โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, December 22, 2021

can (Modal Verb) = สามารถเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน, ข่าวไทยจากสื่ออังกฤษ


แหล่งข่าว : Reuters
This Palestinian mother makes interactive scrapbooks with recycled paper and fabric that can be used as an educational tool
คุณแม่ชาวปาเลสไตน์คนนี้ทำสมุดภาพแบบโต้ตอบด้วยกระดาษรีไซเคิลและผ้าที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษา

คำศัพท์ข่าว
- educational (adj) = เกี่ยวกับการศึกษา
- interactive (adj) = ที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ, ที่มีปฏิสัมพันธ์
- fabric (n) = ผ้า
- make (v) = ทำ, สร้าง
- recycled (adj) = รีไซเคิล, ที่ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- scrapbook (สแครปบุ๊ค) = สมุดภาพ(สมุดเปล่ารวมเรื่องราวโดยติดปะด้วยวัสดุต่าง ๆ หรือภาพเหตุการณ์จากสื่อสิ่งพิมพ์อื่น)
- tool (n) = เครื่องมือ
- used (adj, v3) = ใช้

รูปแบบการใช้ can + กริยาช่องที่1(can be)

No comments:

Post a Comment