โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 30-July-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว :CNN
แหล่งข่าว :Guardian
Thailand puts Covid patients on sleeper trains home to ease crisis in Bangkok
ไทยให้ผู้ป่วยโควิดนั่งรถไฟตู้นอน กลับภูมิลำเนาเพื่อบรรเทาวิกฤติในกรุงเทพฯ

Thailand has begun using sleeper trains to transport Covid patients out of Bangkok, where hospitals have been overwhelmed by a recent surge in cases.
ประเทศไทยได้เริ่มใช้รถไฟตู้นอนเพื่อขนส่งผู้ป่วยโควิดออกจากกรุงเทพฯ ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ท่วมท้นไปด้วยผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

The first train left the capital on Tuesday, transporting 137 patients who were asymptomatic or had mild symptoms to their home towns in the north-east of the country.
รถไฟขบวนแรกออกจากเมืองหลวงเมื่อวันอังคาร โดยขนส่งผู้ป่วย 137 รายที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยไปยังบ้านเกิดของตนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

Thailand is facing its third and most severe wave of Covid since the start of the pandemic, driven by the Delta variant, which has spread widely across the capital.
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับระลอกที่3ของโควิดและรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ ซึ่งขับเคลื่อนโดยไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าที่ได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงแล้ว

Hospitals have been forced to treat patients in car parking areas, and to turn away patients who are severely ill.
โรงพยาบาลต่าง ๆ ถูกบังคับให้รักษาผู้ป่วยในที่จอดรถ และปฏิเสธผู้ป่วยที่อาการหนัก

Since April, the country’s total fatalities have grown from fewer than 100 to 4,397.
ตั้งแต่เดือนเมษายน จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดของประเทศเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 100 เป็น 4,397 ราย

On Wednesday, 16,533 cases and 133 deaths were reported.
ในวันพุธ มีรายงานผู้ป่วย 16,533 ราย เสียชีวิต 133 ราย

Public health minister Anutin Charnvirakul said on Tuesday the service would move patients who were unable to access treatment in Bangkok.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเมื่อวันอังคารว่า บริการดังกล่าวจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาในกรุงเทพฯ

“The process is all secured because they will be closely monitored by doctors and staff and won’t stop anywhere. There will be an emergency team and ambulance standby at the destination,” he said.
“กระบวนการทั้งหมดมีความปลอดภัยเพราะจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ และจะไม่จอดที่ใด จะมีทีมฉุกเฉินและรถพยาบาลเตรียมพร้อมที่ปลายทาง” เขากล่าว

Buses, vans and planes may also be used to move people across the country, he said.
รถโดยสาร รถตู้ และเครื่องบินอาจถูกใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผู้คนทั่วประเทศ เขากล่าว

A further 15 carriages will be used to isolate patients who are awaiting hospital beds in Bangkok.
ตู้รถไฟอีก 15 ตู้จะใช้เพื่อแยกตัวผู้ป่วยที่กำลังรอเตียงในโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

คำศัพท์ข่าว
- await (v) = รอ
- car parking area = บริเวณลานจอดรถ
- further (adj) = เพิ่มขึ้น, มากไปกว่านี้
- home (v) = กลับคืนถิ่น, กลับสู่บ้านเกิด
- hospital bed = เตียงโรงพยาล
- overwhelmed (adj) = เอ่อล้น, ท่วมท้น
- severely ill = มีอาการป่วยหนัก
- transport (v) = ขนส่ง, ลำเลียง
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์

- CNN
Thailand sends Covid patients home on trains as virus cases and deaths mount in the capital

- Monok
Thailand Sends COVID Patients Back to Home Cities by Train as Cases Soar

- Reuters
Bangkok to convert disused train carriages into COVID-19 ward

- Seattletimes
Thailand sends COVID-19 patients to hometowns by train

- Taipeitimes
COVID-19: Bangkok sends mild cases home on sleeper trains

- Washingtonpost
Thailand sends COVID-19 patients to hometowns by train


แหล่งข่าว : รอยเตอร์
U.S. CDC internal report says Delta variant as contagious as chickenpox - report
รายงานภายในของ CDC ของสหรัฐอเมริการะบุว่า ไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าทำให้ติดเชื้อกันได้เหมือนกับโรคอีสุกอีใส - รายงานระบุ

July 30 (Reuters) - The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has described the Delta variant of the coronavirus as being as transmissible as chickenpox and cautioned it could cause severe disease, the Washington Post said, citing an internal CDC document.
30 กรกฎาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ได้บรรยายถึงสายพันธุ์เดลต้าของไวรัสโคโรนาว่า สามารถแพร่กระจายเชื้อได้เช่นเดียวกับอีสุกอีใส และเตือนว่าอาจทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้, สำนักข่าววอชิงตัน โพสต์ ระบุโดยอ้างถึงเอกสารภายในของ CDC

The variant was also more likely to break through protections afforded by the vaccines, but the health authority said such incidents were very rare, the CDC report posted on the Washington Post website showed.
ไวรัสกลายพันธุ์นี้ยังมีแนวโน้มที่จะเจาะผ่านการป้องกันจากวัคซีนอีกด้วย แต่หน่วยงานด้านสุขภาพกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยากมาก, ข้อมูลแสดงในรายงานของ CDC ที่ลงบนเว็บไซต์ของวอชิงตัน โพสต์

In its summary, the CDC report said Delta is highly contagious, likely more severe than other variants and breakthrough infections may be as transmissible as unvaccinated cases.
ในการสรุปของหน่วยงาน CDC ระบุว่าเดลต้าแพร่เชื้อได้มาก, มีแนวโน้มรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆ และการติดเชื้อแม้ได้รับวัคซีนแล้วอาจแพร่ระบาดได้พอๆกับกรณีที่ไม่ได้รับวัคซีน

Still, the CDC's figures show that the vaccines are highly effective in preventing serious illness, hospitalisation and death.
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขของ CDC แสดงให้เห็นว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรง การรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต

The findings are likely to stir debate about whether masks, social distancing and other measures may again be needed even in countries with broad vaccination campaigns and where lockdown restrictions have eased.
การค้นพบนี้ดูเหมือนจะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายกันว่า หน้ากากอนามัย, การเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตราการอื่นๆ อาจมีความจำเป็นอีกครั้ง แม้แต่ในประเทศที่มีการรณรงค์ให้วัคซีนอย่างกว้างขวางและที่มีการผ่อนคลายข้อจำกัดการล็อกดาวน์

The CDC report said that universal mask wearing is still needed to reduce transmission in addition to vaccines.
รายงานของ CDC กล่าวว่ายังคงจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นปกติทั่วไปเพื่อลดการแพร่เชื้อ เพิ่มเติมจากวัคซีน

The New York Times, which also reported the contents of the document, said the agency's reverse course this week on masking guidelines for fully vaccinated Americans was based on the report.
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส ซึ่งรายงานเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ด้วยเช่นกันกล่าวว่า การย้อนกลับมาของศูนย์ฯในสัปดาห์นี้ เรื่องแนวทางปฏิบัติการใส่หน้ากากอนามัยสำหรับชาวอเมริกันที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนนั้นยึดตามรายงานนี้

คำศัพท์ข่าว
- acknowledge (v) = รับรู้, ยอมรับ, รับทราบ
- afford (v) = มีเงินพอจับจ่าย, สามารถหาเงินพอจับจ่าย
- ancestral (adj) = ที่ได้จากบรรพบุรุษ
- as transmissible as (as + adj + as) = ระบาด/ ติดต่อได้เช่นเดียวกันกับ
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ / และ, รวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- base on = ยึดโยง, อ้างอิง, ขึ้นอยู่กับ (เพื่ออ้างอิงข้อมูล หรือเพื่อการตัดสินใจ)
- breakthrough (n) = ทะลุผ่าน, ฝ่าทะลุด่าน (พัฒนาที่สำคัญอย่างฉับพลัน ด้วยการทำงานอย่างหนัก)
- chickenpox (n) = อีสุกอีใส
- contagious (adj) = แพร่หลายง่าย, ติดต่อกันได้, เป็นโรคติดต่อ
- course = หลักสูตร, แนวทางการรักษา, วิถีทางการรักษา
- health authority = เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านสุขภาพ
- hospitalisation (n) = การรักษาในโรงพยาบาล
- immediate (adj) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- incident (n) = เหตุการณ์
- itchy (adj) = คัน, คันคะเยอ
- likely (adv) = น่าจะ, อาจเป็นไปได้
- rash (n) = ผื่น, ผดผื่น, เม็ดคัน
- reverse (v) เปลี่ยนแปลง, ถอยออก, ยกเลิก
- serious illness = การเจ็บป่วยที่รุนแรง
- social distancing (n) = การเว้นระยะห่างทางสังคม
- strain (n) = สายพันธุ์
- transmission (n) = การส่งต่อ, การแพร่เชื้อ, การระบาด
- universal = ทั่วไป, สากล
- upon (prepo) = เมื่อ, ในขณะ
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์

- Carifornianews
CDC document warns Delta variant appears to spread as easily as chickenpox and cause more severe infection – KION546

- CNN
CDC document warns Delta variant appears to spread as easily as chickenpox and cause more severe infection

- CNBC
CDC warns that delta variant is as contagious as chickenpox and may make people sicker than original Covid

- Iheartradio
Delta variant is so transmissible 'the war has changed,' U.S. CDC warns

- NewYorkTimes
C.D.C. Internal Report Calls Delta Variant as Contagious as Chickenpox

- Reuters
U.S. CDC internal report says Delta variant as contagious as chickenpox - report

- Theday
CDC: Delta variant as catchy as chickenpox; breakthroughs more frequent than believed


แหล่งข่าว :Guardian
Critical measures of global heating reaching tipping point, study finds
การศึกษาพบว่า ตัววัดความร้อนของโลกที่สำคัญหลายตัวกำลังถึงจุดเปลี่ยน

Carbon emissions, ocean acidification, Amazon clearing all hurtling toward new records
การปล่อยคาร์บอน, การทำให้มหาสมุทรมีความเป็นกรดมากขึ้น, การทำลายต้นไม้ของป่าเอมะซอน ทั้งหมดนี้กำลังพุ่งไปสู่สถิติใหม่

A new study tracking the planet’s vital signs has found that many of the key indicators of the global climate crisis are getting worse and either approaching, or exceeding, key tipping points as the earth heats up.
การศึกษาใหม่ที่ทำการติดตามสัญญาณชีพของโลกพบว่า ตัวชี้วัดสำคัญหลายประการของวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลกกำลังเลวร้ายลงและกำลังใกล้เข้ามา และกำลังจะเกินกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อโลกร้อนขึ้น

Overall, the study found some 16 out of 31 tracked planetary vital signs, including greenhouse gas concentrations, ocean heat content and ice mass, set worrying new records.
โดยรวมแล้ว การศึกษาพบว่า 16 จาก 31 สัญญาณชีพของดาวเคราะห์ที่ถูกติดตาม(โลก) ซึ่งรวมถึงความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก ปริมาณความร้อนในมหาสมุทรและมวลน้ำแข็งล้วนทำสถิติใหม่ที่น่ากังวล

“There is growing evidence we are getting close to or have already gone beyond tipping points associated with important parts of the Earth system,” said William Ripple, an ecologist at Oregon State University who co-authored the new research, in a statement.
“มีหลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ว่าเรากำลังเข้าใกล้หรือได้ก้าวข้ามเกินไปกว่าจุดเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับส่วนสำคัญของระบบโลกไปแล้ว” วิลเลียม ริปเปิล นักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยชิ้นใหม่นี้กล่าวในแถลงการณ์

“The updated planetary vital signs we present largely reflect the consequences of unrelenting business as usual,” said Ripple, adding that “a major lesson from Covid-19 is that even colossally decreased transportation and consumption are not nearly enough and that, instead, transformational system changes are required.”
“ข้อมูลปัจจุบันของสัญญาณชีพโลกที่เรานำเสนอ ส่วนใหญ่สะท้อนถึงผลของธุรกิจที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามปกติ” ริปเปิลกล่าว และเสริมว่า “บทเรียนสำคัญจากโควิด-19 ก็คือ แม้ว่าการคมนาคมขนส่งและการบริโภคได้ลดลงอย่างมหาศาลก็ยังไม่เข้าใกล้ความเพียงพอ และนั่นจึงต้องปรับระบบการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างครั้งใหญ่แทน”

While the pandemic shut down economies and shifted the way people think about work, school and travel, it did little to reduce the overall global carbon emissions.
ในขณะที่โรคระบาดปิดระบบเศรษฐกิจและเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับงาน การเรียน และการเดินทาง มันแทบไม่ลดการปล่อยคาร์บอนทั่วโลกโดยรวม

Fossil fuel use dipped slightly in 2020, but the authors of a report published in the journal BioScience say that carbon dioxide, methane and nitrous oxide “have all set new year-to-date records for atmospheric concentrations in both 2020 and 2021”.
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดลงเล็กน้อยในปี 2020 แต่ผู้เขียนรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร BioScience กล่าวว่า คาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ “ทุกชนิดมีความเข้มข้นในบรรยากาศทำสถิติในปีค.ศ. 2020 และ 2021”

In April 2021, carbon dioxide concentration reached 416 parts per million, the highest monthly global average concentration ever recorded.
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2021 มีความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 416 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งเป็นความเข้มข้นเฉลี่ยทั่วโลกรายเดือนสูงสุดเท่าที่เคยบันทึกไว้

The five hottest years on record have all occurred since 2015, and 2020 was the second hottest year in history.
5 ปีที่ร้อนที่สุดตามสถิติ ล้วนเกิดขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2015 และปี 2020 เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์

The study also found that ruminant livestock, a significant source of planet-warming gases, now number more than 4 billion, and their total mass is more than that of all humans and wild animals combined.
จากการศึกษายังพบว่าสัตว์เคี้ยวเอื้อง เป็นแหล่งสำคัญของก๊าซที่ทำให้โลกร้อน ซึ่งตอนนี้มีจำนวนมากกว่า 4 พันล้านตัว และมวลรวมของพวกมันมีมากกว่ามวลมนุษย์และสัตว์ป่าทั้งหมดรวมกัน

คำศัพท์ข่าว
- acidification (n) = การกระทำหรือกระบวนการทำหรือกลายเป็นกรด
- afforde (v) = ทำให้ต้านความรุนแรงได้(สามารถทำหรือทนได้โดยไม่มีอันตรายร้ายแรง)
- atmospheric (adj) = เกี่ยวกับบรรยากาศ
- associate with = ที่เกี่ยวข้องกับ
- colossally (adv) = ใหญ่โต, มหาศาล
- concentration (n) = สมาธิ, ความตั้งอกตั้งใจ, ความเข้มข้น
- ecologist (n) = นักนิเวศวิทยา
- go beyond = นอกเหนือ, เกินเลย, พ้นเขต
- growing (adj) = ที่เติบโตขึ้น, ที่เพิ่มขึ้น
- hurtle (v) = เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว(มีแนวโนมว่าจะทำให้ไม่ปลอดภัย)
- livestock (n) = ปศุสัตว์ (สัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม เช่น วัว แกะ ไก่ และหมู)
- planetary (adj) = เกี่ยวกับดาวเคราะห์
- planet-warming (compound) = โลกร้อน(อุณหภูมิสูงขึ้น)
- require (v) = ขาดไม่ได้, กำหนดให้, บังคับใช้ (กฎหมาย)บังคับอย่างเป็นทางการ
- ruminant (n) = สัตว์ที่เคี้ยวเอื้อง
- significant (adj) = มีความสำคัญ, มีความหมาย, ผลกระทบมาก
- track (v) = ติดตาม, แกะรอย
- transformational (adj) = ปรับปรุงครั้งใหญ่, เปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่(กลยุทธ์/การปฏิรูป/เปลี่ยนผู้นำ)
- transformational system changes are required = ถูกกำหนด/ ปรับระบบการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างครั้งใหญ่ (Passive Voice )
- vital sign = สัญญาณชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น