โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 29-June-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Guardian
New Zealand to ban most single-use plastics by 2025
นิวซีแลนด์จะยกเลิกพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเกือบทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2025

Ban on plastics including cotton buds, packaging, cutlery, straws and fruit labels to be phased in from next year
การห้ามใช้พลาสติกรวมถึง สำลีก้าน, บรรจุภัณฑ์, ช้อนส้อม, หลอด และฉลากผลไม้จะถูกทยอยเข้ามาในปีหน้า

New Zealanders will be farewelling their plastics – bags, ear buds, spoons and straws – as the government attempts to match the country’s reality to its “clean green” reputation.
ชาวนิวซีแลนด์จะอำลาพลาสติกของพวกเขาเช่น ถุง ที่เขี่ยหู ช้อนและหลอด เนื่องจากรัฐบาลพยายามที่จะทำให้เป็นประเทศ "คลีน กรีน" ตามที่มีชื่อเสียงอย่างแท้จริง

Currently one of the top 10 per-capita producers of landfill waste in the world, New Zealand has announced it will ban a swathe of single-use plastics, including cotton buds, bags, cutlery, plates and bowls, straws and fruit labels.
ปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ผลิตขยะฝังกลบ 10 อันดับแรกของโลก นิวซีแลนด์ได้ประกาศว่าจะห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงสำลีก้าน ถุง อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร จานและชาม หลอดและฉลากผลไม้

“Every day, New Zealanders throw away an estimated 159g of plastic waste per person, making us some of the highest waste generators in the world,” the environment minister, David Parker, said.
“ทุกๆ วัน ชาวนิวซีแลนด์ทิ้งขยะพลาสติกประมาณ 159 กรัมต่อคน ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งต้นกำเนิดขยะที่มากที่สุดในโลก”, เดวิด พาร์คเกอร์รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมกล่าว

The bans, which will be phased in between 2022 and 2025, would “ensure we live up to our clean, green reputation”, he said. Officials estimate that the new policy will remove more than 2bn single-use plastic items from the country’s landfills and environment each year.
การยกเลิก ซึ่งจะค่อย ๆ นำมาใช้ระหว่างปีค.ศ. 2022 ถึงปี 2025 จะ “ทำให้แน่ใจได้ว่าเราจะดำเนินชีวิตตามชื่อเสียงที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเรา”, เขากล่าว โดยเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่านโยบายใหม่จะกำจัดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมากกว่า 2 พันล้านรายการออกจากหลุมฝังกลบและสิ่งแวดล้อมของประเทศในแต่ละปี

New Zealand had already banned most single-use plastic bags in 2019, but the changes will include packaging for produce, as well as a range of other items.
นิวซีแลนด์ได้ห้ามใช้ถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งส่วนใหญ่ไปแล้วในปี 2019 แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะรวมถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับผลผลิต และอีกหลายรายการอื่นๆ ด้วย

These steps follow similar bans overseas: outlawing plastic bags is now common around the world, and the UK introduced a ban on plastic straws, stirrers and cotton buds in 2020.
ขั้นตอนเหล่านี้เป็นไปตามคำสั่งห้ามที่คล้ายกันในต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันการห้ามใช้ถุงพลาสติกเป็นเรื่องปกติทั่วโลก และอังกฤษได้ออกคำสั่งห้ามใช้หลอดพลาสติก ไม้คนเครื่องดื่มและก้านสำลี ในปีค.ศ. 2020

The EU has voted for a similar ban to be introduced this year.
สหภาพยุโรปได้ลงคะแนนให้มีการห้ามที่คล้ายกันในปีนี้

In some countries, Covid-19 has stalled progress on plastics – a number of US states rolled back their bans on plastic bags and halted new legislation to limit plastic products as the pandemic reached its height.
ในบางประเทศ โควิด-19ได้หยุดความก้าวหน้าของการจัดการพลาสติ มีหลายรัฐในสหรัฐฯที่ยกเลิกการแบนถุงพลาสติก และระงับการออกกฎหมายใหม่เพื่อจำกัดผลิตภัณฑ์พลาสติก เมื่อโรคระบาดมาถึงจุดสูงสุด

Environmental groups have also reported enormous quantities of “Covid waste” – including plastic gloves, hand sanitiser bottles and surgical masks – are clogging oceans.
กลุ่มสิ่งแวดล้อมยังได้รายงาน “ขยะจากสถานการณ์โควิด” ปริมาณมหาศาล มีทั้งถุงมือพลาสติก ขวดเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ กำลังเต็มอยู่ในมหาสมุทร

คำศัพท์ข่าว
- ban (n, v) = แบน, ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- cutlery (n) = ชุดอุปกรณ์ตักอาหาร (มีด, ส้อม,ช้อน)
- enormous (adj) = มหึมา, มหาศาล, ที่ใหญ่โตมโหฬาร
- ensure (v) = รับรอง, ประกัน, ทำให้มั่นใจ
- environment minister = รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม
- estimate (v) = ประเมิน, ประมาณการ
- farewelling = กล่าวอำลา
- landfill (n) = หลุมฝังกลบ, สถานที่ทิ้งขยยะแบบฝังกลบ
- outlaw (v) = ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย, ห้ามมี/ ห้ามทำ(เพราะผิดกฏหมาย)
- overseas (n) = ต่างประเเทศ, นอกประเทศ
- phased (adj) = ขั้นตอน, ช่วง, ระยะ
- reality ริแอลลิที (n) = ความเป็นจริง
- reputation (n) = ชื่อเสียง, ความมีหน้ามีตา
- single-use (compound) = ใช้ครั้งเดียว
- stirrer (n) = ช้อนกวน
- throw away (phrasal verb) = ทิ้ง, กำจัดทิ้ง
- waste (n) = ของเสีย, กากจากของที่ใช้แล้วแหล่งข่าว : รอยเตอร์
Therapy dogs comfort families of the missing in Miami building collapse
สุนัขบำบัดปลอบปะโลมครอบครัวของผู้สูญหายในเหตุอาคารถล่มในเขตไมอามี่

June 27 (Reuters) - Some families of the missing at the Miami-area building collapse have found comfort in therapy dogs brought in during the agonizing wait for news.
27 มิถุนายน (สำนักข่าวรอยเตอร์) - บางครอบครัวของผู้สูญหายจากเหตุการณ์อาคารถล่มที่เขตไมอามี่ ได้พบการปลอบใจในการนำสุนัขบำบัดมาระหว่างการรอข่าวอย่างเป็นทุกข์

With some 150 people unaccounted for, many of whom could be buried beneath the rubble, the Boricuas de Corazon disaster relief team brought in a pair of four-legged friends: Tal, a 7-year-old Akbash weighing 130 pounds (59 kg), and Molley, a 1-year-old Walker Coonhound.
มีผู้สูญหายประมาณ 150 คน หลายคนในนี้อาจถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพัง ทีมบรรเทาสาธารณภัย Boricuas de Corazon ได้นำเพื่อนสี่ขาคู่หนึ่งคือ ตัล สุนัขอัคบัชวัย 7 ขวบน้ำหนัก 130 ปอนด์(59 กก.) และมอลลีย์ สุนัขวอล์คเกอร์ คูนฮาวด์วัย 1 ขวบ

The dogs could help victims process their emotions, said Linda Perez, president of Boricuas de Corazon, a nonprofit group dedicated to helping disaster victims.
สุนัขสามารถช่วยผู้เคราะห์ร้ายจัดการอารมณ์ได้, ลินดา เปเรซ ประธาน Boricuas de Corazon ซึ่งเป็นกลุ่มไม่แสวงหากำไรที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกล่าว

Boricua is a nickname for Puerto Ricans, and the group offers service in English and Spanish.
Boricua เป็นชื่อเล่นของชาวเปอร์โตริกัน และทางกลุ่มให้บริการในภาษาอังกฤษและสเปน

So far the dogs have linked up with at least four families from Argentina, another from Paraguay, and others who came in from Houston, Perez told Reuters.
จนถึงตอนนี้ สุนัขได้ผูกสัมพันธ์กับอย่างน้อยสี่ครอบครัว มาจากอาร์เจนตินา, จากปารากวัย, และคนอื่นๆ ที่มาจากฮูสตัน เปเรซบอกกับรอยเตอร์

"They're having panic attacks or anxiety problems and we have been able to let them work with the dogs, touching the dog, getting their emotions out," Perez said.
“พวกเขากำลังมีอาการตื่นตระหนกหรือปัญหาความวิตกกังวล และเราสามารถปล่อยให้พวกเขาเหล่านั้นได้ทำสิ่งต่างๆกับสุนัข สัมผัสสุนัข ระบายอารมณ์ออกมา”, เปเรซกล่าว

Relatives of the missing have been waiting since Thursday morning for any signs of life from their loved ones.
ญาติของผู้สูญหายเฝ้ารอสัญญาณของความมีชีวิตจากคนที่พวกเขารักตั้งแต่เช้าวันพฤหัสบดี

"They can feel the dog, they can be able to have that contact with their eyes. It's very neat. Animals are absorbing everything emotional that they are feeling at the same time and they can be able to be very relaxing for them," Perez said.
“พวกเขาสัมผัสได้ถึงสุนัข สามารถสัมผัสได้ด้วยสายตาของพวกเขา มันเรียบร้อยมาก พวกสัตว์ดูดซับทุกอย่างที่เป็นอารมณ์ที่พวกมันรู้สึกไปพร้อม ๆ กัน และพวกมันสามารถเป็นสิ่งช่วยผ่อนคลายได้มากๆสำหรับพวกเขา”, เปเรซ กล่าว.

The organization partners with other groups that train therapy dogs and is prepared to stay with the victims for hours on end, as needed.
องค์กรร่วมมือกับกลุ่มอื่น ๆ ที่ฝึกสุนัขบำบัดและเตรียมพร้อมที่จะอยู่กับผู้เคราะห์ร้ายเป็นเวลาหลายชั่วโมงตามความจำเป็น

One distraught woman asked for extended canine companionship while awaiting the arrival of her daughter from out of state and was told she could have support around the clock, Perez said.
หญิงที่กระวนกระวายรายหนึ่งขอยึดเวลาให้สุนัขอยู่เป็นเพื่อน ขณะกำลังรอลูกสาวของเธอเดินทางมาจากนอกรัฐ และเธอก็ได้รับแจ้งว่าเธอสามารถรับความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง, เปเรซกล่าว

"These people are suffering," Perez said. "Getting information little by little is not pleasant for them. They are under a lot of pressure."
“คนเหล่านี้กำลังทุกข์ทรมาน” เปเรซกล่าว "การรับข้อมูลทีละน้อยไม่ใช่เรื่องน่ายินดีสำหรับพวกเขา พวกเขาอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก"

คำศัพท์ข่าว
- absorb (v) = รับรู้, รับไว้, ซึมซับ, ดูดกลืน
- agonizing (adj) = แสนทรมาน (เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจอย่างมาก)
- anxiety (n) = ความวิตกกังวล
- be buried = ถูกฝังกลบ(Passive Voice)
- beneath = ข้างใต้, ด้านล่าง
- bury (v) = ฝัง, ฝังดิน, ฝังกลบ
- canine (เคไนน์) = สุนัข
- companionship (n) = มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน(ความรู้สึกดีๆ ที่คุณมีเวลาที่ดีอยู่กับใครซักคน)
- dedicate (v) = ทุมเท, อุทิศให้
- disaster (n) = ภัยพิบัติ, ความหายนะ
- distraught (adj) = กระวนกระวาย, จิตว้าวุ่น, ว้าวุ่นใจ
- four-legged friends = เพื่อนสี่ขา
- get out = เผยความลับ, ปลดปล่อยความรู้สึก
- link up with = ตืดต่อ, เชื่อมโยง, ประสานข้อมูล
- Miami-area (compound) = เขตพื้นที่ไมอามี่
- missing = หาย, หายไป, สูญหาย
- nonprofit (adj) = ซึ่งไม่มุ่งหวังผลกำไร
- pleasant (n) เป็นที่พอใจ, ถูกใจ
- process (v) = จัดการ, ปฏิบัติการ, ทำให้ผ่านกระบวนการ
- rubble (n) = ซากปรักหักพัง
- sign of life = สัญญาณชีพ, หลักฐานสัญญาณของความมีชีวิต
- so far (โซฟา ) = จนถึงขณะนี้, จนถึงตอนนี้, ที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้
- unaccounted for = สูญหายแหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Cannabis use may be linked with suicidal thoughts, plans and attempts in young adults, study finds
การศึกษาพบว่า การใช้กัญชาอาจเชื่อมโยงกับความคิดฆ่าตัวตาย, เป็นการวางแผนและความพยายามในคนหนุ่มสาว

(CNN)Cannabis use has been associated with a higher likelihood of thinking about suicide in young adults, according to a study from the US National Institutes of Health published Tuesday in the journal JAMA Network Open.
(CNN) การใช้กัญชามีความสัมพันธ์กับการมีโอกาสสูงขึ้นของการคิดฆ่าตัวตายในผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว, จากผลการศึกษาของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Open เมื่อวันอังคาร

The survey study examined data from more than 281,000 adults ages 18 to 34, who participated in the National Survey on Drug Use and Health from 2008 to 2019.
การศึกษาวิจัยเชิงสำรวจได้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ใหญ่อายุระหว่าง 18 ถึง 34 ปีจำนวนมากกว่า 281,000 คนที่เข้าร่วมการสำรวจระดับชาติด้านการใช้ยาและสุขภาพตั้งแต่ปีค.ศ. 2008 ถึง 2019

These adults answered questions about cannabis use or disorder, major depressive episodes and suicidality -- which includes suicidal ideation, plans or attempts -- in the past year.
ผู้ใหญ่เหล่านี้ตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้หรือความผิดปกติจากกัญชาเช่น โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย ซึ่งรวมถึงการมีความคิด, วางแผนหรือความพยายามฆ่าตัวตายในปีที่ผ่านมา

Participants were considered to have cannabis use disorder if they had developed tolerance; used cannabis in larger amounts or over a longer period than intended; been unable to reduce cannabis use; spent a lot of time obtaining, using or recovering from the effects of cannabis; given up important activities and obligations in favor of cannabis; and continued cannabis use despite negative consequences.
ผู้เข้าร่วมจะได้รับการพิจารณาว่ามีความผิดปกติจากการใช้กัญชาหากพวกเขาดื้อต่อกัญชาซึ่งหมายถึง ใช้กัญชาในปริมาณที่มากขึ้นหรือเป็นระยะเวลานานกว่าที่ตั้งใจไว้ หรือไม่สามารถลดการใช้กัญชาได้, ใช้เวลามากในการรับ การใช้หรือฟื้นฟูจากผลกระทบของกัญชา, เลิกทำกิจกรรมสำคัญและหน้าที่อันพึงกระทำเพื่อใช้กัญชา และยังคงใช้กัญชาต่อไปแม้จะมีผลกระทบด้านลบก็ตาม


The study authors said they based their diagnostic criteria off of some of the characteristics of cannabis use disorder described in the fourth Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
ผู้เขียนงานศึกษากล่าวว่า พวกเขาอิงเกณฑ์วินิจฉัยจากบางลักษณะของความผิดปกติจากการใช้กัญชา ที่อธิบายไว้ในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต ฉบับที่สี่

"While we cannot establish that cannabis use caused the increased suicidality we observed in this study, these associations warrant further research, especially given the great burden of suicide on young adults," said US National Institute on Drug Abuse Director Dr. Nora Volkow, the study's senior author, in a statement.
"ในขณะที่เราไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่า การใช้กัญชาเป็นสาเหตุที่ทำให้การฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นตามที่เราสังเกตเห็นในการศึกษานี้ แต่ความเกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นเหตุผลอันสมควรให้มีการวิจัยเพิ่มขึ้นในกาลข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับภาระใหญ่ในเรื่องการฆ่าตัวตายของคนหนุ่มสาว”ดร.โนรา โวลโคว์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติของสหรัฐฯ ด้านการใช้ยาเสพติด กล่าวในแถลงการณ์

"Using nationally representative data, we found that trends in suicidal ideation, plan, and attempt varied by the pattern of cannabis use ... among adults aged 18 to 34 years from 2008 to 2019, a time of marked increases in both cannabis use and suicidality," the authors wrote in the study.
ผู้เขียนได้เขียนไว้ในงานศึกษานี้ว่า “การใช้ข้อมูลตัวแทนระดับประเทศ เราพบว่าแนวโน้มในความคิดฆ่าตัวตาย วางแผน และพยายามจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของการใช้กัญชา โดยในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 18-34 ปี ตั้งแต่ปี 2008 ถึง 2019 เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทั้งการใช้กัญชาและการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน”


Even participants who said they didn't use cannabis every day -- or fewer than 300 days per year -- "were more likely to have suicidal ideation and to plan or attempt suicide than those who did not use the drug at all," the researchers found.
นักวิจัยพบว่า แม้แต่ผู้เข้าร่วมที่บอกว่าพวกเขาไม่ได้ใช้กัญชาทุกวันหรือน้อยกว่า300วันต่อปีก็มีแนวโน้มที่จะมีความคิดฆ่าตัวตาย และวางแผนหรือพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ยาเลย”

คำศัพท์ข่าว
- associated with = ที่เกี่ยวข้องกับ
- association = การเชื่อมโยงกัน
- based + noun = สร้าง/ ทำ/ อ้างอิงข้อมูลจาก
- cannabis (แคนนาบิส) = กัญชา
- characteristic (n) = ลักษณะเฉพาะ
- consider (v) = พิจารณา, ถือว่า
- criteria (n) = บรรทัดฐาน (มาตรฐานที่ใช้สำหรับตัดสินบางสิ่งบางอย่าง)
- depressive (adj) = ซึมเศร้า (ทำให้เกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ท้อแท้ สิ้นหวัง)
- disorder (n) = ความผิดปกติทางกายหรือใจ
- establish (v) = กำหนด, ระบุ, แสดงผล, แสดงให้เห็น
- higher (adj) = สูงขึ้น, เพิ่มขึ้น
- increased (adj) = ที่เพิ่มขึ้น
- in favor of = เห็นด้วย, เลือกใครสักคนหรือบางสิ่งที่คุณเชื่อว่าดีกว่า
- likelihood (n) = ความน่าจะเป็นไปได้
- linked with = เชื่อมโยงกับ
- more than = มากกว่า
- nationally (adv) = ระดับชาติ
- obligation (n) = สัญญาผูกมัด, หน้าที่ที่พึงกระทำ
- observe = สังเกตุ, ปฏิบัติตามแนวทาง
- participated = เข้าร่วม
- participant (n)= ผู้มีส่วนร่วม, ผู้เข้าร่วมในกิจกรรม
- representative (n) = เป็นตัวอย่าง, เป็นแบบอย่าง,ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
- warrant (v) มีเหตุผลอันสมควร
- young adult = วันหนุ่มสาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น