โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

temporary-file2.html

บทความชั่วคราว (กำลังเช็ค-แปล)

ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : BBC
แหล่งข่าว : BBC
Giant panda twins born in French zoo
แฝดแพนด้ายักษ์เกิดในสวนสัตว์ฝรั่งเศส

A giant panda has given birth to twin cubs at the ZooParc de Beauval in central France - in what officials say is an "exceptional" event.
แพนด้ายักษ์ได้ให้กำเนิดลูกแฝดที่สวนสัตว์ ZooParc de Beauval ทางตอนกลางของฝรั่งเศส ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป็นเหตุการณ์ที่ "พิเศษ"

Huan Huan's cubs were born in the early hours of Monday, weighing just 149g (0.3lb) and 129g respectively.
ลูก ๆของเฮือนฮวน เกิดในช่วงเช้าของวันจันทร์ โดยมีน้ำหนักเพียง 149 กรัม (0.3 ปอนด์) และ 129 กรัมตามลำดับ

"They are very lively, pink and plump," the zoo said in a statement.
“พวกมันมีชีวิตชีวามาก เป็นสีชมพูและอวบอ้วน” สวนสัตว์กล่าวในแถลงการณ์

Panda reproduction - both in captivity and in the wild - is notoriously difficult, experts say, as few of the bears native to China get in the mood.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการสืบพันธุ์ของหมีแพนด้าทั้งในกรงขังและในป่านั้นเป็นเรื่องยาก ผู้เชี่ยวชาญกล่าว เนื่องจากมีหมีเพียงไม่กี่ตัวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน

But Huan Huan - who is on loan from China - has form in this regard: she is already mum to Yuan Meng, the first panda to be been born in France.
แต่เฮือนฮวน - ที่ถูกยืมตัวมาจากจีน - มีลักษณะในเรื่องนี้: เธอเป็นแม่ของ Yuan Meng แล้ว แพนด้าตัวแรกที่เกิดในฝรั่งเศส

All the same, it was still hugely exciting for zoo staff when Huan Huan and her partner Yuan Zi managed to make "contact" eight times in a weekend last March, according to the AFP news agency.
ในทำนองเดียวกัน พนักงานสวนสัตว์ยังคงตื่นเต้นอย่างมากเมื่อ Huan Huan และ Yuan Zi คู่หูของเธอพยายาม เพื่อ "สร้างความสัมพันธุ์" แปดครั้งในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อ้างจากสำนักข่าว AFP

Veterinarians also carried out an artificial insemination, just to be sure.
สัตวแพทย์ได้ทำการผสมเทียมเพื่อให้แน่ใจ

Huan Huan's labour was carefully monitored with two veterinarians coming over from China especially, the ZooParc de Beauval said.
กระบวนการคลอดของ Huan Huan ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยมีสัตวแพทย์สองคนเดินทางมาจากประเทศจีนโดยเฉพาะ ZooParc de Beauval กล่าว

Last month, China said giant pandas were no longer seen as endangered but were still vulnerable.
เมื่อเดือนที่แล้ว จีนกล่าวว่าแพนด้ายักษ์ไม่ได้ถูกมองว่าใกล้สูญพันธุ์อีกต่อไป แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่

The classification was downgraded as their number in the wild has reached 1,800.
การจัดประเภทถูกลดระดับลงเนื่องจากจำนวนของพวกเขาในป่ามีถึง 1,800

But that hasn't lessened the excitement at the zoo over the new arrivals.
แต่นั่นไม่ได้ลดความตื่นเต้นที่สวนสัตว์เมื่อมีผู้มาใหม่

"These births are always exceptional," said Delphine Delord, the zoo's associate director.
“การเกิดเหล่านี้มีความพิเศษอยู่เสมอ” เดลฟีน เดลอร์ด รองผู้อำนวยการสวนสัตว์กล่าว

Experts say China managed to save its iconic animal through its long-term conservation efforts, including the expansion of habitats.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าจีนสามารถรักษาสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ได้ผ่านความพยายามในการอนุรักษ์ระยะยาว ซึ่งรวมถึงการขยายแหล่งที่อยู่อาศัยด้วย

China considers pandas a national treasure, but have also loaned them to other countries as part of a diplomatic strategy.
จีนถือว่าหมีแพนด้าเป็นสมบัติของชาติ แต่ก็ได้ให้ประเทศอื่น ๆ ยืมแพนด้าไปด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางการทูต

คำศัพท์ข่าว
- all the same = ในทำนองเดียวกัน, ทุกอย่างเหมือนเดิม
- also (adv) = นอกจากนี้ ...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- artificial (adj) = เทียม, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, สร้างเลียนแบบธรรมชาติ
- artificial insemination (n) = การผสมเทียม
- be carefully monitored = ได้รับการเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง(Passive Voice)
- be downgraded = ถูกลดระดับลง(Passive Voice)
- captivity (n) = การถูกกักขัง, การถูกจองจำ
- central (adj, n) = ตอนกลาง, ภาคกลาง
- conservation (n) = สงวน, อนุรักษ์
- diplomatic strategy = ยุทธศาสตร์ทางการทูต
- downgrade (v) = ดาวน์เกรด, ลดระดับลง
- effort (n) = ความพยายาม
- endangered (adj) = ใกล้สูญพันธุ์
- especially (adv) = โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- exceptional (n) = แตกต่างเป็นพิเศษ
- expansion (n) การขยายออก
- giant (adj) = ยักษ์, ขนาดใหญ่
- habitat (n) = ถิ่นที่อยู่ (พืช/ สัตว์)
- its = เป็นของมัน (ใช้อ้างถึงคำนามก่อนหน้า ในข่าวหมายถึงจีน)
- just to be sure = เพียงเพื่อให้แน่ใจ
- labour (n) = กระบวนการในการคลอดบุตร
- lessen (v) ทำให้เบาบางลง, ทำให้น้อยลง
- long-term (compound) = ระยะยาว
- manage (v) = พยามจัดการ
- national treasure = สมบัติของชาติ
- no longer (adv) = ไม่มีอีกต่อไป (ไม่มี/ ไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว)
- plump (adj) = ท้วม, จ้ำม่ำ(อวบอ้วนเล็กน้อย)
- regard (n) = ใส่ใจ, พิจารณา, ถือว่า
- respectively (adv) = ตามลำดับ, โดยลำดับ, ต่างก็
- still (adv) = ยังคงเหมือนเดิม(ไม่เปลี่ยนแปลง)
- vulnerable (adj) = เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ (เปราะบาง, อ่อนแอ, ซึ่งถูกทำลายได้ง่าย)

- ABCNEWS
Giant panda in French zoo gives birth to female twins

- Fox11online
Giant panda gives birth to twin girls in French zoo

- Aljazeera
Giant panda in French zoo gives birth to female twins

- DW
France: Giant panda gives birth to twins

- France24
Giant panda loaned to France gives birth to twins

- Irishexaminer
French zoo celebrates birth of twin giant panda cubs

- Reuters
Two baby pandas born at France's Beauval zoo

- Washingtonpost
Giant panda on loan to France gives birth as world cheers reproduction effort


แหล่งข่าว : Reuters
Pfizer and Moderna raise prices for COVID-19 vaccines in EU- FT
ไฟเซอร์ และโมเดอร์นาขึ้นราคาวัคซีนโควิด-19 ในสหภาพยุโรปข่าวจากสำนักข่าว Financial Times รายงาน

Aug 1 (Reuters) - Pfizer Inc (PFE.N) and Moderna Inc (MRNA.O) have raised the prices of their COVID-19 vaccines in their latest European Union supply contracts, the Financial Times reported on Sunday.
1 สิงหาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - บริษัทไฟเซอร์ และโมเดอร์นาได้ขึ้นราคาวัคซีน โคงวิด-19 ของพวกเขาในสัญญาการจัดหาล่าสุดของสหภาพยุโรป Financial Times รายงานเมื่อวันอาทิตย์

The new price for the Pfizer shot was 19.50 euros ($23.15)against 15.50 euros previously, the newspaper said, citing portions of the contracts seen.
ราคาใหม่สำหรับการยิงของไฟเซอร์อยู่ที่ 19.50 ยูโร ($ 23.15) เทียบกับ 15.50 ยูโรก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์กล่าวโดยอ้างถึงบางส่วนของสัญญาที่เห็น

The price of a Moderna vaccine was $25.50 a dose, the contracts show, up from about 19 euros in the first procurement deal but lower than the previously agreed $28.50 because the order had grown, the report said, citing one official close to the matter.
ราคาของวัคซีนโมเดอร์นาอยู่ที่ 25.50 ดอลลาร์ต่อโดส ตามสัญญาระบุว่า เพิ่มขึ้นจาก 19 ยูโรในข้อตกลงการจัดซื้อครั้งแรก แต่ต่ำกว่าที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ที่ 28.50 ดอลลาร์ เนื่องจากคำสั่งซื้อเติบโตขึ้น รายงานระบุโดยอ้างเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้

Pfizer declined to comment on the contract with the European Commission, citing confidentiality.
ไฟเซอร์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในสัญญากับคณะกรรมาธิการยุโรปโดยอ้างว่าเป็นความลับ

"Beyond the redacted contract(s) published by the EC, the content remains confidential and so we won't be commenting," the company said.
"นอกเหนือจากสัญญาฉบับแก้ไขที่เผยแพร่โดย EC เนื้อหายังคงเป็นความลับ ดังนั้นเราจะไม่แสดงความคิดเห็น" บริษัทกล่าว

Moderna was not immediately available for comment to Reuters.
โมเดอร์นา ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นนี้กับ สำนักข่าวรอยเตอร์

The European Commission said on Tuesday that the EU is on course to hit a target of fully vaccinating at least 70% of the adult population by the end of the summer.
คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวเมื่อวันอังคารว่าสหภาพยุโรปกำลังจะบรรลุเป้าหมายของการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 70% ของประชากรผู้ใหญ่ภายในสิ้นฤดูร้อน

In May, the EU said it expects to have received more than a billion doses of vaccines by the end of September from four drugmakers.
ในเดือนพฤษภาคมสหภาพยุโรปกล่าวว่าคาดว่าจะได้รับวัคซีนมากกว่าหนึ่งพันล้านโดสภายในสิ้นเดือนกันยายนจากผู้ผลิตยาสี่ราย

คำศัพท์ข่าว
- available (adj) = มีอยู่, มีให้ใช้, มีพร้อมใช้งาน
- by the end of = ภายในระยะเวลาของ
- cite (v) = อ้างอิง, อ้างถึง
- confidentiality (n) = ความไว้วางใจ(การรักษาความลับ, การรักษาความเป็นส่วนตัว)
- contract (n) = สํญญา, ข้อตกลง
- dose (n) = โดส, หน่วยปริมาณยา หรือวัคซีน
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์, ณ ช่วงเวลาดังกล่าว
- on course = กำลังจะประสบความสำเร็จ
- portion (n) = ส่วน, บางส่วน, ส่วนหนึ่งของ
- previously (adv) = ก่อนหน้านี้, เมื่อก่อนนี้
- procurement (n) = การจัดซื้อ, การจัดหา
- published by = เผยแพร่โดย
- redacted (adj) = ซึ่งได้รับการแก้ไข
- remain (v) = ยังคงอยู่, คงเหลือ
- to hit a target = จะถึงเป้าหมาย, จะบรรลุเป้าหมาย
- to raise the price = ขึ้นราคา
- supply (n) = ข้าวของ/ ทรัพยากร/ เวชภัณฑ์ที่จำเป็น (ในข่าวหมายถึง สิ่งที่ต้องใช้เพื่อต้านการระบาด)
- supply contract = สัญญาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

- DW
Coronavirus digest: Pfizer, Moderna raise vaccine prices in EU

- Business-standard
Pfizer, Moderna raise prices for Covid-19 vaccines in European Union

- Aljazeera
Pfizer, Moderna to raise prices for Europe: Report

- CNA
Pfizer and Moderna raise prices for COVID-19 vaccines in EU: Report

- Asahi
Pfizer and Moderna raise prices for COVID-19 vaccines in EU--FT

- ปป
Pfizer and Moderna ramp up EU Covid vaccine prices


แหล่งข่าว : USATODAY
US men set world record in 4x100 medley relay as Caeleb Dressel wins fifth gold of Tokyo Olympics
ชายสหรัฐสร้างสถิติโลกในการผลัดผสม 4x100 ขณะที่ เคเลบ เดรสเซล คว้าเหรียญทองที่ 5 ของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว

TOKYO — Coaches for the U.S. men's team looked at the times of their swimmers before Sunday and knew a world record in the 4x100 men's medley relay was within reach.
โตเกียว — โค้ชของทีมชายในสหรัฐฯ มองดูช่วงเวลาของนักว่ายน้ำก่อนวันอาทิตย์ และรู้ว่าสถิติโลกในการวิ่งผลัดผสม 4x100 ชายนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

And then Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel and Zach Apple delivered, swimming in 3:26.78 at the Tokyo Olympics to break the 12-year-old record by .50 of a second.
จากนั้น ไรอัน เมอร์ฟี, ไมเคิล แอนดรูว์, เคเลบ เดรสเซล และ แซค แอปเปิล ก็ส่งตัวว่ายน้ำในโอลิมปิกที่โตเกียว 3:26.78 เพื่อทำลายสถิติยาวนาน12 ปีทีตัวจำนวน .50 วินาที

The victory continued the Americans' dominance in the event, having never lost the men's medley relay at the Olympics.
ชัยชนะยังคงปกครองชาวอเมริกันในการแข่งขัน โดยไม่เคยแพ้ชายผลัดผสมในโอลิมปิก

The only time they have not won gold was in 1980 when the entire team boycotted the Moscow Games.
ครั้งเดียวที่พวกเขาไม่ได้รับเหรียญทองคือในปี 1980 เมื่อทั้งทีมคว่ำบาตรเกมมอสโก

And it also capped a remarkable Games for Dressel who won his fifth gold medal.
และยังปิดท้ายเกมที่น่าทึ่งสำหรับ เดรสเซล ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองที่ห้าของเขา

He won gold in the 50-meter freestyle earlier in the day.
เขาคว้าเหรียญทองจากฟรีสไตล์ 50 เมตรเมื่อวันก่อน
"I'm proud of myself," Dressel said. "I feel like I reached what my potential was here at these Games."
“ผมภูมิใจในตัวเอง” เดรสเซลกล่าว "ผมรู้สึกว่าผมได้บรรลุศักยภาพของผมที่นี่ในเกมเหล่านี้"

The relay team nearly didn't even make it to Sunday's race. A group of four other swimmers narrowly escaped the preliminaries, finishing in seventh place, .33 seconds ahead of the ninth-place team that did not qualify for the finals.
ทีมผลัดนี้เกือบไม่ทัน สู่การแข่งขันในวันอาทิตย์ นักว่ายน้ำอีกสี่กลุ่มรอดรอบคัดเลือกอย่างหวุดหวิด จบอันดับที่เจ็ด ด้วยยเวยา .33 วินาทีนำหน้ารทีมอันดับเก้าที่ไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

It prompted coaches to think and rethink what was the right lineup for Sunday.
มันกระตุ้นให้โค้ชคิดและคิดใหม่ว่าอะไรคือผู้เล่นตัวจริงในวันอาทิตย์

"We had a good spirited discussion amongst the men’s coaching staff yesterday to make sure we were putting the right four out there," head coach Dave Durden said. "We looked at the splits of the world record and as we stopped for a second and thought about our guys on that relay, we kind of looked at each other said … we can do this."
“เมื่อวานนี้ เรามีการสนทนาที่ดีในหมู่เจ้าหน้าที่ฝึกสอนชายเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้นำสี่คนที่ถูกต้องออกไปที่นั่น” หัวหน้าโค้ช Dave Durden กล่าว “เรามองไปที่รอยแยกของสถิติโลก และเมื่อเราหยุดชั่วครู่หนึ่งและคิดถึงคนของเราในการวิ่งผลัดนั้น เราก็มองหน้ากันพูดว่า … เราทำได้”

คำศัพท์ข่าว
- 4x100 medley relay = ว่ายน้ำแบบ4x100ผลัดและผสม
- boycott (v) = คว่ำบาตร, ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในบางสิ่ง
- by + เวลา = ที่เวลา, ไม่เกิน, ภายในเวลา
- cap (v) = ครอบ, ปิดคลุมด้านบน, ต่อยอดเพิ่มพูน
- entire (adj) = ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง
- fifth gold medal = รางวัลเหรียญทองเหรียญที่ห้า
- gold medal (n) = รางวัลเหรียญทอง
- record (n) = สถิติสูง, สถิติเด่น
- right lineup = ผู้เล่นตัวจริง
- to break/ to smash = ทุบ, ทำลาย(สถิติ)
- to narrowly escaped = รอดอย่างหวุดหวิด
- world record = สถิติโลก, สถิติระดับโลก

หมายเหตุ เคเลบ เดรสเซล(Caeleb Dressel) นักกีฬาว่ายน้ำของสหรัฐ คว้าไปถึง 5 เหรียญทองในโตเกียวเกมส์ 2020 ซึ่งมากที่สุดในบรรดาฉลามหนุ่ม คว้าตำแหน่งราชาสระไปครอง

รายชื่อทีมว่ายน้ำผลัดผสม 4x100 เมตรชาย ที่ช่วยกันทำเวลา 3 นาที 26 .78 วินาที เป็นสถิติใหม่ของโลกแทนที่ (สหรัฐอเมริกาเคยทำไว้ 3 นาที 27.28 วินาที เมื่อปีค.ศ. 2009 ที่อิตาลี ซึ่งเฉือนด้วยเวลา .50 วินาที)
1. Caeleb Dressel (เคเลบ เดรสเซล)
2. Ryan Murphy (ไรอัน เมอร์ฟี)
3. Michael Andrew (ไมเคิล แอนดรูว์ )
4. Zach Apple (แซค แอปเปิล)

- CNN
Team USA is supporting its swimmers with passion and lots of noise

- Apnews
Epic swims: Dressel, McKeon take place among Olympic greats

- CNN
Caeleb Dressel, Bobby Finke are part of a winning Sunday for Team USA men's swimming at the Olympics

- Olympics
Team USA break world record to win men's 4x100m medley relay

- Axios
U.S. wins men's 4x100-meter medley relay as Caeleb Dressel grabs 5th gold

- CBSNEWS
Caeleb Dressel leads U.S. to gold in men's 4x100-meter freestyle relay

- Kiro7
Tokyo Olympics: US swimmer Caeleb Dressel wins 5th gold medal

- NBCNEWS
Team USA closes out Tokyo Games swimming with gold haul

- Reuters
Swimming-More gold for Dressel, Ledecky and McKeown; Britain win inaugural mixed medley relay

- Sportingnews
Caeleb Dressel swimming schedule: How to watch USA star's events live at 2021 Olympics

- The Guardian
High five! Superb Dressel takes fifth gold to cap historic Olympic performance


แหล่งข่าว : Guardian
Thailand bans sharing of news that ‘causes public fear’ amid pandemic criticism
ประเทศไทยห้ามแชร์ข่าว 'สร้างความหวาดกลัวแก่สาธารณะ' ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องโรคระบาด

Measures condemned by media and rights groups as attempt to shut down negative news reports
มาตรการนี้ถูกประณามโดยสื่อและกลุ่มสิทธิว่า(รัฐ)พยายามปิดกั้นรายงานข่าวด้านลบ

The Thai government has outlawed sharing news that “causes public fear”, even if such reports are true, as officials face mounting criticism over their handling of the pandemic.

รัฐบาลไทยห้ามแชร์ข่าวที่ “สร้างความหวาดกลัวให้กับสาธารณชน” แม้ว่ารายงานดังกล่าวจะเป็นเรื่องจริง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเกี่ยวกับการจัดการโรคระบาด

On Thursday, the government tightened an emergency decree imposed more than a year ago that initially targeted false news.
เมื่อวันพฤหัสบดี รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินที่เข้มงวดกว่าปีก่อนที่เริ่มแรกมุ่งเป้าไปที่ข่าวเท็จ

The latest restrictions forbid people from distributing “information causing public fear”, or from sharing “distorted information causing misunderstanding which affects national stability”.
ข้อจำกัดล่าสุดห้ามไม่ให้ผู้ใดเผยแพร่ “ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวของประชาชน” หรือจากการแบ่งปัน “ข้อมูลที่บิดเบือนทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ”

The measures have been widely condemned by media groups and rights experts as attempts to shut down negative news reports and silence debate.
มาตรการดังกล่าวถูกประณามอย่างกว้างขวางจากกลุ่มสื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิ เนื่องจากพยายามปิดรายงานข่าวเชิงลบและปิดปากไม่ให้โต้แย้ง

Sunai Phasuk, senior researcher on Thailand in Human Rights Watch’s Asia division, described it as a “serious blow” to press freedom in the country.
สุนัย ผาสุก นักวิจัยอาวุโสของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์ บรรยายว่ามันเป็น “การโจมตีอย่างรุนแรง” ที่จะกดเสรีภาพสื่อในประเทศ

“I think the government realises it is now facing a credibility crisis because of this disastrous response to the Covid situation, but instead of trying to find better solutions, more efficient solutions, it chooses to gag anyone from speaking about its failures,” he said. “This provision doesn’t care about accuracy or whether it is true or false.”
“ผมคิดว่ารัฐบาลตระหนักดีว่าขณะนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตความน่าเชื่อถือ เพราะการจัดการที่ไม่ประสบผลสำเร็จเลยต่อสถานการณ์โควิด แต่แทนที่จะพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่า หรือวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐบาลกลับเลือกที่จะปิดปากไม่ให้ใครพูดถึงความล้มเหลว” เขากล่าว “บทบัญญัตินี้ไม่ได้สนใจเรื่องความถูกต้อง หรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จหรือไม่”

Under the regulations, if false content is spread online, the country’s broadcasting regulator will contact internet service providers to identify the individual’s IP address and block their internet access.
ภายใต้ข้อบังคับ หากเนื้อหาเท็จถูกแพร่กระจายทางออนไลน์ หน่วยงานควบคุมการแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศจะติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อระบุที่อยู่ IP ของบุคคลและปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

Internet providers who fail to comply will be deemed to have breached the requirements of their operating licences, and action will be taken against them.
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกถือว่าละเมิดข้อกำหนดของใบอนุญาตดำเนินการ และจะมีการดำเนินการกับพวกเขา

Sunai said he feared the measures would be used against online reporters and critics who use social media to share political news and commentaries that do not flatter the government.
สุนัยกล่าวว่า เขากลัวว่ามาตรการดังกล่าวจะถูกนำมาใช้กับนักข่าวและนักวิจารณ์ออนไลน์ที่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแชร์ข่าวการเมืองและข้อคิดเห็นที่ไม่ยกยอรัฐบาล

The measures come as Thailand struggles to contain a worsening Covid outbreak that has overwhelmed hospitals and caused economic misery.
มาตรการดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประเทศไทยกำลังดิ้นรนเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่เลวร้ายลง ซึ่งล้นโรงพยาบาลและก่อให้เกิดความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ

The government has faced particular criticism over its delayed vaccination campaign: roughly 5% of the population is fully vaccinated. Online, images have circulated of people dying on the street, fuelling public anger towards the government.
รัฐบาลได้เผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะในเรื่องแผนการฉีดวัคซีนล่าช้า โดยมีประมาณ 5% ของประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว และมีภาพของผู้คนที่เสียชีวิตบนท้องถนนเผยแพร่เวียนอยู่บนโลกออนไลน์ ทำให้ประชาชนเกิดความโกรธเคืองต่อรัฐบาล

Officials have warned the public over publishing such images, and cracked down on celebrities who criticised the government’s response.
เจ้าหน้าที่ได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพดังกล่าว และปราบปรามคนดังที่วิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของรัฐบาล

Tipanan Sirichana, of the Office of the prime minister’s secretariat, said on Thursday that citizens who violated the emergency decree or the nation’s computer crimes act while commenting on the Covid situation could face fines or jail.
ทิพานันท์ ศิริชานา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีเรื่องพลเมืองที่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทำอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของประเทศ ในขณะที่การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 อาจต้องถูกปรับหรือจำคุก

People should check the source of social media images before sharing them, she said, adding: “You may become involved with the distribution of distorted information which creates chaos and discourages people who are working.”
ผู้คนควรตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพในสื่อสังคมออนไลน์ก่อนที่จะเผยแพร่ภาพเหล่านั้น, เธอกล่าวเสริมว่า “คุณอาจกลายเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน ซึ่งสร้างความวุ่นวายและทำให้ผู้ที่กำลังทำงานอยู่เสียกำลังใจ”

Deputy police spokesman Colonel Kissana Phathanacharoen said that while “quite a few” images shared online had shown Covid victims who have died on the streets, there were also “many [instances of] distorted information out there”. One image circulated online was of a drunk person, he said.
พ.ต.อ. กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกตำรวจ กล่าวว่า แม้จะมีภาพของผู้เสียชีวิตจากโควิดบนท้องถนน"ค่อนข้างน้อย" ที่เผยแพร่ทางออนไลน์ แต่ก็มีหลาย "[ตัวอย่าง] ข้อมูลที่บิดเบือนอยู่ด้วย" มีภาพหนึ่งที่เผยแพร่เวียนอยู่บนออนไลน์เป็นคนเมา, เขากล่าว

“Authorities have been working around the clock with the ministry of digital economy and society to crack down on those who have malicious intent,” he added.
“เจ้าหน้าที่ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมตลอดเวลา เพื่อปราบปรามผู้ที่มีเจตนาร้าย” เขากล่าวเสริม

He said the emergency measure would not be used to target truthful reporting. “If you share real information, but that information causes chaos to society, that’s absolutely fine,” Kissana said.
เขากล่าวว่ามาตรการฉุกเฉินจะไม่ถูกนำมาใช้กับรายงานที่เป็นความจริง “ถ้าคุณแชร์ข้อมูลจริง แต่ข้อมูลนั้นทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคม ก็ไม่เป็นไร”, กฤษณะ กล่าว

Over recent weeks, officials have targeted online influencers and celebrities who have criticised their handling of the country’s worsening outbreak.
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้มีอิทธิพลทางออนไลน์ และคนดังที่วิพากษ์วิจารณ์การรับมือกับการระบาดที่เลวร้ายลงในประเทศ

The teenage rapper Danupa Khanatheerakul, known as Milli, paid 2,000 baht (£44) after she was accused of defaming the prime minister, Prayuth Chan-ocha, when criticising the government response.
แร็ปเปอร์วัยรุ่น ดนุภา คณาธีรกุล หรือที่รู้จักในชื่อ มิลลิ ได้จ่ายเงิน 2,000 บาท (44 ปอนด์) หลังจากที่เธอถูกกล่าวหาว่าใส่ร้ายนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของรัฐบาล

Yutthalert Sippaphak, a prominent film director, is also reportedly facing a complaint, while Miss Grand Thailand 2020, Patcharporn Chantharapradit, said she had received a police summons.
มีรายงานว่า ยุทธเลิศ สิปปะภาคย์ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังก็กำลังเจอกับการฟ้องร้องด้วย ขณะที่นางสาวพัชรพร จันทรประดิษฐ์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2020 กล่าวว่า เธอได้รับหมายเรียกจากตำรวจแล้ว

On Friday, 17,345 cases of Covid-19 were reported, with 117 deaths. The country’s total fatalities have risen to 4,679, up from fewer than 100 deaths just four months ago.
เมื่อวันศุกร์ มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 17,345 ราย เสียชีวิต 117 ราย จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 4,679 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากผู้เสียชีวิตน้อยกว่า 100 รายเพียงเมื่อ 4 เดือนก่อนนี้เอง

The latest wave has been driven by the more infectious Delta variant, and exacerbated by the delayed vaccination programme.
คลื่นลูกล่าสุดได้รับแรงผลักดันจากไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าที่ทำให้ติดเชื้อได้มากขึ้น และถูกทำให้รุนแรงขึ้นจากแผนการฉีดวัคซีนที่ล่าช้า

คำศัพท์ข่าว
- accuracy (n) = ความถูกต้อง
- comply (v) = ปฏิบัติตาม, ยินยอมปฏิบัติตาม
- condemn (v) = ตำหนิ, ประณาม, วิจารณ์อย่างแรง
- contain (v) = ควบคุม, จำกัดบริเวณ
- Covid situation = สถานการณ์โควิด, สถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด
- credibility (n) = ความน่าเชื่อถือ
- credibility crisis = วิกฤตความน่าเชื่อถือ, สถานการณ์เสื่อมศรัทธา
- deem (v) = ลงความเห็นว่า, มองว่า, รู้สึกว่า, ถือว่า
- disastrous (adj) = ภัยพิบัติ, ความหายนะ
- discourage = ทำให้ท้อแท้, ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ไม่อยาก (ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
- distorted (adj) = ผิดเพี้ยน, บิดเบี้ยว
- emergency decree = ประกาศภาวะฉุกเฉิน (สถานการณ์ที่รัฐบาลใช้อำนาจพิเศษ และสิทธิของประชาชนมักถูกจำกัด)
- forbid = ห้าม, ประกาศห้าม (ระบุว่าสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎกฎหมายหรือประเพณี)
- gag (v) = ปิดปาก, อุดปาก
- individual’s IP address = หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ของผู้ใช้อินเตอร์(สามารถระบุถึงเจ้าของเครื่องได้)
- internet service provider = ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- misery (n) ความทุกข์ยาก, ความลำบาก
- mounting (adj) = ที่เพิ่มขึ้น
- negative news report = การรายงานข่าวเชิงลบ
- outlaw (v) = ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย, ห้ามมี/ ห้ามทำ(เพราะผิดกฏหมาย)
- realise (v) = ตระหนัก, รับรู้, รู้ตัว
- serious blow = เหตุการณ์เลวร้าย, ผลเสียร้ายแรง
- stability (n) = ความมั่นคง, ความสเถียร
- wave (n) = คลื่น, สิ่งที่กระทบ (มักใช้ในความหมายในเชิงลบ กระทบ, กระแทก, สถานการณ์เลวร้าย)
- หลี่แช
"เสียงที่เริ่มดัง"

- Twitter.com
แท็กดังกระแสในโลกออนไลน์ #ม็อบ1สิงหา #ไล่ประยุทธ์ #WhatsHappeningInThailand

- Hein Naing Soe
Motorists are assembling today at Victory Monument to call for Gen

- Erich Parpart
Some photos from the #CarMob at Ratchaprasong today.

- Prachatai English
The #Carmob protest at Bangkok is taking place with a purpose to have the PM resign


แหล่งข่าว : อัลจาซีราห์
Cyclone Tauktae: Indian states put on alert ahead of storm
พายุไซโคลน Tauktae: รัฐอินเดียแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดพายุ

At least four people dead in torrential rain and winds as India’s west coast braces for a powerful cyclone, officials said. เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสี่รายท่ามกลางสายฝนและลมแรงเนื่องจากชายฝั่งตะวันตกของอินเดียต้องเผชิญกับพายุไซโคลนที่รุนแรง

At least four people have died in torrential rain and winds as coronavirus-hit India braces for a powerful cyclone, officials said on Sunday, with tens of thousands set to be evacuated from their homes.
เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 รายท่ามกลางสายฝนและลมแรงเนื่องจากไวรัสโคโรนาที่ได้รับผลกระทบจากอินเดียทำให้เกิดพายุไซโคลนที่รุนแรงเจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันอาทิตย์โดยมีผู้อพยพหลายหมื่นคนออกจากบ้าน

Cyclone Tauktae – India’s first major tropical storm this season – is moving northwards in parallel with the country’s western coast, bringing heavy rains, thunderstorms and strong winds to several states, the meteorological department said.
พายุไซโคลน Tauktae ซึ่งเป็นพายุโซนร้อนลูกแรกของอินเดียในฤดูกาลนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือขนานกับชายฝั่งตะวันตกของประเทศทำให้เกิดฝนตกหนักพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงไปยังหลายรัฐ

The Indian Meteorological Department (IMD) issued an “orange alert” for the western state of Maharashtra which is likely to face heavy rainfall.
กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (IMD) ได้ออก "เตือนภัยสีส้ม" สำหรับรัฐทางตะวันตกของรัฐมหาราษฏระซึ่งมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับฝนตกหนัก

It is expected to make land in coastal Gujarat as early as Monday night, bringing wind speeds of approximately 150-160km/h (93-99 mph), the weather bureau added.
สำนักพยากรณ์อากาศระบุว่าจะขึ้นฝั่งในชายฝั่งรัฐคุชราตเร็วที่สุดในคืนวันจันทร์โดยมีความเร็วลมประมาณ 150-160 กม. / ชม. (93-99 ไมล์ต่อชั่วโมง)

Four people died on Saturday as torrential rain and winds battered Karnataka state, the disaster management authority said on Sunday.
มีผู้เสียชีวิต 4 รายเมื่อวันเสาร์เนื่องจากฝนตกหนักและลมพัดกระหน่ำรัฐกรณาฏกะ หน่วยงานจัดการภัยพิบัติกล่าวเมื่อวันอาทิตย์

Several towns and villages were flooded and properties damaged, officials added.
เมืองและหมู่บ้านหลายแห่งถูกน้ำท่วมและทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่กล่าวเสริม

Two others were reported dead and 23 fishermen were feared missing in the neighbouring state of Kerala, local media said.
สื่อท้องถิ่นระบุอีกสองคนเสียชีวิตและชาวประมง 23 คนกลัวว่าจะสูญหายในรัฐเกรละที่อยู่ใกล้เคียง

Up to 75,000 people are set to be evacuated from coastal districts in Gujarat, where a COVID-19 vaccination rollout will be suspended on Monday and Tuesday, officials told AFP.
เจ้าหน้าที่บอกกับเอเอฟพีมากถึง 75,000 คนที่จะอพยพออกจากเขตชายฝั่งในรัฐคุชราต ซึ่งจะระงับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในวันจันทร์และวันอังคาร

COVID hospitals in the affected districts were also backing up their power supply, local district development officer Varunkumar Baranwal told AFP.
โรงพยาบาลโควิดในเขตที่ได้รับผลกระทบกำลังสำรองแหล่งจ่ายไฟด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาเขตท้องถิ่น Varunkumar Baranwal กล่าวกับ AFP

Oxygen and power supply to hospitals in the state would be uninterrupted, Maharashtra said, while hundreds of COVID patients will be moved from field hospitals.
รัฐมหาราษฏระกล่าวว่า ออกซิเจนและแหล่งจ่ายไฟให้กับโรงพยาบาลยังคงใช้งานได้ ในขณะที่ผู้ป่วยโควิดหลายร้อยคนจะถูกเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลภาคสนาม

India is already battling a deadly wave of infections that has pushed its healthcare system to breaking point, leading to severe shortages of hospital beds, oxygen and medicines.
อินเดียกำลังต่อสู้กับคลื่นมรณะของการติดเชื้อ ที่ผลักดันระบบการดูแลสุขภาพไปสู่จุดแตกหัก ซึ่งนำไปสู่การขาดแคลนเตียงในโรงพยาบาล, ออกซิเจนและยาอย่างรุนแรง

The vast nation of 1.3 billion people reported just over 311,170 new infections on Sunday, taking the total tally to nearly 24.7 million.
ประเทศที่กว้างใหญ่ถึง 1.3 พันล้านคนรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 311,170 คนในวันอาทิตย์ซึ่งคิดเป็นเกือบ 24.7 ล้านคน

The death toll rose to more than 270,000 after 4,077 deaths were officially recorded over the past 24 hours.
ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 270,000 คนหลังจากมีผู้เสียชีวิต 4,077 รายได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Experts say the actual toll could be significantly higher.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าจำนวนผู้เคราะห์ร้ายจริงอาจสูงกว่านี้มาก

Last May, more than 110 people died after the “super cyclone” Amphan ravaged eastern India and Bangladesh, flattening villages, destroying farms and leaving millions without electricity.
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 110 คนหลังจาก "ซูเปอร์ไซโคลน" อัมพันทำลายล้างอินเดียตะวันออกและบังกลาเทศหมู่บ้านที่ราบเรียบทำลายฟาร์มและปล่อยให้หลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้

คำศัพท์ข่าว
- bureau = สำนักงาน(ของรัฐบาล)
- electricity = ไฟฟ้า
- field hospital = โรงพยาบาลภาคสนาม
- meteorological (adj) = เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา
- officially (adv) = อย่างเป็นทางการ
- rollout = เปิดตัว, เปิดตัวสินค้า, แผ่ออก
- severe (adj) = รุนแรง, สาหัส
- shortage (n) = ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ
- toll = จำนวนผู้เคราะห์ร้าย (บาดเจ็บ,เสียชีวิต,ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ)
- torrential (adj) = ซึ่งเทกระหน่ำลงมา, ไหลเชี่ยว, เชี่ยวกราก (น้ำ, ฝน)
- uninterrupted (adj) = ไม่ขาดตอน, ต่อเนื่อง, ไม่ขาดสายแหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
A link between Covid-19 vaccination and a cardiac illness may be getting clearer
ความเชื่อมโยงระหว่างการฉีดวัคซีน Covid-19 กับความผิดปกติของหัวใจอาจจะกำลังชัดเจนขึ้น

Vaccine advisers to the US Centers for Disease Control and Prevention say there has been a higher-than-expected number of cases of a heart ailment among young people, most often males, who've recently received their second doses of the Pfizer and Moderna Covid-19 vaccines.
ที่ปรึกษาด้านวัคซีนของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯกล่าวว่า พบผู้มีความผิดปกติเล็กน้อยของหัวใจจำนวนมากเกินคาดในหมู่คนหนุ่มสาว โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่เพิ่งได้รับวัคซีนโควิด-19ของไฟเซอร์และโมเดอร์นาโดสที่สอง

The CDC says the reports of the ailment are "rare" and that "most patients who received care responded well to medicine and rest and quickly felt better."
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสรัฐฯ(CDC)กล่าวว่า มีรายงานรื่องความเจ็บป่วยเล็กน้อยนี้ "น้อยมาก" และ "ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับการดูแลตอบสนองต่อยาและการพักผ่อนได้ดี และรู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็ว"

The advisers' statement, posted June 1 on the CDC website, strikes a different note from their statement about two weeks earlier, which said that the rates of myocarditis -- inflammation of the heart muscle -- were not higher among vaccinated people than among unvaccinated people. 
คำแถลงของที่ปรึกษาซึ่งโพสต์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนบนเว็บไซต์ของ CDC ลงข้อความที่แตกต่างไปจากคำแถลงของพวกเขาเมื่อประมาณสองสัปดาห์ก่อน ที่กล่าวว่าอัตราการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งหมายถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจในกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนไม่ได้สูงกว่าในกลุ่มคนที่ไม่ได้รับวัคซีน

The new report comes as the Israeli Ministry of Health finds a "likelihood of a link" between the second dose of the Covid-19 vaccine and myocarditis, most commonly among males ages 16 to 30.
รายงานฉบับใหม่มีขึ้นในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลพบ "ความเป็นไปได้ที่จะมีความเชื่อมโยง" ระหว่างวัคซีนโควิด-19 โดสที่สองกับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งโดยมากพบในเพศชายอายุ 16 ถึง 30 ปี

The June 1 report by a work group of the CDC's Advisory Committee on Immunization Practices states that within 30 days of receiving the second dose of either Pfizer or Moderna vaccines, "there was a higher number of observed than expected myocarditis/pericarditis cases in 16-24-year-olds."
รายงานเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนโดยคณะทำงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาของ CDC เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการสร้างภูมิคุ้มกันระบุว่าภายใน 30 วันหลังจากได้รับวัคซีนไฟเซอร์หรือวัคซีนโมเดอร์นาครั้งที่ 2 "มีจำนวนการสังเกตพบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบในกลุ่มอายุ 16-24 ปี"มากกว่าที่คาดไว้

This outside group of experts, many of them physicians at academic medical centers, advises the CDC, but doesn't represent the agency itself.
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกกลุ่มนี้ ซึ่งหลายคนเป็นแพทย์ประจำศูนย์การแพทย์ ที่ให้คำแนะนำแก่ CDCแต่ไม่ได้แสดงออกในฐานะตัวแทนของศูนย์

The CDC has not said if the number of cases of the heart ailments is higher than expected.
CDC ไม่ได้กล่าวว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยเล็กน้อยเกี่ยวกับหัวใจเกินกว่าที่คาดไว้หรือไม่

The CDC says on its website that benefits of Covid-19 vaccination outweigh the known and potential risks "including the risk of myocarditis or pericarditis," which is swelling of the tissue around the heart.
CDC กล่าวในเว็บไซต์ว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีน โควิด-19 มีมากกว่าความเสี่ยงที่ทราบและอาจเกิดขึ้นได้ "รวมถึงความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ" ซึ่งเป็นการบวมของเนื้อเยื่อรอบหัวใจ

The agency says it is "actively monitoring these reports, by reviewing data and medical records, to learn more about what happened and to see if there is any relationship to COVID-19 vaccination."
หน่วยงานกล่าวว่า "กำลังติดตามรายงานเหล่านี้อย่างจริงจัง โดยการทบทวนข้อมูลและบันทึกทางการแพทย์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและดูว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

The cases occurred mostly among male adolescents and young adults age 16 years or older, typically within several days after vaccination and more often after getting the second shot than after the first, according to the CDC.
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในหมู่วัยรุ่นชายและเยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยทั่วไปแล้วเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันหลังการฉีดวัคซีนและพบได้บ่อยขึ้นหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 มากกว่าการฉีดวัคซีนครั้งแรกตามรายงานของ CDC

The agency advises people to be on the lookout for certain symptoms following Covid-19 vaccination, such as chest pain, shortness of breath and heart palpitations.
หน่วยงานแนะประชาชนเฝ้าระวังอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เช่น เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ใจสั่น

The myocarditis assessments come at a time when the Biden administration has been encouraging young people to get vaccinated to protect themselves and others.
การประเมินโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฝ่ายบริหารของไบเดนได้สนับสนุนให้คนหนุ่มสาวรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น

"For young people who may think this doesn't affect you, listen up, please: This virus, even a mild case, can be with you for months.
“สำหรับคนหนุ่มสาวที่อาจคิดว่าสิ่งนี้ไม่มีผลต่อคุณ โปรดฟัง ได้โปรด ไวรัสนี้ แม้เพียงรายที่มีอาการเล็กน้อย ก็อาจอยู่กับคุณได้นานหลายเดือน

It will impact on your social life. It could have long-term implications for your health that we don't even know about yet or fully understand yet," President Joe Biden said at a White House briefing June 2, urging young people to get vaccinated for themselves and "to protect those more vulnerable than you: your friends, your family, your community."
มันจะส่งผลต่อชีวิตทางสังคมของคุณ อาจส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพของคุณ โดยที่เรายังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้, ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าวในการบรรยายสรุปของทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ในการกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวรับการฉีดวัคซีนสำหรับตนเองและ “เพื่อปกป้องผู้คนที่มีความเสี่ยงกว่าคุณ เพื่อนของคุณ ครอบครัว ชุมชนของคุณ"

xxx
There's concern the President's effort could be hindered by parental worries over the risk of myocarditis following vaccination.
มีความกังวลว่าความพยายามของประธานาธิบดีอาจถูกขัดขวางโดยความกังวลของผู้ปกครองเกี่ยวกับความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายหลังจากฉีดวัคซีน

Medical groups, such as the American Academy of Pediatrics and the American Heart Association say even if there is a very small risk of getting myocarditis after vaccination, it is heavily outweighed by the risk of complications from Covid-19.
กลุ่มแพทย์ เช่น American Academy of Pediatrics และ American Heart Association กล่าวว่า แม้ว่าจะมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหลังการฉีดวัคซีน แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโควิด-19 น้อยมาก

"Young people need to be protected, and they also need to not be a reservoir for the virus," said Dr. Nelson Michael, director of the Center for Infectious Diseases Research at the Walter Reed Army Institute of Research, noting that his son and daughter, who are in their 20s, were vaccinated against Covid-19.
ดร.เนลสัน ไมเคิล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อแห่งสถาบันวิจัยกองทัพวอลเตอร์ รีด กล่าวว่า “เยาวชนจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง และพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งกักเก็บไวรัสด้วย” กล่าวโดยสังเกตว่าลูกชายของเขาและ ลูกสาวที่อายุ 20 ปีได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

The CDC has reached out directly to state health departments and medical societies, such as the American Academy of Pediatrics and other groups about the myocarditis reports.
CDC ได้ติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐและสมาคมการแพทย์ เช่น American Academy of Pediatrics และกลุ่มอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

The agency has also issued several statements on its website in the past few weeks about myocarditis following the two mRNA vaccines, Pfizer and Moderna, including one for physicians and one for the public.
หน่วยงานยังได้ออกแถลงการณ์หลายฉบับบนเว็บไซต์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหลังจากวัคซีน mRNA สองชนิด ได้แก่ ไฟเซอร์และโมเดอร์นารวมถึงหนึ่งรายการสำหรับแพทย์และอีกรายการสำหรับสาธารณะ


Aside from these pages, CDC officials have not directly communicated to the public about any possible risk of myocarditis with the vaccines. CDC declined CNN's request to speak with an expert, instead issuing a statement by a spokesman.
นอกเหนือจากหน้าเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ CDC ยังไม่ได้สื่อสารโดยตรงกับสาธารณชนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากวัคซีนป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจตาย CDC ปฏิเสธคำขอของ CNN ที่จะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ แทนที่จะออกแถลงการณ์โดยโฆษก

"In early May, CDC first received reports from these systems about cases of myocarditis and pericarditis being reported in the United States after mRNA COVID-19 vaccination," according to the statement by agency spokesman Jason McDonald. "Given the risk of COVID-19 infection in adolescents, CDC continues to strongly recommend that adolescents age 12 to 17 get vaccinated."
“ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม CDC ได้รับรายงานจากระบบเหล่านี้เป็นครั้งแรกเกี่ยวกับกรณีของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่ได้รับรายงานในสหรัฐอเมริกาหลังการฉีดวัคซีน mRNA COVID-19” ตามคำแถลงของโฆษกหน่วยงาน Jason McDonald "ด้วยความเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID-19 ในวัยรุ่น CDC ยังคงแนะนำอย่างยิ่งให้วัยรุ่นอายุ 12 ถึง 17 ปีได้รับการฉีดวัคซีน"

Jerica Pitts, a spokeswoman for Pfizer, said the company is aware of the myocarditis reports, and that "a causal link to the vaccine has not been established" and that "with a vast number of people vaccinated to date, the benefit risk profile of our vaccine remains positive."
Jerica Pitts โฆษกหญิงของ Pfizer กล่าวว่าบริษัททราบถึงรายงานเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และ "ยังไม่มีการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุกับวัคซีน" และนั่น "ด้วยผู้คนจำนวนมากที่ได้รับการฉีดวัคซีนจนถึงปัจจุบัน ความเสี่ยงด้านประโยชน์ของวัคซีนของเรายังคงมี"

A Moderna spokesman did not respond to a request for comment to this story.
โฆษกของ Moderna ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในเรื่องนี้

Link or no link?
เชื่อมโยงกันหรือไม่

The increase in myocarditis cases could be, at least in part, because the CDC and the American Academy of Pediatricians prompted doctors to be watchful for such cases.
การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อย่างน้อยก็ส่วนหนึ่ง เนื่องจาก CDC และ American Academy of Pediatricians กระตุ้นให้แพทย์ระมัดระวังกรณีดังกล่าว

But a source familiar with the situation told CNN it's appearing more and more likely that there is a real link between the vaccine and the cases.
แต่แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับสถานการณ์ดังกล่าวบอกกับ CNN ว่ามีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีนกับกรณีต่างๆ

"It looks like this is a biological phenomenon rather than a chance event," the source said. "It looks to be a pattern and not just random."
"ดูเหมือนว่านี่เป็นปรากฏการณ์ทางชีววิทยามากกว่าเหตุการณ์ที่บังเอิญ" แหล่งข่าวกล่าว “มันดูเป็นลวดลาย ไม่ใช่แค่สุ่ม”

"They're not sure yet whether there is a causal association, but they're keeping a close eye on this," the source said. "They're open to the notion that this may be a causal situation, but the case is not conclusive yet, and it's certainly not enough to change their recommendations -- they will continue to recommend very clearly that everyone over age 12 should get the vaccine."
“พวกเขายังไม่แน่ใจว่ามีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหรือไม่ แต่พวกเขากำลังจับตาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด” แหล่งข่าวกล่าว “พวกเขาเปิดกว้างสำหรับความคิดที่ว่านี่อาจเป็นสถานการณ์เชิงสาเหตุ แต่คดียังไม่เป็นที่ยุติ และแน่นอนว่ายังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนคำแนะนำของพวกเขา พวกเขาจะยังคงแนะนำอย่างชัดเจนต่อไปว่าทุกคนที่อายุเกิน 12 ปีควรได้รับ วัคซีน."

Myocarditis documented early in vaccine rollout
กล้ามเนื้อหัวใจตายได้รับการบันทึกไว้ในช่วงต้นของการเปิดตัววัคซีน

In February, Israeli physicians reported the case of a 19-year-old man hospitalized with myocarditis five days after receiving his second dose of the coronavirus vaccine.
ในเดือนกุมภาพันธ์ แพทย์ชาวอิสราเอลรายงานกรณีของชายอายุ 19 ปีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (myocarditis) ห้าวันหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสเข็มที่ 2

The Jerusalem Post first reported the case, and the details of the article were confirmed to CNN by Natan Applebaum, chief executive officer of Terem, a chain of Israeli emergency clinics, where the man received care.
หนังสือพิมพ์เยรูซาเลมโพสต์รายงานกรณีดังกล่าวเป็นครั้งแรก และรายละเอียดของบทความได้รับการยืนยันต่อ CNN โดย Natan Applebaum ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Terem กลุ่มคลินิกฉุกเฉินของอิสราเอล ซึ่งชายคนนั้นได้รับการดูแล

In March, the US Department of Defense started to receive reports of myocarditis among vaccinated military health patients, according to Military.com.
ในเดือนมีนาคม กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เริ่มได้รับรายงานเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายในผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนทางทหาร ตามรายงานของ Military.com

As of June 9, the department has identified approximately 30 cases of myocarditis among the more than 3.6 million doses administered, according to department spokeswoman Lisa Lawrence.
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน แผนกได้ระบุผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายประมาณ 30 รายจากจำนวนที่ได้รับยามากกว่า 3.6 ล้านโดส โฆษกหญิงของ Lisa Lawrence กล่าว

In April, Spanish doctors published a report in a medical journal of a case of myocarditis in a 39-year-old physician with underlying health problems following his second dose of a Covid-19 vaccine.
ในเดือนเมษายน แพทย์ชาวสเปนตีพิมพ์รายงานในวารสารทางการแพทย์เกี่ยวกับกรณีของกล้ามเนื้อหัวใจตายในแพทย์อายุ 39 ปีที่มีปัญหาสุขภาพพื้นฐานหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งที่ 2

In the US, 'relatively few reports' of myocarditis following vaccination
ในสหรัฐอเมริกา 'รายงานค่อนข้างน้อย' ของกล้ามเนื้อหัวใจตายหลังการฉีดวัคซีน

In the United States, if anything goes wrong after vaccination -- any vaccination, not just against Covid-19 -- doctors and patients are encouraged to report it to the Vaccine Adverse Event Reporting System, a database managed by the CDC and the US Food and Drug Administration.
ในสหรัฐอเมริกา หากมีสิ่งใดผิดพลาดหลังจากฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนใดๆ ไม่ใช่แค่กับ Covid-19 แพทย์และผู้ป่วยควรรายงานไปที่ Vaccine Adverse Event Reporting System ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่จัดการโดย CDC และ US Food และสำนักงานคณะกรรมการยา

Once problems are reported, the next step is to assess whether they occurred by chance or if the vaccine is a possible cause.
เมื่อมีการรายงานปัญหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินว่าปัญหาเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือว่าวัคซีนเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้หรือไม่


First, experts have to look at the reports one by one to see what happened to the patient; reports of a particular illness might turn out to be something else or perhaps nothing at all.
ขั้นแรก ผู้เชี่ยวชาญต้องดูรายงานทีละฉบับเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วย รายงานการเจ็บป่วยบางอย่างอาจกลายเป็นอย่างอื่นหรืออาจไม่มีอะไรเลย

Then biostatisticians and epidemiologists have to determine whether the illnesses are linked to the vaccine or just a coincidence.
จากนั้นนักชีวสถิติและนักระบาดวิทยาต้องพิจารณาว่าความเจ็บป่วยนั้นเชื่อมโยงกับวัคซีนหรือแค่เรื่องบังเอิญ ในการทำเช่นนี้

To do this, they compare how often the adverse event happened to people following Covid-19 vaccination versus unvaccinated people around the same age.
พวกเขาเปรียบเทียบความถี่ที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับคนที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 กับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนในวัยเดียวกัน

On May 20 a group of CDC vaccine advisers posted a report on the CDC website that there had been "relatively few reports" of myocarditis after vaccination.
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม กลุ่มที่ปรึกษาด้านวัคซีนของ CDC ได้โพสต์รายงานบนเว็บไซต์ของ CDC ว่ามี "รายงานค่อนข้างน้อย" เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหลังจากฉีดวัคซีน

In that May report, the CDC advisers wrote that the "rates of myocarditis reports in the window following COVID-19 [with Moderna and Pfizer] have not differed from expected baseline rates," indicating that the number of reports was not higher than what would be expected among unvaccinated people.
ในรายงานเดือนพฤษภาคมนั้น ที่ปรึกษาของ CDC เขียนว่า "อัตรารายงานโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายในหน้าต่างหลัง COVID-19 [กับ Moderna และ Pfizer] ไม่แตกต่างจากอัตราพื้นฐานที่คาดการณ์ไว้" ซึ่งบ่งชี้ว่าจำนวนรายงานไม่สูงกว่าที่ควร เป็นที่คาดหวังในหมู่คนที่ไม่ได้รับวัคซีน

The advisers continued to direct doctors to report cases of myocarditis following coronavirus vaccination.
ที่ปรึกษายังคงสั่งการให้แพทย์รายงานกรณีของกล้ามเนื้อหัวใจตายหลังจากฉีดวัคซีน coronavirus

It's not clear what changed by June 1, when the CDC advisers reported that myocarditis cases following vaccination in the 16-to-24 age group were higher than expected.
ยังไม่ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในวันที่ 1 มิถุนายน เมื่อที่ปรึกษา CDC รายงานว่ากรณีของกล้ามเนื้อหัวใจตายหลังการฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุ 16 ถึง 24 ปีสูงกว่าที่คาดไว้

Another CDC system, the Vaccine Safety Datalink, uses health information from nine US medical centers' reports to monitor vaccine safety and conduct studies about rare and serious adverse event after immunization.
ระบบ CDC อีกระบบหนึ่งคือ Vaccine Safety Datalink ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพจากรายงานของศูนย์การแพทย์ 9 แห่งของสหรัฐฯ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของวัคซีนและดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่หายากและร้ายแรงหลังการให้วัคซีน

This system did not find that recently vaccinated people were more likely to get myocarditis, but "analyses suggest that these data need to be carefully followed as more persons in younger age groups are vaccinated," according to the vaccine advisers' report.
ระบบนี้ไม่พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนเมื่อเร็วๆ นี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายมากขึ้น แต่ "การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่างรอบคอบเนื่องจากมีผู้ฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุน้อยกว่า" ตามรายงานของที่ปรึกษาวัคซีน

Review of seven healthy teens with myocarditis after Covid-19 vaccination
รีวิวเจ็ดวัยรุ่นสุขภาพดี กับกล้ามเนื้อหัวใจตายหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

A commentary published last week in the medical journal Pediatrics reviewed a published account of seven cases of myocarditis in teen males following Covid-19 vaccination.
บทวิจารณ์ที่ตีพิมพ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวารสารทางการแพทย์ Pediatrics ได้ทบทวนบัญชีที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย 7 รายในวัยรุ่นชายหลังการฉีดวัคซีน Covid-19

The authors concluded that "there are some concerns regarding this case series that might suggest a causal relationship" between the vaccine and myocarditis.
ผู้เขียนสรุปว่า "มีข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับชุดกรณีนี้ที่อาจบ่งบอกถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ" ระหว่างวัคซีนกับกล้ามเนื้อหัวใจตาย

"There are some suggestions [the link] may be real, but it's not definitive yet," Dr. Sean O'Leary, a co-author of the commentary, told CNN.
"มีข้อเสนอแนะบางอย่าง [ลิงก์] อาจเป็นเรื่องจริง แต่ก็ยังไม่แน่ชัด" ดร. ฌอนโอเลียรีผู้เขียนร่วมของคำอธิบายกล่าวกับซีเอ็นเอ็น

O'Leary, a pediatric infectious disease specialist at University of Colorado Medicine and Dr. Yvonne Maldonado, a pediatric infectious disease specialist at Stanford Medicine, wrote that there were several reasons there could be a link.
O'Leary ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็กที่ University of Colorado Medicine และ Dr. Yvonne Maldonado ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็กที่ Stanford Medicine เขียนว่ามีเหตุผลหลายประการที่อาจมีความเชื่อมโยง

The seven cases, which occurred at five medical centers among otherwise healthy males ages 14 to 19, had certain features in common.
ผู้ป่วยทั้ง 7 ราย ซึ่งเกิดขึ้นที่ศูนย์การแพทย์ 5 แห่งในหมู่ผู้ชายที่มีสุขภาพดีอายุ 14 ถึง 19 ปี มีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน

All of the patients developed symptoms within four days after receiving the second dose of Pfizer's Covid-19 vaccine.
ผู้ป่วยทุกรายมีอาการภายในสี่วันหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ของไฟเซอร์

"The consistent timing of symptoms in these seven cases after the second vaccination suggests a uniform biological process," O'Leary and Maldonado wrote.
O'Leary และ Maldonado เขียนว่า "ระยะเวลาที่สม่ำเสมอของอาการในเจ็ดกรณีนี้หลังจากการฉีดวัคซีนครั้งที่สองชี้ให้เห็นถึงกระบวนการทางชีววิทยาที่สม่ำเสมอ"

The patients had chest pain and five of them had fevers. They were hospitalized for between two and six days and their illnesses were "mild," responding "rapidly" to medications.
ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกและมีไข้ 5 ราย พวกเขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาระหว่างสองถึงหกวันและอาการป่วยของพวกเขา "ไม่รุนแรง" ตอบสนองต่อยา "อย่างรวดเร็ว"

"While the authors are quick to point out that a causal relationship between vaccination and myocarditis has not been established, the temporal association of these cases with vaccination as well as the striking similarity in the clinical and laboratory presentations raise the possibility for such a relationship," O'Leary and Maldonado wrote.
"ในขณะที่ผู้เขียนชี้ให้เห็นอย่างรวดเร็วว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการฉีดวัคซีนกับกล้ามเนื้อหัวใจตายยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้น แต่ความสัมพันธ์ชั่วคราวของกรณีเหล่านี้กับการฉีดวัคซีนรวมถึงความคล้ายคลึงกันที่โดดเด่นในการนำเสนอทางคลินิกและห้องปฏิบัติการช่วยเพิ่มความเป็นไปได้สำหรับความสัมพันธ์ดังกล่าว O'Leary และ Maldonado เขียน

They added that "a causal association, if it exists, is likely extraordinarily rare."
พวกเขาเสริมว่า "ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หากมี มีแนวโน้มว่าจะหายากเป็นพิเศษ"

While the cause of a patient's myocarditis is often never identified, when it is known, an infection is often the culprit. O'Leary and Maldonado wrote that a thorough diagnostic workups on the seven patients failed to find an infectious cause, and they also noted the "dearth" this year of common respiratory viruses known to cause the heart condition.
แม้ว่าสาเหตุของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดของผู้ป่วยมักไม่ได้รับการระบุ แต่เมื่อทราบแล้ว การติดเชื้อมักเป็นตัวการ O'Leary และ Maldonado เขียนว่าการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดในผู้ป่วยทั้ง 7 รายไม่พบสาเหตุการติดเชื้อ และพวกเขายังระบุถึง "การตาย" ของไวรัสระบบทางเดินหายใจทั่วไปที่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจในปีนี้

Myocarditis statistics from Israel
สถิติโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากอิสราเอล

The Israeli Ministry of Health has released the most detailed analysis yet of cases of myocarditis following Pfizer vaccination.
กระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลได้เปิดเผยการวิเคราะห์ที่มีรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับกรณีของ myocarditis หลังการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

In a June 2 statement to the press, the ministry reported 27 cases of myocarditis following the first dose of the vaccine out of 5.4 million vaccine recipients, and 121 cases after the second dose out of about 5 million vaccine recipients.
ในคำแถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน กระทรวงรายงานว่ามีผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย 27 รายหลังจากฉีดวัคซีนครั้งแรกจากผู้รับวัคซีน 5.4 ล้านคน และ 121 รายหลังจากได้รับวัคซีนครั้งที่ 2 จากผู้รับวัคซีนประมาณ 5 ล้านคน

"To date, the phenomenon has been reported mainly among young men, especially aged 16-19, usually after the second dose of the vaccine.
“จนถึงปัจจุบัน มีรายงานปรากฏการณ์นี้ในชายหนุ่มโดยเฉพาะอายุ 16-19 ปี โดยปกติแล้วหลังจากฉีดวัคซีนครั้งที่ 2

Most cases are hospitalized for up to 4 days only and 95% are defined as a mild illness," according to the statement. "There is a likelihood of a link between receiving a second dose of vaccine and the onset of myocarditis in young men aged 16-30, and the link is stronger in young people aged 16-19 relative to other ages.
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่เกิน 4 วันเท่านั้น และ 95% ระบุว่ามีอาการป่วยเล็กน้อย” ตามคำแถลง “มีความเป็นไปได้ที่จะมีความเชื่อมโยงระหว่างการได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 กับการเริ่มมีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจตายในชายหนุ่มอายุ 16-30 ปี และการเชื่อมโยงจะแข็งแกร่งขึ้นในคนหนุ่มสาวอายุ 16-19 ปี เมื่อเทียบกับวัยอื่นๆ

The relationship weakens with increasing age. In most cases, it is a mild illness that passes within a few days."
ความสัมพันธ์นั้นอ่อนลงตามการเพิ่มขึ้น อายุ ในกรณีส่วนใหญ่เป็นโรคเล็กน้อยที่หายไปภายในสองสามวัน"

The Israeli health officials did not specify how much more common myocarditis was among the vaccinated people compared with the rest of the population.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอิสราเอลไม่ได้ระบุว่าผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดบ่อยเพียงใดเมื่อเทียบกับประชากรที่เหลือ

The authors of the article about the US cases said that the incidence of myocarditis "is unknown and varies by season, geography, and age."
ผู้เขียนบทความเกี่ยวกับคดีในสหรัฐอเมริกากล่าวว่าอุบัติการณ์ของกล้ามเนื้อหัวใจตาย "ไม่เป็นที่รู้จักและแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ภูมิศาสตร์ และอายุ"

After a "lengthy discussion," Israeli health experts decided on June 1 to allow vaccination of adolescents aged 12 to 15, noting that the risks of complications from Covid-19 are higher than the risk of receiving the vaccine.
หลังจากการ "หารือกันเป็นเวลานาน" ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของอิสราเอลได้ตัดสินใจในวันที่ 1 มิถุนายนที่จะอนุญาตให้ฉีดวัคซีนสำหรับวัยรุ่นอายุ 12 ถึง 15 ปี โดยสังเกตว่าความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากโควิด-19 นั้นสูงกว่าความเสี่ยงในการรับวัคซีน

Concerns of a 'kibosh' on vaccinations for teens
ความกังวลของ 'kibosh' ในการฉีดวัคซีนสำหรับวัยรุ่น

Less than a month after becoming eligible, nearly a quarter of adolescents in the US ages 12 to 15 have received at least one shot.
น้อยกว่าหนึ่งเดือนหลังจากมีคุณสมบัติเหมาะสม เกือบหนึ่งในสี่ของวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาอายุ 12 ถึง 15 ปีได้รับการฉีดอย่างน้อยหนึ่งครั้ง


But there's concern among public health experts that upon hearing of this possible myocarditis link, parents will be hesitant to take their children to be vaccinated.
แต่มีความกังวลในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขว่าเมื่อได้ยินถึงความเชื่อมโยงของกล้ามเนื้อหัวใจตาย ผู้ปกครองจะลังเลที่จะพาลูกไปฉีดวัคซีน

"This could put the kibosh on adolescent vaccination -- everyone is concerned about it," said the source who is familiar with the situation.
“สิ่งนี้อาจทำให้ kibosh ถูกฉีดวัคซีนในวัยรุ่น ทุกคนต่างก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้” แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับสถานการณ์กล่าว

There's an indication that parents have already become less enthusiastic about the vaccine.
มีข้อบ่งชี้ว่าผู้ปกครองมีความกระตือรือร้นน้อยลงเกี่ยวกับวัคซีนแล้ว

News that CDC was investigating the myocarditis reports first appeared in the general media on May 22, with publication of a story by the New York Times, followed by stories in other media outlets.
ข่าวที่ CDC กำลังตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายปรากฏครั้งแรกในสื่อทั่วไปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม โดยมีการตีพิมพ์เรื่องโดย New York Times ตามด้วยเรื่องราวในสื่ออื่นๆ

According to a CNN analysis of CDC data, Covid-19 vaccinations for adolescents 12 to 15 years old had been rising steadily since May 12, when the CDC gave the green light for shots for that age group, but then started to decline the day after the New York Times article appeared.
จากการวิเคราะห์ของ CNN ของข้อมูล CDC การฉีดวัคซีน Covid-19 สำหรับวัยรุ่นอายุ 12 ถึง 15 ปีได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม เมื่อ CDC ให้ไฟเขียวสำหรับการยิงสำหรับกลุ่มอายุนั้น แต่แล้วก็เริ่มลดลงในวันต่อมา บทความของ New York Times ปรากฏขึ้น

The seven-day averages of first doses administered to this age group peaked at 220,401 on the day the Times article published.
ค่าเฉลี่ยเจ็ดวันที่ให้ครั้งแรกแก่กลุ่มอายุนี้สูงสุดที่ 220,401 ในวันที่บทความ Times ตีพิมพ์

Then, for the first time since the CDC authorized the shot for 12 to 15 year olds, the numbers started to drop steadily, going down to 75,168 less than two weeks later on June 3, the most recent day for which data is available.
จากนั้น นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ CDC อนุญาตการยิงสำหรับเด็กอายุ 12 ถึง 15 ปี ตัวเลขเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงเหลือ 75,168 น้อยกว่าสองสัปดาห์ต่อมาในวันที่ 3 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันล่าสุดที่มีข้อมูล

The media articles are not the only possible reason for the drop in enthusiasm for vaccinating young people, but the timing of the marked decline so early on in the rollout for this age group suggests the stories played a role, said David Holtgrave, who worked on infectious diseases at CDC for seven years.
บทความของสื่อไม่ใช่เหตุผลเดียวที่เป็นไปได้ที่ทำให้ความกระตือรือร้นในการฉีดวัคซีนคนหนุ่มสาวลดลง แต่ช่วงเวลาของการลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงต้นของการเปิดตัวสำหรับกลุ่มอายุนี้แสดงให้เห็นว่าเรื่องราวมีบทบาทมากขึ้น David Holtgrave ผู้ซึ่งทำงานเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อที่ CDC เป็นเวลาเจ็ดปี

Holtgrave told CNN in an email that vaccinations for this age group "seem to slow substantially when it was reported in the media that [the CDC advisers] and CDC expressed a need to closely monitor myocarditis in young persons after COVID vaccination."
Holtgrave บอกกับ CNN ในอีเมลว่าการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มอายุนี้ "ดูเหมือนจะช้าลงอย่างมากเมื่อมีรายงานในสื่อว่า [ที่ปรึกษา CDC] และ CDC แสดงความจำเป็นต้องติดตามโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายในคนหนุ่มสาวอย่างใกล้ชิดหลังการฉีดวัคซีน COVID

He added that CDC could do more to increase parents' confidence in the vaccine.
เขาเสริมว่า CDC สามารถทำอะไรได้มากกว่าเพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้ปกครองในวัคซีน

While the agency has communicated directly to public health departments and professional organizations, such as the American Academy of Pediatrics, the only statements to the public have been on the agency's website.
ในขณะที่หน่วยงานได้สื่อสารโดยตรงกับหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรวิชาชีพ เช่น American Academy of Pediatrics คำแถลงต่อสาธารณชนมีอยู่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเท่านั้น

Holtgrave said regular statements from CDC officials directly to parents on the possible myocarditis risk could go a long way toward increasing public confidence.
Holtgrave กล่าวว่าคำแถลงประจำจากเจ้าหน้าที่ CDC โดยตรงถึงผู้ปกครองเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาจช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนได้

"It is useful for CDC to frequently, proactively describe in detail how it is being aggressively vigilant to monitor for vaccine-related consequences.
"เป็นประโยชน์สำหรับ CDC ในการอธิบายเชิงรุกอย่างละเอียดในเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังผลที่ตามมาที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนอย่างจริงจังอย่างไร

The better this aggressive monitoring is articulated to the public, the more we can have a continued, high-level of confidence that the vaccine rollout is indeed going very well and consequences such as side effects or breakthrough infections are minor and occur at reassuringly very low levels," wrote Holtgrave, the dean of the School of Public Health at the University at Albany.
ยิ่งมีการแสดงการตรวจสอบเชิงรุกที่ดีต่อสาธารณะมากเท่าใด เราก็ยิ่งสามารถดำเนินการต่อไปได้มากเท่านั้น เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดตัววัคซีนเป็นไปด้วยดีและผลที่ตามมาอย่างแน่นอน โฮลท์เกรฟ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยออลบานีเขียนไว้ เช่น ผลข้างเคียงหรือการติดเชื้อรุนแรงเพียงเล็กน้อย และเกิดขึ้นในระดับที่ต่ำมากอย่างมั่นใจ

Dr. Paul Offit, a pediatric infectious disease expert at the University of Pennsylvania, agrees.
ดร.พอล ออฟฟิต ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็กจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เห็นด้วย

"How about a little more information about the data? Who's looking at this? What's their process for looking at it? When will we know more?" he said. "This has started to worry people, and the lack of details doesn't help. It's anxiety producing."
"แล้วข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับข้อมูลล่ะ ใครกำลังดูอยู่ กระบวนการดูของพวกเขาเป็นอย่างไร เราจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อใด" เขาพูดว่า. “สิ่งนี้เริ่มสร้างความกังวลให้กับผู้คน และการขาดรายละเอียดก็ไม่ได้ช่วยอะไร มันทำให้เกิดความวิตกกังวล”

In his statement, CDC spokesperson Jason McDonald said "CDC is communicating in the most appropriate way in light of the actual risk of an adverse event based on the data received to date."
ในคำแถลงของเขา Jason McDonald โฆษกของ CDC กล่าวว่า "CDC กำลังสื่อสารด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุดในแง่ของความเสี่ยงที่แท้จริงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตามข้อมูลที่ได้รับจนถึงปัจจุบัน"

O'Leary, the co-author of the Pediatrics commentary, said he thought the CDC had to "walk a fine line." On the one hand, the agency has to be transparent about the myocarditis reports, but they also have to do their best to make sure parents aren't scared away from the life-saving vaccine.
O'Leary ผู้ร่วมเขียนบทวิจารณ์ Pediatrics กล่าวว่าเขาคิดว่า CDC ต้อง "เดินบนเส้นอย่างดี" ในอีกด้านหนึ่ง หน่วยงานต้องโปร่งใสเกี่ยวกับรายงานโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย แต่พวกเขาก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปกครองจะไม่กลัววัคซีนช่วยชีวิต

"If they communicate this too broadly, it could create a public scare and cost lives," he said. "That's what they have to contend with, and I don't want to second guess how they've communicated this.
“หากพวกเขาสื่อสารเรื่องนี้ในวงกว้างเกินไป ก็สามารถสร้างความหวาดกลัวต่อสาธารณชนและคร่าชีวิตผู้คนได้” เขากล่าว “นั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องโต้เถียงกัน และฉันไม่ต้องการที่จะเดาว่าพวกเขาสื่อสารกันอย่างไร

I'm sure they've been thoughtful about it because there's a big downside if they do it wrong."
ฉันแน่ใจว่าพวกเขาได้ไตร่ตรองเรื่องนี้แล้ว เพราะมีข้อเสียอย่างใหญ่หลวงหากพวกเขาทำผิด”

Offit said the key to communicating any potential risk of myocarditis is to emphasize that children can and do sometimes die from Covid-19, and that the risk of that happening is larger than any possible risk of getting myocarditis from the vaccine.
Offit กล่าวว่ากุญแจสำคัญในการสื่อสารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก myocarditis คือการเน้นว่าเด็กสามารถและเสียชีวิตได้ในบางครั้งจาก Covid-19 และความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นมากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด myocarditis จากวัคซีน

"I would vaccinate my teenager in a second. This is an extremely rare risk," Offit said.
“ฉันจะฉีดวัคซีนให้ลูกวัยรุ่นทันที นี่เป็นความเสี่ยงที่หายากมาก” Offit กล่าว

Offit praised CDC Director Dr. Rochelle Walensky for her description last week at a White House briefing of "troubling data" on hospitalizations of adolescents with Covid-19, especially those who needed to be admitted to the intensive care unit and put on ventilators.
Offit ยกย่องผู้อำนวยการ CDC ดร. Rochelle Walensky สำหรับคำอธิบายของเธอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการบรรยายสรุปของทำเนียบขาวเรื่อง "ข้อมูลที่น่าหนักใจ" เกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของวัยรุ่นที่ติดเชื้อ Covid-19 โดยเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักและสวมเครื่องช่วยหายใจ

"She's very emotional -- you can see it in her face, she's pleading, saying this can be a serious disease in children and here's how to prevent it. She comes off as a parent, which she is. She looks like a real person," Offit said.
“เธอมีอารมณ์รุนแรง คุณจะเห็นใบหน้าของเธอ เธออ้อนวอน โดยบอกว่านี่อาจเป็นโรคร้ายแรงในเด็ก และนี่คือวิธีป้องกัน เธอประสบความสำเร็จสำหรับการเป็นพ่อแม่ ซึ่งเธอดูเป็นคนดีจริงๆ ” อ๊อฟฟิตกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- assessment (n) = การประเมิณ, การประเมิณสถานการณ์
- adolescent = วัยรุ่น, คนหนุ่มสาว (อายุระหว่าง 10-19ปี ซึ่งกำหนดโดยองค์การอนามัยโลก) WHO
- adult = ผู้ใหญ่, โตเต็มวัย
- advise v) = ให้คำแนะนำ
- agency (เอเจนซี่) = หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- ailment = อาการป่วย, โรคทางกาย
- cardiac (adj) = เกี่ยวกับหัวใจ
- certain (adj) = บางอย่าง, บางชนิด, บางประเภท
- clearer (adj) = ชัดเจนขึ้น
- come off = ประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้
- conclusive (adj) = เป็นข้อสรุป, ขั้นสุดท้าย
- est pain = เจ็บหน้าอก
- heart palpitations = ใจสั่น
- likelihood (n) = ความน่าจะเป็นไปได้
- look out for sb/sth (n) = สังเกตุ, จับตาดู, การระมัดระวัง
- male (adj, n) = เพศผู้, เพศชาย
- most (adj) = มากที่สุด, ส่วนมาก, อย่างมาก
- myocarditis (adj) = การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ
- occur (v) = ปรากฎขึ้น, บังเกิดขึ้น, อุบัติขึ้น
- outweigh (v) = มีค่าเกินกว่า
- pericarditis (n) = เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
- possible (adj) = มีความเป็นไปได้, มีแนวโน้ม
- potential (adj) = น่าจะ, อาจะเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้ในภายภาคหน้า
- reservoir (n) = อ่างเก็บน้ำ, สถานที่กักเก็บ
- shortness of breath = หายใจลำบาก
- statement (n) = คำแถลงการณ์, แถลงการณ์
- such as = อย่างเช่น
- typically (adv) = โดยส่วนใหญ่, โดยปกติ
- unvaccinated (adj) = ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
- young (adj) = เยาว์วัย, อ่อนวัย
- young adults age 16 years or older = เยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไป


แหล่งข่าว : VOA
Thailand Sets Daily Record of COVID-19 Deaths for Second Day
ประเทศไทยสร้างสถิติการเสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นวันที่สอง

BANGKOK - Thailand on Sunday set a record for the daily number of COVID-19 deaths for the second consecutive day, as authorities step up the response to a rapid third wave of infections after about a year of relative success slowing the spread of coronavirus.
กรุงเทพฯ - ประเทศไทยในวันอาทิตย์ (7 ส.ค.) สร้างสถิติยอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รายวันเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากทางการได้เพิ่มความเข้มข้นในการตอบสนองต่อการติดเชื้อระลอกที่ 3 อย่างรวดเร็ว หลังจากประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งปีซึ่งทำให้การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาช้าลง

Thailand will slow down issuing travel documents for foreign nationals from India due to the outbreak of a new coronavirus B.1.617 variant, said Taweesin Wisanuyothin, a spokesman for the government’s COVID-19 taskforce.
ไทยจะชะลอการออกเอกสารการเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่มาจากอินเดีย เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าที่กลายพันธุ์ บี.1.617 ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกคณะทำงานเฉพาะกิจด้านโควิด-19 ของรัฐบาล กล่าว

“For foreigners from India entering Thailand, right now we will slow this down,” said Taweesin, adding that 131 Thai nationals in India already registered to travel in May will still be allowed into the country.
“สำหรับชาวต่างชาติจากอินเดียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ตอนนี้เราจะชะลอการดำเนินการนี้” ทวีสินกล่าว และเสริมว่า คนไทย 131 คนในอินเดียที่ลงทะเบียนเดินทางในเดือนพฤษภาคมจะยังได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ

Thailand reported 2,438 new coronavirus cases and 11 new deaths, bringing the total number of infections to 55,460 and fatalities to 140 since the pandemic started last year.
ประเทศไทยรายงานผู้ป่วยไวรัสโคโรนาราย ใหม่ 2,438 รายและผู้เสียชีวิต 11 ราย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 55,460 รายและเสียชีวิตเป็น 140 นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่เมื่อปีที่แล้ว

Prime Minister Prayut Chan-o-cha on his Facebook page on Saturday said provincial governors can close public venues and impose curfews if necessary to stop the virus spreading.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีบนเพจเฟซบุ๊กเมื่อวันเสาร์ กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถปิดสถานที่สาธารณะและกำหนดเคอร์ฟิวได้ หากจำเป็นเพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัส

Authorities in the capital city of Bangkok have ordered the closure of venues including parks, gyms, cinemas and day care centers from April 26 through May 9.
ทางการกรุงเทพฯ ได้สั่งปิดสถานที่ต่างๆ รวมถึงสวนสาธารณะ โรงยิม โรงภาพยนตร์ และศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม

Shopping malls remain open, but the Thai Retailers Association has restricted store opening hours in Bangkok as well as in 17 more of the country’s 73 provinces.
ห้างสรรพสินค้ายังคงเปิดอยู่ แต่สมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้จำกัดเวลาเปิดร้านในกรุงเทพฯ และอีก 17 จังหวัดจาก 73 จังหวัดของประเทศ

Thailand kept its number of infection cases far lower than many other countries throughout last year, but a new outbreak, spurred partly by the highly transmissible B.1.1.7 variant, has resulted in over 24,000 cases and 46 deaths in just 25 days.
ประเทศไทยยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยกว่าประเทศอื่นๆ มากตลอดปีที่แล้ว แต่การระบาดครั้งใหม่ซึ่งกระตุ้นส่วนหนึ่งจากเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ B.1.1.7 ที่แพร่เชื้อได้สูง ส่งผลให้มีผู้ป่วยมากกว่า 24,000 ราย และเสียชีวิต 46 รายในเวลาเพียง 25 วัน

The rising figures have prompted concern over the number of hospital beds, particularly as government policy is to admit anyone testing positive for the novel coronavirus, even those without symptoms.
ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับจำนวนเตียงในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลคือการยอมรับใครก็ตามที่ทดสอบในเชิงบวกสำหรับไวรัสโคโรนา ใหม่ แม้แต่ผู้ที่ไม่มีอาการ

Health officials have insisted there are still over 20,000 available beds nationwide.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยืนกรานว่ายังมีเตียงว่างมากกว่า 20,000 เตียงทั่วประเทศ

To free beds quicker, the prime minister has said health authorities are considering reducing the quarantine period for asymptomatic cases to 10 days from 14, with the remaining four days to be spent in self-isolation at home. เพื่อให้มีเตียงว่างเร็วขึ้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหน่วยงานสาธารณสุขกำลังพิจารณาลดระยะเวลากักกันสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการลงเหลือ 10 วันจาก 14 วัน โดยเหลืออีก 4 วันให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน

คำศัพท์ข่าว
- asymptomatic (adj) = ไม่มีอาการ, ไม่แสดงอาการป่วย
- consecutive (adj) = ซึ่งต่อเนื่องมา, ซึ่งตามกันมา
- consider (v) = พิจารณา, ถือว่า
- insist (v) = ยืนกราน, ยืนยันหนักแน่น
- issue (v) = ออก (ออกแถลงการ/ ออกประกาศ/ ออกหนังสือ/ ออกคำสั่ง อย่างเป็นทางการ)
- nationwide (adj, adv) = ทั่วประเทศ
- provincial governor = ผู้ว่าราชการจังหวัด
- quarantine (n, v) = (ควอแรนทีน) กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ
- restrict (v) = จำกัด, ยับยั้ง, ควบคุม
- self-isolation (compound) = กักกันตัวเอง, แยกตัวเอง
- step up = ก้าวขึ้น, เดินหน้า, ลุยต่อ, ดำเนินการเพิ่ม
- throughout (adv) = โดยตลอด, ตลอดจน, ทั่วทั้ง
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
- venue (n) = สถานที่, สถานที่ที่จัดงาน, สถานที่มีกิจกรรม, สถานที่ที่เหตุการณ์เกิดขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น