว่าจะนำตัวไปยังเจ้าหน้าที่ยุติธรรมที่เธอกล่าวหาว่าทรมานเธอ

The 31-year-old was instrumental in the campaign to allow women to drive in Saudi Arabia.
บุคคลวัย 31 ปีผูู้นี้มีส่วนสำคัญในการรณรงค์เพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิขับรถในได้ซาอุดิอาระเบีย

She was detained in May 2018, just weeks before the ban was lifted, along with about a dozen other female activists as part of an apparent crackdown on dissent overseen by Crown Prince Mohammed bin Salman.
เธอถูกควบคุมตัวในเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ. 2018 เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่คำสั่งห้ามจะถูกยกเลิกพร้อมกับนักเคลื่อนไหวหญิงอีกหลายสิบคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ชัดเจนว่าเป็นการปราบปรามผู้ไม่เห็นด้วยภายใต้การกำกับของมงกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมาน

For the first three months, she was held incommunicado, without access to her family and lawyer.
ในช่วงสามเดือนแรกเธอถูกควบคุมการสื่อสาร ไม่มีหนทางติดต่อครอบครัวและทนายความของเธอได้

Human rights organisations later reported accusations that interrogators had tortured her and at least three other women during that time, including with electronic shocks and whippings, and had sexually harassed them.
ต่อมาองค์กรสิทธิมนุษยชนรายงาน มีข้อกล่าวหาว่าผู้สอบสวนทรมานเธอและผู้หญิงอีกอย่างน้อยสามคนในช่วงเวลานั้น รวมถึงการเฆี่ยนตี, ช๊อตด้วยไฟฟ้าและได้ล่วงละเมิดทางเพศพวกเธอ

The Saudi government has denied she was mistreated.
รัฐบาลซาอุดีอาระเบียปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ถูกทารุณกรรม

คำศัพท์ข่าว
- along with = พร้อมทั้ง, พร้อมด้วย, รวมไปถึง, ตลอดจน
- appeal = อุทธรณ์, ร้องขอ
- dissent = ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย, คัดค้าน
- electronic shock/ electric shock = ไฟฟ้าช็อต
- evade (v) = หลบเลี่ยง, หลบหลีก (หลบนี้โดยใช้เทคนิค/ วางแผน)
- had sexually harassed คุกคามทางเพศ
- incommunicado = ขาดการติดต่อกับผู้อื่น
- interrogator = ผู้สอบสวน
- lift = ยก, ยกขึ้น, ยกออก, ยกเลิก (ยกเลิกข้อจำกัด)
- mistreat (v) = ทารุณ, ปฏิบัติไม่ดี, ทำไม่ดีต่อ
- overseen = ควบคุม, กำกับดูแล, คุมงาน
- probation = การคุมประพฤติ, การภาคทัณฑ์
- sentence = พิพากษาวางโทษ, ตัดสินโทษ
- torture (v) = ทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บปวด
- whipping = เฆี่ยนตีด้วยแซ่
- subject (v) บังคับ, ควบคุม
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)

สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
One in three women worldwide experience violence in their lifetime, WHO says
ผู้หญิง 1 ใน 3 คนทั่วโลกเคยมีประสบการณ์ด้านความรุนแรง, WHO กล่าว

(CNN)One in three women globally are subjected to physical or sexual violence during their lifetimes, estimates a damning new report from the World Health Organization (WHO) released hours after International Women's Day.
(CNN) ผู้หญิง 1 ใน 3 คนทั่วโลกเคยได้รับความรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศในช่วงชีวิตของพวกเธอ, รายงานประเมินความรุนแรงฉบับใหม่จากองค์การอนามัยโลก (WHO) เผยแพร่หลังวันสตรีสากลไม่กี่ชั่วโมง

The report's findings are based on data from the largest ever WHO study on the prevalence of violence against women.
การค้นพบของรายงานมาจากข้อมูลจากการศึกษาของ WHO ที่มีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเกี่ยวกับความชุกของความรุนแรงต่อผู้หญิง

"Around 736 million, are subjected to physical or sexual violence by an intimate partner or sexual violence from a non-partner -- a number that has remained largely unchanged over the past decade," the WHO statement adds.
"ประมาณ 736 ล้านคนเคยเป็นผู้ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกายหรือทางเพศโดยคู่นอน หรือความรุนแรงทางเพศจากผู้ที่ไม่ใช่คู่นอน ซึ่งยังคงมีจำนวนมากโดยไม่เปลี่ยนแปลงจากทศวรรษที่ผ่านมา" จาก WHO

Intimate partner violence is the most common form suffered by women, with around 641 million affected globally.
ความรุนแรงจากคู่ครอง เป็นรูปแบบที่ผู้หญิงได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดโดยมีประมาณ 641 ล้านคนทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบ

The organization said younger women remain particularly at risk of such violence, with one in four women aged 15 to 24 suffering violence at the hands of an intimate partner by the time they reached their mid-twenties.
องค์กรกล่าวว่า ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าก็ยังคงมีความเสี่ยงกับความรุนแรงลักษณะนี้โดยผู้หญิง 1 ใน 4 คนที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปีต้องทนทุกข์ทรมานจากความรุนแรงจากคู่ครองเมื่อถึงวัยยี่สิบกลางๆ

"It's deeply disturbing that this pervasive violence by men against women not only persists unchanged, but is at its worst for young women aged 15-24 who may also be young mothers.
"เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางจากผู้ชายต่อผู้หญิง ไม่เพียงแค่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดสำหรับหญิงสาวอายุ 15-24 ปีซึ่งอาจเป็นมารดาวัยเยาว์ด้วย

And that was the situation before the pandemic stay-at home orders," said UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka.
และนั่นเป็นสถานการณ์ก่อนที่จะมีคำสั่งให้พักที่บ้านจากการมีโรคระบาด "Phumzile Mlambo-Ngcukaผู้อำนวยการบริหารสตรีแห่งสหประชาชาติกล่าว

She added, "Every government should be taking strong, proactive steps to address this, and involving women in doing so."
เธอกล่าวเสริมว่า "ทุกรัฐบาลควรดำเนินการอย่างเข้มแข็งเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหานี้และให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว"

Location and wealth are crucial factors, according to the report, which found that around 37% of women living in the poorest countries had experienced physical or sexual intimate partner violence in their lifetimes.
สถานที่ตั้งและความมั่งคั่งเป็นปัจจัยสำคัญ ตามรายงานซึ่งพบว่าประมาณ 37% ของผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ยากจนที่สุดเคยประสบกับความรุนแรงจากคู่นอนที่ใกล้ชิดทางร่างกายหรือทางเพศในช่วงชีวิตของพวกเขา

In some countries, the prevalence of such violence was as high as one in every two women.
ในบางประเทศ มีความชุกของความรุนแรงดังกล่าวสูงถึง 1 ใน 2 ของผู้หญิง

The official WHO regions of Oceania, Southern Asia and Sub-Saharan Africa had the highest rates of intimate partner violence.
ภูมิภาคขององค์การอนามัยโลกอย่างเป็นทางการในโอเชียเนีย เอเชียใต้ และแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารามีอัตราการใช้ความรุนแรงกับคู่ครองสูงที่สุด

Europe had the lowest rates, according to the WHO.
ยุโรปมีอัตราต่ำสุดตามรายงานของ WHO

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- address (v) = จัดการปัญหา
- crucial (adj) = สำคัญยิ่ง
- estimate (v) = ประเมิน, ประมาณการ
- factor = ปัจจัย, ส่วนประกอบ
- intimate (adj) = ใกล้ชิด, สนิทสนม
- International Women's Day = วันสตรีสากล
- lifetime (n) = ช่วงชีวิต, ระยะเวลาที่มีชีวิตได้
- past decade สิบปี, ทศวรรษที่ผ่านมา
- persist = ยืนกราน, ดำเนินต่อไปอย่างแน่วแน่
- pervasive = ซึ่งกระจายไปทั่ว
- prevalence (n) = ความแพร่หลาย, ความดื่นดาษ, มีอยู่ทั่วไป, มีชุกชุม, ความชุก
- proactive = เชิงรุก, นโยบายเชิง (ปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง/ ป้องกัน ก่อนเกิดปัญหา)
- reach (v) = เข้าถึง, ไปถึง
- subject to = ได้รับผล, ประสบ, เผชิญ, อยู่ภายใต้(การบังคับ/ การครอบงำ/ การใช้อำนาจ)
- suffer (v) = ประสบ, ประสบความเดือดร้อน, ทนทุกข์
สำนักข่าว : รอยเตอร์
Thai university warns foreign students they could lose visas over protests
มหาวิทยาลัยไทยเตือนนักศึกษาต่างชาติอาจเสียวีซ่าเหตุประท้วง

(Reuters) - A Thai university has warned foreign students to steer clear of political rallies or face revocation of their visas and immigration blacklisting amid anti-government protests and local demonstrations against a coup in Myanmar.
1 (รอยเตอร์) - มหาวิทยาลัยในไทยเตือนนักศึกษาต่างชาติให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมทางการเมืองไม่เช่นนั้นอาจเจอกับการเพิกถอนวีซ่า และขึ้นบัญชีดำผู้อพยพ ท่ามกลางการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและชุมนุมในพื้นที่เพื่อต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมาร์

The Asian Institute of Technology (AIT) in an email memo to students said it respected freedom of expression but was conveying a request from Thai immigration for foreign students not to join protests.
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT) ส่งบันทึกอีเมลถึงนักศึกษาว่า เคารพเสรีภาพในการแสดงออก แต่ถ่ายทอดคำขอจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับนักศึกษาต่างชาติไม่ให้เข้าร่วมการประท้วง

“All of us must be respectful of the laws and policies of the host country Thailand,” it said in an email seen by Reuters on Tuesday.
“พวกเราทุกคนต้องเคารพกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเจ้าบ้าน” กล่าวในอีเมลที่รอยเตอร์เปิดเผยเมื่อวันอังคาร

“We strongly urge members of the AIT community to take heed of the message issued by the government of Thailand.”
“เราขอให้สมาชิกของสถาบัน AIT ปฏิบัติตามข้อความที่ออกโดยรัฐบาลแห่งประเทศไทย”

Thailand has seen demonstrations in recent weeks denouncing last month’s military coup in Myanmar and a deadly crackdown by security forces on protesters.
ในประเทศไทยได้เห็นขบวนประท้วงช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อประณามการรัฐประหารของกองทัพในเมียนมาร์เมื่อเดือนที่แล้วและการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงโดยกองกำลังรักษาความปลอดภัย

Myanmar has a large community in Thailand.
ในประเทศไทยมีชุมชนขนาดใหญ่ของชาวเมียนมา

Rallies have taken place outside the Myanmar embassy in Bangkok and the regional headquarters of the United Nations, urging the body to take action.
การชุมนุมเกิดขึ้นนอกสถานทูตเมียนมาในกรุงเทพฯ และสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของสหประชาชาติเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานดำเนินการ

The memo did not specifically mention demonstrations about Myanmar, but said the request covers protests in “Bangkok, United Nations, embassies”.
บันทึกดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงเฉพาะการเดินขบวนเกี่ยวกับเมียนมาร์ แต่คำขอดังกล่าวครอบคลุมถึงการประท้วงใน“กรุงเทพฯ, องค์การสหประชาชาติ, สถานทูต”

Thailand has also seen a resumption recently of youth-led protests against its government.
เมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยได้มีการเริ่มต้นอีกครั้งของการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่นำโดยเยาวชน

Thailand has called for restraint and dialogue in Myanmar, but has stopped short of criticising the military for seizing power.
ประเทศไทยได้เรียกร้องให้มีความอดทนอดกลั้นและเจรจาในเมียนมาร์ แต่ก็หยุดที่จะวิจารณ์ทหารที่ยึดอำนาจในทันที

Government spokesman Anucha Burapachaisri said no order had been issued by the immigration bureau, as did foreign ministry spokesman Tanee Sangrat, who said the issue could be a “miscommunication”.
อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาลกล่าวว่ายังไม่มีคำสั่งใด ๆ ออกมาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับนายธนี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงต่างประเทศที่กล่าวว่าปัญหานี้อาจเป็น“การสื่อสารที่ผิดพลาด”

Police Colonel Charoenpong Khantilo, chief of the immigration office in Pathum Thani, where the university is located, said no threat had been made to revoke visas and blacklist foreign students.
พันตำรวจเอกเจริญพงศ์ ขันติโล หัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยกล่าวว่าไม่มีการขู่ว่าจะเพิกถอนวีซ่าและขึ้นบัญชีดำนักศึกษาต่างชาติ

“We are concerned about their safety and worried that they will get involved in wrongdoing from participating in protests,” Charoenpong told Reuters, adding that a emergency decree was in force that prohibits mass gatherings.

“เรากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขาและกังวลว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมในการกระทำผิดจากการเข้าร่วมการประท้วง” เจริญพงศ์กล่าวกับรอยเตอร์และเพิ่มเติมว่าประกาศภาวะฉุกเฉินที่ห้ามการชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก มีผลบังคับใช้อยู่

“We never wanted to limit the students’ freedom of expression,” he said.
“เราไม่เคยต้องการจำกัด เสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษา” เขากล่าว

คำศัพท์ข่าว
- bureau = สำนักงาน(ของรัฐบาล)
- concerned about = กังวลเกี่ยวกับ
- decree = กฤษฎีกา, พระราชกฤษฎีกา (คำสั่งอย่างเป็นทางการที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมาย)
- denounce (v) = ประณาม, ติเตียน
- emergency decree = ประกาศภาวะฉุกเฉิน (สถานการณ์ที่รัฐบาลใช้อำนาจพิเศษ และสิทธิของประชาชนมักถูกจำกัด)
- headquarter = สำนักงานใหญ่
- heed = ใส่ใจ
- immigration bureau = สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
- issue (v.) = ออก, ออกแถลงการณ์, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง
- memo (n) = บันทึกข้อความ, กระดาษจดบันทึก
- over = เกี่ยวกับ, เนื่องจาก, ครอบคลุมเกี่ยวกับ
- participate (v) = เข้าร่วม, เข้ามีส่วนร่วม
- prohibit (n, v) = ห้าม
- resumption = การเริ่มต้นใหม่, การกลับคืนใหม่
- revoke (v) = ยกเลิก, เพิกถอน
- safety (n) = ความปลอดภัย
- youth-led (compound) = ที่นำโดยเยาวชน, เยาวชนเป็นแกนนำ
สำนักข่าว : Bangkok Post
Cops target 27 rally escapees
ตำรวจพุ่งเป้าที่ผู้หลบหนีการชุมนุม 27 คน


The Metropolitan Police Bureau (MPB) intends to summon 27 anti-government protesters who escaped after a police vehicle was forced open during Saturday night's protest in Bangkok.
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (MPB) จะเรียกผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาล 27 คนที่หลบหนีหลังจากรถตำรวจถูกบังคับให้เปิดระหว่างการประท้วงในคืนวันเสาร์ในกรุงเทพฯ เข้ารายงานตัว

Pol Maj Gen Piya Tawichai, deputy MPB commissioner, said investigators were in the process of gathering evidence to ascertain whether the protesters had actually evaded police arrest.
พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผบช.น.กล่าวว่า พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่าผู้ชุมขุมได้หลบหนีการจับกุมของตำรวจจริงหรือไม่

The 27 protesters reportedly turned themselves in to Phahon Yothin police on Sunday and were questioned.
มีรายงานว่าผู้ประท้วง 27 คนได้เดินทางเข้าพบตำรวจพหลโยธินเมื่อวันอาทิตย์และถูกสอบสวน

They were then allowed to return home as police sought to gather more evidence.
จากนั้นพวกเขาได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ขณะที่ตำรวจพยายามรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม

A crowd of protesters blocked a convoy of police vehicles containing protesters from the protest site in front of Major Cineplex Ratchayothin.
กลุ่มผู้ประท้วงปิดกั้นขบวนรถตำรวจที่คุมตัวผู้ประท้วงออกจากสถานที่ประท้วงหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน

They managed to force open the lock on one police vehicle freeing 27 protesters.
พวกเขาสามารถบังคับให้เปิดล็อครถตำรวจคันหนึ่งเพื่อปลดปล่อยผู้ประท้วง 27 คน

As well as these protesters, another who escaped the police's clutches was reported to be Piyarat "Toto" Chonthep, one of the leaders of the We Volunteer (WeVo) guard, part of the anti-government protest campaign.
เช่นเดียวกับผู้ประท้วงกลุ่มนี้ มีอีกคนที่หลบหนีการจับกุมของตำรวจ ซึ่งได้รับรายงานว่าคือ ปิยะรัตน์ "โตโต้" ชลเทพ หนึ่งในแกนนำกลุ่มการ์ดอาสา (We Volunteer - WeVo) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ต่อต้านรัฐบาล

Police investigators have now divided all these suspects into six groups according to their alleged misconduct, he said. Some might belong to more than one group.
ขณะนี้สารวัตรสอบสวนได้แบ่งผู้ต้องสงสัยทั้งหมดออกเป็นหกกลุ่มตามข้อกล่าวหาการกระทำผิดของพวกเขา, เขากล่าว บางคนอาจอยู่มากกว่าหนึ่งกลุ่ม

The first group would face four charges, including gathering illegally and disturbing the peace, said Pol Maj Gen Piya.
พล.ต.ต.ปิยะกล่าวว่ากลุ่มแรกจะมี 4 ข้อหา รวมถึงการชุมนุมโดยผิดกฎหมายและก่อกวนความสงบ พล. ต.ต.ปิยะกล่าว

Mr Piyarat and anti-government protesters and 17 other people are now categorised in that first group.
นายปิยะรัตน์และผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลและอีก 17 คนถูกจัดอยู่ในกลุ่มแรกนั้น

The second group contains the 27 suspects police are considering charging with escaping from police custody.
กลุ่มที่สองประกอบด้วยผู้ต้องสงสัย 27 คนที่ตำรวจกำลังพิจารณาข้อหาหลบหนีจากการควบคุมตัวของตำรวจ

The third group is wanted by the police for damaging a police vehicle, hijacking suspects and stealing some valuables, he said, adding that investigators were still trying to confirm the identities of those responsible.
กลุ่มที่สามเป็นที่ต้องการของตำรวจ จากการทำลายรถตำรว, จี้ชิงตัวผู้ต้องสงสัยและขโมยของมีค่า เขากล่าวเสริมว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนยังคงพยายามยืนยันตัวตนของผู้ที่ต้องรับผิดชอบ

The fourth group includes those who damaged the wall of the Criminal Court and placed a banner over a portrait of His Majesty the King.
กลุ่มที่สี่ ได้แก่ผู้ที่ทำลายกำแพงศาลอาญาและติดป้ายทับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

They face charges of lese majeste and invading a state office at night.
พวกเขาต้องเผชิญกับข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและบุกรุกสำนักงานของรัฐในเวลากลางคืน

The fifth group includes protesters who talked others into joining them at Saturday's rally, deemed by police to be a violation of the state of emergency and Disease Control Act.
กลุ่มที่ห้ารวมถึงผู้ประท้วงที่พูดชักชวนคนอื่นเข้าร่วมในการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ ที่ตำรวจถือว่าละเมิดสถานการณ์ฉุกเฉินและพระราชบัญญัติควบคุมโรค

The last group includes those involved in gun attacks on police vehicles who will likely face attempted murder charges.
กลุ่มสุดท้ายรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีด้วยอาวุธปืนบนรถตำรวจซึ่งอาจต้องเจอกับข้อหาพยายามฆ่า

คำศัพท์ข่าว
- ascertain (v) = สืบหา, สอบถาม
- attempt (n, v) = พยายาม
- categorise (v) = จัดหมวด, จำแนกประเภท, แบงแยกออกเป็นประเภทๆ
- convoy = ขบวนยานพาหนะ, ขบวนรถ (โดยปกติจะมาพร้อมกับกองกำลังติดอาวุธ) - clutch (n, v) = จับ, ไขว่คว้า
- custody (n) = อยู่ในการดูแล, อยู่ในการควบคุม
- damage (v) = สร้างความเสียหาย, ก่อให้เกิดความเสียหาย
- deem (v) = ลงความเห็นว่า, มองว่า, รู้สึกว่า, ถือว่า
- disturb (v) = ทำให้ยุ่ง, รบกวน
- lese majeste = การหมิ่นผู้นำแห่งรัฐ, การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (ของไทย/ ม112)
- misconduct (n) = การประพฤติผิด
- portrait = ภาพถ่ายของบุคคล, ภาพวาดเหมือนของบุคคล
- sought (seek) = ตามหา, พยายามค้นหา, พยายามได้มา
- valuable (n) = ของมีค่า
- hijacking = การจี้ชิงบนยานพาหนะ, จี้ชิงระหว่างทาง

No comments:

Post a Comment