โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 13-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : CNN
As infection rates soar across Europe, France has relaxed its travel ban on arrivals from the UK -- just in time for the peak ski season.
ในขณะที่อัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทั่วยุโรป ฝรั่งเศสได้ผ่อนปรนการห้ามเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร -- ทันเวลาสำหรับฤดูเล่นสกีที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด

คำศัพท์ข่าว
- across (prepo) = พาดผ่าน, ทั่วพื้นที่
- arrival (n) = ขาเข้า, การเข้ามา
- peak (n) = จุดสูงสุด, ยอดสูงสุด, จุดที่ขึ้นไปสูงสุด
- relax (v) = ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน


แหล่งข่าว : BBC
Self-isolation period for people who test positive for Covid is being cut to five full days in England, Health Secretary Sajid Javid says
ระยะเวลากักตัวเองสำหรับคนที่มีผลตรวจเป็นบวกในอังกฤษ จะถูกตัดเหลือ 5 วันเต็ม, ซาจิด จาวิด รัฐมนตรีสาธารณสุขกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- cut (v) = ตัด, หั่น, ลดทอน
- period = (n) ช่วงเวลา, ระยะเวลา
- self-isolation (compound) = กักกันตัวเอง, แยกตัวเอง
- test (v) = ทดสอบ, ตรวจสุขภาพ, ตรวหาเชื้อ
- test positive = ทดสอบได้ผลเเป็นบวก = มี, เจอ, มีเชื้อโรค/ ติดเชื้อ


แหล่งข่าว : The Washington Post
Omicron waves appear to slow in New York City, other major metropolitan areas
คลื่นการระบาดของไวรัสโอมิครอนดูเหมือนจะช้าลงในมหานครนิวยอร์กและพื้นที่มหานครหลักอื่น ๆ

คำศัพท์ข่าว
- appear (v) = ปรากฏ, ดูเหมือนว่า
- metropolitan (adj) = เกี่ยวกับเมืองใหญ่
- wave (n) = คลื่น, คลื่นพลัง


แหล่งข่าว : CNN
The US Centers for Disease Control and Prevention has not changed its guidance on mask usage, but the Biden administration is "strongly considering" making higher quality masks, like N95 and KN95 masks, more available to Americans.
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาไม่ได้เปลี่ยนแนวทางการใช้หน้ากาก แต่ฝ่ายบริหารของไบเดนกำลัง "พิจารณาอย่างจริงจัง" ในการสร้างหน้ากากคุณภาพสูงขึ้น เช่น หน้ากาก N95 และ KN95 สำหรับชาวอเมริกัน

คำศัพท์ข่าว
- guidance (n) = แนวทางปฏิบัติ
- usage (n) = การใช้


แหล่งข่าว : CNN
One day after the Canadian province of Quebec announced it would financially penalize residents who are unvaccinated, the province's health minister said Wednesday first-time appointments spiked in the hours following the announcement.
หลังจากเมืองควิเบกของแคนาดาประกาศจะปรับเงินผู้อยู่อาศัยที่ไม่ฉีดวัคซีนได้หนึ่งวัน รัฐมนตรีสาธารณสุขของเมืองก็กล่าวเมื่อวันพุธว่า การนัดฉีดวัคซีนเข็มแรกเพิ่มขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังการประกาศ

คำศัพท์ข่าว
- appointment (n) = การนัดหมาย, การนัดพบ
- penalize (v) = ลงโทษ
- unvaccinated (adj) = ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น