โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 02-August-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Reuters
Pfizer and Moderna raise prices for COVID-19 vaccines in EU- FT
ไฟเซอร์และโมเดอร์นา ขึ้นราคาวัคซีนโควิด-19 ในสหภาพยุโรป ข่าวจากสำนักข่าวไฟแนนเชียลไทม์ส

Aug 1 (Reuters) - Pfizer Inc (PFE.N) and Moderna Inc (MRNA.O) have raised the prices of their COVID-19 vaccines in their latest European Union supply contracts, the Financial Times reported on Sunday.
1 สิงหาคม(สำนักข่าวรอยเตอร์) - บริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาได้ขึ้นราคาวัคซีน โควิด-19 ของพวกเขาในสัญญาการจัดหาล่าสุดของสหภาพยุโรป, สำนักข่าวไฟแนนเชียลไทม์ส รายงานเมื่อวันอาทิตย์

The new price for the Pfizer shot was 19.50 euros ($23.15)against 15.50 euros previously, the newspaper said, citing portions of the contracts seen.
ราคาใหม่สำหรับวัคซีนแบบฉีดของไฟเซอร์อยู่ที่ 19.50 ยูโร (23.15เหรียญ) เทียบกับ 15.50 ยูโรก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์กล่าวโดยอ้างถึงบางส่วนของสัญญาที่เห็น

The price of a Moderna vaccine was $25.50 a dose, the contracts show, up from about 19 euros in the first procurement deal but lower than the previously agreed $28.50 because the order had grown, the report said, citing one official close to the matter.
ราคาของวัคซีนโมเดอร์นาอยู่ที่ 25.50 ดอลลาร์ต่อโดส ตามที่แสดงในสัญญาโดยเพิ่มขึ้นจาก 19 ยูโรในข้อตกลงการจัดซื้อครั้งแรก แต่ต่ำกว่าที่ตกลงกันไว้ครั้งก่อนหน้านี้ที่ 28.50 ดอลลาร์ เนื่องจากคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น, รายงานระบุโดยอ้างเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้

Pfizer declined to comment on the contract with the European Commission, citing confidentiality.
ไฟเซอร์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในสัญญาที่ทำกับคณะกรรมาธิการยุโรปโดยอ้างว่าเป็นความลับ

"Beyond the redacted contract(s) published by the EC, the content remains confidential and so we won't be commenting," the company said.
"นอกเหนือจากสัญญาฉบับแก้ไขที่เผยแพร่โดย EC เนื้อหายังคงเป็นความลับ ดังนั้นเราจะไม่แสดงความคิดเห็น" บริษัทกล่าว

Moderna was not immediately available for comment to Reuters.
โมเดอร์นา ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นนี้กับ สำนักข่าวรอยเตอร์

The European Commission said on Tuesday that the EU is on course to hit a target of fully vaccinating at least 70% of the adult population by the end of the summer.
คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวเมื่อวันอังคารว่าสหภาพยุโรปกำลังจะบรรลุเป้าหมายของการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 70% ของประชากรผู้ใหญ่ภายในสิ้นฤดูร้อน

In May, the EU said it expects to have received more than a billion doses of vaccines by the end of September from four drugmakers.
ในเดือนพฤษภาคมสหภาพยุโรปกล่าวว่า คาดว่าจะได้รับวัคซีนมากกว่าหนึ่งพันล้านโดสภายในสิ้นเดือนกันยายนจากผู้ผลิตยาสี่ราย

คำศัพท์ข่าว
- available (adj) = มีอยู่, มีให้ใช้, มีพร้อมใช้งาน
- by the end of = ภายในระยะเวลาของ
- cite (v) = อ้างอิง, อ้างถึง
- confidentiality (n) = ความไว้วางใจ(การรักษาความลับ, การรักษาความเป็นส่วนตัว)
- contract (n) = สํญญา, ข้อตกลง
- dose (n) = โดส, หน่วยปริมาณยา หรือวัคซีน
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์, ณ ช่วงเวลาดังกล่าว
- on course = กำลังจะประสบความสำเร็จ
- portion (n) = ส่วน, บางส่วน, ส่วนหนึ่งของ
- previously (adv) = ก่อนหน้านี้, เมื่อก่อนนี้
- procurement (n) = การจัดซื้อ, การจัดหา
- published by = เผยแพร่โดย
- redacted (adj) = ซึ่งได้รับการแก้ไข
- remain (v) = ยังคงอยู่, คงเหลือ
- to hit a target = จะถึงเป้าหมาย, จะบรรลุเป้าหมาย
- to raise the price = ขึ้นราคา
- supply (n) = ข้าวของ/ ทรัพยากร/ เวชภัณฑ์ที่จำเป็น (ในข่าวหมายถึง สิ่งที่ต้องใช้เพื่อต้านการระบาด)
- supply contract = สัญญาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

- DW
Coronavirus digest: Pfizer, Moderna raise vaccine prices in EU

- Business-standard
Pfizer, Moderna raise prices for Covid-19 vaccines in European Union

- Aljazeera
Pfizer, Moderna to raise prices for Europe: Report

- CNA
Pfizer and Moderna raise prices for COVID-19 vaccines in EU: Report

- Asahi
Pfizer and Moderna raise prices for COVID-19 vaccines in EU--FT

- FT
Pfizer and Moderna ramp up EU Covid vaccine prices


แหล่งข่าว : BBC
แหล่งข่าว : BBC
Giant panda twins born in French zoo
แฝดแพนด้ายักษ์เกิดในสวนสัตว์ฝรั่งเศส

A giant panda has given birth to twin cubs at the ZooParc de Beauval in central France - in what officials say is an "exceptional" event.
แพนด้ายักษ์ได้ให้กำเนิดลูกแฝดที่สวนสัตว์ ZooParc de Beauval ทางตอนกลางของฝรั่งเศส ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป็นเหตุการณ์ที่ "พิเศษ"

Huan Huan's cubs were born in the early hours of Monday, weighing just 149g (0.3lb) and 129g respectively.
ลูก ๆของ ฮวนฮวน เกิดในช่วงเช้าของวันจันทร์ โดยมีน้ำหนักเพียง 149 กรัม (0.3 ปอนด์) และ 129 กรัมตามลำดับ

"They are very lively, pink and plump," the zoo said in a statement.
“พวกมันมีชีวิตชีวามาก เป็นสีชมพูและอวบอ้วน” สวนสัตว์กล่าวในแถลงการณ์

Panda reproduction - both in captivity and in the wild - is notoriously difficult, experts say, as few of the bears native to China get in the mood.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การสืบพันธุ์ของหมีแพนด้าทั้งในกรงขังและในป่านั้นรู้กันดีว่าเป็นเรื่องยาก เนื่องจากหมีที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนเพียงไม่กี่ตัวที่รู้สึกมีอารมณ์ร่วม

But Huan Huan - who is on loan from China - has form in this regard: she is already mum to Yuan Meng, the first panda to be been born in France.
แต่ฮวนฮวน - ที่ถูกยืมตัวมาจากจีน มีลักษณะในเรื่องนี้ เธอเคยเป็นแม่ของหยวนเมิ่งที่เป็นแพนด้าตัวแรกที่เกิดในฝรั่งเศสมาแล้ว

All the same, it was still hugely exciting for zoo staff when Huan Huan and her partner Yuan Zi managed to make "contact" eight times in a weekend last March, according to the AFP news agency.
ทุกอย่างเหมือนเดิม มันยังคงเป็นความตื่นเต้นอย่างมากของทีมงานสวนสัตว์เมื่อฮวน ฮวนและหยวนจื้อ คู่ของเธอทำการ "สร้างความสัมพันธ์" แปดครั้งในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา, อ้างอิงจากสำนักข่าว AFP

Veterinarians also carried out an artificial insemination, just to be sure.
สัตวแพทย์ได้ทำการผสมเทียมด้วย เพื่อให้แน่ใจ

Huan Huan's labour was carefully monitored with two veterinarians coming over from China especially, the ZooParc de Beauval said.
การคลอดของฮวน ฮวนได้รับการเฝ้าติดตามอย่างระมัดระวังโดยสัตวแพทย์สองคนที่เดินทางมาจากประเทศจีนโดยเฉพาะ, สวนสัตว์ ZooParc de Beauval กล่าว

Last month, China said giant pandas were no longer seen as endangered but were still vulnerable.
เมื่อเดือนที่แล้ว จีนกล่าวว่าแพนด้ายักษ์ไม่ได้ถูกมองว่าใกล้สูญพันธุ์อีกต่อไป แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่

The classification was downgraded as their number in the wild has reached 1,800.
การจัดประเภทถูกลดระดับลงเนื่องจากจำนวนของพวกมันในป่ามีถึง 1,800 ตัว

But that hasn't lessened the excitement at the zoo over the new arrivals.
แต่นั่นไม่ได้ลดความตื่นเต้นที่สวนสัตว์เมื่อมีผู้มาใหม่

"These births are always exceptional," said Delphine Delord, the zoo's associate director.
“การเกิดเหล่านี้มีความพิเศษอยู่เสมอ” เดลฟีน เดลอร์ด รองผู้อำนวยการสวนสัตว์กล่าว

Experts say China managed to save its iconic animal through its long-term conservation efforts, including the expansion of habitats.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า จีนสามารถพิทักษ์สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ไว้ได้ผ่านความพยายามในการอนุรักษ์ที่ยาวนาน ซึ่งรวมถึงการขยายแหล่งที่อยู่อาศัยด้วย

China considers pandas a national treasure, but have also loaned them to other countries as part of a diplomatic strategy.
จีนถือว่าหมีแพนด้าเป็นสมบัติของชาติ แต่ก็ได้ให้ประเทศอื่น ๆ ยืมแพนด้าไปด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางการทูต

คำศัพท์ข่าว
- all the same = ในทำนองเดียวกัน, ทุกอย่างเหมือนเดิม
- also (adv) = นอกจากนี้ ...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- artificial (adj) = เทียม, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, สร้างเลียนแบบธรรมชาติ
- artificial insemination (n) = การผสมเทียม
- be carefully monitored = ได้รับการเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง(Passive Voice)
- be downgraded = ถูกลดระดับลง(Passive Voice)
- captivity (n) = การถูกกักขัง, การถูกจองจำ
- central (adj, n) = ตอนกลาง, ภาคกลาง
- conservation (n) = สงวน, อนุรักษ์
- diplomatic strategy = ยุทธศาสตร์ทางการทูต
- downgrade (v) = ดาวน์เกรด, ลดระดับลง
- effort (n) = ความพยายาม
- endangered (adj) = ใกล้สูญพันธุ์
- especially (adv) = โดยเฉพาะ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- exceptional (n) = แตกต่างเป็นพิเศษ
- expansion (n) การขยายออก
- get in the mood = มีอารมณ์ร่วม
- giant (adj) = ยักษ์, ขนาดใหญ่
- habitat (n) = ถิ่นที่อยู่ (พืช/ สัตว์)
- its = เป็นของมัน (ใช้อ้างถึงคำนามก่อนหน้า ในข่าวหมายถึงจีน)
- just to be sure = เพียงเพื่อให้แน่ใจ
- labour (n) = กระบวนการในการคลอดบุตร
- lessen (v) ทำให้เบาบางลง, ทำให้น้อยลง
- long-term (compound) = ระยะยาว
- manage (v) = พยามจัดการ
- notoriously (adv) = มีชื่อเสียงเรื่อง/รู้กันดีว่า (มักเป็นในทางลบ)
- national treasure = สมบัติของชาติ
- no longer (adv) = ไม่มีอีกต่อไป (ไม่มี/ ไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว)
- plump (adj) = ท้วม, จ้ำม่ำ(อวบอ้วนเล็กน้อย)
- regard (n) = ใส่ใจ, พิจารณา, ถือว่า
- respectively (adv) = ตามลำดับ, โดยลำดับ, ต่างก็
- still (adv) = ยังคงเหมือนเดิม(ไม่เปลี่ยนแปลง)
- vulnerable (adj) = เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ (เปราะบาง, อ่อนแอ, ซึ่งถูกทำลายได้ง่าย)

- ABCNEWS
Giant panda in French zoo gives birth to female twins

- Fox11online
Giant panda gives birth to twin girls in French zoo

- Aljazeera
Giant panda in French zoo gives birth to female twins

- DW
France: Giant panda gives birth to twins

- France24
Giant panda loaned to France gives birth to twins

- Irishexaminer
French zoo celebrates birth of twin giant panda cubs

- Reuters
Two baby pandas born at France's Beauval zoo

- Washingtonpost
Giant panda on loan to France gives birth as world cheers reproduction effort


แหล่งข่าว : USATODAY
US men set world record in 4x100 medley relay as Caeleb Dressel wins fifth gold of Tokyo Olympics
ทีมชายสหรัฐสร้างสถิติโลกในรายการผลัดผสม 4x100 ขณะที่ เคเลบ เดรสเซล คว้าเหรียญทองที่ 5 ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว

TOKYO — Coaches for the U.S. men's team looked at the times of their swimmers before Sunday and knew a world record in the 4x100 men's medley relay was within reach.
โตเกียว — โค้ชของทีมชายสหรัฐฯ ดูเวลาของนักว่ายน้ำในทีมก่อนวันอาทิตย์ และรู้ว่าสถิติโลกในการว่ายผลัดผสม 4x100 ชายนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

And then Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel and Zach Apple delivered, swimming in 3:26.78 at the Tokyo Olympics to break the 12-year-old record by .50 of a second.
จากนั้นไรอัน เมอร์ฟี, ไมเคิล แอนดรูว์, เคเลบ เดรสเซล และแซค แอปเปิลได้ถูกส่งตัวไปทำผลงานการว่ายน้ำในเวลา 3:26.78 ณ โอลิมปิกที่กรุงโตเกียว เพื่อทำลายสถิตินาน 12 ปีไปครึ่งวินาที

The victory continued the Americans' dominance in the event, having never lost the men's medley relay at the Olympics.
ชัยชนะยังคงทำให้ชาวอเมริกันเป็นจ้าวในการแข่งขันนี้ โดยไม่เคยแพ้ในรายการชายผลัดผสมในโอลิมปิก

The only time they have not won gold was in 1980 when the entire team boycotted the Moscow Games.
ครั้งเดียวที่พวกเขาไม่ได้รับเหรียญทองคือในปี 1980 เมื่อทั้งทีมคว่ำบาตรเกมที่มอสโก

And it also capped a remarkable Games for Dressel who won his fifth gold medal.
และมันก็ยังปิดท้ายเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเดรสเซล ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองที่ห้าของเขาอีกด้วย

He won gold in the 50-meter freestyle earlier in the day.
เขาได้คว้าเหรียญทองจากฟรีสไตล์ 50 เมตรไปเมื่อวันก่อนหน้านี้

"I'm proud of myself," Dressel said. "I feel like I reached what my potential was here at these Games."
“ผมภูมิใจในตัวเอง” เดรสเซลกล่าว "ผมรู้สึกว่าผมได้บรรลุศักยภาพของผมที่นี่ในเกมเหล่านี้"

The relay team nearly didn't even make it to Sunday's race. A group of four other swimmers narrowly escaped the preliminaries, finishing in seventh place, .33 seconds ahead of the ninth-place team that did not qualify for the finals.
ทีมว่ายผลัดนี้เกือบไม่สามารถพาตัวเองเข้าสู่การแข่งขันในวันอาทิตย์ได้ กลุ่มของนักว่ายน้ำสี่คนนี้รอดเข้ารอบคัดเลือกมาอย่างหวุดหวิด จบด้วยอันดับที่เจ็ด โดยนำหน้าทีมอันดับเก้าที่ไม่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไป.33 วินาที

It prompted coaches to think and rethink what was the right lineup for Sunday.
มันกระตุ้นให้โค้ชคิดและคิดใหม่ว่าอะไรคือผู้เล่นตัวจริงที่เหมาะสมในวันอาทิตย์

"We had a good spirited discussion amongst the men’s coaching staff yesterday to make sure we were putting the right four out there," head coach Dave Durden said. "We looked at the splits of the world record and as we stopped for a second and thought about our guys on that relay, we kind of looked at each other said … we can do this."
“เมื่อวานนี้ เรามีการสนทนาด้วยความมุ่งมั่นที่ดีในทีมงานผู้ฝึกสอนนักกีฬาชาย เพื่อให้แน่ใจว่าเราวางตัวสี่คนที่ถูกต้องออกไปที่นั่น” หัวหน้าโค้ช Dave Durden กล่าว “เรามองไปที่การทำลายสถิติโลก และเมื่อเราหยุดชั่วครู่หนึ่งและคิดถึงคนของเราในการว่ายผลัดนั้น เราก็มองหน้ากันพูดว่า … เราทำได้”

คำศัพท์ข่าว
- amongst (prepo) = ท่ามกลาง, ในจำนวน, ในหมู่
- 4x100 medley relay = ว่ายน้ำแบบ4x100ผลัดและผสม
- 50-meter (compound) = ระยะทาง50เมตร
- boycott (v) = คว่ำบาตร, ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในบางสิ่ง
- by + เวลา = ที่เวลา, ไม่เกิน, ภายในเวลา
- cap (v) = ครอบ, ปิดคลุมด้านบน, ต่อยอดเพิ่มพูน
- dominance (n) = ครอบงำ, อำนาจและอิทธิพลเหนือผู้อื่น
- entire (adj) = ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง
- fifth gold medal = รางวัลเหรียญทองเหรียญที่ห้า
- gold medal (n) = รางวัลเหรียญทอง
- narrowly (adv) = อย่างหวุดหวิด
- record (n) = สถิติสูง, สถิติเด่น
- right lineup = ผู้เล่นตัวจริง
- remarkable (adj) = ไม่ธรรมดา, น่าจดจำ, คุ้มค่าแก่การเอาใจใส่
- split (v) = ทำให้แตกแยก
- to break/ to smash = ทุบ, ทำลาย(สถิติ)
- to narrowly escaped = รอดอย่างหวุดหวิด
- world record = สถิติโลก, สถิติระดับโลก

หมายเหตุ เคเลบ เดรสเซล(Caeleb Dressel) นักกีฬาว่ายน้ำของสหรัฐ คว้าไปถึง 5 เหรียญทองในโตเกียวเกมส์ 2020 ซึ่งมากที่สุดในบรรดาฉลามหนุ่ม คว้าตำแหน่งราชาสระไปครอง

รายชื่อทีมว่ายน้ำผลัดผสม 4x100 เมตรชาย ที่ช่วยกันทำเวลา 3 นาที 26 .78 วินาที เป็นสถิติใหม่ของโลกแทนที่ (สหรัฐอเมริกาเคยทำไว้ 3 นาที 27.28 วินาที เมื่อปีค.ศ. 2009 ที่อิตาลี ซึ่งเฉือนด้วยเวลา .50 วินาที)
1. Caeleb Dressel (เคเลบ เดรสเซล)
2. Ryan Murphy (ไรอัน เมอร์ฟี)
3. Michael Andrew (ไมเคิล แอนดรูว์ )
4. Zach Apple (แซค แอปเปิล)

- CNN
Team USA is supporting its swimmers with passion and lots of noise

- Apnews
Epic swims: Dressel, McKeon take place among Olympic greats

- CNN
Caeleb Dressel, Bobby Finke are part of a winning Sunday for Team USA men's swimming at the Olympics

- Olympics
Team USA break world record to win men's 4x100m medley relay

- Axios
U.S. wins men's 4x100-meter medley relay as Caeleb Dressel grabs 5th gold

- CBSNEWS
Caeleb Dressel leads U.S. to gold in men's 4x100-meter freestyle relay

- Kiro7
Tokyo Olympics: US swimmer Caeleb Dressel wins 5th gold medal

- NBCNEWS
Team USA closes out Tokyo Games swimming with gold haul

- Reuters
Swimming-More gold for Dressel, Ledecky and McKeown; Britain win inaugural mixed medley relay

- Sportingnews
Caeleb Dressel swimming schedule: How to watch USA star's events live at 2021 Olympics

- The Guardian
High five! Superb Dressel takes fifth gold to cap historic Olympic performance


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น