โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 16-April-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
France cuts two nuclear-powered submarines in half to make one new one
ฝรั่งเศสตัดครึ่งเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ 2 ลำเพื่อสร้างใหม่

A French nuclear-powered submarine severely damaged by fire last year has been saved from the scrapyard -- by cutting it in two and welding the salvageable half to part of another decommissioned sub.
เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากไฟไหม้เมื่อปีที่แล้วได้รับการกู้จากสุสานเศษเหล็ก - โดยการตัดออกเป็นสองส่วนและเชื่อมครึ่งหนึ่งที่กู้ได้เข้ากับส่วนของเรืออีกลำที่ปลดประจำการแล้ว

An intense 14-hour-long accidental fire on the attack submarine Perle while it was in dry dock for repairs last June left the front section of the boat unusable, according to the French Defense Ministry.
จากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสระบุว่าอุบัติเหตุไฟไหม้เป็นเวลานาน 14 ชั่วโมงบนเรือดำน้ำโจมตีPerle ในขณะที่อยู่ในอู่แห้งเพื่อซ่อมแซมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ส่วนหน้าของเรือไม่สามารถใช้งานได้

It suffered structural damage to steel components that could not be repaired.
มันได้รับความเสียหายในส่วนโครงสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งไม่สามารถซ่อมได้

But the rear half of the 241-foot-long (73 meters) submarine, which has a displacement of 2,600 tons, was not damaged during the fire at a shipyard in Toulon, southern France.
แต่ครึ่งหลังของเรือดำน้ำยาว 241 ฟุต (73 เมตร) ซึ่งมีระวางบรรทุก 2,600 ตันไม่ได้รับความเสียหายระหว่างเหตุเพลิงไหม้ที่อู่ต่อเรือในตูลงทางตอนใต้ของฝรั่งเศส

The French submarine Perle is seen in Portsmouth, UK, in 2004.
เรือดำน้ำ Perle ของฝรั่งเศสมีให้เห็นใน Portsmouth สหราชอาณาจักรในปีค.ศ. 2004

Luckily for the French navy, one of the Perle's sister boats, the Saphir, which was retired from service in 2019, was awaiting dismantling at a shipyard in the northwestern port of Cherbourg.
โชคดีของกองทัพเรือฝรั่งเศส ที่หนึ่งในเรือรุ่นเดียวกันกับ Perle ที่ชื่อ Saphir ซึ่งถูกปลดประจำการเมื่อปี 2019 และกำลังรอการรื้อถอนที่อู่ต่อเรือในท่าเรือ Cherbourg ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

The Saphir's front section was structurally sound, and French officials determined it could be mated with the rear of the Perle to make one serviceable attack submarine.
ส่วนหน้าของ Saphir มีโครงสร้างที่ดีและเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสประเมินว่าสามารถเข้าได้กับด้านหลังของ Perle เพื่อสร้างเป็นเรือดำน้ำโจมตีที่ให้บริการได้หนึ่งลำ

The damaged Perle was moved from Toulon to Cherbourg on a semi-submersibile ship in December.
Perle ที่เสียหายถูกย้ายจากตูลงไปยัง Cherbourg ด้วยเรือกึ่งใต้น้ำในเดือนธันวาคม

Workers cut the Perle in half in February and did the same to the Saphir in March, according to a news release from French shipbuilder Naval Group.
คนงานตัดครึ่งเรือ Perle เป็นสองส่วนในเดือนกุมภาพันธ์และทำเช่นเดียวกันกับเรือ Saphir ในเดือนมีนาคมตามข่าวที่ออกจากกลุ่มนาวิกโยธินผู้สร้างเรือของฝรั่งเศส

At the beginning of this month, the back half of the Perle and the front half of the Saphir were put on "walkers" at the Cherbourg shipyard so they could be carefully aligned and then welded together, the Naval Group release said.
เมื่อต้นเดือนนี้ครึ่งหลังของ Perle และครึ่งหน้าของ Saphir ถูกใส่ "วอล์กเกอร์" ที่อู่ต่อเรือ Cherbourg เพื่อให้สามารถจัดตำแหน่งได้อย่างระมัดระวังและเชื่อมเข้าด้วยกัน, Naval Group กล่าว

Naval Group spokesperson Klara Nadaradjane said the joining work would be completed in the coming months.
Klara Nadaradjaneโฆษกของ Naval Group กล่าวว่าการเชื่อมต่อจะแล้วเสร็จในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

The resulting submarine, which will still be called the Perle, will be about four-and-a-half feet (1.4 meters) longer than either of its predecessors to accommodate a "junction area" while the miles of cables and pipes that run through the sub will be spliced together, the release said.
จากข้อมูลที่ปล่อยออกมา เรือดำน้ำที่ได้ซึ่งจะยังคงเรียกว่า Perle จะมีความยาวกว่ารุ่นก่อนประมาณสี่ฟุตครึ่ง(1.4 เมตร) เพื่อรองรับ"พื้นที่เชื่อมต่อ"ในขณะที่สายเคเบิลและท่อยาวหลายไมล์ที่วิ่งผ่านในเรือจะถูกต่อเข้าด้วยกัน

The junction area will also provide room for new living quarters, adding a bit of space for the crew of 70 submariners.
บริเวณเชื่อมต่อจะทำให้มีที่ว่างสำหรับเป็นที่อยู่ใหม่เพิ่มพื้นที่เล็กน้อยสำหรับลูกเรือ 70 คนในเรือดำน้ำ

Digital modeling
การสร้างแบบจำลองดิจิทัล

All that work will be rehearsed using a three-dimensional digital model before being attempted aboard the submarine, Naval Group said.
งานทั้งหมดนั้นจะได้รับการซักซ้อมโดยใช้แบบจำลองดิจิทัลสามมิติก่อนที่จะขึ้นไปบนเรือดำน้ำ, Naval Group กล่าว

The task involves 100,000 hours of engineering studies and 250,000 hours of industrial work by 300 people, it said.
ภาระกิจนี้มีทั้งการศึกษาด้านวิศวกรรม 100,000 ชั่วโมงและงานอุตสาหกรรม 250,000 ชั่วโมงโดยคน 300 คน

Nadaradjane said industry regulations did not allow the company to give a cost for the operation.
Nadaradjane กล่าวว่ากฎระเบียบของอุตสาหกรรมไม่อนุญาตให้ บริษัท จ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการ

The Perle, commissioned in 1993, was the newest of what once were six Rubis-class nuclear submarines in the French fleet.
เรือ Perle ซึ่งประจำการในปี 1993 เป็นเรือดำน้ำนิวเคลียร์คลาสรูบิสลำล่าสุดจากหกลำในกองเรือฝรั่งเศส

The Saphir, the second boat in the class, was commissioned in 1984, serving 35 years before its decommissioning.
Saphir ซึ่งเป็นเรือลำที่สองในคลาสนี้ได้ถูกนำมาใช้งานในปีพ.ศ. 2527 โดยให้บริการอยู่ 35 ปีก่อนที่จะปลดประจำการ

The Rubis-class subs are scheduled to be replaced in coming years by the new Barracuda nuclear-powered submarines, the first of which, the Suffren, was delivered to the French navy in November.
เรือดำน้ำคลาส Rubis มีกำหนดจะถูกแทนที่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ Barracuda ซึ่งเรือ Suffren ที่เป็นเรือลำแรกได้ถูกส่งมอบให้กับกองทัพเรือฝรั่งเศสเมื่อเดือนพฤศจิกายน

But the sixth Barracuda sub isn't expected to join the fleet until 2030, so the half-and-half Perle will be needed to keep French attack sub numbers at the required six, according to Naval Group.
แต่เรือ Barracuda ลำที่หกจะไม่ได้เข้าร่วมกองเรือจนถึงปี 2030 ดังนั้นเรือ Perle แบบครึ่งครึ่งจึงยังจำเป็นต้องอยู่ในกองเรือโจมตีของฝรั่งเศสเพื่อให้ครบหกลำตามต้องการ, จากข้อมูลของ Naval Group

Franck Ferrer, programs director for the Services Division of Naval Group, said in January that the new Perle was expected to be moved back to Toulon late this year for more technical work and upgrades to its combat systems before entering the French fleet in early 2023.
Franck Ferrer ผู้อำนวยการโครงการของแผนกบริการ Naval Group กล่าวในเดือนมกราคมว่า เรือ Perle ลำใหม่คาดว่าจะถูกย้ายกลับไปที่ Toulon ในปลายปีนี้เพื่อทำงานด้านเทคนิคเพิ่มเติมและอัพเกรดระบบการต่อสู้ก่อนเข้าสู่กองเรือฝรั่งเศสในต้นปีค.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566)

"Carrying out this type of project in these circumstances, i.e. repair work that involves joining the fore and aft ends of two sister ships, is of course a first in the modern history of Naval Group," Ferrer said.
"การดำเนินโครงการลักษณะนี้ในสถานการณ์เช่นนี้เช่น งานซ่อมที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อส่วนหน้าและส่วนท้ายของเรือสองลำ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของ Naval Group" Ferrer กล่าว


Modern submarine construction
การก่อสร้างเรือดำน้ำที่ทันสมัย

But it's not the first of its kind.
แต่มันไม่ใช่ครั้งแรกในการทำลักษณะเดียวกันนี้

"The United States Navy did something similar to that when it replaced the bow of the damaged USS San Francisco, which ran aground on a seamount near Guam in 2005, with the bow of USS Honolulu, which was slated to be retired," said Thomas Shugart, a retired US Navy attack submarine commander."
กองทัพเรือสหรัฐฯเคยทำสิ่งที่คล้ายกัน ตอนที่เปลี่ยนหัวเรือของ USS San Francisco ซึ่งเสียหายจากการเกยตื้นบนแนวตะเข็บใกล้เกาะกวมในปีค.ศ. 2005(พ.ศ. 2548) ด้วยหัวเรือรบ USS Honolulu ซึ่งมีกำหนดจะปลดประจำการ" นายโธมัส ชูการ์ต ผู้บัญชาการเรือดำน้ำจู่โจมของกองทัพเรือสหรัฐฯที่เกษียณแล้วกล่าว

And these kind of repairs beat starting from scratch, he said.
และการซ่อมแซมประเภทนี้เริ่มต้นจากศูนย์, เขากล่าว

"For sure it would be a lot of work, but probably a lot less than building a whole new submarine," said Shugart, now a fellow at the Center for a New American Security.
"แน่นอนว่ามันจะต้องมีงานมากมาย แต่ก็อาจน้อยกว่าการสร้างเรือดำน้ำใหม่ทั้งหมด" ชูการ์ต ซึ่งตอนนี้ทำงานที่ศูนย์ความมั่นคงแห่งใหม่ของอเมริกากล่าว

Shugart said current submarine construction essentially does what the French are doing now in the Cherbourg shipyard.
ชูการ์ตกล่าวว่า การสร้างเรือดำน้ำครั้งนี้ที่ชาวฝรั่งเศสกำลังทำอยู่ในอู่ต่อเรือ Cherbourgเป็นสิ่งจำเป็น

"All new-construction US submarines are now built using modular construction, which is essentially putting pieces of submarine together, though clearly in a more planned-for fashion than in the case of this repaired French submarine," he said.
"ตอนนี้เรือดำน้ำสหรัฐที่กำลังก่อสร้างใหม่ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยใช้โครงสร้างแบบแยกส่วน ซึ่งจำเป็นต้องต่อชิ้นส่วนของเรือดำน้ำเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ชัดว่ามีการวางแผนเพื่อความทันสมัยมากกว่าในกรณีของเรือดำน้ำฝรั่งเศสที่ซ่อมแซมนี้ "เขากล่าว

The rebirth of the Perle is certainly a better outcome than that experienced by another fire-damaged submarine, the USS Miami.
การเกิดใหม่ของเรือ Perle เป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าเรือดำน้ำ USS Miami ซึ่งเป็นอีกลำที่ถูกไฟไหม้จนเสียหายอย่างแน่นอน


คำศัพท์ข่าว
- bow (n) = หัวเรือ
- certainly (adv) = สิ่งที่แน่นอน, ความแน่นอน
- circumstance = เหตุการณ์แวดล้อม
- construction = การก่อสร้าง
- dry dock = อู่แห้ง (ท่าเทียบเรือที่สามารถระบายน้ำเพื่อให้สามารถตรวจสอบและซ่อมแซมตัวเรือได้
- essentially (adv) = เป็นหลัก, ที่สำคัญที่สุด
- fire-damaged (adj) = ที่เสียหายจากไฟไหม้
- from scratch = เริ่มต้นจากศุนย์, เริ่มจากไม่มีอะไรเลย
- incoming (adj) = ซึ่งจะมาถึง, ซึ่งใกล้เข้ามา
- modern = ทันสมัย, ตามสมัยนิยม
- modular (adj) = ประกอบด้วยหน่วยแยกต่างๆ ที่สามารถรวมกันได้
- nuclear-powered (adj) = ใช้พลังจากนิวเคลียร์
- outcome = ผลลัพธ์
- planned-for (adj) = วางแผนไว้สำหรับ
- ran aground = เกยตื้น
- rebirth = การเกิดใหม่
- regulation = ระเบียบข้อบังคับ
- scrapyard = สุสานเศษเหล็ก(สถานที่เก็บซากเศษเหล็กก่อนนำไปรีไซเคิลหรือทิ้ง)
- shipyard = อู่ต่อเรือ (สถานที่ที่สร้างและซ่อมแซมเรือ)
- similar = คล้ายกัน
- start from scratch = เริ่มจากศูนย์
- sub (n) = ตัวสำรอง, ตัวย่อย
- submarine = เรือดำน้ำ
- submarine construction = การสร้างเรือดำน้ำ
- unusable = ใช้การไม่ได้

อธิบายเพิ่มเรือดำน้ำคลาสนี้มีหกลำ ลำนี้น่าจะเป็นลำที่ประจำการหลังสุดเพราะงั้นเรือก่อนหน้าต้องเป็นพี่สาว ฝรั่งเค้าเรียกเรือดำน้ำเป็นผู้หญิง

- Perle = แปร์เลอ
- Toulon = ตูลงสำนักข่าว : รอยเตอร์
Analysis: India shifts from mass vaccine exporter to importer, worrying the world
การวิเคราะห์: อินเดียเปลี่ยนจากผู้ส่งออกวัคซีนจำนวนมากเป็นผู้นำเข้าสร้างความกังวลให้กับโลก

After gifting and selling tens of millions of COVID-19 vaccine doses abroad, India suddenly finds itself short of shots as new infections surge in the world's second-most populous country.
หลังจากให้เป็นของขวัญและขายวัคซีน COVID-19 หลายสิบล้านในต่างประเทศจู่ๆอินเดียก็พบว่าตัวเองขาดแคลนเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลก

India breached 200,000 daily infections for the first time on Thursday, and is trying to inoculate more of its population using domestically produced shots.
อินเดียพบผู้ติดเชื้อกว่า 200,000 รายต่อวันเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดี และกำลังพยายามฉีดวัคซีนให้กับประชากรมากขึ้นโดยใช้วัคซีนที่ผลิตในประเทศ

Facing soaring cases and overflowing hospitals after lockdown restrictions were eased, it also abruptly changed the rules to allow it to fast-track vaccine imports, having earlier rebuffed foreign drugmakers like Pfizer
ต้องเผชิญกับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นและกำลังล้นโรงพยาบาลหลังจากข้อจำกัดในการล๊อคดาวน์ผ่อนคลายลง นอกจากนี้ยังเปลี่ยนกฎอย่างกะทันหันเพื่อให้สามารถนำเข้าวัคซีนได้อย่างรวดเร็วโดยก่อนหน้านี้ได้ปฏิเสธผู้ผลิตยาจากต่างประเทศเช่นไฟเซอร์

It will import Russia's Sputnik V vaccine starting this month to cover as many as 125 million people.
อินเดียจะนำเข้าวัคซีน Sputnik V ของรัสเซียในเดือนนี้เพื่อให้ครอบคลุมประชากรมากถึง 125 ล้านคน

The reversal in fortunes could hamper not only India's battle to contain the pandemic, but also vaccination campaigns in more than 60 poorer countries, mainly in Africa, for months.
ความพลิกผันในโชคชะตาอาจเป็นอุปสรรค ไม่เพียงแต่การต่อสู้ของอินเดียเพื่อควบคุมการระบาดของโรคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแผนการฉีดวัคซีนในกว่า 60 ประเทศที่ยากจนกว่า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว

The COVAX programme, backed by the World Health Organization and Gavi vaccine alliance, aims at equitable vaccine access around the world, and is relying heavily on supplies from India, Asia's pharmaceutical powerhouse.
โครงการCOVAX ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกและพันธมิตรวัคซีนGavi มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เข้าถึงวัคซีนเท่าเทียมกันทั่วโลกและอาศัยการจัดส่งจากอินเดียซึ่งเป็นโรงยาของเอเชียเป็นอย่างมาก

But so far this month India has only exported around 1.2 million vaccine doses.
แต่มาถึงตอนนี้ ในเดือนนี้อินเดียได้ส่งออกวัคซีนเพียงประมาณ 1.2 ล้านโดส

That compares with 64 million doses shipped abroad between late January and March, according to data from the foreign ministry.
นั่นเป็นการเปรียบเทียบกับ 64 ล้านโดสที่จัดส่งไปต่างประเทศระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงมีนาคม, ตามข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศ

An official with knowledge of India's vaccine strategy said that available shots would be used domestically while the country faced an "emergency situation".
เจ้าหน้าที่ทางการที่มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์วัคซีนของอินเดียกล่าวว่า วัคซีนที่ผลิตได้จะถูกนำมาใช้ในประเทศในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับ "สถานการณ์ฉุกเฉิน"

"There is no commitment to other countries," he said.
“ ไม่มีข้อผูกมัดกับประเทศอื่น ๆ ” เขากล่าว

India's foreign ministry, which oversees vaccine deals with other countries, said last week that Indian demand would dictate the level of exports.
กระทรวงต่างประเทศของอินเดียซึ่งดูแลข้อตกลงวัคซีนกับประเทศอื่น ๆ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ความต้องการของอินเดียจะกำหนดระดับการส่งออก

Resulting shortages are already being felt in some countries in the COVAX scheme, and a U.N. health official involved in the vaccine rollout in Africa said: "To be so reliant on one manufacturer is a massive concern."
ผลจากความขาดแคลนนั้นรับรู้ได้ในหลายประเทศที่อยู่ในโครงการCOVAX และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการนำวัคซีนมาใช้ในแอฟริกากล่าวว่า "การพึ่งพาผู้ผลิตรายเดียวจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก"

The director of the Africa Centers for Disease Control and Prevention, John Nkengasong, said earlier this month delays in supplies from India could be "catastrophic"
John Nkengasong ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่า ความล่าช้าในการส่งวัคซีนจากอินเดียอาจเป็น "หายนะ"

คำศัพท์ข่าว
- abruptly (adv) = อย่างกะทันหัน
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- alliance = พันธมิตร, แนวร่วม
- backed by = ได้รับการสนับสนุนโดย
- catastrophic (adj) = เป็นความหายนะ, หน่วงหนัก, รุนแรง
- commitment (n) = ความมุ่งมั่น, การให้คำมั่นสัญญา, การมอบความไว้วางใจ
- contain (v) = ควบคุม, จำกัดบริเวณ
- COVAX scheme = โครงการ COVAX (จัดหาวัคซีนฟรี/ ราคาถูกให้กับประเทศยากจน)
- demand (n, v) = เรียกร้อง, ต้องการ
- domestically (adv) = ภายในบ้าน, ภายในประเทศ
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน ที่ให้ต่อครั้ง (ในข่าวหมายถึง ปริมาณวัคซีน)
- equitable (adj) = เสมอภาค, ยุติธรรม
- oversee (v) = ดูแล, กำกับ, คุมงาน, ควบคุม, ตรวจตรา
- pharmaceutical (adj) = เกี่ยวกับเภสัชกรรม, เกี่ยวกับยา
- ship (v) = ส่ง, จัดส่ง
- soaring = ทะยาน, เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าระดับปกติ
- strategy (n) = กลวิธี, ยุทธวิธี, แผนการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น