โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 16, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 16-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
India's richest man is pouring more than $80 billion into green energy
มหาเศรษฐีอินเดียทุ่มเงินกว่า 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในพลังงานสีเขียว
Hong Kong (CNN Business)Indian billionaire Mukesh Ambani is going big on green energy.
ฮ่องกง (ธุรกิจซีเอ็นเอ็น) มูเคช อัมบานี มหาเศรษฐีชาวอินเดียจะทำงานใหญ่เกี่ยวกับพลังงานสีเขียว

His conglomerate, Reliance Industries, announced Thursday that it would allocate a whopping 6 trillion rupees (approximately $80.6 billion) to renewable power projects in the western Indian state of Gujarat, where it hopes to help generate a million new jobs.
รีไลแอนซ์อินดัสเตรียล บริษัทในเครือของเขาได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะจัดสรรเงินจำนวน 6 ล้านล้านรูปี (ประมาณ 80.6 พันล้านดอลลาร์) ให้กับโครงการพลังงานหมุนเวียนในรัฐคุชราตทางตะวันตกของอินเดีย ซึ่งบริษัทหวังว่าจะช่วยสร้างงานใหม่หลายล้านตำแหน่ง

The bulk of that money — about $67.7 billion — will go toward a new power plant and hydrogen system, the company said in a stock exchange filing.
เงินก้อนใหญ่ประมาณ 67.7 พันล้านดอลลาร์นั้น จะตรงไปสู่โรงไฟฟ้าใหม่และระบบไฮโดรเจน บริษัทกล่าวในการยื่นเรื่องต่อตลาดหลักทรัพย์

Reliance plans to make the massive investment over a 10-to-15-year period, and has already begun scouting for land for the 100-gigawatt capacity site.
รีไลแอนซ์วางแผนที่จะลงทุนมหาศาลในช่วง 10 ถึง 15 ปี และได้เริ่มสำรวจหาที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งกำลังการผลิต 100 กิกะวัตต์แล้ว

The company also plans to create a new manufacturing hub that will be dedicated to the production of solar panels, fuel cell technology and other renewable energy sources.
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะสร้างศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่ซึ่งจะทุ่มเทให้กับการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง และแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ

Reliance said the new initiatives stem "from the vision" of Indian Prime Minister Narendra Modi.
รีไลแอนซ์ กล่าวว่าความคิดริเริ่มใหม่เกิดขึ้น "จากวิสัยทัศน์" ของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ของอินเดีย

The company's 1 million jobs projection includes both direct and indirect new opportunities in Modi's home state.
การคาดการณ์ตำแหน่งงาน 1 ล้านตำแหน่งของบริษัทรวมถึงโอกาสใหม่ทั้งทางตรงและทางอ้อมในรัฐบ้านเกิดของนายโมดี

คำศัพท์ข่าว
- 10-to-15-year (compound) = สิบถึงสิบห้าปี
- allocate (v) = จัดสรร, จัดแบ่ง (ทรัพยากรหรือหน้าที่ให้อย่างเป็นทางการ )
- bulk (n) = เงิน
- conglomerate (adj) กลุ่ม, ก้อน, การจับเป็นกลุ่ม/ เครือ
- dedicate (v) = ทุมเท, อุทิศให้
- filing (n) = การยื่นเอกสาร, การยื่นคำร้อง
- green (adj) = สีเขียว, ไม่มีพิษภัย, การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- green energy (n) = พลังงานสีเขียว, พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- generate (v) = สร้าง, ผลิต, กำเนิด, ก่อให้เกิด, ทำให้เกิดขึ้น
- hub (n) = ศูนย์กลาง, ศูนย์รวม
- initiative (n) = ความคิดริเริ่ม, ความคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหา
- manufacturing (n) = การผลิต
- opportunity (n) = โอกาส
- production (n) = การผลิต, ผลิตภัณฑ์
- pour (v) = เท, ราด, ไหล
- renewable (adj) = ซึ่งทำใหม่ได้, เริ่มใหม่ได้, ที่ไม่มีวันหมด (พลังงานหมุนเวียน)
- scout (v) = สำรวจ, ค้นหา, ลาดตระเวณเก็บข้อมูล
- toward (prepo) = เกี่ยวกับ, ในเรื่อง, ไปทาง

No comments:

Post a Comment