โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 08-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
Study links Covid-19 vaccination to small increase in menstrual cycle length, but experts say it's no cause for concern
งานวิจัยทำให้เห็นความเชื่อมโยงของการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของระยะรอบเดือน แต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าไม่เป็นเหตุที่น่าห่วง
(CNN)After getting a dose of Covid-19 vaccine, women had an average menstrual cycle length of about one day longer than usual, according to a study published Thursday.
(สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น) หลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 หนึ่งโดส ผู้หญิงจะมีรอบเดือนเฉลี่ยนานกว่าปกติประมาณหนึ่งวัน ตามการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อวันพฤหัสบดี

The findings validate some claims from women across social media that the Covid-19 vaccine affected their menstrual cycle. But the change is not clinically significant, and experts say it shouldn't cause worry.
ผลการค้นพบยืนยันคำกล่าวอ้างจากผู้หญิงหลาย ๆ คนในสื่อสังคมออนไลน์ ที่ว่าวัคซีนโควิด-19 ส่งผลต่อรอบเดือนของพวกเธอ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีนัยสำคัญทางคลินิก และผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าไม่ควรทำให้เกิดความกังวล

"The bottom line is, we really think these findings are reassuring for health and reproductive health," and they dovetail with similarly reassuring data on the safety of Covid-19 vaccines regarding pregnancy and fertility, Dr. Alison Edelman, an OB/GYN and professor at the Oregon Health & Science University, Portland and the study's lead researcher, told CNN.
"สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราคิดจริง ๆ ว่าการค้นพบนี้สร้างความมั่นใจต่อสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์" และพวกมันก็สอดคล้องกับข้อมูลที่คล้ายกันซึ่งให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และภาวะเจริญพันธุ์, ดร.อลิสัน เอเดลแมน สาขาสูตินรีเวชวิทยา และศาสตราจารย์ที่โอเรกอนเอลแอนด์ยูนิเวอร์ซิตี้ เมืองพอร์ตแลนด์และหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวกับซีเอ็นเอ็น

But there is an individual relationship with the menstrual cycle that's much more than clinical, Edelman said. And this research provides concrete information to help people understand what to expect, just like any other side effects.
แต่ก็มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับรอบประจำเดือนที่มากกว่าทางคลินิก และงานวิจัยนี้ให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น เช่นเดียวกับผลข้างเคียงอื่นๆ เอเดลแมนกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- bottom line (n) = ส่วนสำคัญที่สุด
- clinically (adv) = จำเป็นต้องรักษา(ดูแลรักษาในทางปฏิบัติมากกว่าสังเกตอาการทางทฤษฎี)
- concrete (adj) = ที่เป็นรูปธรรม, ที่ทำให้เป็นจริงได้
- cycle (n) = วัฏจักร, ระยะเวลายาวนาน (เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำหลาย ๆ)
- dovetail (n, v) = ประสาน, สอดรับกัน, ประกบเข้าร่อง
- individual (n) = รายบุคคล, แต่ละบุคคล
- menstrual (adj) = เกี่ยวกับระดู
- OB/GYN = สาขาวิชาชีพ สูตินรีเวชวิทยา
- pregnancy (n) = การตั้งครรภ์
- reassure (v) = ให้ความมั่นใจ
- regarding (prep) = ในส่วนของ, เกี่ยวกับ
- reproductive (adj) = เกี่ยวกับการสืบพันธุ์
- similarly (adv) = อย่างเดียวกัน, เหมือนกับ


แหล่งข่าว : Daily Mail Online
Covid vaccines DO disrupt menstrual cycles, study reveals


แหล่งข่าว : New York Post
NIH orders $1.67M study on how COVID-19 vaccine impacts menstrual cycle

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น