โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, December 14, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 14-December-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
Final data on pills to treat Covid-19 holds strong against hospitalization and death, Pfizer says
ข้อมูลสุดท้ายเกี่ยวกับยารักษาโรคโควิด-19 ยังคงแข็งแกร่งต่อการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต, ไฟเซอร์ระบุ

(CNN)Pfizer's updated results for its experimental treatment for Covid-19 showed it cut the risk of hospitalization or death by 89% if given to high-risk adults within a few days of their first symptoms, the company announced in a news release Tuesday.
(ซีเอ็นเอ็น) ผลลัพธ์ล่าสุดของไฟเซอร์สำหรับการทดลองรักษาโควิด-19 ของบริษัท แสดงให้เห็นว่ายาลดความเสี่ยงของการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตได้ 89% หากให้กับผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงภายในสองสามวันหลังจากมีอาการครั้งแรก, บริษัทประกาศในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคาร

Pfizer hopes it can eventually offer the pills, under the name Paxlovid, for people to take at home before they get sick enough to go to the hospital.
ไฟเซอร์หวังว่าบริษัทจะสามารถเสนอยาภายใต้ชื่อแพกซ์โลวิดได้ในที่สุด เพื่อให้ผู้คนกินที่บ้านก่อนที่พวกเขาจะป่วยหนักถึงขึ้นจะต้องไปโรงพยาบาล

Paxlovid combines a new antiviral drug named nirmatrelvir and an older one called ritonavir.
แพกซ์โลวิดรวมยาต้านไวรัสตัวใหม่ชื่อเนอร์มาเทรลเวียร์กับยารุ่นเก่าที่เรียกว่าริโทนาเวียร์

After a month of follow-up, the study found five hospitalizations and no deaths among 697 people who received the drug within the first three days of symptoms.
หลังจากติดตามผลเป็นเวลา 1 เดือน ผลการศึกษาพบว่าการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 5 รายและไม่มีผู้เสียชีวิต จากผู้ป่วย 697 รายที่ได้รับยาภายใน 3 วันแรกของอาการ

Among 682 who received placebo, 44 were hospitalized, including 9 who died.
ในบรรดาผู้ที่ได้รับยาหลอก 682 ราย มี 44 รายเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รวม 9 รายที่เสียชีวิต

All of the adults in this study were unvaccinated.
ผู้ใหญ่ทุกคนในการศึกษานี้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

คำศัพท์ข่าว
- against (prepo) = ต้าน, ต่อต้าน
- antiviral (adj) = ต้านไวรัส
- combine (v) = รวม, ผสาน
- cut (v) = ตัด, หั่น, ลดทอน
- experimental (adj) = เป็นการทดลอง, เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์
- follow-up (compound) = การติดตาม
- hospitalized (adj) = รักษาตัวในโรงพยาบาล
- hospitalization (n) = รักษาในโรงพยาบาล
- placebo (n)= ยาหลอก (สารที่ให้เพื่อใช้เปรียบเทียบกับยาจริงที่ใช้ทดลอง)
- symptom (n) = อาการ, อาการป่วย


แหล่งข่าว : Bloomberg
Coming Soon: Faux-Meat Burgers Made From Maggots and Mealworms
เร็วๆ นี้: เบอร์เกอร์เนื้อเทียมที่ทำจากตัวหนอนแมลงวันและหนอนนก

Growing numbers of producers are exploring insects as a source of protein.
มีผู้ผลิตจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังสำรวจหาแมลงเป็นแหล่งของโปรตีน

Diners have increasingly warmed to the idea of burgers made from peas and coconut oil, crab cakes crafted from artichokes and kelp, and chicken nuggets formed with gluten and tapioca starch.
นักกินเริ่มรู้สึกพอใจมากขึ้นกับแนวคิดของเบอร์เกอร์ที่ทำจากถั่วและน้ำมันมะพร้าว, เค้กปูที่ทำจากอาร์ติโชคและสาหร่ายสีน้ำตาล และนักเก็ตไก่ทำจากกลูเตนกับแป้งมันสำปะหลัง

Big food producers are betting they’ll soon welcome crickets, beetles, mealworms, and maggots to the mix as well.
ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่กำลังเสี่ยงโชคกันว่า อีกไม่นานพวกเขา(นักกิน)จะต้อนรับจิ้งหรีด, ด้วง, หนอนนก และตัวแมลงวันด้วยเหมือนกัน

“Everyone is looking at the environmental impact of sourcing food, so there’s a lot of growth potential,” says Tunyawat Kasemsuwan, group director of innovation at canned-tuna producer Thai Union Group Pcl, which is diversifying into insect proteins. “Chicken and tuna made from vegetables, cellular culture, or insects—we know the demand for it will grow much more than what we’re seeing today.”
“ทุกคนต่างมองถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการจัดหาอาหาร ดังนั้นจึงมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก” ธัญวัชร์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนวัตกรรมของบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตทูน่ากระป๋อง ซึ่งกำลังเพิ่มความหลากหลายเข้าไปในพวกโปรตีนจากแมลงกล่าว “ไก่และปลาทูน่าที่ทำจากผัก การเพาะเลี้ยงเซลล์ หรือแมลง เรารู้ว่าความต้องการมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เราเห็นในทุกวันนี้”

Although vegetarians wouldn’t eat them—insects are, after all, animals—bug evangelists say the 2,000 or so species of edible critters have a lower carbon footprint and require less land than livestock and many grains.
แม้ว่าผู้ทานมังสวิรัติจะไม่กินพวกมัน ในสิ่งที่แมลงเป็น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม แต่ผู้เผยแพร่เรื่องแมลงกล่าวว่าสัตว์เลื้อยคลานที่กินได้ 2,000 ชนิดหรือมากกว่านั้น มีคาร์บอนรวมเกิดขึ้นต่ำกว่าและต้องการพื้นที่น้อยกว่าปศุสัตว์และธัญพืชหลาย ๆ ชนิด

And various breeds have differing characteristics that fans say make them work as a food source: Mealworms are clean, odorless, and rich in minerals and vitamins; crickets and grasshoppers are loaded with protein; fruit fly larvae—most people call them maggots—have a mild taste and light color, so they’re easy to hide in foods; black soldier fly larvae will eat virtually any organic waste.
และสายพันธุ์ต่าง ๆ ก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งบรรดาผู้ชื่นชอบบอกว่าทำให้พวกมันทำงานเป็นแหล่งอาหาร เช่น หนอนนกมีความสะอาด, ไม่มีกลิ่น และอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามิน, จิ้งหรีดและตั๊กแตนเต็มไปด้วยโปรตีน, ตัวอ่อนแมลงวันผลไม้ที่คนส่วนใหญ่เรียกพวกมันว่าตัวหนอนนั้นมีรสชาติอ่อน ๆ และมีสีอ่อน ดังนั้นพวกมันจึงซ่อนตัวอยู่ในอาหารได้ง่าย ส่วนตัวอ่อนแมลงวันทหารดำจะกินขยะอินทรีย์แทบทุกชนิด

คำศัพท์ข่าว
- artichoke = อาร์ติโชค เป็นพืชชนิดหนึ่งพบมากในแถบยุโรป มีดอกกินกลีบได้ลักษณะคล้ายดอกบัว
- beetle (n) = ด้วง
- carbon footprint = ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นจากกิจกรรมของเรา
- characteristic (n) = ลักษณะเฉพาะ
- chicken nugget = นักเก็ตไก่(เนื้อไก่บดชุบแป้งทอด)
- craft (v) ทำด้วยมือ, ใช้ทักษะฝีมือ
- cricket (n) = จิ้งหรีด
- diner (n) = นักทาน, ลูกค้าร้านอาหาร
- evangelist (n) = ผู้เผยแพร่คำสอน, ผู้เผยแพร่ศาสนา
- gluten = กลูเตน เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งพบมากในแป้งสาลีและข้าวบาร์เลย์
- kelp (n) = สาหร่ายสีน้ำตาล
- larvae (n) = ตัวอ่อนของแมลง
- maggot (n) = ตัวหนอนของพวกแมลง
- mealworm (n) = หนอนนก (หนอนของแมลงปีกแข็ง นิยมเอาไว้เลี้ยงนกและปลา)
- source (n) = แหล่ง, แหล่งที่มา
- survivor = เหยื่อที่เคยประสบโชคร้าย
- tapioca starch = แป้งมันสำปะหลัง

No comments:

Post a Comment