โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 17-April-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Guardian
Pentagon confirms leaked photos and video of UFOs are legitimate
เพนตากอนยืนยันว่าภาพถ่ายและวิดีโอของยูเอฟโอที่หลุดออกมานั้นถูกต้องตามกฎหมาย

US defense department says images of blinking triangular object in the sky and other UFOs were taken by navy personnel in 2019
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯกล่าวว่าภาพของวัตถุสามเหลี่ยมที่กะพริบบนท้องฟ้าและยูเอฟโออื่น ๆ ถูกถ่ายโดยเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในปีค.ศ. 2019

Furthering the growing interest in unidentified flying objects, or what the US government refers to as unidentified aerial phenomena (UAP), the Department of Defense confirmed on Thursday that recently leaked photos and videos of UFOs were legitimate and taken by navy personnel.
นอกเหนือจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นในวัตถุบินที่ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐฯอ้างถึงว่าเป็นปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่ปรากฏหลักฐาน (UAP) กระทรวงกลาโหมยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีว่าภาพถ่ายและวิดีโอของยูเอฟโอที่รั่วไหลเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและถูกถ่ายโดยเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ

Sue Gough, a spokesperson for the Pentagon, confirmed to CNN that images and footage of a blinking triangular object in the sky, along with other UAPs that were categorized as a “sphere”, “acorn” and “metallic blimp”, were taken by navy personnel in 2019.
Sue Gough โฆษกของเพนตากอนยืนยันกับ CNN ว่าภาพและคลิปวิดีโอของวัตถุสามเหลี่ยมที่กะพริบบนท้องฟ้าและ UAP อื่น ๆ ที่จัดว่าเป็น "ทรงกลม" "ทรงลูกโอ๊ก" และ "เรือเหาะโลหะ" ถูกถ่ายโดย บุคลากรของกองทัพเรือเมื่อปีค.ศ.2019 (พ.ศ.2562)

Gough told CNN that the defense department would not comment further on the nature of the footage or share any examinations into them.
GoughบอกกับCNNว่า ฝ่ายป้องกันจะไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของภาพหรือแบ่งปันการตรวจสอบใด ๆในเรื่องนี้

“To maintain operations security and to avoid disclosing information that may be useful to potential adversaries, DoD does not discuss publicly the details of either the observations or the examinations of reported incursions into our training ranges or designated airspace, including those incursions initially designated as UAP,” Gough said in the statement.
“เพื่อรักษาความปลอดภัยของปฏิบัติการ และเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้มีแนวโน้มเป็นฝ่ายตรงข้าม กระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของการสังเกตการณ์หรือการตรวจสอบรายงานการโจมตีในช่วงการฝึกของเราหรือน่านฟ้าที่กำหนด รวมทั้งการโจมตีสิ่งที่เรียกเบื้องต้นว่าเป็น UAE ออกสู่สาธารณะ”, กอฟกล่าวในแถลงการณ์

Last April, the Pentagon released three videos of UAPs taken in 2004 and 2015 that included audio of pilots amazed at the speed of the objects they were seeing.
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพนตากอนได้เผยแพร่วิดีโอของ UAP 3 รายการที่ถ่ายในปีค.ศ.2004 (พ.ศ. 2547) และปีค.ศ.2015 (พ.ศ. 2558) ซึ่งรวมถึงเสียงของนักบินที่ประหลาดใจกับความเร็วของวัตถุที่พวกเขาเห็น

“Look at that thing, dude!” one pilot said. “It’s rotating!”
“ ดูสิ่งนั้นสิเพื่อน!” นักบินคนหนึ่งกล่าว “ มันกำลังหมุน!”

คำศัพท์ข่าว
- adversary = ศัตรู, ฝ่ายตรงข้าม
- blinking triangular object = วัตถุรูปสามเหลี่ยมที่กระพริบ
- comment (v) = แสดงความคิดเห็น
- defense department = ฝ่ายป้องกัน, ฝ่ายความมั่นคง
- disclosing information = การเปิดเผยข้อมูล
- examination (n) = การตรวจสอบ
- footage = คลิปวิดีโอ, ภาพยนตร์, ภาพเคลื่อนไหว
- growing (adj) = ที่เพิ่มขึ้น
- image = ภาพนิ่ง
- incursion (n) = การบุกรุก, การรุกล้ำ
- legitimate (n) = ถูกต้องสมควร, ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- maintain (v) = คงเอาไว้, ดำเนินต่อเนื่อง
- nature = ธรรมชาติ, ธรรมชาติของสิ่งต่างๆ, ลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ
- navy (n) = ทหารเรือ, ราชนาวี
- observation = การเฝ้าดู, การสังเกต, การสังเกตการณ์
- Pentagon = เพนตากอน เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา มักใช้ในความหมายว่า กระทรวงกลาโหมและความเป็นผู้นำทหาร
- personnel = บุคลากร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน
- pilot = นักบิน
- potential (n) ความเป็นไปได้, ที่อาจเกิดขึ้นได้
- publicly = อย่างเปิดเผย
- triangular (adj) = รูปสามเหลี่ยม
- UFO (n) จานบินของมนุษย์ต่างดาว (Unidentified Flying Object)
- unidentified (adj) = ซึ่งไม่สามารถระบุได้
- useful = เป็นประโยชน์สำนักข่าว : New York Times
A mother with her 13-year-old daughter at their home. The girl had an abortion that has helped spur a debate about further legalizing the procedure in Venezuela.
แม่อาศัยอยู่ด้วยกันกับลูกสาววัย 13 ปีที่บ้าน และเด็กหญิงได้ผ่านการทำแท้ง ซึ่งเหตุการณ์นี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายของเวเนซุเอลาในอนาคต

The Only Ones Arrested After a Child’s Rape: The Women Who Helped Her
เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ถูกจับหลังจากการข่มขืนเด็ก: คือผู้หญิงที่ช่วยเด็ก

The assault of a 13-year-old girl in Venezuela and the arrest of her mother and a teacher who helped her end the pregnancy have forced a national debate about legalizing abortion.
การข่มขืนเด็กหญิงอายุ 13 ปีในเวเนซุเอลาและการจับกุมแม่และครูที่ช่วยให้เธอสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ได้ผลักดันให้มีการถกเถียงกันในระดับชาติเกี่ยวกับการทำแท้งที่ถูกกฎหมาย

MÉRIDA, Venezuela — She wore a ponytail and a red T-shirt, the words “Glitter Girl” sketched across the front.
เมริดา ชาวเวเนซุเอลา - เธอทำผมหางม้าและสวมเสื้อยืดสีแดงซึ่งมีคำว่า "Glitter Girl" อยู่ด้านหน้า

Gripping her mother’s hand, she spoke softly, describing how she had been forced out of school by Venezuela’s economic crisis, and then was raped at least six times by a neighborhood predator who threatened to harm her family if she spoke out.
เธอจับมือแม่ของเธอ เธอพูดเบา ๆ อธิบายว่าเธอถูกบังคับให้ออกจากโรงเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาอย่างไร และจากนั้นก็ถูกคนเลวในละแวกใกล้เคียงข่มขืนอย่างน้อยหกครั้งซึ่งขู่ว่าจะทำร้ายครอบครัวของเธอหากเธอพูดออกไป

At just 13, she became pregnant.
อายุแค่ 13 ปี เธอก็ตั้งครรภ์

With her mother, she sought out a doctor, who told her the pregnancy endangered her life, and then a former teacher, who provided pills that induced an abortion.
เธอพร้อมกับแม่พยายามไปหาหมอที่บอกว่าการตั้งครรภ์เป็นอันตรายต่อชีวิตของเธอ และจากนั้นอดีตครูก็จัดหายาที่ทำแท้งให้

But ending a pregnancy is illegal in almost all circumstances in Venezuela.
แต่การยุติการตั้งครรภ์ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในเกือบทุกสถานการณ์ในเวเนซุเอลา

And now the girl was speaking up, she said, because her teacher, Vannesa Rosales, was in jail, facing more than a decade in prison for helping her end a pregnancy — while the accused rapist remained free.
และตอนนี้เด็กหญิงต้องพูดขึ้น เธอพูดเพราะ วาเนสซ่า โรซาเลส ครูของเธอถูกจำคุกและต้องเผชิญกับโทษจำคุกนานกว่าสิบปีจากการช่วยให้เธอยุติการตั้งครรภ์ - ในขณะที่ผู้ต้องหาข่มขืนยังคงเป็นอิสระ

“Every day I pray to God that she is released, that there is justice and that they lock him up,” the girl told The New York Times.
“ทุกๆวันหนูสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าให้เธอได้รับการปล่อยตัว ให้มีความยุติธรรมและให้พวกเขาจับเขา(คนร้าย)เข้าห้องขัง” เด็กหญิงบอกกับเดอะนิวยอร์กไทมส์

In Venezuela, the case, made public in local and international press earlier this year, has become a point of outrage for women’s rights activists, who say it demonstrates the way the country’s economic and humanitarian crisis has stripped away protections for young women and girls. (The Times is not identifying the girl because she is a minor.)
กรณีดังกล่าวในเวเนซุเอลาซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะในสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นประเด็นที่สร้างความไม่พอใจให้กับนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีซึ่งกล่าวว่า กรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจและมนุษยธรรมของประเทศได้ละทิ้งการคุ้มครองหญิงสาวและเด็กหญิงอย่างไร (ไทม์สไม่ได้ระบุตัวตนของหญิงสาวเพราะเธอยังเป็นผู้เยาว์)

The country’s decline, presided over by President Nicolás Maduro and exacerbated by U.S. sanctions, has crippled schools, shuttered community programs, sent millions of parents abroad and eviscerated the justice system, leaving many vulnerable to violent actors who flourish amid impunity.
ความเสื่อมโทรมของประเทศ ที่นำโดยประธานาธิบดีNicolás Maduro และยิ่งแย่ลงจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯทำให้โรงเรียนเป็นอัมพาต, ปิดโครงการชุมชน ส่งผลให้ผู้ปกครองหลายล้านคนไปต่างประเทศและลดทอนกระบวนการยุติธรรม ทำให้หลายคนมีความเสี่ยงต่อผู้ก่อความรุนแรงที่มีมากขึ้นท่ามกลางการไม่ต้องรับโทษ

But the girl’s assault, and Ms. Rosales’s arrest, has also become a rallying cry for activists who say it is time for Venezuela to have a serious discussion about further legalizing abortion, an issue, they argue, that is now more important than ever.
แต่การข่มขืนเด็กหญิงและการจับกุมตัวนางสาวโรซาเลส ก็ได้ทำให้เกิดการชุมนุมเรียกร้องของนักเคลื่อนไหวที่กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่เวเนซุเอลาจะต้องมีการอภิปรายอย่างจริงจังเกี่ยวกับการทำแท้งที่ถูกกฎหมายในภายภาคหน้า ซึ่งเป็นประเด็นที่พวกเขาโต้แย้งที่ตอนนี้มีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา

The crisis has curtailed access to birth control, gutted maternity wards and created widespread hunger, often trapping women between the functions of their bodies and the cruelties of a crumbling state, denying millions the ability to control their lives.
วิกฤตดังกล่าวทำให้การเข้าถึงการคุมกำเนิดลดลง แผนกคลอดบุตรที่ย่ำแย่ และสร้างความหิวโหยอย่างกว้างขวาง มักจะกักผู้หญิงให้อยู่ระหว่างการใช้ร่างกายทำงานกับความโหดร้ายของรัฐที่ล่มสลาย ละทิ้งหลายล้านคนให้ใช้ความสามารถจัดการชีวิตของตัวเอง

In January, the president of Venezuela’s Maduro-controlled National Assembly, Jorge Rodríguez, surprised many by saying he was at least open to a discussion on the issue.
ในเดือนมกราคม Jorge Rodríguez ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ควบคุมโดยประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซูเอลาได้สร้างความประหลาดใจให้กับหลายคนโดยบอกว่า อย่างน้อยเขาก็เปิดให้มีการอภิปรายในประเด็นนี้

The country’s penal code, which dates back to the 1800s, criminalizes abortion in nearly all cases, with punishments for pregnant women lasting six months to two years and one to nearly three years for abortion providers.
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศซึ่งย้อนหลังไปถึงปี 1800 ได้กำหนดโทษของการทำแท้งในเกือบทุกกรณี โดยให้ลงโทษหญิงตั้งครรภ์เป็นเวลาหกเดือนถึงสองปี และหนึ่งถึงเกือบสามปีสำหรับผู้ให้บริการทำแท้ง

An exception allows doctors to perform abortions “to save the life” of a pregnant woman.
มีข้อยกเว้นอนุญาตให้แพทย์ทำแท้ง "เพื่อช่วยชีวิต" หญิงตั้งครรภ์ได้

But to obtain a legal abortion, a girl or woman must first find a doctor who will diagnose her with a specific life-threatening condition, said Dr. Jairo Fuenmayor, president of the country’s gynecologic society, and then have her case reviewed before a hospital ethics board.
แต่เพื่อให้ได้มาซึ่งการทำแท้งอย่างถูกกฎหมาย เด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงจะต้องหาแพทย์ที่จะวินิจฉัยว่าเธอมีภาวะที่คุกคามต่อชีวิตให้ได้ก่อน ดร.Jairo Fuenmayor ประธานสมาคมนรีเวชวิทยาของประเทศกล่าว จากนั้นให้พิจารณากรณีของเธอต่อหน้าคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาล

The process is “cumbersome,” he said, and there are “very few” women who go through it.
กระบวนการนี้ “ยุ่งยาก” เขากล่าว และมีผู้หญิง “น้อยมาก” ที่ผ่านขั้นตอนนี้ได้

The 13-year-old girl may have been eligible for a rare legal abortion, but the process is so infrequently publicized, and there are so few doctors who will grant one, that neither she nor her mother knew they could seek one out.
เด็กหญิงอายุ 13 ปีอาจมีสิทธิ์ได้รับการทำแท้งตามกฎหมายซึ่งหาได้ยาก กระบวนการดังกล่าวแทบไม่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ และมีแพทย์เพียงไม่กี่คนที่จะให้การช่วยเหลือ ซึ่งทั้งเธอและแม่ของเธอไม่รู้ว่าพวกเขาจะสามารถหาใครได้

Some women believe that simply raising the issue with a doctor will land them in the hands of the police.
ผู้หญิงบางคนเชื่อว่าเพียงแค่ยกเรื่องนี้มาคุยกับแพทย์ก็จะส่งให้พวกเขาไปอยู่ในมือของตำรวจ

Activists are hoping that the anger over the 13-year-old’s case, combined with regional changes, will force a shift.
นักเคลื่อนไหวต่างหวังว่าความโกรธที่มีต่อคดีของเด็กอายุ 13 ปีรวมกับการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง


คำศัพท์ข่าว
- abortion = การทำแท้ง
- association = ชมรม, สมาคมฒิ
- bishop = หัวหน้าบาทหลวง
- circumstance (n) = รูปการณ์, พฤติการณ์, เหตุการณ์แวดล้อม
- clarify (v) = ชี้แจง ทำให้ชัดเจน
- consume (v) = ทำลายอย่างสิ้นเชิง
- be consumed by/ with sth = (สงผลต่อความรุ้สึกอย่างมาก, เติมเต็มความรู้สึกที่อย่างมากให้ใครสักคน)
- crippled = ที่พัง ที่ใช้การไม่ได้, เป็นอัมพาต
- eligible (adj) = มีสิทธิ์, มีสิทธิตามกฎหมาย
- end (v) = ยุติ, เลิก, หยุด, สิ้นสุด
- facilitate (v) = อำนวยความสะดวก
- go beyond = นอกเหนือ, เกินไปกว่า
- grant (v) = ให้, อนุญาต, เอื้ออำนวย, เปิดช่องทางให้, เป็นช่องทางให้
- implore (v) = วิงวอน, ขอร้อง
- impunity = การได้รับยกเว้นจากการลงโทษ
- influential (adj) = มีอำนาจชักจูง, มีอิทธิพล, ผู้มีอิทธิพลทางด้านจิตใจ, ผู้คนที่มีชื่อเสียง
- infrequently (adv) = ไม่บ่อย, นานๆ ครั้ง
- judge (n) = ตุลาการ, ผู้พิพากษา
- legalize(v) = ทำให้ถูกกฎหมาย (ออกกฏหมายรองรับ, ทำให้กฏหมายยอมรับ)
- legalizing (adj) = ทำให้ถูกกฎหมาย, ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- limbo = สภาวะที่ไม่มั่นคง
- negligent =ละเลย, ไม่ใส่ใจ
- neither = ทั้งสอง...ไม่...
- outrage = ความโกรธอย่างรุนแรง
- persecution = การข่มเหง, การกลั่นแกล้ง, การข่มเหงรังแก
- predator = สัตว์ผู้ล่า, สัตว์ใหญ่ผู้ล่าเนื้อสัตว์เล็กเป็นอาหาร, คนใจทราม, คนหาประโยชน์จากคนอื่น
- pregnancy = การตั้งครรภ์
- public (v) = สู่สาธารณะ, อย่างเปิดเผย, อย่างเปิดเผยให้รู้
- seek out = ค้นหา, แสวงหา
- stripped away = เอาออก, ปลดทิ้ง
- struggle (v) = ต่อสู้ดิ้นรน, ต่อสู้กับปัญหา, ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด, ดิ้นรนหาทางออก

- Vannesa Rosales = วาเนสซ่า โรซาเลส (คุณครูที่ถูกจับเนื่องจากช่วยเด็กหญิงทำแท้ง)สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
The postcard that came home after 60 years
โปสการ์ดที่ถึงบ้านหลังจาก 60 ปี

(CNN) — It was 2003, and Leora Krygier was rummaging around a thrift store near her home in Los Angeles.
(CNN) - เมื่อปีค.ศ. 2003 และ Leora Krygier กำลังมองหาของตามร้านขายของที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วใกล้บ้านของเธอในลอสแองเจลิส

Krygier wasn't looking for anything in particular, but a box of old vintage postcards caught her attention.
Krygier ไม่ได้มองหาอะไรเป็นพิเศษ แต่กล่องโปสการ์ดวินเทจเก่า ๆ ดึงดูดความสนใจของเธอ

"I've always been interested in vintage and postcards. Nobody sends postcards anymore, really. There's sort of a beautiful little vintage remnant of the world," Krygier tells CNN Travel.
“ฉันสนใจของวินเทจและโปสการ์ดมาโดยตลอด ไม่มีใครส่งโปสการ์ดอีกต่อไปแล้ว ที่จริงแล้วยังมีของวินเทจเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สวยงามเหลืออยู่ในโลกนี้” Krygier กล่าวกับ CNN Travel

She spent the best part of an hour flicking through the box, picking up faded dispatches from locations across the globe and looking at the scrawled messages to family, friends, loved ones.
เธอใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชั่วโมงในการเปิดค้นในกล่องหยิบเอากระดาษที่เขียนเรื่องราวซึ่งจางหายไปจากสถานที่ต่างๆทั่วโลกและดูข้อความที่เขียนแบบหวัดๆถึงครอบครัว เพื่อนและคนรัก

One postcard stood out among the others.
โปสการ์ดใบหนึ่งโดดเด่นท่ามกลางใบอื่น ๆ

"I came across this specific one, which looked different from any of the other postcards that I'd ever seen there," Krygier recalls. "It wasn't glossy, it wasn't pretty. It looked like it was mailed in 1942. And it looked like it was some kind of thank you card, from a soldier."
"ฉันเจอโปสการ์ดใบนี้โดยบังเอิญซึ่งดูแตกต่างจากโปสการ์ดอื่น ๆ ที่ฉันเคยเห็นที่นั่น" Krygier เล่า "มันไม่มีความมันวาว ไม่สวยเลย ดูเหมือนว่ามันถูกส่งในปีค.ศ.1942 และดูเหมือนจะเป็นการ์ดขอบคุณจากทหาร"

On the front of the faded, sepia dispatch was a sketch of a soldier smoking a cigarette, with the caption: "We're all lit up -- let battle commence."
บนด้านหน้าที่ซีดจางข้อความเป็นสีน้ำตาลเก่าๆนั้นเป็นภาพร่างของทหารที่กำลังสูบบุหรี่พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ: "เราทุกคนได้จุดบุหรี่แล้ว - ออกรบกันเถอะ"

The message on the back was short and sweet.
ข้อความด้านหลังสั้นและไพเราะ

"Many thanks," it read. "I'll soon be out of here now, then I shall be lit up! God Bless America and F.D.R."
"ขอบคุณมาก" อ่านจากข้อความ “ผมกำลังจะออกไปจากที่นี่เร็ว ๆ นี้ แล้วจะได้เมาแอ๋! ขอพระเจ้าอวยพรให้กับอเมริกาและประธานาธิบดีFranklin Delano Roosevelt(F.D.R.) ”

The mail was addressed to a W.H Caldwell Esq, resident of Clinton Avenue, Brooklyn. It was signed by a Private A.T Maynard, a British soldier.
จดหมายนั้นจ่าหน้าถึง W.H Caldwell Esq ถนนคลินตัน เขตบุคลิน ลงลายมือชื่อโดยA.T Maynard ซึ่งเป็นทหารอังกฤษ

"I wonder if I could find this person who wrote it," Krygier recalls thinking.
"ฉันสงสัยว่า ฉันจะหาคนเขียนมันได้รึปล่าว" Krygierระลึกถึงความคิดตอนนั้น

In her research, Krygier also discovered that there was a campaign to send cigarettes to Allied forces via the Over-Seas Tobacco Fund. She figured Caldwell had donated to that campaign, and that's why Arthur Maynard was writing to thank him.
ในการค้นคว้าของเธอ Krygier ยังพบอีกว่ามีโครงการณรงค์ส่งยาสูบให้กับพันธมิตรร่วมรบผ่านกองทุนยาสูบโพ้นทะเล เธอคิดว่า Caldwell ได้บริจาคตามโครงการนั้นและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม Arthur Maynard จึงเขียนจดหมายขอบคุณเขา

In late summer 2004, Krygier packed her bags and boarded a flight to London with her teenage daughter in tow.
ในช่วงปลายฤดูร้อนปี 2004 Krygier เก็บกระเป๋าและขึ้นเครื่องบินเดินทางสู่ลอนดอนพร้อมกับลูกสาววัยรุ่นของเธอ

"It was a once in a lifetime kind of experience," she says.
"มันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต", เธอกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- came across + something = เจอ, พบ
- capture someone's attention = ทำให้ใครบางคนเกิดความสนใจ
- caught her attention = ทำให้หญิงสาวเกิดความสนใจ
- dispatch (v) = ส่งออกไป, ส่งคนออกไป
- figure (v) = คิดทบทวน
- flick (v) = ปัด, สะบัด
- particular = เจาะจง, โดยเฉพาะ
- rummage (v) = การรื้อหา, การค้นหา
- sepia ซีเปีย (n) = สีออกน้ำตาล, สีเหลืองหม่น,
- specific (adj) = โดยเฉพาะ, เฉพาะเจาะจง
- tow(n,v) = (การ)ดึงไป, (การ)ลากไป
- vintage (adj) = วินเทจ, ผลิต/ สร้าง/ ทำขึ้นในช่วงอดีต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น