โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 15-December-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : BBC
China: The death of a man bullied for being 'effeminate'
เกี่ยวกับชาวจีน : การเสียชีวิตของชายคนหนึ่งที่ถูกข่มเหงเพราะมีบุคลิกเหมือนผู้หญิง

The death of a young Chinese man who said he was bullied for being "too effeminate" has sparked discussions in the country about gender norms.
การเสียชีวิตของชายหนุ่มชาวจีนที่กล่าวว่าเขาถูกรังแกเพราะว่า “มีลักษณะท่าทางเหมือนผู้หญิงเกินไป” ได้จุดชนวนให้เกิดการพูดคุยปรึกษาเพื่อหาทางออกในประเทศเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางเพศ

But experts fear little will change while the Chinese state continues to promote criticism of what it calls "sissy men".
แต่ผู้เชี่ยวชาญกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในขณะที่รัฐจีนยังคงสนับสนุนการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เรียกว่า "ผู้ชายอ่อนช้อย"

"Boys are supposed to be naughty, fight, and swear. Boys who are too quiet and polite are effeminate and called sissy."
"เด็กผู้ชายควรที่จะซน มีเรื่องชกต่อย แล้วก็พูดสบถหยายคาย เด็กผู้ชายที่เงียบและสุภาพเกินไปจะดูเหมือนผู้หญิง และก็จะถูกถูกเรียกว่าตุ้งติ้ง"

That is what 26-year-old Zhou Peng wrote in an apparent suicide note online, days before he was found dead in eastern Zhejiang Province.
นั่นคือสิ่งที่โจวเผิงวัย 26 ปีเขียนไว้ในบันทึกการฆ่าตัวตายที่ปรากฏทางออนไลน์ เพียงไม่วันก่อนเขาถูกพบเสียชีวิตในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออก

The note also mentioned how he was a child "left behind" in the countryside by his migrant parents, who had moved to the city to work.
จดหมายลาตายฉบับดังกล่าวยังพูดถึงการที่เขาเป็นเด็กที่ "ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง" ในต่างจังหวัดเพราะพ่อแม่อพยพย้ายเข้าไปทำงานในตัวเมือง

But what really resonated with people in China was his description of how he had been bullied.
แต่สิ่งที่ทำให้คนจีนหลายคนรู้สึกสะเทือนใจคือการบรรยายว่าเขาถูกกลั่นแกล้งอย่างไรบ้าง

คำศัพท์ข่าวส
- bully (v) = คุกคาม, รังแก, ล้อเลียน
- description (n) = ให้รายละเอียด, บรรยาย
- discussion (n) = หารือ, พูดคุยแลกเปลี่ยน, การพูดคุยปรึกษาเพื่อหาทางออก
- effeminate (adj) = ซึ่งมีลักษณะท่าทางเหมือนผู้หญิง(อ่อนช้อย/ตุ้งติ้ง)
- mention (n) = กล่าวถึง(เอ่ยถึงเพียงเล็กน้อยโดยไม่ลงรายละเอียดมากนัก)
- migrant (n) = ผู้อพยพ, ผู้ไปทำงานต่างถิ่น
- norm (n) = แบบอย่าง, บรรทัดฐาน
- promote (v) = ส่งเสริม, สนับสนุน, ผลักดัน
- sissy (n) = ผู้ชายตุ้งติ้ง(ที่มีลักษณะคล้ายผู้หญิง/อ่อนช้อย/ตุ้งติ้ง)
- spark (v) = ก่อให้เกิด, จุดประเด็น, จุดประกาย
- supposed (adj) = น่าจะ, ควรจะ
- young (adj) = เยาว์วัย, อ่อนวัย, บุคคลที่มีอายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป


แหล่งข่าว : Nature
NASA spacecraft ‘touches’ the Sun for the first time ever
ยานอวกาศนาซ่า 'สัมผัส' ดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรก

The Parker Solar Probe has passed through a boundary and into the Sun’s atmosphere, gathering data that will help scientists better understand stars.
ยานสำรวจพาร์กเกอร์ โซลาร์ โพรบได้ผ่านขอบเขตและเข้าไปในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์แล้ว โดยกำลังรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจดวงดาวได้ดีขึ้น

A NASA spacecraft has entered a previously unexplored region of the Solar System — the Sun’s outer atmosphere, or corona.
ยานอวกาศของนาซ่าได้เข้าสู่บริเวณที่ไม่เคยได้รับการสำรวจมาก่อนของระบบสุริยะ ซึ่งก็คือชั้นบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์หรือชั้นโคโรนา

The long-awaited milestone, which happened in April but was announced on 14 December, is a major accomplishment for the Parker Solar Probe, a craft that is flying closer to the Sun than any mission in history.
เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาที่รอคอยมานานซึ่งเกิดขึ้นในเดือนเมษายน แต่ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญสำหรับยานสำรวจพาร์กเกอร์ โซลาร์ โพรบ ซึ่งเป็นยานที่บินเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าภารกิจใด ๆ ในประวัติศาสตร์

“We have finally arrived,” said Nicola Fox, director of NASA’s heliophysics division, located at the agency’s headquarters in Washington DC. “Humanity has touched the Sun.”
“ในที่สุดเราก็มาถึง” “มนุษยชาติได้สัมผัสดวงอาทิตย์แล้ว” นิโคลา ฟอกซ์ ผู้อำนวยการแผนกฮีลิโอฟิสิกส์ของนาซา ตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของหน่วยงานในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- accomplishment (n) = ความสำเร็จ, การบรรลุผล
- agency (n) = เอเจนซี่, หน่วยงาน, องค์กร, สำนักงาน
- atmosphere (n) = ชั้นบรรยากาศ
- boundary (n) = ขอบเขตุ, พรมแดน
- craft (n) = ยาน(เรือ, อากาศยาน, ยานอวกาศ)
- division (n) = แผนก
- finally (adv) = ไปๆ มาๆ, ในที่สุด
- headquarter (n) สำนักงานใหญ่
- heliophysics นาซาให้ความหมายว่าเป็นวิทยาศาตร์โดยรวมที่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์
- milestone (n) = ก้าวสำคัญ, เหตุการณ์สำคัญ
- outer (adj) = ภายนอก
- Parker Solar Probe = ยานสำรวจพาร์กเกอร์ โซลาร์ โพรบ
- press conference (n) = การแถลงข่าว
spacecraft (n) = ยานอวกาศ
unexplored (adj) = ที่ยังไม่ได้สำรวจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น