โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 09-May-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Kids are taking governments to court over climate. And they are starting to win
เด็ก ๆ กำลังพารัฐบาลขึ้นศาลเรื่องสภาพภูมิอากาศ และพวกเขาเริ่มที่จะชนะ

It was early in the morning when Luisa Neubauer got the call from her lawyer.
มันเป็นเวลาเช้าตรู่ตอนที่ลุยซา นิวเบาเออร์ได้รับโทรศัพท์จากทนายของเธอ

She was staying at her mother's house, frantically trying to finish a book she'd been working on, so she said it took her a moment to realize what had happened.
เธอพักอยู่ที่บ้านแม่ของเธอ พยายามอ่านหนังสือให้จบอย่างขะมักเขม้น เธอจึงบอกว่า เธอต้องใช้เวลาครู่หนึ่งกว่าจะนึกได้ว่าเกิดอะไรขึ้น

The 25-year-old climate activist had taken the German government to court last year and won.
นักเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศวัย 25 ปีได้นำรัฐบาลเยอรมันขึ้นศาลเมื่อปีที่แล้วและได้รับชัยชนะ

On April 29, the country's Supreme Court announced that some provisions of the 2019 climate change act were unconstitutional and "incompatible with fundamental rights," because they lacked a detailed plan for reducing emissions and placed the burden for future climate action on young people.
เมื่อวันที่ 29 เมษายนศาลฎีกาของประเทศได้ประกาศว่า บทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2019 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และ "ไม่เข้ากันกับสิทธิขั้นพื้นฐาน "เนื่องจากพวกเขาขาดแผนโดยละเอียดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และวางภาระการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศในอนาคตให้กับคนหนุ่มสาว

The court ordered the government to come up with new provisions that "specify in greater detail how the reduction targets for greenhouse gas emissions" by the end of next year.
ศาลสั่งให้รัฐบาลออกบทบัญญัติใหม่ที่ "ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก" ภายในสิ้นปีหน้าเป็นอย่างไร

The decision made headlines across the world.
การตัดสินใจดังกล่าวกลายเป็นข่าวพาดหัวไปทั่วโลก

"It was hard to digest, because it was so, so unexpected," Neubauer told CNN, stressing that while it was her name on the case -- Neubauer et al. versus Germany -- she was just one of many people involved.
“ มันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ เพราะมันเกินความคาดหวังไปมากๆ” นิวเบาเออร์ กล่าวกับซีเอ็นเอ็นโดยเน้นว่าแม้จะเป็นชื่อของเธอ - นิวเบาเออร์และคณะ เมื่อเทียบกับเยอรมนี - เธอเป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ คนที่เกี่ยวข้อง

"This case changes everything," she said. "It's not nice to have climate action, it's our fundamental right that the government protects us from the climate crisis."
คดีนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง” เธอกล่าว “มันไม่ดีที่เราต้องจัดการด้านสภาพอากาศ มันเป็นสิทธิพื้นฐานของเรา ที่รัฐบาลจะต้องปกป้องเราจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ”

คำศัพท์ข่าว
- burden (n) = ภาระ
- came up with = คิดขึ้นมา, สร้างขึ้นขึ้นมา
- court = ศาล (ศาลที่มีอำนาจในทางกฏหมาย)
- digest (v) = ย่อย, ทำความเข้าใจสิ่งที่ยาก
- emission = การปล่อยออกมา (โดยเฉพาะก๊าซหรือรังสี)
- fundamental = หลักเบื้องต้น, พื้นฐาน
- future = อนาคต, ภายภาคหน้า
- greenhouse gas emissions = การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- incompatible (adj) = ซึ่งเข้ากันไม่ได้, ซึ่งไม่ลงรอยกัน
- lawyer (n) = ทนายความ
- provision = มาตรา, บทบัญญัติ
- specify (v) = กำหนด, ระบุ
- stress (v) = เน้น, เน้นหนัก
- Supreme Court = ในศาลฎีกา, ศาลสูงสุด
- unconstitutional (adj) = ฝ่าฝืนบทบัญญัติ, ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
- unexpected = คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึงแหล่งข่าว : Guardiannews (Twitter)
แหล่งข่าว : Guardiannews (Website)
‘Women at risk’ as police in England and Wales miss Clare’s Law deadlines
"ผู้หญิงมีความเสี่ยง" เนื่องจากตำรวจในอังกฤษและเวลส์ไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาของกฎหมายแคลร์

Quarter of requests for background checks on partners suspected of being abusive are not answered on time
หนึ่งในสี่ของคำขอตรวจสอบประวัติคนรักที่สงสัยเรื่องการทำร้ายร่างกายไม่ได้รับคำตอบตรงเวลา

Police took over a month to disclose information about the criminal histories of suspected abusers in almost a quarter of applications for background checks approved last year, Observer analysis has found.
จากการวิเคราะห์ของผู้ติดตามพบว่า ตำรวจใช้เวลากว่าหนึ่งเดือนที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องสงสัยว่ากระทำการรุนแรง ถึงเกือบหนึ่งในสี่ของแอปพลิเคชันสำหรับการตรวจสอบประวัติที่ได้รับการอนุมัติเมื่อปีที่แล้ว

Clare’s Law, introduced in 2014, gives people the “right to ask” their force about any previous domestic violence or offences that mean their partners could pose a risk to them.
กฏหมายแคลร์เปิดตัวในปี 2014 ให้ผู้คนมี “สิทธิที่จะถาม” เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวที่ผ่านมา หรือความผิดที่คู่ของพวกเขาอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อพวกเขา

Home Office guidance states that police will aim to complete the inquiries within 35 days.
คำแนะนำของรัฐระบุว่า ตำรวจตั้งเป้าที่จะตอบการสอบถามข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายใน 35 วัน

However, data released under Freedom of Information laws shows that response times to 375 out of 1,609 “right to ask” requests (23%) approved by police in England and Wales in 2020 fell below this target.
อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เผยแพร่ภายใต้กฎหมายเสรีภาพในการให้ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การตอบกลับถึง 375 จาก 1,609 คำขอ"สิทธิ์ในการถาม" (23%) ที่ได้รับการอนุมัติโดยตำรวจในอังกฤษและเวลส์ในปีค.ศ. 2020 ลดลงต่ำกว่าเป้าหมายนี้

Out of the 14 forces able to provide full statistics for last year, Bedfordshire proportionally failed to meet the guidance most often, as information relating to 20 of the 33 approved Right to Ask requests (61%) took more than 35 days to disclose.
จาก 14 หน่วยที่สามารถให้สถิติทั้งหมดของปีที่แล้ว Bedfordshire มีสัดส่วนไม่ผ่านตามคำแนะนำในการปฏิบัติบ่อยที่สุด โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำขอตามสิทธิ์ในการถามที่ได้รับอนุมัติมี 20 จาก 33 รายการ(61%) ที่ใช้เวลามากกว่า 35 วันในการเปิดเผย

It was followed by Leicestershire police, which had a rate of 51%, with 68 out of 134 approved applicants waiting over 35 days to find out whether or not the suspected abuser had a violent offending history.
ตามมาด้วยตำรวจ Leicestershire ซึ่งมีอัตรา 51% โดยมี 68 จาก134 ของผู้ถามในแอพลิเคชันที่ได้รับการอนุมัติต้องรอนานกว่า 35 วันเพื่อตรวจสอบว่าผู้ต้องสงสัยมีประวัติกระทำผิดอย่างรุนแรงหรือไม่

The Met, Derbyshire and Staffordshire police, by contrast, revealed material within the advised timeframe for every request they disclosed in 2020.
ในทางตรงกันข้าม ตำรวจ Met, Derbyshire และ Staffordshire เปิดเผยข้อมูลภายในกรอบเวลาที่แนะนำได้ทุกคำขอในปีค.ศ. 2020

Campaigners have reacted with alarm to the figures as timely background checks on a partner suspected of previous abuse may have proved vital for those confined to their homes during lockdowns.
นักรณรงค์ได้แสดงท่าทีตื่นตัวต่อตัวเลข เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบประวัติคู่รักที่สงสัยว่าเคยกระทำการรุนแรง อาจมีความสำคัญสำหรับผู้ที่เก็บตัวอยู่ในบ้านในระหว่างการล๊อคดาวน์

The delays coincided with a surge in requests for information about partners’ potential violent pasts, which more than doubled from 3,479 in 2018 to 8,438 last year, according to responses from 26 out of the 43 forces in England and Wales.
ความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับคำขอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติแนวโน้มการก่อความรุนแรงของคู่รักซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว จาก 3,479 ครั้งในปี 2018 เป็น 8,438 ครั้งในปีที่แล้ว อ้างอิงข้อมูลการตอบของ 26 หน่วยจาก 43 หน่วยในอังกฤษและเวลส์

“The data highlights unacceptable delays in police disclosure of information about a partner’s history of domestic abuse or violent acts,” said Sophie Francis-Cansfield, senior campaigns and policy officer at Women’s Aid.
“ข้อมูลดังกล่าวชี้ชัดถึงความล่าช้าที่ไม่อาจยอมรับได้ของตำรวจในการเปิดเผยประวัติการทำร้ายหรือการกระทำรุนแรงของคู่รักในครอบครัว”, โซฟี ฟรานซิส-แคนส์ฟิลด์ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการรณรงค์และนโยบายของ Women’s Aid กล่าว “

“We support placing the statutory guidance underpinning Clare’s Law on a statutory footing in the Domestic Abuse Act.
เราสนับสนุนการวางแนวทางตามกฎหมายที่ส่งเสริมกฎหมายแคลร์ บนรากฐานทางกฎหมายในพระราชบัญญัติการละเมิดในประเทศ

This means that the police will have to adhere to the guidance and this should improve consistency throughout the forces, including the length of time it takes to respond.”
ซึ่งหมายความว่าตำรวจจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ และควรพัฒนาให้เสมอกันทุกหน่วยงาน รวมถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการตอบข้อมูลด้วย”

Clare’s Law, or the Domestic Violence Disclosure Scheme, is named after Clare Wood, 36, who was murdered by her ex-boyfriend at her home in Salford in 2009.
กฎหมายแคลร์ หรือแผนนำร่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงในประเทศ ได้รับการตั้งชื่อตามแคลร์ วูด วัย36 ปี ซึ่งถูกอดีตแฟนหนุ่มของเธอฆาตกรรมที่บ้านในเมืองซัลฟอร์ดเมื่อปีค.ศ.2009

She had been unaware of his history of violence against women.
เธอไม่เคยรู้ประวัติของเขาที่เคยกระทำการรุนแรงต่อผู้หญิง

คำศัพท์ข่าว
- adhere to = ทำตามกฎหมาย, ทำตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
- abuser (n) = ผู้ที่ละเมิด, อันธพาล (ผู้ที่ปฏิบัติต่อบุคคลหรือสัตว์อื่นด้วยวิธีที่โหดร้ายหรือรุนแรง )
- abusive (adj) = ที่ถูกเหยียดหยาม, ล่วงละเมิด, ปากหมา
- background = ประวัติ
- coincided with = เกิดขึ้นพร้อมกับ
- confine (v) = กักตัว, กักบริเวณ, จำกัดบริเวณ
- disclose (v) = เปิดเผย, เปิดเผยต่อสาธารณะ
- domestic (adj) ภายใน, ภายในครอบครัว, ภายในประเทศ
- lockdown = ล๊อคดาวน์, มาตรการบังคับ (จำกัดการเดินทาง/ การพบปะกันทางสังคม/ และการจำกัดเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ)
- material = ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ
- on time = ตรงเวลา
- partner = คู่หู, แฟน, คู่รัก, คู่ชีวิต
- proven vital to = ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญต่อ
- pose (v) = วางท่า, ทำท่า, เป็นเหตุให้
- potential (adj) = น่าจะ, อาจะเป็นไปได้, มีความเป็นไปได้ในภายภาคหน้า
- request (n v) = ร้องขอ
- statutory (adj) = ตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ
- suspected (adj) = เป็นที่สงสัย
- timeframe = กรอบเวลา, ระยะเวลาที่กำหนด
- took over + จำนวนเวลา = ใช้เวลา, ใช้ระยะเวลา
- unacceptable (adj) = ซึ่งไม่สามารถยอมรับได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น