โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

การใช้ against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้านเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


การใช้ against (prepo) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน
แหล่งข่าว : CNN
Six Native American tribes are suing the state of Wisconsin, claiming that the state's planned wolf hunts go against their treaty-protected rights.
ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันหกเผ่าฟ้องรัฐวิสคอนซิน โดยอ้างว่าการล่าหมาป่าตามแผนของรัฐขัดต่อสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามสนธิสัญญา

คำศัพท์ข่าว
- hunt (n) = การล่า
- sue (v) = ฟ้องร้อง
- treaty (n) = สนธิสัญญา(ข้อตกลงอย่างเป็นทางการ)
- treaty-protected (compound) = การคุ้มครองตามสนธิสัญญา
- tribe (n) = ชนเผ่า (กลุ่มคนเล็ก ๆมีขนบธรรมเนียม ภาษา ศาสนา ฯลฯ เหมือนกันปกครองโดยหัวหน้า)
แหล่งข่าว : Reuters
In snowy trenches, Ukrainian soldiers vow to stand firm against Russia
ในสนามเพลาะที่เต็มไปด้วยหิมะ ทหารยูเครนให้คำมั่นที่จะยืนหยัดต่อต้านกับรัสเซีย

คำศัพท์ข่าว
- stand firm (phrase) = ยืนหยัดอย่างมั่นคง, คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
- trench (n) = หลุมยาวที่ขุดไว้เหมือนคูน้ำหรือร่องลึกเป็นแนวรบซ่อนตัวจากศัตรู
แหล่งข่าว : BBC
The Nobel Peace Prize has been awarded to campaigners against rape in warfare Nadia Murad and Denis Mukwege.
รางวัลโนเบลสาขาสันติถูกมอบเป็นรางวัลให้กับนักรณรงค์ต่อต้านการข่มขืนในสงคราม นาเดีย มูราด และเดนิส มูเควเก
- award (v) = มอบให้เป็นรางวัล, มอบให้(อย่างเป็นทางการ)
- rape (n, v) = การข่มขืน
แหล่งข่าว : BBC
These women in Pakistan are learning Mixed Martial Arts to fight against sexual harassment
ผู้หญิงเหล่านี้ในปากีสถานกำลังเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานเพื่อต่อสู้ต้านการล่วงละเมิดทางเพศ
- Mixed Martial Arts = ศิลปะแบบผสมผสาน
- sexual harassment = การคุกคามทางเพศ
แหล่งข่าว : Reuters
South America, once ground zero in the fight against COVID-19, is now the most vaccinated region in the world
อเมริกาใต้ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ที่เคยโดนทำลายล้างของการต่อสู้ต้านโควิด-19 ปัจจุนี้กลายเป็นภูมิภาคที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากที่สุดในโลก

คำศัพท์ข่าว
- ground zero (n) = สถานที่ที่เคยโดนระเบิดทำลายล้าง(บริเวณที่สูญเสียมาก)
- vaccinated (adj) = ที่ได้รับวัคซีนแล้ว

หมายเหตุ เมื่อก่อนนี้คนจำนวนมากในภูมิภาคของอเมริกาใต้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จึงทำให้ไม่มีภูมิคุ้มกันต้านการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้คนติดเชื้อและล้มตายเป็นจำนวนมาก


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : www.dictionary.cambridge.org


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : www.differencebetween.com


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : www.grammar.collinsdictionary.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น