โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, December 10, 2021

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 10-December-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
Meta bans businesses run by Myanmar's military from Facebook
บริษัทเมตา ระงับธุรกิจที่ดำเนินการโดยกองทัพเมียนมาจากเฟสบุ๊ก

Hong Kong (CNN Business)Meta, the owner of Facebook and Instagram, is further clamping down on content linked to Myanmar's military amid pressure to step up safety controls in the country.
ฮ่องกง (ซีเอ็นเอ็นบิสิเนส) บริษัทเมตาเจ้าของเฟสบุ๊กและอินสตาแกรม กำลังจะกำจัดเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับกองทัพเมียนมา ท่ามกลางแรงกดดันให้เพิ่มการควบคุมความปลอดภัยในประเทศ

The company announced Wednesday that it would ban military-controlled businesses from Facebook, wiping out their pages, groups and accounts.
บริษัทประกาศเมื่อวันพุธว่า จะระงับธุรกิจที่ควบคุมโดยกองทัพจากเฟสบุ๊ก โดยลบเพจ, กลุ่มและบัญชีของพวกเขาออก

The move expands existing restrictions on those entities, which were already barred from advertising on the platform in February.
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ขยายข้อจำกัดที่มีอยู่สำหรับหน่วยที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น ซึ่งได้ถูกห้ามไม่ให้โฆษณาบนแพลตฟอร์มไปแล้วในเดือนกุมภาพันธ์

That month, Facebook and Instagram also blocked military-controlled state and media entities from using the applications after the armed forces took power in a coup, prompting widespread unrest.
ในเดือนนั้นเฟสบุ๊กและอินสตาแกรม ยังปิดกั้นหน่วยงานของรัฐและสื่อที่กองทัพควบคุม ไม่ให้ใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวหลังจากที่กองทัพเข้ายึดอำนาจในการทำรัฐประหาร ทำให้เกิดความไม่สงบอย่างกว้างขวาง

The company said at the time that it was "continuing to treat the situation in Myanmar as an emergency."
บริษัทกล่าวในขณะนั้นว่าบริษัทจะ "ปฏิบัติต่อสถานการณ์ในเมียนมาเป็นแบบกรณีฉุกเฉินต่อเนื่องไป"

Just before implementing the February restrictions, Facebook said that it was working to "significantly reduce the distribution of all content" on pages and profiles run by the military — called the Tatmadaw — that were found to spread misinformation.
ก่อนบังคับใช้ข้อจำกัดในเดือนกุมภาพันธ์ เฟสบุ๊กกล่าวว่ากำลังดำเนินการเพื่อ "ลดการกระจายเนื้อหาทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญ" บนเพจและโปรไฟล์ที่ดำเนินการโดยกองทัพที่เรียกว่าตั๊ดมาดอว์ ซึ่งพบว่าเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน

คำศัพท์ข่าว
- ban (v) = แบน, ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- clamp down (phrasal verb) = ปราบปราม, กำจัด, ลงโทษอย่างหนัก
- coup ("คู") = กบฏ, การทำรัฐประหาร, การยึดอำนาจโดยผิดกฎหมาย
- entity (n) = บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
- further (adv) = เพิ่มขึ้น, มากไปกว่านี้
- implement (n) = นำแผนมาใช้, นำนโยบายมาปฏิบัติใช้
- military-controlled (compound) = ที่ซึ่งทหารเป็นผู้ควบคุม
- misinformation (n) = ข้อมูลที่ผิด, สิ่งที่ทราบมาผิดๆ
- platform (n) = แพลตฟอร์ม, ระบบ(โปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทียบเท่า เฟสบุ๊ก, อินสตาแกรม ฯล)
- significantly (adv) = อย่างน่าสังเกต, อย่างมีนัยสำคัญ
- step up (phrasal verb) = ก้าวขึ้น, เดินหน้า, ดำเนินการเพิ่ม
- wipe out = กำจัด, ล้างบาง, กวาดล้าง

No comments:

Post a Comment