โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, December 6, 2021

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน 06-December-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดนแหล่งข่าว : AP
A dentist in Italy faces possible criminal charges after trying to receive a coronavirus vaccine in a fake arm made of silicone.
ทันตแพทย์ในอิตาลีอาจถูกตั้งข้อหาทางอาญา หลังจากพยายามรับวัคซีนไวรัสโคโรนาเข้าในแขนปลอมที่ทำจากซิลิโคน

“When I uncovered the arm, I felt skin that was cold and gummy, and the color was too light,’’ a nurse said.
“เมื่อฉันเปิดแขน ฉันรู้สึกว่าผิวนั้นเย็นและเหนียวเหนอะหนะ และสีก็อ่อนเกินไป”, พยาบาลกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- fake arm = แขนปลอม
- gummy (adj) = เหนียวหนึบ
- made of silicone = ทำจากซิลิโคน
- possible (adj) = มีความเป็นไปได้, มีแนวโน้ม
- receive (v) = รับ, รับมอบ
- too + adj = เกินไป


แหล่งข่าว : Reuters
ICYMI: An Indian man built a scaled down replica of the Taj Mahal for his wife.
เผื่อว่าคุณยังไม่รู้ : ชายชาวอินเดียคนหนึ่งสร้างแบบจำลองย่อส่วนของทัชมาฮาลให้กับภรรยาของเขา

The replica, which has four bedrooms, a library and a special meditation room, is open to visitors during school hours
แบบจำลองซึ่งมีสี่ห้องนอน, ห้องสมุดและห้องทำสมาธิพิเศษ เปิดให้เข้าชมในเวลาเรียน

คำศัพท์ข่าว
build (v) = สร้าง, ก่อสร้าง
ICYMI (In Case you missed it) = ในกรณีที่คุณพลาดไป, เผื่อว่าคุณจะพลาด (อดดู, ไม่ได้เห็น)
meditation (n) = ทำสมาธิ, เจริญกรรมฐาน
replica = ชิ้นงานย่อส่วน, งานศิลปะที่จำลองจากของจริง


แหล่งข่าว : CNN
This man had a Taj Mahal replica built for his wife as a sign of love.
ชายคนนี้สร้างแบบจำลองทัชมาฮาลให้กับสำหรับภรรยาของเขา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก

Artisans from across India worked on the home, which is open to some visitors, Reuters reports.
มีช่างฝีมือจากทั่วอินเดียทำงานต่อเนื่องกันที่บ้านหลังนี้ ซึ่งเปิดให้กับผู้เข้าชมจำนวนหนึ่ง, สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน

คำศัพท์ข่าว
- across (adv) = ทั่วพื้นที่
- sign (n) = สัญลักษณ์, สัญญาณ, แผ่นป้าย


แหล่งข่าว : CNN
The death of a Sri Lankan woman who was detained after overstaying her visa has made headlines in Japan and fueled debate over the treatment of foreigners in the country.
การเสียชีวิตของหญิงศรีลังกาที่ถูกคุมขัง หลังจากอยู่เกินเวลาวีซ่าของเธอได้กลายเป็นหัวข้อข่าวในญี่ปุ่น และจุดประกายให้เกิดการถกประเด็นเรื่องการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวในประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- debate (v) = อภิปราย, ถกประเด็น, การโต้วาที

- detain (v) = กักตัว, หน่วงเหนี่ยว
- fuel (v) = เป็นแรงขับให้, ทำให้เกิด
- headline (n) = ข่าวพาดหัว


แหล่งข่าว : BBC
Taliban warned against targeting former security forces in Afghanistan
ตาลีบันถูกเตือนอย่ามุ่งเป้า(แก้แค้น)อดีตกองกำลังความมั่นคงในอัฟกานิสถาน

คำศัพท์ข่าว
- former (adj) = อดีต, เคยเป็น
- target (v) = ตั้งเป้า, เล็งปืน, ม่งทำร้าย
- to warn against = เตือนว่าไม่ควร(คำนามสามารถใช้ระหว่าง "warn" และ "against")


แหล่งข่าว : AP
While the omicron variant of the coronavirus is rapidly spreading throughout the country, early indications suggest it may be less dangerous than the delta variant, according to Dr. Anthony Fauci, President Joe Biden's chief medial adviser.
ในขณะที่สายพันธุ์โอมิครอนของไวรัสโคโรนากำลังแพร่กระจายไปทั่วทุกภาคส่วนของประเทศอย่างรวดเร็ว ข้อบ่งชี้เบื้องต้นชี้ให้เห็นว่ามันอาจมีอันตรายน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้า ตามที่ดร.แอนโธนี่ เฟาซี ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- early (adj) = เบื้องต้น, แต่แรก
- indication (n) = เครื่องบ่งชี้, สัญญาณเตือน
- omicron variant of the coronavirus = ไวรัสโอไมครอนที่กลายพันธุ์จากไวรัสโคโรนา
- rapidly (adv) = อย่างรวดเร็ว
- spread (v) = กระจาย, แพร่กระจาย, แพร่ระบาด
- throughout (prepo) = ถ้วนทั่วทุกภาคส่วน
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์

No comments:

Post a Comment