โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, August 24, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 24-August-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
United Airlines moves up its deadline for workers to get vaccinated against Covid-19 or risk being fired.
สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ เลื่อนกำหนดเส้นตายให้พนักงานรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือจะเสี่ยงต่อการถูกไล่ออก

Now that the Pfizer vaccine has been approved, United's 67,000 US workers have until September 27 to get fully vaccinated.
ตอนนี้วัคซีนไฟเซอร์ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้ว พนักงานของสหรัฐ 67,000 คนของสหรัฐมีเวลาจนถึงวันที่ 27 กันยายนเพื่อรับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน


คำศัพท์ข่าว
- against (preposition) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน
- approve (v) = อนุมัติ, เห็นชอบ, รับรอง(อย่างเป็นทางการ)
- deadline (n) = เส้นตาย, กำหนดเวลา, เส้นห้ามผ่าน
- fully (adv) = ครบครัน, ครบถ้วน, อย่างเต็มที่
- its = ของมัน (Possessive Pronoun)


แหล่งข่าว : News from Science
Watch this chameleon robot blend in with its surroundings
ดูนี่สิหุ่นยนต์กิ้งก่าปรับตัวกลมกลืนเข้ากับสิ่งรอบตัวของมัน

Animals make camouflaging look easy. Some have static patterns that make them hard to spot, whereas others—such as chameleons—can change their colors and patterns at the drop of a hat.
พวกสัตว์ทำการพรางตัวนั้นดูเหมือนง่ายๆ บางชนิดมีรูปแบบตายตัวที่ทำให้พวกมันถูกสังเกตุเห็นได้ยาก ในขณะที่บางชนิดเช่น กิ้งก่า สามารถเปลี่ยนสีและลวดลายได้ในทันที

Now, researchers have developed a robot that can mimic a chameleon’s color-changing abilities and movement.
ตอนนี้นักวิจัยได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเลียนแบบความสามารถในการเปลี่ยนสีและการเคลื่อนไหวของกิ้งก่าได้

Chameleons change color by using their muscles to expand and contract tiny crystals on an upper layer of their skin.
กิ้งก่าเปลี่ยนสีโดยใช้กล้ามเนื้อของพวกมันทำการขยายและหดผลึกเล็กๆ ที่อยู่ด้านบนของชั้นผิวหนังของพวกมัน

But it’s hard to replicate this technique with technology.
แต่มันยากที่จะทำเลียนแบบเทคนิคนี้ด้วยเทคโนโลยี

So in the new study, scientists used a different approach: a thin liquid crystal layer that changes colors based on temperature.
ดังนั้นในการศึกษาครั้งใหม่นี้ นักวิทยาศาสตร์จึงใช้แนวทางที่แตกต่างออกไป คือใช้ผลึกใสเหลวเป็นชั้นบางๆ ที่เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ

The researchers stacked several layers of nanowire heaters underneath the crystal layer.
นักวิจัยได้วางตัวทำความร้อนเป็นลวดนาโนไว้หลายชั้นใต้ชั้นคริสตัล

The nanowire layers contained different patterns, ranging from dots to grids.
ชั้นของเส้นลวดขนาดจิ๋วมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เป็นจุดไปจนถึงแบบตะแกรง

Selectively heating layers creates colorful patterns that help the bot better mimic its surrounding environments.
ชั้นความร้อนที่คัดเลือกมาจะสร้างลวดลายที่มีสีสันที่ช่วยให้หุ่นยนต์เลียนแบบสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ดีขึ้น

Using information from a color sensor mounted on the bot, the “artificial chameleon skin” can change its color to match backgrounds in real time (see video, above), researchers report today in Nature Communications.
โดยใช้ข้อมูลจากตัวตรวจจับสีที่ติดตั้งบนหุ่นยนต์ ดังนั้น "ผิวหนังของกิ้งก่าเทียมตัวนี้" จึงสามารถเปลี่ยนสีเพื่อให้เข้ากับพื้นหลัง ณ เวลานั้นได้ (ดูวิดีโอด้านบน), นักวิจัยรายงานวันนี้ในหนังสือ Nature Communications

The team plans to add a vision system on the bot so the artificial skin can match more than just color, but also generate patterns autonomously.
ทีมงานวางแผนที่จะเพิ่มระบบการมองเห็นบนตัวหุ่นยนต์เพื่อให้ผิวหนังเทียมสามารถปรับให้เข้ากันได้มากกว่าแค่สี แต่ยังสร้างรูปแบบลวดลายได้เองแบบอิสระ

With a few adjustments, such an insulating layer underneath the nanowire heaters, the scientists say color changing clothes, an asset for hunting and outdoor activities, could one day come to a store near you.
ด้วยการปรับเพียงเล็กน้อยเช่น ชั้นฉนวนใต้เส้นลวดนาโนทำความร้อน นักวิทยาศาสตร์กล่าวถึงเสื้อผ้าที่เปลี่ยนสีได้ ซึ่งเป็นสิ่งมีประโยชน์สำหรับการล่าสัตว์และกิจกรรมกลางแจ้ง ว่าสักวันหนึ่งอาจจะมาที่ร้านใกล้บ้านคุณ

คำศัพท์ข่าว
- adjustment (n) = การปรับ/ปรับละเอียด(การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ)
- approach (n) = วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย, การจัดการกับปัญหา
- artificial (adj) = เทียม, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, สร้างเลียนแบบธรรมชาติ
- asset (n) = สิ่งที่มีคุณค่า, ทรัพย์สิน
- autonomously (adj) = ได้อย่างอิสระ, มีอิสระในการดำเนินการ
- base on = ยึดโยง, อ้างอิง, ขึ้นอยู่กับ (เพื่ออ้างอิงข้อมูล หรือเพื่อการตัดสินใจ)
- blend (n) = การผสม, การรวมตัว
- camouflage (v) = พรางตา, อำพราง
- chameleon (n) = กิ้งก่าเปลียนสี
- changing (adj) = ที่เปลี่ยนแปลงได้
- color sensor = เซ็นเซอร์สี, ตัวตรวจข้อมูลเกี่ยวกับสี/ แสงสี
- insulating (adj) = ที่เป็นฉนวนกั้น
- mimic (v) = เลียนแบบ
- nanowire = นาโนไวร์, เส้นลวดขนาดจิ๋ว, เส้นสายไฟขนาดเล็ก
- pattern (n) = ลวดลาย, รูปแบบ
- real time = เรียลไทม์, เวลาที่ดำเนินพร้อมกัน(ณ เวลาของสถานการณ์นั้น ๆที่กำลังเกิดขึ้น)
- replicate (v) = ทำสำเนาซ้ำ, ประดิษย์สิ่งที่เลียนแบบของเดิม
- selectively (adv) = สรรหา, คัดสรร, เลือกเฟ้น
- static (adj) = คงที่, อยู่กับที่, ไม่เคลื่อนที่
- such as = อย่างเช่น, อาทิเช่น
- surrounding (adj) = บริเวณโดยรอบ, ที่รายล้อมอยู่โดยรอบ
- underneath = ภายใต้, ข้างใต้, ท่อนล่าง
- whereas (conj) = ในทางตรงกันข้าม

หมายเหตุ nanowire = นาโนไวร์, เส้นลวดขนาดจิ๋ว ในโครงงานนี้ ใช้สร้างความร้อนให้กับเซ็นเซอร์สี เพื่อนำค่าความร้อนที่ได้ไปสร้างสีต่าง ๆตามเงื่อนไขวงจรกำเนิดสี)แหล่งข่าว : CNN
Biden expected to decide within 24 hours on Afghan evacuation deadline
ไบเดนคาดว่าจะตัดสินใจภายใน 24 ชั่วโมงเกี่ยวกับเส้นตายการอพยพอัฟกัน

KABUL/WASHINGTON, Aug 23 (Reuters) - With thousands of desperate Afghans and foreigners massed at Kabul's airport in the hope of fleeing Afghanistan's new Taliban rulers, U.S. President Joe Biden is expected to decide as soon as Tuesday on whether to extend an Aug. 31 deadline to airlift Americans and their allies to safety.
คาบูล/วอชิงตัน 23 ส.ค. (รอยเตอร์) - ด้วยมีชาวอัฟกันที่สิ้นหวังหลายพันคน และชาวต่างชาติรวมตัวกันจำนวนมากที่สนามบินคาบูลเพื่อหวังจะหลบหนีจากตาลีบัน ผู้ปกครองใหม่ของอัฟกานิสถาน จึงคาดว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ จะตัดสินใจเร็วที่สุดในวันอังคารว่า จะขยายเส้นตายวันที่ 31 สิงหาคมออกไปหรือไม่ เพื่อที่จะขนส่งชาวอเมริกันและพันธมิตรให้มีความปลอดภัย

Biden warned on Sunday that the evacuation was going to be "hard and painful" and much could still go wrong. U.S. troops might stay beyond an Aug. 31 deadline to oversee the evacuation, he said.
ไบเดนเตือนเมื่อวันอาทิตย์ว่าการอพยพจะ "ยากและเจ็บปวด" และหลายๆ อย่างยังคงผิดพลาดได้ เขากล่าวว่ากองทหารสหรัฐอาจอยู่เกินกำหนดวันที่ 31 สิงหาคม เพื่อดูแลการอพยพ

On Monday, an administration official told Reuters that Biden would decide within 24 hours whether to extend the timeline to give the Pentagon time to prepare.
เมื่อวันจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบอกกับรอยเตอร์ว่า ไบเดนจะตัดสินใจภายใน 24 ชั่วโมงว่าจะขยายเวลาเพื่อให้เวลาเพนตากอนเตรียมพร้อมหรือไม่

Beyond the need to remove thousands of Americans, citizens of allied countries and Afghans who worked with U.S. forces, Department of Defense officials said it would still take days to fly out the 6,000 troops deployed to secure and run the airlift.
นอกเหนือจากความจำเป็นในการขนย้ายชาวอเมริกันหลายพันคน, พลเมืองของประเทศพันธมิตรและชาวอัฟกันที่ทำงานร่วมกับกองกำลังสหรัฐฯ แล้ว เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมกล่าวว่า ยังต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะพานายทหาร 6,000 นายที่ประจำการเพื่อรักษาความปลอดภัยและดำเนินการขนย้ายผู้คนทางอากาศ ขึ้นเครื่องบินออกมาได้

Biden could signal his intentions at a virtual meeting of the Group of Seven wealthy nations on Tuesday.
ไบเดนอาจส่งสัญญาณถึงความตั้งใจของเขาในการประชุมออนไลน์ของกลุ่มประเทศร่ำรวยทั้งเจ็ดในวันอังคาร

Two U.S. officials had said the expectation was that the United States would continue evacuations past Aug. 31.
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 2 คนกล่าวถึงความคาดหวังว่า สหรัฐฯ จะยังคงทำการอพยพต่อไปอีกหลังจากวันที่ 31 สิงหาคม

A senior State Department official told reporters the country's commitment to at-risk Afghans "doesn't end on Aug. 31."
เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศบอกกับผู้สื่อข่าวว่าความมุ่งมั่นของประเทศที่มีต่อชาวอัฟกัน "จะไม่สิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม"

คำศัพท์ข่าว
- adviser (n) = ที่ปรึกษา
- beyond = นอกเหนือ, เกินเลย, พ้นเขต
- remove(v) = เอาออก เคลื่อนย้ายออก
- timeline (n) = ระยะเวลา
- virtual meeting = การประชุมออนไลน์
- whether = "...ว่า...หรือไม่/ หรือเปล่า
- ally(n) = พันธมิตร พวกเดียวกัน
- force (n) = กองกำลังทหาร


แหล่งข่าว : CNN
แหล่งข่าว : CNN
The Taliban hasn't captured all of Afghanistan yet. One province has vowed to resist
กลุ่มตาลีบันยังไม่ได้ยึดอัฟกานิสถานทั้งหมด จังหวัดหนึ่งได้ปฏิญาณตนว่าจะต่อต้าน

(CNN)As the Taliban firms up its grip on Afghanistan, there is one remote region whose resistance to the militant group goes back decades. Now, the last major holdout is under threat.
(CNN) ขณะที่กลุ่มตาลีบันยึดอัฟกานิสถานไว้ได้ในกำมือ ยังมีพื้นที่ห่างไกลแห่งหนึ่งที่เป็นของผู้ต่อต้านกลุ่มติดอาวุธ(ตาลีบัน) ย้อนกลับไปได้หลายทศวรรษ และในตอนนี้กลุ่มต่อต้านหลักกลุ่มสุดท้ายกำลังตกอยู่ภายใต้การคุกคาม

The Taliban has been massing forces in and around Panjshir province, the only one yet to fall under the militants' control.
กลุ่มตาลีบันได้ระดมกำลังเข้าไปอยู่บริเวณรอบ ๆ จังหวัดปัญจชีร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวที่ยังไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธตาลีบัน

On Monday, the Taliban said it had captured three districts in the Panjshir Valley.

เมื่อวันจันทร์ ตาลีบันกล่าวว่าได้ยึดพื้นที่สามเขตในหุบเขาปัญจชีร์ แล้ว

Here's what you need to know about the resistance movement in Panjshir.
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับขบวนการต่อต้านในพื้นที่ปัญจชีร์

Where is the Panjshir Valley?
หุบเขาปัญจชีร์ อยู่ที่ไหน

The Panjshir Valley, some 150 kilometers (about 93 miles) north of Kabul, is the epicenter of Afghan guerrilla warfare.
หุบเขาปันชีร์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงคาบูลไปทางเหนือราว 150 กิโลเมตร (ประมาณ 93 ไมล์) เป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์ของสงครามกองโจรของอัฟกานิสถาน

Prior to the Taliban takeover of Afghanistan, leaders of Panjshir province had called on the Afghan government in Kabul to grant them more autonomy.
ก่อนที่ตาลีบันจะเข้ายึดครองอัฟกานิสถาน ผู้นำของจังหวัดปัญจชีร์ได้เรียกร้องให้รัฐบาลอัฟกานิสถานในกรุงคาบูลยินยอมให้พวกเขามีอำนาจปกครองตนเองมากขึ้น

Most of the valley's population are ethnic Tajiks, while the Taliban are largely Pashtuns
ประชากรส่วนใหญ่ของหุบเขาปัญจชีร์ เป็นชนพื้นเมืองชาวทาจิกส์ ขณะที่กลุ่มตาลีบันเป็นชาวปัชตุน(ปาทาน)

In a Washington Post editorial last week Massoud, 32, appealed to Western forces for help in that fight, saying that members of the Afghan military -- including some from the elite Special Forces units -- had rallied to the cause.
ในบทบรรณาธิการของสำนักข่าววอชิงตันโพสต์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่า มัสซูด วัย 32 ปีได้ขอความช่วยเหลือจากกองกำลังตะวันตกในการต่อสู้ครั้งนั้น โดยมีการกล่าวว่าสมาชิกของกองทัพอัฟกัน ซึ่งรวมถึงบางคนจากหน่วยกองกำลังพิเศษชั้นยอด ได้รวมตัวกันเพื่อเหตุนี้

"We have stores of ammunition and arms that we have patiently collected since my father's time, because we knew this day might come," he wrote. "If Taliban warlords launch an assault, they will of course face staunch resistance from us," he said.
“เรามีคลังกระสุนและอาวุธที่เราเก็บสะสมมาอย่างอดทนตั้งแต่สมัยพ่อของผม เพราะเรารู้ว่าวันนี้อาจจะมาถึง” เขาเขียน “หากขุนศึกตาลีบันเปิดฉากโจมตี แน่นอนว่าพวกเขาจะต้องเผชิญการต่อต้านอย่างแข็งขันจากเรา” เขากล่าว

On Monday, the Taliban claimed to have captured three areas of the Panjshir Valley from the Northern Alliance, with Taliban spokesman Zabihullah Mujahid tweeting that "the districts of Banu, Bel Hisar, and De Salah were completely cleansed from evil."
เมื่อวันจันทร์ ตาลีบันอ้างว่าได้ยึดพื้นที่สามแห่งของหุบเขาปันชีร์จากกลุ่มพันธมิตรทางเหนือ โดยโฆษกตาลีบัน ซาบีฮุลเลาะห์ มูจาฮิด ทวีตว่า “เขตบานู เบล ฮิซาร์ และเด ซาลาห์ ได้รับการชำระล้างจากความชั่วร้ายโดยสิ้นเชิง”

คำศัพท์ข่าว
- Ahmad Shah Massoud = อะหมัด ชาห์ มัสซูด (อดีตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาบูล เป็นผู้นำกลุ่มมูจาฮีดีน ที่ต่อต้านตาลีบัน)
- ammunition (n) = อาวุธยุทธภัณฑ์ (ปืน, ลูกกระสุน, ระเบิดฯล)
- appeal (v) = อุทธรณ์, ร้องขอ
- crucial (adj) = สำคัญ, จุดสำคัญ, มีส่วนสำคัญ
- epicentre (n) = ศูนย์กลาง, จุดศูนย์กลางของสถานที่, ศูนย์กลางเกิดเหตุ
- ethnic Tajiks = ชนพื้นเมืองกลุ่มน้อยชาวทาจิกส์(สืบเชื้อสายจากเจงกิสข่านแห่งมองโกลซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ)
- guerrilla warfare = ยุทธศาสตร์ของสงครามกองโจร (ซุ่มโจมตีแบบกองโจร)
- holdout = คน/กลุ่มคนที่ต่อต้าน(คนที่ยังคงทำบางสิ่งบางอย่าง แม้จะมีคนอื่นพยายามบังคับให้หยุด)
- Panjshir = หุบเขาปัญจชีร์ เป็นถิ่นของชนพื้นเมืองชาวทาจิกส์
- Panjshir Valley = หุบเขาปัญจชีร์ (ปัญจชีร์ / ปัญจะชีร์/ ปัญชี)
- Pashtuns = ชาวปัชตุน(ปาทาน)ที่ซึ่งบางคนเชื่อมโยงกับกลุ่มตาลีบัน
- patiently (adv)= อย่างอดทน
- penetrate (v) = ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป, แทรกซึมเข้าไป
- Peter Bergen = ปีเตอร์ เบอร์เกน (นักวิเคราะห์ความมั่นคงแห่งชาติของสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น)
- resistance (n) = การต้านทาน, การต่อต้าน
- staunch (adj) = เด็ดเดี่ยว, แข็งขัน
- Taliban = กลุ่มติดอาวุธตาลีบัน ที่มีแนวคิดหัวรุนแรงในการปกครองเหยียดเพศหญิง
- Western force = กองกำลังทหารทางตะวันตก/ กลุ่มชาติตะวันตก

- Business-standard
US troops surge evacuations out of Kabul but threats persist

- CBS58
The Taliban hasn't captured all of Afghanistan yet. One province has vowed to resist

- Washingtonpost
Taliban leaders are promising peace, order and amnesty in Afghanistan. They promised that last time, too.

- WRCBTV
The Taliban hasn't captured all of Afghanistan yet. One province has vowed to resist

No comments:

Post a Comment