โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 01-July-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : รอยเตอร์
Britain starts planning for vaccine booster shots from September
อังกฤษเริ่มวางแผนฉีดวัคซีนกระตุ้นตั้งแต่เดือนกันยายน

LONDON, June 30 (Reuters) - Britain is starting to plan for a COVID-19 vaccine booster campaign starting later this year after top vaccine advisers said it might be necessary to give third shots to the elderly and most vulnerable from September.
ลอนดอน 30 มิ.ย.(สำนักข่าวรอยเตอร์) สหราชอาณาจักรกำลังเริ่มวางแผนรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19เสริมภูมิคุ้มกันซึ่งจะเริ่มในปลายปีนี้ หลังจากเหล่าที่ปรึกษาระดับหัวกะทิด้านวัคซีนกล่าวว่า อาจมีความจำเป็นต้องฉีดเข็มที่สามให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงที่สุด ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป

The government said that a final decision on whether a vaccine booster campaign was needed had not been made, but officials had advised that preparations should begin on a precautionary basis.
รัฐบาลกล่าวว่ายังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจำเป็นต้องมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพิ่มเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือไม่ แต่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำว่าการเตรียมการควรเริ่มต้นอยู่บนพื้นฐานของความระมัดระวัง

The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) advised that there should be a plan to offer COVID-19 booster vaccines from September, starting with people 70 years old, care home residents and those who are immunosuppressed or vulnerable.
คณะกรรมการร่วมว่าด้วยการฉีดวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน (JCVI) แนะนำว่าควรมีแผนที่จะให้วัคซีนโควิด-19 เข็มเสริม ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป โดยการเริ่มต้นด้วยผู้ที่มีอายุ 70 ​​ปี, ผู้ดูแลบ้าน และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือมีความเสี่ยงสูง

Britain has given 85% of adults a first COVID-19 shot, with more than 60% receiving two doses.
สหราชอาณาจักรได้ให้วัคซีนโควิด-19 เข็มแรกกับผู้ใหญ่ไปแล้ว 85% โดยมากกว่า 60% ได้รับวัคซีน 2 โดส

The success of the vaccine rollout has seen Prime Minister Boris Johnson pledge to lift lockdown restrictions on July 19, even as cases of the highly transmissible Delta variant rise.
ความสำเร็จของการฉีดวัคซีนทำให้นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ให้คำมั่นที่จะยกเลิกข้อจำกัดการปิดเมืองในวันที่ 19 กรกฎาคม แม้ในขณะที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าที่มีความสามารถแพร่เชื้อได้มาก เพิ่มขึ้นก็ตาม

"We need to learn to live with this virus. Our first COVID-19 vaccination programme is restoring freedom in this country, and our booster programme will protect this freedom," health minister Sajid Javid said.
นายซาจิด จาวิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า "เราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับไวรัสชนิดนี้ โครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งแรกของเรากำลังฟื้นฟูเสรีภาพในประเทศนี้ และโครงการฉีดเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันของเราจะปกป้องเสรีภาพนี้"

Data suggests that the current vaccines provide protection for at least six months, with more studies about the length of immunity and the effectiveness of booster shots expected in the coming months.
ข้อมูลพอจะบอกได้ว่า วัคซีนในปัจจุบันให้การป้องกันเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน โดยมีจำนวนงานศึกษามากขึ้นที่เกี่ยวกับความยาวนานของภูมิคุ้มกัน และประสิทธิภาพของการฉีดกระตุ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

"We will continue to review emerging scientific data over the next few months, including data relating to the duration of immunity from the current vaccines," said Wei Shen Lim, COVID-19 Chair for JCVI.
“เราจะตรวจสอบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่องต่อไปในอีกสองสามเดือนข้างหน้า รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาของภูมิคุ้มกันจากวัคซีนในปัจจุบัน” Wei Shen Lim ประธานโควิด-19 ของ JCVI กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- at least + จำนวน = อย่างน้อย...
- campaign (n) = แคมเปญ, รณรงค์, รณรงค์หาเสียง, โฆษณา, จูงใจ
- effectiveness = ประสิทธิผล, เป็นผลประโยชน์แท้จริง
- immunosuppressed (adj) = ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- lift (v) = ยกขึ้น, ยกออก, ยกเลิกข้อจำกัด
- more than = มากกว่า
- necessary (adj) = จำเป็น, สำคัญ
- pledge (v) ให้คำมั่นสัญญา
- precautionary (adj) = ป้องกันไว้ก่อน, ป้องกันล่วงหน้า
- review (v) = พิจารณา, ทบทวน, ตรวจสอบ
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์
- vulnerable (adj) = เปราะบาง, อ่อนแอ, ซึ่งถูกทำลายได้ง่าย, เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบแหล่งข่าว : Guardian
Pet lion seized from home in Cambodia capital after appearance on TikTok
สิงโตสัตว์เลี้ยงถูกยึดจากบ้านในเมืองหลวงกัมพูชาหลังจากปรากฏตัวบน TikTok

Authorities investigated after defanged and declawed animal was seen in TikTok videos in Phnom Penh
เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวน หลังจากเห็นภาพสัตว์ถูกถอดเขี้ยวและถอดเล็บออกในวิดีโอ TikTok ในพนมเปญ

Cambodian authorities have confiscated a defanged and declawed pet lion that appeared in TikTok videos taken at a Phnom Penh villa.
ทางการกัมพูชา ยึดสิงโตสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่ถูกถอดเขี้ยวและเล็บออก เป็นภาพปรากฏอยู่ในวิดีโอ TikTok ซึ่งถ่ายทำที่บ้านพักตากอากาศในกรุงพนมเปญ

The 18-month-old male, weighing 70kg (154lbs), had been imported from overseas by the owner, a Chinese national, to be raised in his home, environment ministry spokesman Neth Pheaktra said.
(สิงโต)เพศผู้อายุ 18 เดือน น้ำหนัก 70 กก.(154 ปอนด์) นำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเจ้าของที่เป็นคนจีนเพื่อที่จะเลี้ยงในบ้านของเขา, Neth Pheaktra โฆษกกระทรวงสิ่งแวดล้อม กล่าว

“Cambodian authorities started investigating this lion since we saw it on TikTok in late April,” Pheaktra said on Sunday. “People have no right to raise rare wildlife as pets.”
“ทางการกัมพูชาเริ่มสืบสวนสิงโตตัวนี้ตั้งแต่เราเห็นมันใน TikTok เมื่อปลายเดือนเมษายน” Pheaktra กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ “ประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงสัตว์ป่าหายากไว้เป็นสัตว์เลี้ยง”

Wildlife Alliance – an animal rescue non-government organisation that helped with the raid – said the conditions of a private residence were “inappropriate for a wild animal”. “In addition, the lion’s canine teeth had been removed, along with its claws, which drastically reduces a lion’s quality of life,” it said.
องค์กรเอกชนช่วยเหลือสัตว์ป่า Wildlife Alliance ซึ่งช่วยในการจู่โจมครั้งนี้ กล่าวว่า สภาวะที่อยู่อาศัยส่วนตัวของคนนั้น “ไม่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่า” นอกจากนี้ ฟันเขี้ยวของสิงโตก็ถูกถอนออกไปแล้วพร้อมกับกรงเล็บของมัน ซึ่งลดคุณภาพชีวิตของสิงโตลงอย่างมาก” องค์กรระบุ

The owner had shared a photo of the lion sitting in a driveway as a dog played nearby.
เจ้าของได้ลงรูปถ่ายของสิงโตกำลังนั่งอยู่ในถนนส่วนบุคคล ขณะที่สุนัขเล่นอยู่ใกล้ ๆ

There was also a video of it as a young cub being sprayed down with a hose.
นอกจากนี้ยังมีวิดีโอของมัน ตอนยังเป็นลูกสิงโตกำลังถูกฉีดน้ำใส่ด้วยสายยาง

The big cat was shown lounging with a small dog in photos released on Sunday by the environment ministry, as authorities prepared a crate to move it to the Phnom Tamao wildlife rescue centre on the outskirts of the capital.
มีภาพแมวใหญ่นั่งเล่นอยู่กับสุนัขตัวเล็กในรูปถ่ายที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม ขณะที่ทางการได้เตรียมกล่องเพื่อเคลื่อนย้ายสิงโตไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าพนมตะเมา ในเขตชานเมืองของเมืองหลวง

The confiscation comes a day after a Twitter user posted an aerial shot ofthe creature roaming around a garden in the wealthy Boeung Keng Kang district of Phnom Penh.
การยึด เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากมีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งลงภาพถ่ายทางอากาศของสิ่งมีชีวิตที่เดินไปมารอบสวน ในเขตบึงเก็งกังอันมั่งคั่งของกรุงพนมเปญ

คำศัพท์ข่าว
- big cat = แมวใหญ่ (สัตว์ตระกูลแมว เช่น เสือ, สิงห์โต)
- condition (n) = สภาวะ, สภาพการ, อาการสุขภาพ
- confiscate (v) = ริบ, ยึด, ยึดทรัพย์
- confiscation (n) = การริบ, การยึด, การยึดทรัพย์
- creature (n) = สัตว์, สัตว์โลก, สิ่งมีชีวิต
- declaw (v) = ถอดกรงเล็บออก
- declawed (adj) = ที่ถอดกรงเล็บออก
- defang (v) = ถอดเขี้ยวออก (ทำให้สัตว์ลดความอันตราย)
- defanged (adj) = ที่ถอดเขี้ยวออก (ทำให้สัตว์ลดความอันตราย)
- drastically (adv) อย่างฮวบฮาบ, อย่างรวดเร็ว, อย่างมาก
- driveway (n) ถนนส่วนบุคคล, ถนนที่เข้าหาถนนใหญ่, ทางรถในเขตที่อยู่อาศัย
- Cambodian authority (n) = เจ้าหน้าที่ทางการของกัมพูชา
- Chinese national (n) = ชาวจีน, คนจีน
- inappropriate (adj) = ไม่สมควร, ไม่เหมาะสม
- lounging = ฆ่าเวลา, ผ่อนคลาย, ปล่อยเวลาผ่านไปเฉย ๆ
- overseas(n) = ต่างประเเทศ, นอกประเทศ
- quality of life = คุณภาพชีวิต

- BBC : Pet lion confiscated in Cambodia after TikTok videos

- CNN : A young male lion has been seized in Cambodia after its owner posted videos of the animal on TikTok

- Reuters : Declawed TikTok lion rescued from Phnom Penh home

- Vice : Pet lion seized from his home in Cambodia’s capital after his appearance on TikTok | Cambodia

- Mmnews : Pet lion seized from house in Cambodia after appearance on TikTok

- Hebergementwebs : Pet lion seized from home in Cambodian capital after appearing on tiktok

- Insider : A pet lion was confiscated in Cambodia after its owner tried to turn him into a TikTok star

- Khmertimeskh : Investigation ongoing of pet lion smuggled in from abroad

- Latintimes: Defanged, Declawed Lion Seized From Chinese National In Cambodia After Tiktok Video

- Mirror : Pet lion with claws and fangs removed is seized after it appears in TikTok video

- Ndtv : Pet Lion Of Chinese Owner Confiscated In Cambodia

- Newsweek : Pet Lion Confiscated by Police After Videos of Wild Animal Go Viral

- RTE : Pet lion confiscated in Cambodia after appearing in TikTok videos

- Theweek: Cambodian authorities seize pet lion after spotting it on TikTok

- Wionews : Pet lion of Chinese owner confiscated in Cambodia after TikTok videosแหล่งข่าว : Guardian (Twitter)
แหล่งข่าว : Guardian (Website)
North Korea Covid outbreak fears after Kim Jong-un warns of ‘huge crisis’ in ‘antivirus fight’
หวั่นการระบาดของโควิดในเกาหลีเหนือหลัง คิม จอง อึน เตือน 'วิกฤตครั้งใหญ่' ในการ 'ต่อสู้กับไวรัส'

Leader speaks of a grave incident and sacks officials for neglecting duties in fighting ‘global health crisis’
ผู้นำประเทศพูดถึงเหตุการณ์ร้ายแรงและปลดเจ้าหน้าที่เนื่องจากละเลยหน้าที่ในการต่อสู้กับ 'วิกฤตสุขภาพโลก'

The North Korean leader, Kim Jong-un, has sacked several senior party officials over a “grave” coronavirus incident that had threatened public safety, fuelling speculation that the coronavirus has breached the country’s defences.
คิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือไล่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคหลายคนออกจากตำแหน่งจากเหตุการณ์ของโคโรนาไวรัสที่ “ร้ายแรง” ซึ่งได้คุกคามความปลอดภัยสาธารณะ ทำให้เกิดการคาดเดาว่าไวรัสโคโรนาได้ทะลวงผ่านการป้องกันของประเทศไปแล้ว

“In neglecting important decisions by the party that called for organisational, material and science and technological measures to support prolonged anti-epidemic work in face of a global health crisis, the officials in charge have caused a grave incident that created a huge crisis for the safety of the country and its people,” the state-run KCNA news agency quoted Kim as telling a meeting of the ruling party’s politburo.
“ในการละเลยการตัดสินใจที่สำคัญของพรรคที่เรียกร้องให้มีมาตรการขององค์กร วัสดุและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานต่อต้านการแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อเมื่อเผชิญกับวิกฤตสุขภาพระดับโลก เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงซึ่งสร้างวิกฤตครั้งใหญ่ให้กับความปลอดภัยของประเทศและประชาชน”, สำนักข่าวKCNAที่ดำเนินการโดยรัฐ อ้างคำพูดของนาย คิม ที่กล่าวในการประชุมคณะกรรมการนโยบายของพรรครัฐบาลคอมมิวนิสต์

KCNA did not explain the nature of the transgressions, but analysts believe Kim’s outburst indicate North Korea is no longer free of Covid-19.
KCNA ไม่ได้อธิบายสภาพความเป็นจริงของการล่วงล้ำ(โดยไวรัส) แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าการแสดงความไม่พอใจของ คิม บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือไม่ได้ปลอดจากโควิด-19 อีกต่อไปแล้ว

North Korea closed its borders with China and Russia at the start of the pandemic, halted international air travel and imposed strict limits on domestic travel. It has told the World Health Organization it has not found a single case of Covid-19 after testing more than 30,000 people.
เกาหลีเหนือปิดพรมแดนกับจีนและรัสเซียในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ ระงับการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ และกำหนดข้อจำกัดการเดินทางภายในประเทศที่เข้มงวด องค์การอนามัยโลกแจ้งว่าไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 แม้แต่รายเดียว หลังตรวจคนมากกว่า 30,000 ราย

That claim has been greeted with scepticism by the international community, with experts warning that the country’s threadbare health services are ill-equipped to deal with an outbreak.
การกล่าวอ้าง(ว่าปลอดโควิด)ดังกล่าวได้รับการยอมรับด้วยความสงสัยจากประชาคมระหว่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้เตือนว่าบริการสุขภาพที่รุ่งริ่งของประเทศนั้นขาดทักษะ ความสามารถและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับรับมือกับการระบาด

Earlier this month, Kim called for officials to brace for prolonged pandemic restrictions, indicating that he had no plans to ease border restrictions, despite the harm they were inflicting on an economy already battered by natural disasters and international sanctions imposed in response to the regime’s nuclear and ballistic missile programmes.
เมื่อต้นเดือนนี้ คิมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับข้อจำกัดการระบาดใหญ่ที่ยืดเยื้อ ซึ่งบ่งชี้ว่าเขาไม่มีแผนที่จะผ่อนปรนข้อจำกัดเรื่องพรมแดน แม้ว่าพวกเขาจะได้รับความเสียหายไปแล้วจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่ถูกโจมตีจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการคว่ำบาตรจากนานาชาติที่ตอบโต้โครงการนิวเคลียร์ และโครงการขีปนาวุธของระบอบทหาร

North Korea also faces a wait for vaccines. Covax, the global vaccine-sharing initiative, said in February that the North could receive 1.9 million doses in the first half of the year, but those plans have been delayed due to global shortages.
เกาหลีเหนือยังเผชิญกับการรอวัคซีนโครงการ Covax ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มแบ่งปันวัคซีนทั่วโลก กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ว่า เกาหลีเหนือสามารถรับยาได้ 1.9 ล้านโดสในช่วงครึ่งแรกของปี แต่แผนเหล่านั้นต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากการขาดแคลนทั่วโลก

Kim told the meeting on Tuesday that the party officials had shown a “lack of ability”, and accused them of “self-protectionism and passiveness”.
คิมบอกกับที่ประชุมเมื่อวันอังคารว่าเจ้าหน้าที่ของพรรคแสดงให้รู้ว่า "ขาดความสามารถ" และกล่าวหาว่าพวกเขา "ป้องกันตนเองและไม่โต้ตอบ"

Members of the presidium of the politburo – the highest decision-making body of the ruling Workers’ party – and the politburo were recalled and replacements named at the meeting on Tuesday, KCNA said.
สมาชิกของรัฐสภาของ politburo ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของพรรคแรงงานปกครอง - และทีมงาน politburo ถูกเรียกถอนออกและได้แต่งตั้งเสนอชื่อใหม่ในที่ประชุมเมื่อวันอังคาร KCNA กล่าว

Ahn Chan-il, a North Korean defector who is now a researcher at the World Institute for North Korea Studies in Seoul, said the report “basically means North Korea has confirmed cases”.
อัน ชานอิล ผู้แปรพักตร์ชาวเกาหลีเหนือ ซึ่งปัจจุบันเป็นนักวิจัยที่สถาบันโลกเพื่อการศึกษาเกาหลีเหนือในกรุงโซล กล่าวว่า รายงานนี้ “โดยทั่วไปหมายความว่าเกาหลีเหนือได้ยืนยันผู้ติดเชื้อแล้ว”

Ahn told Agence France-Presse: “The fact that the politburo discussed this, and that the KCNA reported it, signals Pyongyang is probably in need of international aid.
Ahn บอกกับสำนักข่าวAgence France-Presse: “ความจริงที่ว่า politburo พูดถึงเรื่องนี้และ KCNA รายงานว่ามีสัญญาณว่าเปียงยางอาจต้องการความช่วยเหลือจากนานาชาติ

“Otherwise they would not have done this, as it inevitably involves acknowledging the regime’s own failure in its anti-epidemic efforts.”
“มิฉะนั้นพวกเขาจะไม่ได้ทำเช่นนี้ เพราะมันเกี่ยวข้องกับการยอมรับความล้มเหลวของรัฐบาลในความพยายามต่อต้านการแพร่ระบาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

North Korea’s attempts to prevent a Covid-19 outbreak have contributed to one of the worst economic crises in its 73-year history, amid shortages of food and medicines and warnings of rising unemployment and homelessness.
ความพยายามของเกาหลีเหนือในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีส่วนทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ 73 ปีของประเทศ ท่ามกลางการขาดแคลนอาหารและยา และคำเตือนเรื่องการว่างงานและคนเร่ร่อนที่เพิ่มขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- breach (v) = ข้าม, ทำให้แตก
- contribute (v) = สนับสนุน, ช่วยก่อให้เกิด
- defector (n) = ผู้แปรพักตร์
- grave (adj) = ร้ายแรง (ทำให้หวาดกลัว)
- indicate (v) = ชี้ให้เห็น, บ่งชี้, บ่งบอก
- inevitably (adv) = อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
- initiative (n) = ความคิดริเริ่ม, ความคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหา
- name (v) = ตั้งชื่อ, แต่งตั้ง
- neglect (adj) = ละเลย, บกพร่อง
- passiveness (n) = เฉยเมย, เฉื่อยชา
- presidium = รัฐสภาคอมมิวนิสต์ (คณะกรรมการบริหารประจำประเทศคอมมิวนิสต์ )
- recall (v) = เรียกคืน, ถอนสินค้ากลับ
- self-protectionism (compound) = การปกป้องตัวเอง
- threadbare (adj) = รุ่งริ่ง, ขัดสน, ปัจจัยไม่พร้อม
- worst (adj) = แย่ที่สุด, เลวร้ายที่สุด, รุนแรงที่สุด

แหล่งข่าว : บีบีซี (Twitter)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น