โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, September 25, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 25-September-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Reuters
Vaccinated pregnant women pass protective antibodies to babies
สตรีมีครรภ์ที่ฉีดวัคซีนส่งต่อแอนติบอดีให้ทารก

Sept 24 (Reuters) - The following is a summary of some recent studies on COVID-19.
24 กันยายน (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับโควิด-19

They include research that warrants further study to corroborate the findings and that have yet to be certified by peer review.
การศึกษาได้รวมถึงการวิจัยที่ประกันว่าจะทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการค้นพบ และที่ยังไม่ได้รับการรับรองโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของสาขาที่เกี่ยวข้อง

Vaccinated pregnant women pass antibodies to babies
สตรีมีครรภ์ที่ฉีดวัคซีนจะถ่ายทอดแอนติบอดีให้กับทารก

Pregnant women who get an mRNA vaccine against COVID-19 pass high levels of protective antibodies on to their babies, new research shows.
การวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่า สตรีมีครรภ์ที่ได้รับวัคซีน ต้านโควิด-19 ชนิดmRNA จะส่งผ่านแอนติบอดีป้องกันในระดับสูงไปยังทารกของพวกเธอ

Doctors analyzed umbilical cord blood from 36 newborns whose mothers had received at least one dose of an mRNA vaccine from Pfizer (PFE.N)/BioNTech or Moderna (MRNA.O).
แพทย์ได้ทำการวิเคราะห์เลือดจากสายสะดือทารกแรกคลอดจำนวน 36 คนที่มารดาได้รับวัคซีนชนิด mRNA จากไฟเซอร์ /ไบโอเอ็นเทค หรือโมเดอร์นาแล้วอย่างน้อยหนึ่งโดส

All 36 babies had high levels of antibodies that target the spike protein on the surface of the virus - and all of the antibodies could be traced to the mothers' vaccinations.
ทารกทั้ง 36 คนมีแอนติบอดีซึ่งมุ่งเป้าไปที่โปรตีนสไปค์บนพื้นผิวของไวรัสในระดับสูง และแอนติบอดีทั้งหมดสามารถสืบย้อนไปถึงการฉีดวัคซีนของมารดาได้

The findings, reported on Wednesday in the American Journal of Obstetrics and Gynecology - Maternal Fetal Medicine, indicate that "the antibodies that the mother is building to the vaccine are crossing the placenta and that's likely to confer benefits for the infant after it's born," said coauthor Dr. Ashley Roman of NYU Langone Health in New York City.
ผลการวิจัยที่รายงานเมื่อวันพุธในวารสารการแพทย์ American Journal of Obstetrics and Gynecology - Maternal Fetal Medicine บ่งชี้ว่า "แอนติบอดีที่มารดาสร้างต่อวัคซีนจะสามารถผ่านรกได้และมีแนวโน้มที่จะมีคุณประโยชน์แก่ทารกหลังคลอด" ดร.แอชลีย์ โรมัน ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยจาก NYU Langone Health ในนิวยอร์กซิตี้กล่าว

It is not clear whether the timing of vaccination during pregnancy is related to antibody levels in the baby. And, "we don't know how long those antibodies stick around in the baby," Roman said.
ยังไม่ชัดเจนว่าระยะเวลาของการฉีดวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์สัมพันธ์กับระดับแอนติบอดีในทารกหรือไม่ และ "เราไม่รู้ว่าแอนติบอดีเหล่านี้จะติดตัวทารกอยู่ได้นานแค่ไหน" โรมันกล่าว

"But the presence of these antibodies in the cord blood, which is the fetus' blood, indicates that the baby also has potential to derive benefit from maternal vaccination."
"แต่การปรากฏของแอนติบอดีเหล่านี้ในเลือดจากสายสะดือซึ่งเป็นเลือดของทารกในครรภ์ บ่งชี้ได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ทารกจะได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนของมารดาด้วย"

คำศัพท์ข่าว
- be certified = ได้รับการรรับรอง(Passive Voice)
- corroborate (v) ยืนยัน, ทำให้แน่ใจ(ให้ข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุน)
- fetus (n) = ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์
- further = เพิ่มเติม, เพิ่มมากขึ้น, มากไปกว่านี้
- newborn (n) = ทารกแรกเกิด
- peer review = การทบทวนพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของสาขาเกี่ยวข้อง
- placenta (n) = รก, รกของตัวอ่อน
- potential (n) ความเป็นไปได้, ที่อาจเกิดขึ้นได้
- pregnancy (n) = การตั้งครรภ์
- research (n, v) = วิจัย, ศึกษา, ค้นคว้า
- stick (v) = ยึด, ติด, ค้าง
- summary (n) = ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ
- trace (v) = ติดตามหา, แกะรอย
- umbilical cord (n) = สายสะดือ
- whether (adv) = "...ว่า...หรือไม่/ หรือเปล่า


แหล่งข่าว : CNN
US soldier wins long fight to get Afghan translator asylum
ทหารสหรัฐชนะในการต่อสู้อันยาวนานเพื่อให้ได้ที่ลี้ภัยแก่ล่ามชาวอัฟกัน

Army combat veteran Spencer Sullivan has never felt more victorious.
สเปนเซอร์ ซัลลิแวน ทหารผ่านศึกแห่งกองทัพบกไม่เคยรู้สึกได้รับชัยชนะมากกว่านี้

Sullivan spent years fighting to get his Afghan translator asylum after his former platoon’s other interpreter was denied a U.S. visa before being killed by the Taliban in 2017.
ซัลลิแวนใช้เวลาหลายปีในการต่อสู้เพื่อขอลี้ภัยให้ล่ามชาวอัฟกัน หลังจากที่ล่ามอีกคนของหน่วยทหารก่อนหน้านี้ของเขาได้ถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯ ก่อนที่จะถูกสังหารโดยกลุ่มตาลีบันในปีค.ศ.2017

On Wednesday, Abdulhaq Sodais was finally granted asylum by a court in Germany, where he was forced to flee after being denied a U.S. visa repeatedly despite facing death threats for aiding U.S. troops during its 20-year war in Afghanistan.
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ในที่สุดอับดุลฮัก โซไดส์ ก็ได้รับอนุญาตให้ที่ลี้ภัยโดยศาลในเยอรมนี ซึ่งเขาถูกบังคับให้ต้องลี้ภัยมาหลังจากถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้เขาจะเผชิญกับการขู่ฆ่าจากการช่วยเหลือกองกำลังทหารสหรัฐฯ ในช่วงสงคราม 20 ปีในอัฟกานิสถาน

Sullivan, who now lives in Virginia, said he dropped his phone when he saw the text message from Sodais.
ซัลลิแวน ซึ่งตอนนี้ออยู่ในเวอร์จิเนียกล่าวว่า เขาทำโทรศัพท์ตกเมื่อเห็นข้อความจากโซไดส์

“I just started crying,” Sullivan said.
“ผมแค่เริ่มจะร้องไห้” ซัลลิแวนกล่าว

The decision marked the end of an eight-year journey between the two men who risked their lives together trying to eliminate the Taliban, bonding in a way that can only be forged in war.
การตัดสินครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางแปดปีระหว่างชายสองคนที่เสี่ยงชีวิตร่วมกันเพื่อพยายามกำจัดกลุ่มตาลีบัน เป็นความความสัมพันธ์ในแบบที่หล่อหลอมขึ้นได้ในสงครามเท่านั้น

Sullivan dedicated himself to helping Sodais after losing another translator, Sayed Masoud, who was killed by the Taliban in 2017 while waiting for a U.S. visa.
ซัลลิแวนอุทิศตัวเองเพื่อช่วยโซไดส์ หลังจากการสูญเสียซาเยด มาซูด ที่เป็น่ล่ามอีกคนหนึ่ง ซึ่งถูกกลุ่มตาลีบันสังหารในปีค.ศ. 2017 ขณะกำลังรอวีซ่าสหรัฐอเมริกา

The former soldier is among scores of U.S. combat veterans who have been working on their own to rescue the Afghans who served alongside them.
อดีตทหารผู้นี้เป็นหนึ่งในทหารผ่านศึกจำนวนมากของสหรัฐฯ ที่ได้ทำงานด้วยตัวเองเพื่อช่วยชีวิตชาวอัฟกันที่เคยทำงานช่วยเหลือเคียงข้างพวกเขา

Sodais first applied for a U.S. visa in 2013 but was denied.
โซไดส์ ยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาครั้งแรกในปีค.ศ.2013 แต่ถูกปฏิเสธ

He appealed four times before ultimately fleeing to Germany after his uncle was beheaded and his neighbor who worked for the U.S. military was gunned down by the Taliban.
เขายื่นอุทธรณ์สี่ครั้งก่อนที่จะหลบหนีไปเยอรมนีในท้ายที่สุด หลังจากที่ลุงของเขาถูกตัดคอ และเพื่อนบ้านของเขาที่ทำงานให้กับกองทัพสหรัฐฯ ถูกกลุ่มตาลีบันยิงสังหาร

Sodais traveled for seven months going through nearly a half dozen countries.
โซไดส์ เดินทางเป็นเวลาเจ็ดเดือนผ่านเกือบหกประเทศ

He was beaten and abandoned by smugglers and jailed and beaten by police before reaching Germany, where his first asylum request was denied.
เขาถูกทุบตีและทอดทิ้งโดยผู้ลักลอบค้าของเถื่อน และถูกเฆี่ยนตีและถูกขังคุกก่อนจะไปถึงเยอรมนี ที่คำขอลี้ภัยครั้งแรกของเขาถูกปฏิเสธ

Sodais said he believes Sullivan’s letters of recommendation made the difference in finally being granted asylum.
โซไดส์ กล่าวว่าเขาเชื่อว่าจดหมายแนะนำของซัลลิแวนทำให้มีความแตกต่างในการได้รับที่ลี้ภัยในที่สุด


คำศัพท์ข่าว
- asylum (อะไซลัม) = ที่ลี้ภัย, ที่พักพิง, การลี้ภัย
- backlog (adj) = งานคั่งค้าง, งานที่ยังทำไม่เสร็จ
- behead (v) = ตัดหัว, ตัดคอ
- beleaguered (adj) = เต็มไปด้วยปัญหา, มีปัญหาท่วมตัว
- bonding (n) = ความผูกพัน
- cathartic (v) = ปลดปล่อย(ความอัดอั้น/ความกดดัน/ความทุกข์ทรมาน)
- countless (adj) = นับไม่ถ้วน
- deportation (n) = การขับไล่ออกนอกประเทศ, การเนรเทศออกจากประเทศ
- eliminate (v) = ขจัด, ขับไล่, กำจัดให้สิ้นซาก
- forge (v) = หล่อหลอม, สร้างความสัมพันธ์/สภาวะ/เงื่อนไข
- grant (v) = ให้(อย่างเป็นทางการ)
- inconsistency (n) = ความไม่สอดคล้องกัน
- overwhelmed (adj) = ท่วมท้น, สุดจะกล้ำกลืน(ได้รับผลกระทบจากบางสิ่งที่ยากจะต่อต้านหรือแก้ไข)
- platoon (n) = หมวดทหาร, หน่วยทหาร
- recommendation (n) = คำแนะนำ(แนวทางปฏิบัติที่ดี จากองค์กร/หน่วยงานที่มีอำนาจ)
- relief (n) = ผ่อนคลาย
- score (n) = จำนวนมาก
- ultimately (adv) = ในที่สุด, ท้ายที่สุด, ตอนสุดท้าย (หลังจากเกิดเรื่องขึ้นมากมาย )
- upheaval (n) = กลียุค, การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปัญหา (การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อชีวิตของผู้คน)
- vague (adj) = คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, กำกวม
- victorious (adj) = ซึ่งมีชัยชนะ

แหล่งข่าว : New York Post
US soldier loses 1 Afghan translator; fights to save another


แหล่งข่าว : CNN
Hurricane Sam continues to intensify over the Atlantic
เฮอริเคนแซมยังคงทวีความรุนแรงเหนือมหาสมุทรแอตแลนติก

(CNN)Earlier a tropical storm, Sam has strengthened into a hurricane and is expected to continue intensifying, the National Hurricane Center said Friday.
(CNN)พายุโซนร้อนแซมเมื่อก่อนหน้านี้ ได้เพิ่มกำลังเป็นพายุเฮอริเคนและคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ, ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติกล่าวเมื่อวันศุกร์

The storm is the seventh hurricane of the 2021 Atlantic season, with winds of 75 mph and even higher gusts, according to an NHC update Friday morning. Sam is forecast to become a major hurricane -- Category 3 or higher -- by Saturday afternoon.
พายุดังกล่าวเป็นเฮอริเคนลูกที่ 7 ของฤดูกาลพายุในแอตแลนติกของปีค.ศ. 2021 โดยมีความเร็วลม 75 ไมล์ต่อชั่วโมงและมีลมกระโชกแรงยิ่งกว่าเดิม ตามข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติเมื่อเช้าวันศุกร์ พายุแซมถูกคาดว่าจะกลายเป็นเมเจอร์เฮอริเคน ซึ่งหมายถึงระดับ 3 หรือสูงกว่านั้นในช่วงบ่ายวันเสาร์

Sam started the day Thursday with winds of 35 mph and ended the day at 70 mph, signifying a rapid intensification, which occurs when a tropical cyclone strengthens by at least 35 mph in 24 hours.
พายุแซมเริ่มต้นวันในวันพฤหัสบดีด้วยความเร็วลม 35 ไมล์/ชม. และสิ้นสุดวันที่ความเร็ว 70 ไมล์/ชม. ซึ่งแสดงถึงการทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเกิดขึ้นเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเพิ่มความเร็วขึ้นอย่างน้อย 35 ไมล์/ชม.ภายในเวลา 24 ชั่วโมง

Moving to the west at 15 mph, Sam is approximately 1,470 miles east-southeast of the northern Leeward Islands, churning in open seas.
กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 15 ไมล์ต่อชั่วโมง พายุแซมอยู่ห่างจากหมู่เกาะลีวาร์ดไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 1,470 ไมล์ และกำลังทำความปั่นป่วนอยู่ในทะเลเปิด

Impacts from the storm, however, may be felt next week.
อย่างไรก็ตาม อาจรับรู้ผลกระทบจากพายุได้ในสัปดาห์หน้า

Over the next five days, Sam will move toward the Leeward Islands and turn slightly northward as it approaches the islands.
ในอีกห้าวันข้างหน้า พายุแซมจะเคลื่อนตัวไปที่หมู่เกาะลีวาร์ดและเลี้ยวไปทางเหนือเล็กน้อยเมื่อเข้าใกล้เกาะ

"What is not clear at this point is what impacts it will have on land," CNN meteorologist Dave Hennen said.
"สิ่งที่ไม่ชัดเจนในตอนนี้คือมันจะมีผลกระทบอะไรต่อแผ่นดิน" เดฟ เฮนเนน นักอุตุนิยมวิทยาของซีเอ็นเอ็น กล่าว

"Right now, it looks like it may pass north of the Leeward Islands and Puerto Rico early next week, but that could change."
“ตอนนี้ ดูเหมือนว่ามันอาจจะผ่านไปทางเหนือของหมู่เกาะลีวาร์ดและเปอร์โตริโกในต้นสัปดาห์หน้า แต่นั่นอาจเปลี่ยนแปลงได้”

คำศัพท์ข่าว
- approach (v) = เข้าไปหา, เข้าถึง, เข้าใกล้
- approximately (adv) = โดยประมาณ
- cyclone (n) = ไซโคลน, พายุหมุน(ลมหมุนเข้าด้านในสู่บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ)
- intensification (n) = การทำให้รุนแรงขึ้น
- intensify (v) = ทำให้รุนแรงขึ้น
- NHC (the National Hurricane Center) = ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติ
- northward (adj) = ไปทางทิศเหนือ
- rapid (adj) = รวดเร็ว, ว่องไว
- signify (v) = มีความหมายว่า, บ่งชี้, ส่อแสดง
- slightly (adv) = เล็กน้อย

No comments:

Post a Comment