โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, August 9, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 09-August-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : abcnews
After months of vaccine incentives, nation changes course
หลังจากหลายเดือนของการเชิญชวนฉีดวัคซีน ประเทศก็เปลี่ยนวิถีทาง

Life may be about to get tougher for the unvaccinated -- and it's not only because of their significantly increased risk of getting COVID-19 and becoming very sick.
ชีวิตอาจจะยากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน และไม่ใช่เพียงเพราะความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และอาการป่วยหนักเท่านั้น

A rising chorus of states, cities and private sector titans have implemented new vaccine requirements for their employees and patrons.
การประสานเสียงร่วมเพิ่มขึ้นของรัฐ, เมืองและภาคส่วนเอกชนที่มีศักยภาพ ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดใหม่ด้านวัคซีนสำหรับพนักงานและผู้อุดหนุนของพวกเขา

It marks a new, less negotiable phase in the fight against the coronavirus, after months of cajoling and material goodies leading the vaccination campaign.
มันทำให้เห็นการเริ่มต้นครั้งใหม่ เป็นระยะที่ต่อรองได้น้อยลงในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนา หลังจากผ่านไปหลายเดือนของการเชิญชวนและสารพัดอย่างที่นำไปสู่แผนการฉีดวัคซีน

The new incentives aren't financial.
สิ่งจูงใจใหม่ไม่ใช่เป็นเรื่องทางการเงิน

They draw motivation from immediate and tangible fears: of losing time to go get tested, losing a job, losing money or missing out on social events, as well as the ever more apparent pain of the pandemic hitting home through loss of life and loved ones.
พวกเขาดึงแรงจูงใจจากความกลัวที่จับต้องได้และเกิดขึ้นทันที จากการเสียเวลาเพื่อไปทดสอบ, ตกงาน, สูญเสียเงินหรือพลาดกิจกรรมทางสังคม และมาพร้อมกับความเจ็บปวดที่ยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นจากการระบาดใหญ่ ที่กระทบที่บ้านผ่านการสูญเสียชีวิตและคนผู้เป็นที่รัก

More than 97% of hospitalized COVID-19 patients in the country are unvaccinated, according to the White House COVID-19 Task Force.
มากกว่า 97% ของผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในประเทศเป็นผู้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน, อ้างอิงข้อมูลจากคณะทำงานเฉพาะกิจโควิด-19 ของทำเนียบขาว

Now, after months of vaccine rates tapering off, vaccination rates are heading back up with the recent surge of serious illness.
ตอนนี้ หลังจากหลายเดือนของอัตราการฉีดวัคซีนที่ลดลง ล่าสุดอัตราการฉีดวัคซีนกำลังมุ่งหน้ากลับขึ้นมา พร้อมกับการเจ็บป่วยรุนแรงที่พุ่งสูงขึ้น

On Thursday alone, the U.S. saw its highest vaccination numbers in over a month -- 585,000 new vaccinations in a single day, the White House COVID-19 data director announced.
ในวันพฤหัสบดีเพียงวันเดียว สหรัฐฯ มีตัวเลขการฉีดวัคซีนสูงที่สุดในรอบกว่า 1 เดือน เป็นการฉีดวัคซีนใหม่ 585,000 โดสในวันเดียว, ผู้อำนวยการด้านข้อมูลโควิด-19 ของทำเนียบขาวประกาศ

Some of the most dramatic upticks in recent vaccinations have been in states with the highest surges in new cases and hospitalizations and some of the lowest vaccination rates.
การฉีดวัคซีนล่าสุดบางส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมากในรัฐที่มีผู้ป่วยรายใหม่และการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นสูงสุด และบางส่วนในรัฐที่มีอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำที่สุด

"Watching more people dying in the ICU, kids getting sick? Yes, that motivates," said Dr. Arthur Caplan, professor of bioethics and the founding head of New York University School of edicine's medical ethics division. "Free beer, fishing license, free marijuana, college tuition didn't move many people to get vaccinated."
"การมองดูคนกำลังตายในไอซียูและเด็กๆ ป่วยเพิ่มขึ้นใช่ไหม? ใช่ นั่นเป็นแรงจูงใจ" ดร.อาเธอร์ แคปแลน ศาสตราจารย์ด้านชีวจริยธรรมและผู้ก่อตั้งแผนกจริยธรรมทางการแพทย์ของ New York University School of Medicine กล่าวว่า “เบียร์ฟรี, ใบอนุญาตตกปลา, กัญชาฟรี, ค่าเล่าเรียนของวิทยาลัยไม่ได้ผลักดันให้คนจำนวนมากมากมาฉีดวัคซีน”

Unvaccinated Americans must now weigh their own personal risk-benefit ratio: Take the vaccine or face restrictions.
ในตอนนี้ชาวอเมริกันที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้องชั่งน้ำหนักอัตราส่วนความเสี่ยงและผลประโยชน์ของตนเองว่า จะรับวัคซีนหรือเผชิญกับข้อจำกัด

"The carrots do not work much," Caplan said. "Now, we're seeing more pressure coming from the other side."
“ของล่อใจไม่ได้ผลมากนัก” แคปแลน กล่าว "ตอนนี้เราเห็นแรงกดดันจากอีกด้านหนึ่งมากกว่า"

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- cajole (v) = เชิญชวน, หว่านล้อม
- carrot (n) = แครอท, (แสลง ของล่อใจ สิ่งที่เสนอให้กับใครบางคนเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาทำบางสิ่ง)
- course = หลักสูตร, แนวทางการรักษา, วิถีทางการรักษา
- dramatic (adj) = อย่างแรง, ตื่นเต้นเร้าใจ, เหมือนละคร (ดึงดูดความสนใจด้วยเหตุที่ไม่ปกติ)
- employee (n) = พนักงาน, ลูกจ้าง
- immediate (adj) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- implement (v) = นำมาใช้ (คำสั่ง, แผน, นโยบาย)
- incentive = สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, สิ่งยั่วยวน
- patrons (n) = ผู้อุปการะคุณ, ผู้อุดหนุน, ผู้อุปถัมภ์, ลูกค้า
- requirement (n) = ข้อกำหนด (สิ่งขาดไม่ได้, (กฏ/กฎหมายที่บังคับใช้อย่างเป็นทางการ)
- titan (n) = คน/กลุ่มคนที่มีพลังหรือศักยภาพสูง
- uptick (n) = การปรับปรุง


แหล่งข่าว : BBC
แหล่งข่าว : BBC
There's no audience but we have to play some music to motivate the athletes.
ไม่มีผู้ชมแต่เราต้องเปิดเพลงเพื่อเป็นแรงกระตุ้นนักกีฬา

Jermy Roueche, DJ ROUECHE
The first time you play music in an empty stadium, it definitely feels weird.
ครั้งแรกที่คุณเล่นดนตรีในสนามที่ว่างเปล่า มันรู้สึกแปลกๆ อย่างแน่นอน

You feel like you've snuck in there and nobody knows you're in there and you're just playing music.
คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณซ่อนตัวอยู่ที่นั่น และไม่มีใครรู้ว่าคุณอยู่ในนั้น และคุณได้แต่เล่นดนตรีอยู่อย่างนั้น

Due to Covid-19, fans have been banned from the Olympic Games.
เนื่องจากโควิด-19 แฟนๆ กีฬา จึงถูกห้ามจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

But that hasn't stopped DJs from playing music at the venues.
แต่นั่นไม่ได้หยุดเหล่าดีเจ จากการเล่นดนตรีในสถานที่จัดงาน

Yuta Masuyama, DJ CREW
ยูตะ มาสึยามะ, สมาชิกทีมดีเจ
I play hip hop and RnB and music that is on trend.
ผมเล่นเพลงฮิปฮอปและอาร์แอนด์บี และเพลงที่กำลังเป็นที่นิยม

I choose music based on how much it can motivate the athletes because there are no audiences.
ผมเลือกเพลงโดยขึ้นกับว่า(เพลงนั้น)สามารถสร้างแรงให้ใจให้นักกีฬาได้แค่ไหน เพราะไม่มีผู้ชม

An Olympic organising committee approves the stuff just to make sure the songs that we want to use don't have curse words or inappropriate things like that and we submit music, especially for volleyball because we have so much music.
คณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกอนุมัติเนื้อหาเพียงเพื่อให้แน่ใจว่าเพลงที่เราต้องการใช้ไม่มีคำหยาบคายหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมทำนองนั้น และเราก็ส่งเพลงไปโดยเฉพาะวอลเลย์บอลเพราะเรามีเพลงมากมาย

In the beginning I start with slow music people have got to wake up!
ในตอนแรก ผมเริ่มด้วยเพลงช้าที่ต้องปลุกคนให้ตื่นขึ้น!

And before the match, I play some upbeat music like house music or like rock music, some of the eighties [music].
และก่อนการแข่งขัน ผมเปิดเพลงจังหวะสนุกๆ อย่างเพลงเฮาส์หรืออย่างเพลงร็อค และเพลงในยุค 80 บ้าง

Aaron Akinyemi, BBC REPORTER
Aaron Akinyemi, ผู้รายงายข่าวของสำนักข่าว BBC
What does it feel like playing music to empty stadiums?
รู้สึกอย่างไรกับการเล่นดนตรีในสนามที่ว่างเปล่า?

Of course I'd hope there were more people in the venue.
แน่นอน ฉันหวังว่าจะมีผู้คนมากกว่านั้นในสถานที่จัดงาน
So it was a little bit sad, but it was ok.
ก็เลยเศร้านิดหน่อย แต่ก็โอเค

DJ K.DA.B say Covid restrictions have affected Japan's nightlife.
ดีเจ K.DA.B กล่าวว่า ข้อจำกัดของโควิดได้ส่งผลกระทบต่อสถานบันเทิงยามค่ำคืนของญี่ปุ่น

There are no people at nigt basically, so there are no parties, no events.
พูดง่ายๆ ก็คือไม่มีผู้คนในตอนกลางคืน ดังนั้นจึงไม่มีงานเลี้ยง ไม่มีการจัดงาน

Some of the venues are getting closed so it's so very much affecting Tokyo culture and street culture.
สถานที่บางแห่งกำลังปิดให้บริการ ดังนั้นจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อวัฒนธรรมโตเกียวและวัฒนธรรมริมถนน

For the DJing, of course, people want to hear the music in the clubs, in the bars, in the nightlife.
สำหรับดีเจ แน่นอนว่าผู้คนต้องการฟังเพลงในคลับ ในบาร์ ในสถานบันเทิงยามค่ำคืน

It's an essential thing but we cannot do it right now, so I hope that people will be getting back after the pandemic is done.
มันเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่เราไม่สามารถทำได้ในตอนนี้ ดังนั้นฉันหวังว่าผู้คนจะกลับมาหลังจากการระบาดใหญ่ได้ถูกจัดการเสร็จสิ้น

We miss the crowds, of course, in the Olympic venues but I have to play the music not only for the audience - I have to play the music for the athletes first, even for the volunteers, the venue producers, the lighting staff, sound engineers, so I have to play that music for everybody.
แน่นอนว่าเราคิดถึงฝูงชนในสนามโอลิมปิก ฉันต้องเล่นดนตรีไม่เฉพาะคนเพื่อคนดูเท่านั้น แต่ต้องเปิดเพลงให้นักกีฬาก่อน และแม้กระทั่งอาสาสมัคร, ผู้จัดการสถานที่งาน, ทีมงานจัดแสง, วิศวกรเครื่องเสียง ดังนั้นก็เลยต้องเปิดเพลงนั้นให้ทุกคนฟัง

What do you think needs to happen for the nightlife to get back to how it used to be before the pandemic?
คุณคิดว่า อะไรจะต้องเกิดขึ้นบ้างเพื่อให้สถานบันเทิงยามค่ำคืนกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนเกิดโรคระบาด?

We should do more daytime parties or daytime events with the DJing.
เราควรจัดปาร์ตี้กลางวันหรืองานกลางวันกับดีเจให้มากกว่านี้

Nightlife has of course still got to go on for the cultures but the DJing is not [just] for the club or the bar - we can DJ in a store like this.
สถานบันเทิงยามค่ำคืนยังคงต้องดำเนินต่อไปแน่นอนเพื่อวัฒนธรรม แต่ดีเจไม่ได้ [แค่] สำหรับคลับหรือบาร์ เราสามารถเป็นดีเจในร้านค้าแบบนี้ได้

The pandemic has affected the nightlife back in the United States.
การระบาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อการกลับมาของสถานบันเทิงยามค่ำคืนในสหรัฐอเมริกา

It's the first industry to get shut down, it's the last industry to fully open again.
เป็นอุตสาหกรรมแรกที่จะปิดตัวลง เป็นอุตสาหกรรมสุดท้ายที่จะเปิดอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง

Just because of large gatherings of course.
แน่นอน เพียงเพราะเป็นการรวมตัวกันขนาดใหญ่

And I think the thing that it's done the most is, as DJs, we have gone deeper into our crates and looked for music that we don't normally play because if we're not doing clubs, what other kind of music can we play that is appropriate for the vibe?
และฉันคิดว่าสิ่งที่ทำมากที่สุดคือ ในฐานะดีเจ เราควาญลึกลงไปในลังของเราและมองหาเพลงที่ปกติเราไม่เล่น เพราะถ้าเราไม่ได้ทำงานในคลับ ดนตรีประเภทอื่นแบบไหนที่เราจะเล่นแล้วเหมาะกับบรรยากาศนี้?

คำศัพท์ข่าว
- a little bit = นิดหน่อย, เล็กน้อย
- appropriate (adj) = เหมาะสม, สมควร<ฺbr> - approve (v) = อนุมัติ, เห็นชอบ, รับรอง
- basically (adv) = ง่ายๆ, พูดง่าย ๆ, โดยพื้นฐาน, ตรง ๆ ไม่ซับซ้อน
- crate (n) = ลัง/กล่องขนาดใหญ่
- culture (n) = วัฒนธรรม
- curse (n) = คำสาปแช่ง, ต้นเหตุของความหายนะ
- nightlife = การใช้ชีวิตยามคำคืน(มักหมายถึงแหล่ง/กิจกรรมบันเทิง)
- restriction (n) = ข้อจำกัด, ข้อห้ามบางประการ
- vibe (n) = บรรยากาศความรู้สึก (สภาพทางอารมณ์ของบุคคลหรือบรรยากาศของสถาน)


แหล่งข่าว : CNN
Giraffes have been misunderstood and are just as socially complex as elephants, study says By Katie Hunt, CNN
ยีราฟได้ถูกเข้าใจผิดมาตลอด และมีความซับซ้อนทางสังคมเหมือนกันกับช้าง,การศึกษาระบุ ข่าวโดยเคที ฮันท์จาก CNN

(CNN)With their crane-like necks, spindle legs and knobbly knees, giraffes are among the best loved and most recognizable of animals.
(สำนักข่าวCNN) ด้วยลำคอที่มีลักษณะคล้ายปั้นจั่น, ขากลมเรียวและมีปุ่มที่หัวเข่า นั่นทำให้ยีราฟอยู่ในพวกสัตว์ที่เป็นที่ชื่นชอบและสามารถจดจำได้ง่ายที่สุด

Despite their elevated stature, however, giraffes have kept their surprisingly intricate social behavior under wraps.
แม้ว่าพวกยีราฟจะมีรูปร่างที่สูงโดดเด่น แต่ยีราฟก็เก็บพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนอย่างน่าปะหลาดใจไว้เป็นความลับมาได้ตลอด

Once perceived as humble creatures that focused solely on feeding their majestic bodies, one book from 1991 described the giraffe as "socially aloof, forming no lasting bonds with its fellows and associating in the most casual way."
ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเรียบง่ายธรรมดาที่สนใจเพียงแค่การหาอาหารให้กับร่างกายที่สง่างาม โดยหนังสือเล่มหนึ่งในปี 1991 ได้บรรยายยีราฟว่าเป็น "สังคมโดดเดี่ยว ไม่สร้างพันธะผูกพันระยะยาวกับลูกหลาน และมีความสัมพันธ์แบบธรรมดาทั่วไป

But new research from the University of Bristol, published Tuesday in the journal Mammal Review, suggests giraffes have been misunderstood and are in fact a highly complex and social species.
แต่งานวิจัยชิ้นใหม่จากมหาวิทยาลัยบริสตอล ที่ตีพิมพ์เมื่อวันอังคารในวารสารMammal Review ชี้ให้เห็นว่ายีราฟได้ถูกเข้าใจผิดมาโดยตลอด และที่จริงแล้วเป็นสัตว์สังคมที่มีความซับซ้อนมาก

"The most surprising thing for me is that it has taken until 2021 to recognize that giraffes have a complex social system. We have known for decades about other species of socially complex mammal, such as elephants, primates and cetaceans, but it is baffling to me how such a charismatic and well-known species as the giraffe could have been so understudied until recently," said Zoe Muller, study author and biologist at the University Of Bristol's School of Biological Sciences.
สิ่งที่ทำให้ปะหลาดใจที่สุดสำหรับฉันก็คือ มันใช้เวลาจนถึงปี 2021 เพื่อที่จะรู้ว่ายีราฟมีระบบสังคมที่ซับซ้อน พวกเราได้เข้าใจมาเป็นหลายสิบปีเกี่ยวกับสังคมที่ซับซ้อนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆเช่น ช้าง, สัตว์ตระกูลลิงและคน และสัตว์พวกวาฬและโลมา แต่มันยากที่จะเข้าใจได้สำหรับฉันว่าสัตว์ที่มีเสน่ห์และรู้จักกันดีอย่างยีราฟจะได้รับการศึกษาที่น้อยมากจนกระทั่งไม่นานมานี้ได้อย่างไร", โซอี มูลเลอร์ ผู้เขียนงานศึกษาและนักชีววิทยาที่คณะวิทยาศาตร์ชีววิทยา มหาวิทยาลัยบริสตอล กล่าว

In their review of 404 papers, researchers found that giraffes appear to have a matrilineal society.
ในการทบทวนเอกสาร404 ชิ้นงาน นักวิจัยพบว่ายีราฟดูเหมือนมีสังคมที่ยึดเครือญาติทางแม่เป็นหลัก

Female giraffes maintain long-term relationships with other females and their own offspring, the study found. Close bonds form between females and their calves, who are sometimes cared for by other females in a kind of crèche. Female giraffes show distress when a calf in the group dies even if it's not their own.
ยีราฟเพศเมียรักษาความสัมพันธ์อย่างยาวนานกับเพศเมียตัวอื่น ๆ และลูก ๆ ของพวกมัน, พบจากการศึกษา โดยรูปแบบพันธะใกล้ชิดระหว่างตัวเมียและลูกยีราฟ ซึ่งบางครั้งได้รับการดูแลจากตัวเมียอื่นๆ ในลักษณะแบบสถานเลี้ยงเด็ก และยีราฟตัวเมียแสดงถึงความเศร้าโศกเมื่อลูกยีราฟในกลุ่มเสียชีวิตแม้ว่าจะไม่ได้เป็นลูกของพวกมันก็ตาม

Male giraffes, however, only associate consistently with their mothers.
อย่างไรก็ตามสำหรับยีราฟตัวผู้ จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับแม่ของมันเท่านั้น

Since 2010, according to the study, there had been a resurgence of interest in the animals that has changed how scientists understand them, with digital cameras and better tracking technology making giraffes easier to study.
ตามข้อมูลของงานศึกษา ตั้งแต่ปี 2010 ความสนใจในเรื่องสัตว์ได้ฟื้นกลับมา ซึ่งได้เปลี่ยนวิธีของนักวิทยาศาสตร์ในการเข้าใจพวกสัตว์ ด้วยกล้องถ่ายรูปดิจิตัลและเทคโนโลยีที่ใช้ติดตามทำให้ง่ายขึ้นต่อการศึกษายีราฟ

A better grasp of giraffe behavior may help efforts to ensure their survival. Giraffe numbers have declined by 40% since 1985, according to the study, and are listed as vulnerable by the International Union for Conservation of Nature.
การติดตามพฤติกรรมของยีราฟอย่างใกล้ชิดได้ดีขึ้น อาจช่วยในความพยายามเพื่อให้มั่นใจถึงการรอดชีวิตของพวกมัน จำนวนของยีราฟลดลงราว 40% ตั้งแต่ปี 1985 โดยอ้างอิงจากการศึกษา และอยู่ในรายการเสี่ยงสูญพันธุ์ที่จัดทำโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

คำศัพท์ข่าว
- aloof (adj) = โดดเดี่ยว, ลำพัง, ไม่ค่อยยุ่งกับใคร
- bond (n) = พันธะ ผูกพัน
- casual way = แบบธรรมดา
- complex (adj) = ซับซ้อน
- consistently (adv) = ไม่ขาดสาย, อย่างต่อเนื่อง
- crane (n) = ปั้นจั่น, เครนบ
- crane-like (compound) = มีลักษณะคล้ายปั้นจั่น/ เครน/เครนยกของ
- distress (n, v) = ทุกข์, กังวลใจ
- grasp of = ความเข้าใจที่ชัดเจนหรือความมุ่งมั่นในบางสิ่ง
- humble (adj) ธรรมดา พื้น ไม่เด่น ด้อย
- humble (v) = ถ่อมตน, เจียมตน
- intricate (adj) = สลับซับซ้อนมาก, เข้าใจยาก ยุ่งยาก
- knobbly (adj) = ปุ่มป่ำ
- mammal (n) = สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- matrilineal (adj) = เครือญาติทางแม่
- misunderstood = misunderstand เข้าใจผิด /คลาดเคลื่อนจากความจริง
- offspring (n) = ลูกสัตว์
- percieve (v) เป็นที่รู้จัก รับรู้
- primate (n) = สัตว์จำพวกลิง มนุษย์ (กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พัฒนาและฉลาดที่สุด)
- resurgence (n) = การกลับมาใหม่, การฟื้นคืนชีพ
- spindle (n) = กลมเรียว
- stature (n) = รูปร่าง โครงสร้างร่างกาย
- under wraps = อยู่ในความปกปิด, ปกปิดเป็นความลับ

- Edenmagnet
Giraffes more complex than thought: study

- Dailyreuters
Giraffes have been misunderstood and are just as socially complex as elephants, study says

- Sciencealert
Surprise! Turns Out Giraffes Have Highly Complex Social Lives Akin to Elephants

- Sciencedaily
Giraffes are as socially complex as elephants, study finds

- Sunshinecoastnews
'It's amazing': the complex social connections of giraffes have been revealed in a new study


No comments:

Post a Comment