โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 09-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Fox News
Omicron, delta have fused into new 'deltacron' strain, Cyprus professor finds
ศาสตราจารย์แห่งไซปรัสพบว่า โอมิครอนและ เดลต้าได้รวมตัวกันเข้าสู่สายพันธุ์ใหม่ 'เดลตาครอน'
A new strain of the coronavirus appears to be a genetic fusion of currently known omicron and delta variants, a researcher claims.
นักวิจัยอ้างว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะเป็นการหลอมรวมทางพันธุกรรมของไวรัสโอไมครอนและไวรัสเดลต้าซึ่งเป็นไวรัสกลายพันธุ์ที่รู้จักกันในปัจจุบัน

The so-called "deltacron" strain pairs omicron genetic signatures with delta variant genomes, says Leondios Kostrikis, a professor of biological sciences at the University of Cyprus, according to CNBC.
สายพันธุ์ที่เรียกว่า "เดลตาครอน" เข้ากันได้กับลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมของไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนและจีโนมของไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า, เลออนดิออส คอสตรีคิส ศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยไซปรัสกล่าว, อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวซีเอ็นบีซี

คำศัพท์ข่าว
- delta = ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า
- deltacron = Omicron + delta
- fusion (n) = ฟิวชั่น(การรวมสองสิ่งขึ้นไปเข้าเป็นหนึ่งเดียว)
- genetic (adj) = เกี่ยวกับพันธุศาสตร์, ยีน
- Omicron = ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
- signature (n) = ลักษณะพิเศษ
- so-called (compound) = โซ'คอลคฺ เป็นที่เรียกกัน, ตามที่เรียกกัน
- strain (n) = สายพันธุ์
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์


แหล่งข่าว : CNN
Giant dying star explodes as scientists watch in real time — a first for astronomy
ดาวยักษ์ที่กำลังจะตาย ระเบิดขณะที่นักวิทยาศาสตร์เฝ้าดูในเวลาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นครั้งแรกของนักดาราศาสตร์

(CNN)The death of a star is one of the most dramatic and violent events in space -- and astronomers had an unprecedented front-row seat to the explosive end of a stellar giant.
(สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น)การตายของดาวเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เร้าใจและรุนแรงที่สุดในจักรวาล และนักดาราศาสตร์ได้เฝ้าดูการระเบิดสิ้นสุดของดาวยักษ์แบบใกล้ชิดอย่างไม่เคยมีมาก่อน

Ground-based telescopes provided the first real-time look at the death throes of a red supergiant star. While these aren't the brightest or most massive stars, they are the largest in terms of volume.
กล้องโทรทรรศน์บนพื้นโลกทำให้ได้มองดูการตายของดาวยักษ์แดง ในขณะที่พวกนี้ไม่ใช่ดาวที่สว่างที่สุดหรือใหญ่ที่สุด แต่พวกมันก็ใหญ่ที่สุดในแง่ของปริมาตร

One popular red supergiant star is Betelgeuse, which has captured interest due to its irregular dimming. While it was predicted that Betelgeuse may go supernova, it's still around.
ดาวยักษ์แดงที่โด่งดังดวงหนึ่งคือบีเทลจุส ซึ่งได้ดึงเอาความสนใจจากการมืดมัวลงอย่างผิดปกติ ขณะที่มีการทำนายว่าบีเทลจุสอาจเกิดซุปเปอร์โนวา แต่มันก็ยังคงอยู่

However, the star at the heart of this new research, located in the NGC 5731 galaxy about 120 million light-years away from Earth, was 10 times more massive than the sun before it exploded.
อย่างไรก็ตาม ดาวที่เป็นหัวใจของงานวิจัยใหม่นี้มีตำแหน่งอยู่ในกาแลคซี NGC 5731 ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 120 ล้านปีแสง และมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ 10 เท่าก่อนที่มันระเบิด

Before they go out in a blaze of glory, some stars experience violent eruptions or release glowing hot layers of gas. Until astronomers witnessed this event, they believed that red supergiants were relatively quiet before exploding into a supernova or collapsing into a dense neutron star.
ก่อนที่มันสิ้นสุดไปอย่างน่าประทับใจ ดาวบางดวงจะมีการระเบิดที่รุนแรงหรือปล่อยชั้นแก๊สร้อนที่มีแสงสว่างวาบ จนกระทั่งนักดาราศาสตร์ได้เห็นด้วยตาในเหุตการณ์นี้ พวกเขาเชื่อว่าดาวยักษ์แดงค่อนข้างเงียบสงบก่อนจะระเบิดเป็นซุปเปอร์โนวาหรือการยุบตัวลงเป็นดาวนิวตรอนที่มีความหนาแน่น

Instead, scientists watched the star self-destruct in dramatic fashion before collapsing in a type II supernova. This star death is the rapid collapse and violent explosion of a massive star after it has burned through the hydrogen, helium and other elements in its core.
แทนที่จะเป็นแบบนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้เฝ้าดูการทำลายตัวเองอย่างรวดเร็วที่เห็นได้ชัดและน่าปะหลาดใจก่อนจะพังลงเป็นซุปเปอร์โนวาแบบที่สอง การตายของดาวดวงนี้เป็นการพังสลายที่รวดเร็วและมีการระเบิดรุนแรงของดาวขนาดใหญ่หลังจากมันใช้ไฮโดรเจน, ฮีเลียมและธาตุอื่น ๆ ในแกนของมันหมดไป

All that remains is the star's iron, but iron can't fuse so the star will run out of energy. When that happens, the iron collapses and causes the supernova. A study detailing these findings published Thursday in The Astrophysical Journal.
ส่วนที่ยังเหลือทั้งหมดนั้นเป็นธาตุเหล็กของดวงดาว แต่เหล็กไม่สามารถรวมตัวกันได้ดังนั้นดาวจะหมดพลังงาน เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นธาตุเหล็กจะยุบตัวทำให้เกิดเป็นซุปเปอร์โนวา การศึกษาที่มีรายละเอียดการค้นพบนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารเดอะ แอสโตรฟิสิคอล เมื่อวันพฤหัสบดี

คำศัพท์ข่าว
- blaze of glory = เปลวไฟแห่งความรุ่งโรจน์
- breakthrough (n) = (1)การทะลุข้อจำกัด, ฝ่าด่านป้องกัน (2)พัฒนาการที่สำคัญหรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่
- burned through (v) = ใช้สิ่งที่มีหมดไปอย่างรวดเร็ว
- dramatic (adj) = (1)เกิดขึ้นฉับพลัน (2) ระทึกใจ, ตื่นเต้นเร้าใจ, เหมือนละคร (ดึงดูดความสนใจด้วยเหตุที่ไม่ปกติ)
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- eruption (n) = ปะทุขึ้น, การปะทุของภูเขาไฟ
- glory (n) = รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์, โชติช่วง
- go out in a blaze of glory = การกระทำในวาระสุดท้ายของงาน/ชีวิตอย่างน่าประทับใจ
- ground-based (compound) = ติดตั้งอยู่กับพื้นดิน
- have a front-row seatมีที่นั่งแถวหน้า = มีโอกาสใกล้ชิดกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่าง
- in dramatic fashion = การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดและน่าปะหลาดใจ
- light-years (compound) = ปีแสง
- observe (v) = สังเกตการณ์
- self-destruct (compound) = ทำลายตัวเอง
- supergiant = ดาวฤกษ์กลุ่มที่มีมวลมากที่สุด, ดาวซุปเปอร์ไจแอนท์
- supernova (n) = ซุปเปอร์โนวา เป็นการระเบิดขนาดใหญ่ของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากเมื่อสิ้นอายุ
- unprecedented (adj) = เป็นประวัติการ, อย่างไม่เคยมีมาก่อน
แหล่งข่าว : CNN
Astronomers were able to watch the unusually violent death of a red supergiant star for the first time. The observations completely change how they understand the final days of massive stars.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น