โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 01-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน
แหล่งข่าว :ABC
NSW records 22,577 new COVID-19 cases and five deaths
รัฐนิวเซาท์เวลส์ทำสถิติผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 22,577 ราย และเสียชีวิต 5 ราย

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = เคส, กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- record (v) = บันทึกข้อมูล, ทำสถิติ
แหล่งข่าว :CNN
The US Centers for Disease Control and Prevention has increased the risk level for cruise ship travel to its highest level and said it should be avoided, regardless of vaccination status.
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ ได้เพิ่มระดับความเสี่ยงสำหรับการเดินทางด้วยเรือสำราญให้อยู่ในระดับสูงสุด และกล่าวว่ามันเป็นสิ่งควรหลีกเลี่ยง โดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีน

คำศัพท์ข่าว
- cruise ship (n) = เรือสำราญ
- increase (v) = เพิ่มขึ้น
- highest (adj) = ความเสี่ยงสูงสุด
- risk (n) = ความเสี่ยงต่ำ
- regardless of (adv) = ไม่คำนึง
แหล่งข่าว :BBC
New Guernsey school measures to prevent Omicron spread
มาตรการใหม่ของโรงเรียนเกิร์นซีย์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโอไมครอน

คำศัพท์ข่าว
- measure (n) = มาตรการ
- prevent (v) = ขัดขวาง, กีดกัน, สกัดกั้น, ป้องกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น