โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, January 18, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 18-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
One of the most powerful weapons in the US Navy's arsenal made a rare port call in Guam over the weekend, sending a message to allies and foes amid increasing tensions in the Indo-Pacific, analysts said.
หนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดในคลังสรรพาวุธกองทัพเรือสหรัฐฯ ทำการเทียบท่าในเกาะกวมซึ่งปกติเกิดขึ้นได้ยากเมื่อช่วงวันหยุดของสัปดาห์ เป็นการส่งข้อความถึงพันธมิตรและฝั่งตรงข้ามท่ามกลางความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มขึ้นในแถบอินโด-แปซิฟิก, นักวิเคราะห์ระบุ

คำศัพท์ข่าว
- ally (n) = พันธมิตร, แนวร่วม, คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
- amid (prep) = ท่ามกลาง
- analyst (n) = นักวิเคราะห์
- arsenal (n) = คลังแสง, คลังสรรพาวุธ
- call in = (phrasal verb) = โทรหา, โทรเข้ามาในรายการวิทยุ/โทรทัศน์(ในข่าวหมายถึงปรากฎตัว)
- foe (n) = ฝ่ายตรงข้าม, คู่ต่อสู้, ศัตรู
- most (adv) = มากที่สุด, อย่างมาก
- port (n) = ท่าเรือ
- powerful (adj) = มีอำนาจมาก, ทรงพลัง
- rare (adj) = พบเห็นได้น้อย, เกิดขึ้นได้ยาก
- tension (n) = ความตึง, ความตึงเครียด
- weapon (n) = อาวุธ

หมายเหตุ most powerful weapon = อาวุธที่ทรงพลังมากที่สุด/อย่างมาก
- most (adv) = มากที่สุด, อย่างมาก(ทำหน้าที่ขยาย powerful ซึ่งเป็นคำ adjective)
- powerful (adj) = มีอำนาจมาก, ทรงพลัง(ทำหน้าที่ขยายweapon ซึ่งเป็นคำนาม)
- weapon (n) = อาวุธ(ทำหน้าที่เป็นคำนาม)


แหล่งข่าว : Thai Enquirer
Protesters are gathering at Government House on Tuesday to protest against rising commodity prices and living cost.
ผู้ประท้วงรวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลในวันอังคารเพื่อประท้วงราคาสินค้าและค่าครองชีพที่สูงขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน
- commodity (n) =สินค้า
- Government House (n) = ทำเนียบรัฐบาล
- living cost/ cost of living (noun) = ค่าครองชีพ
- protest (v) = ประท้วง
- protester (n) = ผู้ประท้วง
- protest against = ประท้วงต่อต้าน


แหล่งข่าว : Prachathai EN
They are demanding: พวกเขากำลังเรียกร้อง:
1. Reduction of living expense by reducing VAT, oil excise tax, and reducing tuition fees by 50%
1. การลดค่าครองชีพโดยลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีน้ำมันที่ใช้ในประเทศ และลดค่าเล่าเรียนลง 50%

คำศัพท์ข่าว
- expenses (n) = ค่าใช้จ่าย
- excise tax (n) = ภาษีสรรพสามิต, ภาษีสำหรับสินค้าในประเทศ
- fee (n) = ค่าธรรมเนียม
- tax (n) = ภาษี
- tuition fee (n) = ค่าเล่าเรียน
- VAT (n) = ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีที่บวกกับราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ)

No comments:

Post a Comment