โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, August 14, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 14-August-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
Tusk reveals woolly mammoth's massive lifetime mileage
งาช้าง เผยถึงการเดินทางระยะมหาศาลตลอดชีวิตของแมมมอธขนยาว

Scientists have analysed the chemistry locked inside the tusk of a woolly mammoth to work out how far it travelled in a lifetime.
นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ลักษณะทางเคมีที่ถูกเก็บอยู่ในงาของช้างดึกดำบรรพ์ขนยาว เพื่อค้นหาว่ามันเดินทางได้ไกลแค่ไหนในช่วงชีวิตหนึ่ง

The research shows that the Ice Age animal travelled a distance equivalent to circling the Earth twice.
การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า สัตว์ในยุคน้ำแข็งชนิดนี้เดินทางได้ระยะที่เทียบเท่ากับการโคจรรอบโลกสองรอบ

Woolly mammoths were the hairy cousins of today's elephants, roaming northern latitudes during a prehistoric cold period known as the Pleistocene.
ช้างดึกดำบรรพ์ขนยาวเป็นลูกพี่ลูกน้องที่มีขนดกของช้างในปัจจุบัน ซึ่งท่องไปทั่วละติจูดทางเหนือในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่หนาวเย็นที่เรียกว่ายุคไพลสโตซีน

The work sheds light on how incredibly mobile these ancient creatures were.
งานนี้ให้ความกระจ่างว่าสิ่งมีชีวิตโบราณเหล่านี้เคลื่อนที่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

"It's not clear-cut if it was a seasonal migrator, but it covered some serious ground," said co-lead author of the study Dr Matthew Wooller, from the University of Alaska Fairbanks.
"ไม่ชัดเจนซะทีเดียวว่ามันเป็นผู้อพยพตามฤดูกาลหรือไม่ แต่มันครอบคลุมถึงประเด็นที่สำคัญบางอย่าง” ดร.แมทธิว วูลเลอร์ ผู้เขียนร่วมของการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยอลาสก้า แฟร์แบงค์ กล่าว

"It visited many parts of Alaska at some point during its lifetime, which is pretty amazing when you think about how big that area is."
"มันเคยไปเยือนหลายพื้นที่ของอลาสก้าในช่วงชีวิตหนึ่ง ซึ่งน่าทึ่งมาก เมื่อคุณคิดว่าพื้นที่นั้นใหญ่แค่ไหน”

Mammoth tusks were a bit like tree rings, insomuch that they recorded information about the animal's life history.
งาแมมมอธมีความคล้ายกับวงแหวนต้นไม้อยู่นิดหน่อย ดังนั้นพวกมัน(งา)จึงได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติชีวิตของสัตว์ไว้

Furthermore, some chemical elements incorporated into the tusks while the animal was alive can serve as pins on a map, broadly showing where the animal went.
นอกจากนี้ องค์ประกอบทางเคมีบางอย่างที่รวมอยู่ในงาในขณะที่สัตว์ยังมีชีวิตอยู่สามารถทำหน้าที่เป็นหมุดบนแผนที่ แสดงให้เห็นอย่างกว้างๆว่าสัตว์ไปที่ไหนบ้าง

By combining these two things, researchers worked out the travel history of a male mammoth that lived 17,000 years ago in Alaska.
โดยการรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน นักวิจัยจึงหาคำตอบประวัติศาสตร์การเดินทางของแมมมอธเพศผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 17,000 ปีก่อนในอลาสก้าได้

Its remains were found near the northern state's Brooks Range of mountains.
ซากของมันถูกพบใกล้กับเทือกเขาบรูกส์ของรัฐทางตอนเหนือ

"From the moment they're born until the day they die, they've got a diary and it's written in their tusks," said co-author Dr Pat Druckenmiller, director of the University of Alaska Museum of the North."
“ตั้งแต่เกิดจนวันตาย พวกแมมมอธมีบันทึกประจำวันและมันถูกเขียนอยู่ในงา” ดร.แพท ดรัคเคนมิลเลอร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยอลาสก้าภาคเหนือ และเป็นผู้เขียนร่วมในงานวิจัย กล่าว

"Mother Nature doesn't usually offer up such convenient and life-long records of an individual's life."
"ธรรมชาติของตัวแม่มักจะไม่ได้ให้ความสะดวกในการศึกษาลักษณะแบบเดียวกันนี้ และไม่มีบันทึกตลอดช่วงชีวิตของชีวิตแต่ละตัวไว้"

Mammoths steadily added new layers to their tusks throughout their lives.
แมมมอธเพิ่มชั้นใหม่ให้กับงาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

When the ivory was split length-wise, these growth bands looked like stacked ice cream cones, offering a chronological record of its existence.
เมื่องาช้างถูกแบ่งออกตามแนวยาว แถบการเติบโตเหล่านี้ดูเหมือนโคนไอศกรีมที่เรียงซ้อนกัน ซึ่งบอกถึงบันทึกตามลำดับเวลาของการมีอยู่ของมัน

The researchers pieced together the animal's journey by studying the different types, or isotopes, of the chemical elements strontium and oxygen contained in the 1.5m-long tusk.
นักวิจัยได้ปะติดปะต่อการเดินทางของสัตว์ชนิดนี้โดยการศึกษาแบบต่าง ๆ หรือไอโซโทปของสตรอนเทียมและออกซิเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่ในงายาว 1.5 เมตร

These were matched with maps predicting isotope variations across Alaska.
(ข้อมูล)เหล่านี้ได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับความหลากหลายของไอโซโทปที่คาดเดาทั่วอลาสก้า

They found that the mammoth had covered 70,000km of Alaskan landscape during its 28 years on the planet.
พวกเขาพบว่าแมมมอธเดินทางเป็นระยะกว่า 70,000 กม.ทั่วภูมิประเทศอลาสก้าในช่วงเวลา 28 ปีที่อยู่บนโลกใบนี้

For comparison, the circumference of the Earth is 40,000km.
สำหรับการเปรียบเทียบ เส้นรอบวงของโลกคือ 40,000 กม.

The study offers clues to the extinction of these magnificent creatures.
การศึกษานี้นำเสนอการคาดเดาสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์วิเศษเหล่านี้

For animals that ranged so widely, the encroachment of forests into the mammoths' preferred grassland habitat towards the end of the last Ice Age would have placed pressure on herds.
สำหรับสัตว์ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายหลายชนิด การบุกรุกป่าเข้าไปในแหล่งทุ่งหญ้าที่อยู่อาศัยของแมมมอธในช่วงปลายยุคน้ำแข็งสุดท้ายได้สร้างแรงกดดันต่อฝูงแมมมอธ

It limited how far they could roam for food and placed them at greater risk of predation.
มันจำกัดว่าพวกแมมมอธจะเดินเตร่หาอาหารได้ไกลแค่ไหน และทำให้พวกมันเสี่ยงต่อการถูกล่ามากขึ้น

The work, by an international team, has been published in Science journal.
ผลงานชิ้นนี้ จัดทำโดยทีมงานนานาชาติ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science

คำศัพท์ข่าว
- 1.5m-long (compound) = ยาว1.5เมตร
- band (n) = แถบ, แนว
- clear-cut (compound) = ตัดออกโล่งเตียน, ชัดเจน
- clue (n) = เบาะแส, ร่องรอย, บอกเป็นนัย ๆ
- co-lead = เป็นแกนนำทีมร่วมกัน
- co-lead author = ผู้เขียนหนังสือร่วมกัน(มักเกี่ยวกับทีมวิชาการ/การวิจัย)
- convenient (adj) = สะดวก
- cousin (n) = ลูกพี่ลูกน้อง, ญาติห่างๆ
- encroachment (n) = การบุกรุก, ล่วงล้ำ
- existence (n) = การดำรงอยู่,การมีอยู่,การมีชีวิตอยู่,ความเป็นอยู่
- extinction (n) = การสูญพันธุ์
- furthermore, ... = นอกจากนี้ / นั้น
- hronological (adj) = ตามลำดับเหตุการณ์
- insomuch (adv) = ถึงขึ้น, จนกระทั่งว่า, ถึงขนาดที่
- isotope = ไอโซโทป (เป็นส่วนหนึ่งของกากนิวเคลียร์) รูปแบบอะตอมของธาตุเดียวกันที่มีจำนวนนิวตรอนต่างกัน
- life-long (compound) = ตลอดชีพ
- lifetime (n) = ช่วงชีวิต, ระยะเวลาที่มีชีวิตได้
- magnificent (adj) = สง่างาม, วิจิตรงดงาม
- mammoth (n) = ช้างแมมมอธ, ช้างดึกดำบรรพ์ขนยาว
- massive (adj) = มหึมา, จำนวนมาก, ขนาดใหญ่
- mileage (n) = ระยะทางที่เดินทาง
- mobile = สัญจร, เคลื่อนที่
- piece (v) = ปะติดปะต่อ(ประกอบบางสิ่งจากแต่ละส่วน)
- prehistoric (n) = ก่อนประวัติศาสตร์, โบราณกาล, ดึกดำบรรพ์
- pretty (adj) = ค่อนข้าง, ค่อนข้างจะ
- remains (n) = ซาก, ลักษณะที่เหลืออยู่
- roam (v) = ตระเวณ, ท่องเทียว
- serious ground = จุด/พื้นที่เสี่ยง, ประเด็น/เรื่องที่อันตราย
- serve (v) = ทำงาน, ทำหน้าที่, ปฏิบัติหน้าที่
- shed light on something = ช่วยอธิบายสถานการณ์, ให้ความกระจ่าง
- stack (adj = ที่่ซึ่งวางซ้อนทับกัน
- strontium = สตรอนเทียม(ธาตุเคมีของเลขอะตอม 38 ซึ่งเป็นโลหะสีเงิน-ขาวอ่อนของชุดอัลคาไลน์เอิร์ธ )
- throughout (adv) = ทุกหนทุกแห่ง, ทุกส่วน, ทั่วทั้ง
- tree ring (n) = วงแหวนของตนไม้(มีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี)
- tusk/ ivory = งาช้าง
- woolly (adj) ซึ่งทำด้วยขนสัตว์
- work out (phrasal verb) = เพื่อหาคำตอบของปัญหา/หรือการคำนวณ

แหล่งข่าว : Ancient-
Woolly Mammoth Tusk Reveals Uber-distance Migrations, Says Study

แหล่งข่าว : Dailymail
Now THAT's a mammoth journey! Arctic woolly mammoths roamed far enough during their lifetimes to circle the Earth TWICE, scientists discover

แหล่งข่าว : The Guardian
Woolly mammoth walked far enough to circle Earth twice, study finds

แหล่งข่าว : Reuters
According to a new study, a male mammoth which roamed Alaska 17,000 years ago covered nearly enough ground to circle the globe twice in its lifetime. The mammoth's movements were traced through analysis of isotopes in one of its well-preserved tusks

แหล่งข่าว : CNN
Mammoths covered huge distances in their lifetime. The beasts traveled the equivalent of the circumference of the Earth almost twice, information from the study of a 17,000-year-old tusk has revealed.


แหล่งข่าว : CNN
China's recent rape scandals are a #MeToo victory, activists say — even if the government won't admit it
ข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการข่มขืนครั้งล่าสุดของจีนถือเป็นชัยชนะ #MeToo นักเคลื่อนไหวกล่าว แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ยอมรับก็ตาม

Hong Kong (CNN)Two explosive rape allegations have rocked China in recent weeks, turning a spotlight on the country's stifled #MeToo movement and problems of sexual assault.
ฮ่องกง (สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น) ข้อกล่าวหาเรื่องการข่มขืนที่ดังสนั่น 2 ฉบับได้ทำให้จีนสั่นสะเทือนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และหันความสนใจมุ่งมาที่ขบวนการ #MeToo และปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศของประเทศ

On Monday, the e-commerce giant Alibaba said it had fired an employee who was accused of sexually assaulting another employee during a business trip.
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อาลีบาบายักษ์ใหญ่ด้านการค้าบนอินเตอร์เน็ตกล่าวว่า ได้ไล่พนักงานคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศพนักงานอีกคนระหว่างการเดินทางเพื่อทำธุรกิจออกจากบริษัทแล้ว

The week before, Beijing police said they had arrested Chinese-Canadian pop star Kris Wu on suspicion of rape, according to a statement.
เมื่อสัปดาห์ก่อน ตำรวจปักกิ่งกล่าวว่าพวกเขาได้จับกุมคริส หวู่ นักร้องเพลงป๊อปผู้โด่งดังชาวจีน-แคนาดาในข้อหาต้องสงสัยทำการข่มขืน, ตามคำแถลง

In both cases, victims had posted their allegations on Chinese social media, which sparked an online furor and prompted police to investigate. Neither Wu nor the Alibaba employee have been charged with any crime.
ในทั้งสองกรณี เหยื่อได้ลงคำกล่าวหาของพวกเขาบนโซเชียลมีเดียของจีน ซึ่งจุดชนวนให้เกิดความโกรธเคืองทางออนไลน์และทำให้ตำรวจสอบสวนในทันที โดยทั้งหวู่และพนักงานของอาลีบาบาไม่ได้ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมใดๆ

The authorities' swift actions won praise from some online, who pointed to the two cases as an indication of the effective rule of law and criminal justice in China.

การกระทำที่รวดเร็วของทางการได้รับคำชมจากออนไลน์บางคน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงสองกรณีนี้ว่าเป็นข้อบ่งชี้ถึงหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาที่มีผลในประเทศจีน

Yet it raised eyebrows among others, who say it instead highlights how rare it is for survivors to speak out and seek justice.
ทว่ามันก็ทำให้คนอื่นๆเลิกคิ้วขึ้นด้วยความปะหลาดใจ ในคนที่กล่าวว่าแทนที่จะเน้นว่า มันยากแค่ไหนที่จะมีผู้รอดชีวิตได้ออกมาพูดและแสวงหาความยุติธรรม

"It is unsurprising that both cases have drawn such wide attention, given (Kris Wu) and Alibaba's high profile," said Feng Yuan, a feminist scholar and activist.
“มันไม่น่าแปลกใจเลยที่ทั้งสองกรณีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เพราะได้มาจากชื่อเสียงอันโด่งดังของ คริส หวู่และอาลีบาบา”, เฟิง หยวน นักวิชาการสตรีและนักเคลื่อนไหวกล่าว

"But this also serves as a reminder that for many other cases of sexual harassment and assault, if the accused are not so famous or influential, (victims) might not have their voices heard at all."
“แต่สิ่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าสำหรับกรณีอื่นๆ อีกมากมายของการล่วงละเมิดทางเพศและการทำร้ายร่างกายด้วยว่า หากผู้ต้องหาไม่ได้มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลมากนัก เหยื่อก็อาจไม่ได้รับการฟังเสียงของพวกเขาเลย”

Sexual assault survivors have long faced strong stigma and resistance in China, at the official level as well as among the public.
ผู้รอดชีวิตจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศต้องเผชิญกับตราบาปและการต่อต้านอย่างรุนแรงในประเทศจีน ทั้งในระดับทางการและในหมู่ประชาชน

And while surveys in recent years suggest that sexual assault and harassment is prevalent in the country of 1.4 billion people, the number of actual prosecutions is small.
และในขณะที่การสำรวจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า การทำร้ายและการล่วงละเมิดทางเพศเป็นสิ่งพบได้ทั่วไปในประเทศที่มีประชากร 1.4 พันล้านคน แต่จำนวนการดำเนินคดีอย่างจริงจังนั้นมีน้อย

Between 2013 and 2017, 43,000 people were prosecuted for "crimes of violating women's personal rights," according to the office of China's top prosecutor.
ระหว่างปีค.ศ. 2013 ถึง 2017 มีผู้ถูกดำเนินคดี 43,000 คนในข้อหา "ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสตรี" โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานอัยการสูงสุดของจีน

Those crimes include trafficking, rape and forced prostitution.
อาชญากรรมดังกล่าวรวมถึงการค้ามนุษย์ การข่มขืน และการบังคับค้าประเวณี

The issue was pushed to the fore in 2018 when the #MeToo movement went global.
ปัญหานี้ได้รับการผลักดันไปข้างหน้าในปี 2018 เมื่อการเคลื่อนไหว #MeToo ไปถึงระดับโลก

In China, too, it prompted more women to share their experiences with sexual misconduct and assault — but the movement was quickly quashed.
ในประเทศจีนก็เช่นกัน มันกระตุ้นได้อย่างรวดเร็วให้ผู้หญิงจำนวนมากขึ้นแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการล่วงละเมิดทางเพศ แต่การเคลื่อนไหวได้ถูกสกัดอย่างรวดเร็ว

The government moved to block growing online discussion, including censoring the hashtag and many related posts, while state-run media published articles claiming sexual assault isn't a problem in China.
รัฐบาลทำการปิดกั้นการสนทนาออนไลน์ที่กำลังเพิ่มขึ้น รวมถึงการตรวจสอบแฮชแท็กและข้อความที่ลงเกี่ยวกับเรื่องนี้จำนวนมาก ในขณะที่สื่อของรัฐตีพิมพ์บทความที่อ้างว่าการล่วงละเมิดทางเพศไม่เป็นปัญหาในจีน

คำศัพท์ข่าว
- allegation (n) = ข้อกล่าวหา
- explosive = เกี่ยวกับระเบิด(สำนวนในข่าวนี้ หมายถึงข่าวสำคัญ)
- high profile = มีชื่อเสียง, ชื่อเสียงโด่งดัง
- misconduct (n) = การประพฤติผิด
- praise (v) = ชื่นชม, ยกย่อง, สรรเสริญ
- prompt (v) = กระตุ้น, ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้เกิด
- prostitution (n) = การค้าประเวณี
- quash (v) = กำจัด, ปราบ, สกัดกั้น
- sexual assault = การล่วงละเมิดทางเพศ(ล่วงเกินทางร่างกาย/ ข่มขืน)
- sexual harassment = การคุกคามทางเพศ (พูดจาแทะโลม/ หยาบคาย)
- sexual misconduct = การประพฤติผิดทางเพศ
- stifle (v) = ปืดกั้น
- stigma (n) = ตราบาป, มลทิล
- suspicion (n) = ความสงสัย
- swift (n, v) = รวดเร็ว, ว่องไว
- Californianewstimes
China’s recent rape scandals are a MeToo victory, activists say — even if the government won’t admit it – KION546
- Creatorsempire
Analysis: China’s recent rape scandals are a #MeToo victory, activists say, even if government doesn’t admit it
-ActionNewsNow x
China's recent rape scandals are a #MeToo victory, activists say — even if the government won't admit it


แหล่งข่าว : CNN
TikTok disables late-night notifications for teens as part of new safety measures
ติ๊กต๊อกจะปิดใช้งานการแจ้งเตือนในช่วงดึกสำหรับวัยรุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการความปลอดภัยใหม่

(CNN) TikTok won't send younger teens late-night notifications as part of a series of child safety measures announced Thursday.
(CNN) ติ๊กต๊อกจะไม่ส่งการแจ้งเตือนในช่วงดึกให้กับวัยรุ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับเด็ก ที่ประกาศออกมาเมื่อวันพฤหัสบดี

To promote positive digital habits -- and perhaps help parents enforce bedtimes -- accounts for children between ages 13-15 will not receive push notifications after 9 p.m., the company said.
เพื่อส่งเสริมนิสัยการใช้ดิจิทัลในทางบวก และอาจช่วยผู้ปกครองบังคับใช้เวลานอน ดังนั้นบัญชีผู้ใช้งานสำหรับเด็กอายุระหว่าง 13-15 ปีจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนหลังจาก 21.00 น., บริษัทกล่าว

For teens between ages 16-17, push notifications will be disabled after 10 p.m.
สำหรับวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 16-17 ปี ปุ่มแจ้งเตือนจะไม่สามารถใช้ได้หลังเวลา 22.00 น.

Other changes include requiring users between the ages 16 and 17 to actively switch their settings to enable direct messaging.
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ รวมถึงการกำหนดให้ผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 17 ปีต้องสลับการตั้งค่าด้วยตัวเองเพื่อให้สามารถใช้งานการส่งข้อความโดยตรง

Those under 16 don't have access to direct messages.
ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อความโดยตรง

"We want to help teens make active decisions about their privacy settings, so when someone aged 16-17 joins TikTok, their direct messaging setting will now be set to 'no one' by default," the company said in a statement.
“เราต้องการช่วยให้วัยรุ่นตัดสินใจด้วยตัวเองเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ดังนั้นคนอายุ 16-17 ปีที่เข้าร่วม TikTok การตั้งค่าการส่งข้อความโดยตรงของพวกเขาจะถูกตั้งว่า 'ไม่มีใคร' เป็นค่าเริ่มต้น”, บริษัทกล่าวในการแถลง

"Existing accounts ... will receive a prompt asking them to review and confirm their privacy settings the next time they use this feature. "
"บัญชีผู้ใช้ที่ตอนนี้มีอยู่แล้ว จะได้รับข้อความแจ้งขอให้ตรวจสอบและยืนยันการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในครั้งต่อไปที่ใช้คุณลักษณะนี้"

In addition to messaging, users under age 16 who are trying to publish their first video will get a pop-up message to help them better understand their privacy options. They won't be able to publish the video without selecting who will be allowed to see it.
นอกจากการรับส่งข้อความแล้ว ผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 16 ปีที่กำลังพยายามเผยแพร่วิดีโอแรกจะได้รับข้อความที่เด้งขึ้นมาเพื่อช่วยให้เข้าใจตัวเลือกความเป็นส่วนตัวได้ดีขึ้น พวกเขาจะเผยแพร่วิดีโอไม่ได้หากไม่ได้เลือกว่าใครได้รับอนุญาตให้ดู

TikTok is hugely popular among teenagers, and like most digital platforms it can be plagued by bullies and potentially harmful content.
ติ๊กต๊อกเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่น และเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มดิจิทัลส่วนใหญ่ มันอาจถูกรังแกโดยคนพาลและเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายได้

More than 12,000 people in the United States recently signed an open letter asking TikTok to allow parents to view mirror accounts of what their kids see on the short-form video app.
เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้คนกว่า 12,000 คนในสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในจดหมายเปิดผนึกเพื่อขอให้ TikTok อนุญาตให้ผู้ปกครองดูบัญชีที่สะท้อนถึงสิ่งที่ลูก ๆ ของพวกเขาเห็นในแอปวิดีโอแบบสั้น

"Parents play a critical role in keeping kids safe from online harms like cyberbullying, sexual predators, and violent or extremist content," said the letter by the group ParentsTogether. "But parents can't protect kids if they can't see what their kids see."
จดหมายจากกลุ่ม ParentsTogether กล่าวว่า “พ่อแม่มีบทบาทสำคัญในการดูแลเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายทางออนไลน์ เช่น การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต ผู้ล่าทางเพศ และเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือพวกหัวรุนแรง” “แต่พ่อแม่ไม่สามารถปกป้องลูกได้ หากไม่เห็นสิ่งที่ลูกเห็น”

คำศัพท์ข่าว
- active (adj) = อย่างแข็งขัน, กระตือรือร้น(การกระทำในเชิงบวก)
- actively (adv) = อย่างแข็งขัน, กระตือรือร้น(การกระทำในเชิงบวก)
- be disabled = ไม่สามารถ
- bedtime = ช่วงเวลานอน
- critical (adj) = สำคัญอย่างยิ่ง
- cyberbullying (n) = การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์
- default (n) = ค่าเริ่มต้นของโปรแกรม
- extremist (n) = พวกหัวรุนแรง, ผู้นิยมความรุนแรง (ก่อเหตุรุนแรงเพราะความเชื่อ)
- feature (n) = จุดเด่น, คุณสมบัติ
- hugely (adv) = ใหญ่โต, มหาศาล
- late-night (compound) = ช่วงดึก
- perhaps (adv) = บางที
- pop-up (adj) = โผล่ออกมา, เด้งออกมา
- predator (n) = นักล่า, สัตว์ผู้ล่า, สัตว์ใหญ่ผู้ล่าเนื้อสัตว์เล็กเป็นอาหาร
- push (n) = การออกด้วยตัวเอง(ออกจากพื้นที่/ สถานที่/ ปรแกรม)
- push notification = การแจ้งเตือนออกจากโปรแกรมของระบบ
- short-form (compound) = รูปแบบสั้น ๆ

- Invozone
TikTok hopes to normalize teenage life

- Nordot
TikTok to limit notifications for teenagers

- Adweek
TikTok Bolsters Safety Options for Teen Users

- BBC
TikTok hopes to help teenagers work, rest and sleep

- FemaleFirst
TikTok to limit notifications for teenagers

No comments:

Post a Comment